A Jordan Peterson jelenség egy budapesti al-rabbi jelölt szemével

2017 augusztus 30 9:16 de.79 hozzászólás

Jordan Peterson egy vitatott pszichológia professzor a Torontói Egyetemen, aki vallástörténeti kutatásával, illetve a kanadai gyűlölettörvény-szigorítás bírálatával szerzett országos és nemzetközi ismertséget. Peterson volt a C-16-os törvény, illetve a liberális gender-elmélet legfőbb bírálója, oly annyira, hogy a Torontói Egyetem adminisztrációjától két alkalommal is figyelmeztetést kapott. Végül azonban megtarthatta professzori rangját. A vitákat kiváltó kanadai professzor munkájára készítette az alábbi reflexiót vendégszerzőnk Kozma György, a budapesti Rabbiképző doktorandusza és alrabbi-jelöltje.

***

Kozma György

Úgy adódott, hogy az ex-szovjet zónában élek. Ezért hálás vagyok, amikor végre látok valakit Nyugaton, aki (mint Jordan Peterson tanár úr) komoly empátiával beszél az itteni szenvedésről: a százmilliókról a náci és szovjet terrorista rezsimek idején – mindkét csapat szocialista, csoport-identitásban gondolkozik, és megvetik az önálló individuumokat.

Nekem szerencsém volt, meglátogathattam párizsi nagybátyámat és ott rábukkantam 1974/75-ben, 20 évesen Szolzsenyitcin könyvére (melyet alapműnek tart JBP, Jordan B. Peterson professzor, aki híressé vált a Torontói Egyetemen, amikor elvi alapon szembeszállt a szélső-balos helyi szabályzattal, mely szerint a transzneműeknek külön névmás jár: „ze” (hisz se nem „he”, se nem „she”.)

Aztán megtudtam, hogy a latin tanárnőm annak a Kerényi professzornak az özvegye, aki közös könyvet írt C.G. Junggal, az archetípusok – ősképek – fogalmának bevezetőjével. A nagyapámat megölték 44-ben a nácik, de az ikertestvére korábban ismerte Freud-ot, s írt a lapjába, az Imago-ba. Mikor kimenekült az USA-ba, egy diákja megkérte, hogy írjon mapi elemzéseket freudi szempontból Roosevelt elnöknek, akinél gyakornokként dolgozott (s a neve: Henry Kissinger volt.)

Nem csak dicsekszem evvel. Hanem azt szeretném előre elmondani, hogy a torontói Jordan B. Peterson tanár úr (aki az individualista „középút” új sztárja a szélsőséges és rosszindulatú náci és komcsi uszítók közepette ma Amerikában a youtube-on) tanításai nem annyira ismeretlenek számomra, mint az átlagembernek. Beleértve a Freud által kitalált és Jung által gazdagított teóriát: hogy az egyén önmagára figyelve és azt javítgatva felépülhet – ahogy ő nevezi: ön-szerző lesz (self-authoring). /Én négy könyvet írtam önmagam átírása közben, az első egy gyerekkönyv /J. Laknerrel/ amelyben gyerekek megmentik az atombombától a világot (81) aztán hármat, amelyben a főszereplő C.G. Jung egyik kliense, a neves táncos, Nijinsky, aki mivel gyerekkori erőszak miatt voltak kényszeres azonos-nemű fantáziái, azzal gyógyult meg s vált családapává, hogy elfogadta Jung javaslatát: tekintse magát a Messiás hős-archetípus közeli ismerősének (avatárjának akár) és gondoskodjon pót-szülői aszexuális érintésről az elhagyott belső gyerek attól érzi magát elfogadottnak. A témák pontosan azonosak Peterson fő témáival, azért említem./

A cikkemben rabbinikus perspektívából mutatom be JBP nézeteit – bemutatom, mennyiben követője a zsidó és keresztény prédikátoroknak, illetve miben újító igazán. A messianista mozgalmak az általában gonosz hipnózisban élő tömegek tagjainak kínálnak gyors ébredést minden nemzedékben – és éppen a Bibliai Jubileum évek (jovél) , azaz a század 17/18-as és 67/68-as évei kedveznek az ilyesminek, hiszen ez a „rabszolgák felszabadításának” éve minden században, különösen a bibliai templom 900 évének korában. Tehát akik azt gondolják, hogy az érzelmi evolúvió ciklikusan fejlődik (spirálisan) , jól láthatják a megelőző hasonló mozgalmakat. Jordan Peterson fő inspirátora Carl Gustav Jung, akinek első híressé válása éppen 17/18-ra esik (és nem sokkal halála után 67/68-ra is).

