2000/1-2

AETAS

Történettudományi folyóirat

 

Következő számunk tartalmából

Karol Modzelewski

Római Európa, feudális Európa, barbár Európa

Kristó Gyula

Géza fejedelem és István király

George T. Beech

Hűbérúr és vazallus kapcsolatrendszere. Esettanulmány
az 1030. év körüli Aquitániáról

Györkös Attila

Isten békéje és Treuga Dei a 11. századi Franciaországban

Banyó Péter

Birtoköröklés és leánynegyed. Kísérlet egy középkori jogintézmény értelmezésére

Conversio bagoariorum et carantanorum (forrásközlés)

Bemutatjuk Egyed Ákos történészt

Szeged, 2000.07.01.

Ugrás a lap tetejére