Hivatalos Lap C 227. E, 2003. szeptember 23.

HU

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII. és XIV. mellékleteinek függelékei

A függelékek ezen a helyen teljes terjedelmükben közlésre kerülnek. A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló jogi aktusok tekintetében lásd HL L 236., 2003.9.23., 1. o.

Függelék a IV. Melléklethez

A. függelék az V. melléklet 3. fejezete A. szakasza 1. pontjának megfelelően

B. függelék az V. melléklet 3. fejezete A. szakasza 2. pontjának megfelelően

Függelék a VII. melléklet 1. fejezetének megfelelően

A. függelék a VIII. melléklet 4. fejezete B. szakasza I. alszakasza 1. pontjának megfelelően

B. függelék a VIII. melléklet 4. fejezete B. szakasza I. alszakasza 2. pontjának megfelelően

A. függelék a IX. melléklet 1. fejezete 1. pontjának megfelelően

B. függelék A IX. melléklet 5. fejezetének B. szakasza I. alszakaszában hivatkozott

A. függelék a X. melléklet 5. fejezete B. szakasza 1. pontjának megfelelően

B. függelék a X. melléklet 5. fejezete B. szakasza 2. pontjának megfelelően

A. függelék a XI. melléklet 1. fejezete 2. pontjának megfelelően

B. függelék A XI. mellékelt 4. fejezete B szakasza I. alszakaszának 1. pontjában hivatkozott

C. függelék XI. mellékelt 4. fejezete B szakasza I. alszakaszának 2. pontjában hivatkozott

A. függelék a XII. melléklet 1. fejezetének 4. és 5. pontjának megfelelően

B. függelék a XII. melléklet 6. fejezete B. szakasza I. alszakaszának 1. pontjának megfelelően

C. függelék a XII. melléklet 6. fejezete B. szakasza I. alszakaszának 2. pontjának megfelelően

A. függelék a XIII. melléklet 1. fejezetének megfelelően

B. függelék A XIII. melléklet 5. fejezete B. szakaszának I. alszakaszában hivatkozott

Függelék a XIV. melléklet 5. fejezete B. szakaszának megfelelően

IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a disclaimer and a copyright notice