Hiszek abban, amit JBP Szolzsenyicintől idéz, hogy a szívünk közepén fut a határvonal – és ha elrendezzük (sort out) vagy „megszereljük” magunkat, akkor képesek vagyunk a jót és a rosszat is látni mindkét oldalon. Peterson hozzáteszi, hogy ez a megosztottság örök és az agyi féltekékben hordozzuk sok milliárd éve.

Vagyis szükség van (lenne) a folyamatos megbeszélésekre, egyeztetésekre a jobb és bal oldali felek között. Az is látható, hogy az a szélsőség látszik mindig veszélyesebbnek éppen, amelyik nagyobb azonnali veszélyességet mutat, tőlük jobban félünk a másiknál. Most éppen hatalmas tömegek látják azonnali komoly veszélynek az extremista muszlim illegális bevándorlókat és azt a veszélyt is látják, amit az jelent, hogy a balosok tagadják ezt a fenyegetést, mert fontos nekik a dogma, hogy mindenki egenlő és mindenki jó. Tehát világos, hogy JBP elsőrendű feladatának látja leleplezni ezt az irányzatot. Mégis, én ilyen helyzetben igyekszem levezetni biztonságosan (sportban akár) a haragomat, hiszen JBP is figyelmeztet, tisztelnünk kell még a gyilkosokat is, mert ők is csak emberek. És mert direkt provokálnak, hogy fokozzák a feszültséget és mi is erőszakosnak nézzünk ki. Azonban megértem, hogy olyan gátlástalan a genderista Baloldal az ő konzervatív ideái hallatán, hogy néha nem bírja lenyelni dühét irányukban.

Fő célja azonos a Jungéval: egy univerzális moralitás megteremtése, amely egyszerre működik a racionális tény-tisztelő agyaknak, akik hajlamosak a relativizálásra s nihilizmusba csúszásba, hiszen a fizikai valóság semleges és nem irányítja tetteinket értékekkel: itt elképzelhető, hogy minden egyenlő, a hegyek is a síkság elemei… A jobb agyfélteke viszont, ahol a mítikus képek vannak tárolva (gyakran örökölhetően pl. nem kell kígyót vagy pókot látnunk, automatikusan megrémülünk tőlük) abban az esetben termeltet jutalomhormont, dopamint, hogyha vannak céljaink, amelyek fontosak, egy jobb jövő fantáziái – amelyek kiemelkednek és hierarchikus látásmódot igényelnek.

Nem titkolja, mennyire hálás Norbert Wiener-nek /mh. 1964/ aki bizonyította, hogy a jóérzés-hormon, a dopamin egy jobb ideális Jövő én-vízió felé való haladás során keletkezik az agyban. (Ez már a kétéltűeknél is akkor keletkezik, ha harcban győznek.) Mivel a képzelt jó Jövő fontosabb, mint a „rémes jelen”, a hierarchia fontos lesz. Ez az a konceptuális sarokpont, ahonnan harcba indulunk a balosok ellen, akiknek anarchikus állítása, miszerint „minden szöveg” és „végtelen értelmezési lehetőség” amely „csak a hatalmasokat segíti”, mondják. Azonban a hatalmasokat csak akkor lehet valóban megfékezni, Peterson szerint, ha létezik egy absztrakt szuverenitási, uralmi elmélet, amely független az alávetett domináns erőknek : a Császár vagy a Fáraó csak akkor fosztható meg az autokrácia túlzásaitól , ha van ilyan Felső Erő koncepció, ami magasabba vezéreknél is. Ezért központi konceptus, fogalom a „dominancia hierarchia” , amikor rámutatunk a lebecsült „istenség-idea” fontosságára éppen az elnyomás ellen, és hogy ezért harcolni érdemes az ateizmus ellen, amely – lévén az ego-t fékező Felsőbb Erő nélkül – önzések anarchiáját, felelőtlenséget és éretlenséget eredményez a tömegek szintjén, hatalmi visszaélést a vezetők körében.

Hogy ezt a gondolatot érdemes legyen elfogadni, nagyon széles ecsetvonásokkal kell felrajzolnia a mindünkben jelenlévő Gonoszt. Jobb, ha mindig emlékezünk arra, hogy bármelyikünk képes a legrosszabbra, arra, hogy náci vagy KGB-s börtönőr legyen – amikor a grupista /csoport-tudatú/ viktimségbe, áldozat-mivoltba zuhanunk s azonnal találunk perpetrátor /elkövető csoportokat, akiket majd büntethetünk bosszúálló jogos haragunkban. (Pl. a gazdagok, a zsidók, a férfiak, a nők, a kisebbségek, a fehérek stb.) / Igen, mi magunk is hajlamosak vagyunk gonoszságra, mert pl. mindenkinek vannak gonosz dolgokban résztvevő ősei: nekem például az egyik rokonom szervezte a szerb király elleni merényletet Hitler pénzén 1934-ben, egy másik pedig kb 300 évvel azelőtt el akarta rabolni Lipót császárt./

