Számunk szerzői

 

Csáky Móric
történész
Graz

Csikány Tamás
hadtörténész
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest

Deák ágnes
történész
JATE, Szeged

Gángó Gábor
történész
JATE, Szeged

Gergely András
történész
ELTE, Budapest

Hajagos József
középiskolai tanár
Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös

Hermann Róbert
hadtörténész
Hadtörténeti Intézet, Budapest

Makk Ferenc
történész
JATE, Szeged

Miskolczy Ambus
történész
ELTE, Budapest

Nyéki Tamás
egyetemi hallgató
JATE, Szeged

Pap József
Ph. D. hallgató
JPTE, Pécs

Róna-Tas András
nyelvész
JATE, Szeged

Szász Géza
történész
JATE, Szeged

Szélinger Balázs
egyetemi hallgató
JATE, Szeged

Szijártó M. István
történész
ELTE, Budapest

Zakar Péter
történész
,JGYTF, Szeged

A fordításokat Deák ágnes és Novák György készítette.

 

Két eddigi szerkesztőtársunk,
Dávid Tamás
és Lele József jelezte,
hogy a jövőben nem tud közreműködni lapunk szerkesztésében.
Eddigi munkájukat köszönjük.

Köszönjük mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk s így folyóiratunk számára ajánlották fel. A befolyt 17.353 Ft-ot e számunk nyomdai előállítási költségeihez használtuk fel.