2000/1-2

AETAS

Történettudományi folyóirat

Számunk szerzői

Almási Tibor történész, SZTE Bölcsészettudományi Kar, Szeged

Anderle Ádám történész, SZTE Bölcsészettudományi Kar, Szeged

Babos Krisztina történész, MTA–SZTE Hispanisztika Kutatócsoport, Szeged

Balogh László PhD-hallgató, SZTE Bölcsészettudományi Kar, Szeged

Dán Károly történész, Külügyminisztérium, Budapest

Deák Ágnes történész, SZTE Bölcsészettudományi Kar, Szeged

Güntner Péter történész, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Budapest

Hermann Róbert hadtörténész, Hadtörténeti Intézet, Budapest

Hoffmann Zsuzsanna ókortörténész, SZTE Bölcsészettudományi Kar, Szeged

Illikmann Anita PhD-hallgató, SZTE Bölcsészettudományi Kar, Szeged

Kecskeméti Károly történész-levéltáros, Párizs

Kőfalvi Tamás történész, SZTE Bölcsészettudományi Kar, Szeged

Kövér György történész, ELTE, Budapest

Miskolczy Ambrus történész, ELTE, Budapest

Nótári Tamás egyetemi hallgató, SZTE Bölcsészettudományi Kar, Szeged

Pap József történész, Eszterházy Károly Főiskola, Eger

Semsey Viktória történész, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

Szabados György történész, MTA–SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, Szeged

Szász Géza történész, SZTE Bölcsészettudományi Kar, Szeged

Szénási Éva történész-politológus, SZTE JGYTFK, Szeged

Urbán Aladár történész, ELTE, Budapest

Völgyesi Orsolya történész, MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest

Zakar Péter történész, SZTE JGYTFK, Szeged

A fordításokat Balázs Péter és Novák György készítette.

Kőfalvi Tamás

Büntető záradékok a pécsváradi konvent hiteleshelyi okleveleiben

Szász Géza

A francia állam és a protestánsok a 17. században

Zakar Péter

Haynau egyházi áldozatai

Hermann Róbert

Az 1849-1850. évi kivégzések

Urbán Aladár

Gróf Batthyány Lajos emlékezete

Almási Tibor

Záh Felicián ítéletlevele

Beszélgetés Kecskeméti Károllyal

 

A kiadványt szerkesztette:

Pelyach István

A kiadvány
Szeged Megyei Jogú Város Kultúrájáért Közalapítvány,
a Délmagyarország Könyv- és Lapkiadó Kft.,
a Fund for Central and East European Book Projects,
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Nemzeti Kulturális Alapprogram,

a Soros Alapítvány,

a József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány,
és a Szegedi Tudományegyetem Kulturális Iroda
támogatásával jelenik meg.

Szerkesztők:

Deák Ágnes
(főszerkesztő)

Galamb György

Koszta László

Papp Sándor

Pelyach István

Tomka Béla

Tóth Szergej

Vajda Zoltán

Benkes Réka

(olvasószerkesztő)

Ugrás a lap tetejére