“Bárki, aki a világot akarja megváltoztatni, úgy hogy másokat változtatna meg, és nem magát – jobb, ha gyanakszik magára.”/Peterson, Maps of Meaning , 1999 p. 6./

“Ha egy racionális idea alá-ássa az érték érzésemet…akkor jobb, ha kételkedni kezdek a racionalitásom érvényességét.” Ezt Boss-tól és Biswanger-től idézi, jegyzi meg Peterson, mert fontos neki a források megemlítése./Peterson, Maps of Meaning, Routledge, 1999. p. 15. p./

Peterson leírja azt, ahogy az Ismeretlen hat ránk, egy ember példáján, aki azt gondolja, hogy jól teljesít a munkájában , de hirtelen kirúgják. Kétségbeesik előbb, de néhány nap múlva felmerül benne, „hogy sohasem szerette ezt a vacak melót, ez aztán a forradalmi új távlat…Az élet értelme megváltozik, ha a céljaink megváltoznak.” /MoM 1999 p 38/

“Ha semmibe vesszük egyetlen szükséges alrendszernek a szükségleteit, akkor ennek következménye az lesz, hogy felemeli a fejét az elnyomottak hangján.” /MoM, 1999, p 42/

Mivel az Jordan Peterson célja, hogy az ideáit pragmatikusan, gyakorlatilag is hasznosítsák hallgatói, a neurobiológia legújabb kutatásaiba öltözteti vázlatosan. Az emberek évmilliárdos lények utódai (majmok 60 millió és 7 millió éve humanoidok), azóta fejlődnek, alakulnak. (A bibliai fundamentalizmust elveti.)

A judaizmusban is azt tanítjuk (a fundamentalizmus elleni talmudi érveléssel , amely jellemző többek közt Soloveitchik és Kook rabbik tanítványaira is – egy köztük Russell Hendel , a rashiyomi.com szerkesztője), hogy a „6 nap” nem a fizikai világ teremtése, hanem az ember (=Ádám) prófétikus jövőbelátásának megteremtése. JBP Origenész-re hivatkozik az egyházatyák közül, aki metaforáknak látta a bibliai legendákat. Peterson: „A jelentést látjuk a világban. A világ a hitekből áll.” (Peterson, M.o.M, 38.o.) Örökölt és tanult hormonok és viselkedések eltérő karaktereket, temperamentumokat hoznak létre , amelyeket az első 5-6 nap karakteréhez hasonlítunk. (Kettéválasztás, az értelem fényei, az érzelem vízi állatai, az ösztönök állatai stb.) Ezek a viselkedési vonások villannak fel az ősi istenek alakjaiban, a fennmaradt mítoszokban és horoszkóp konstellációkban.

Peterson megemlíti és elmagyarázza a Nagy Öt karaktertípust /mely kétirányú, tehát Nagy Tíz – szinte épp 12, hisz a Flső lehet a Sors, a lenti meg az Ego s akkor elég tíz elem/: nyitottság, neurotikusság, lelkiismeretesség, alkalmazkodó, s extravertált. Mindenki más arányban részesül ezekből , belénk vannak programozva, alig módosítható, el kell tehát fogadnunk, és mint al-személyiségeket /szub-perszonalitásokat, al-személyiségeket/ kell kezelnünk őket.

Dr. Jordan Peterson az egyetemi előadásait is feltette a youtube-ra az agyi féltekékről szóló legújabb tanokról. A jobb oldal vizuális, archetipikus, érzelmi – a baloldal rendezettebb és részletlátóbb, verbálisabb – és lám, a statisztikák szerint bizonyos karakterjegyek (pl a neuroticizmus) és féltekés jellemzők inkább találhatók meg nőkben, mások pedig inkább férfiakban. Vagyis nem lehet kedvünk szerint gyúrni a jellegzetességeinket, sok millió éves szerkezetekről van szó.

Itt aztán megjelenik a bonyodalom, (amire kedvenc szava a „conondrum”) : a statisztikák bizonyítják, hogy a férfiak és a nők eltérő személyiségjegyekkel bírnak. /A nők alkalmazkodóbbak. Azt mondja erre Peterson, hogy egy kisgyerekkel elfogadóbbnak kell lenni, akkor is, ha valami rosszat tesz. És éppen ez az elfogadó alkalmazkodás és a rosszak „jónak” látása jellemzi a baloldalt a politikában. Ez a Tápláló Anya (Nurturing Mother) őstipusa Gorge Lakoff politológusnál is. /Árnyék oldala a Fefaló (devouring) anya. (Jung-nál „Sárkány Anya”, Lloyd de Mause-nál, aki statisztikkat mutat be honlapján a gyermek gyilkosságok , kannibalizmus és kínzások csökkenéséről fokozatosan, elkezdve a pólya-elhagyástól a puritánok Amerikájában (www.psychohistory.com) – „Gyilkos Mami”.

Tudósként Peterson nem tudja elrejteni e tényeket a diákjai elől. De azt nem mondja hogy erőltessük a hagyományos szerep modelleket. Mert magunktól is „az őseink előírásait követjük (nem ölünk, nem lopunk, nem vágyakozunk a máséra), csak ma már nem indokoljuk mesékkel a tetteinket.” (MoM, 1999, p. 19) És felteszi a humornak szánt kérdést is : „ Hát lehet, hogy a radikális feministák vonzódnak a Szaudi férfi dominancia /uralom/ iránt? ” (Youtube 3:55 a „Radical feminism” c. részlet. ) Azt is megemlíti, hogy Skandináviában, ahol a legtöbb az emberek joga az önmaguk választotta azonosságok terén, a statisztika szerint a tipikus női szakmákba özönlenek a nők, a férfiak pedig férfi szakmákat választanak, az átlagnál nagyobb gyakorisággal. s.

Nem áll szándékomban hosszadalmasan elidőzni a Peterson-ügy ilyen részleteiben, noha ez juttatta el a megérdemelt népszerűséghez. Mi itt kelet-Európa rónáin egy tekintélyelvűbb, paternalista történelemmel magunk mögött (és előtt) nem tudjuk megítélni ezeket a fura tüntetéseket, ahol a diákok hangosbeszélőkkel azt üvöltözik az előadni szándékozó professzornak (és senki nem fékezi őket), hogy „kuss, homofób szarember” , amit a professzor nyugodtan s csendben ülve eltűr. A mi nyelvünkben nincs bináris mutató névmás. Egyet használunk mindkét nemre és genderre (amire nincs szó). (Így van ez a baszk, a finn, a magyar és az észt nyelvben is.) Felmerül a kérdés, hogy egy ilyen átlagnál élesebben látó ember, miért húzza magára ezt a kínos skandalumot? /Azt állította ugyanis, hogya BC16 nevű ottawai gyűlöletbeszéd szabályzatba beemelt gender expresszió védelme hasonló a Szövetségi Törvényhez témában , s emiatt börtönbe kerülhet ő is, ha nem engedelmeskedik a „harmadik nem” által követelt új névmások használatában a szabálynak. Az ellenfeli bebizonyítják, hogy nem azonos az ottawai állami szabály a szövetségivel, mert abban nincs benne a „gender expresszió” szó. Ráadásul a bíróságnak bizonyítani kell az azonnali életveszély fennforgását, ha valakit vádolnak ezzel. De Jordan Peterson professzor szerint a szabályozás szelleme elfogadhatatlan – egy tudományos tényt (hogy az emberek 98%-ban nem változnak a szociális szinten a nemükben ) nem dönthet el a Korona dekrétuma: mert ez az a módszer, ahogy a jóakaratú korai kommunisták az egyet nem értőket a Gulág táboraiba zárják (és megölik).

Ha megnézzük a követői és ellenzői vitáját a közösségi oldalakon (FB, reddit) látható, hogy a posztmodernista-marxistának nevezett csapat – akik szerint az embereket nem determinálja a múlt, sem a történelmi érzelmi evolúció /DeMause/, sem a biológiai darwini múlt – joggal vetheti fel a kérdést : „Nos, és mit változtat, ha azt állítjuk, a dopamin jóérzés hormon csak egy Felső Cél felé haladva termelődik? Miért kéne innen ahhoz a hithez ugranunk, hogy fel kell éleszteni a „halott istent/Felsőt”? Hiszen a misztikus szavak, mint „isten” vagy a Hérosz, a hős, a Bohóc (trickster) nagyon szép kifejezések a Peterson dominancia hierarchiájából , a jelentés Térképéről, amit mi, Balosok is tisztelünk: a legfontosabb célunk, hogy a messiás által megígért „mindenkit szeressünk” ideát megvalósítsuk…miért kéne ezt pont a zsidók Bibliájának tanulásával kezdenünk? Mivel jobb az másoknál, akik jót akarnak az embereknek, mint Buddha, vagy akár éppen Marx?

Még ha vannak is terápikus gyógyító értékei az ősi legendáknak, miért is nem indíthatunk egy Tápláló Anya víziót és „mindenkit egyenlően táplálunk” benne? Miért kéne félnünk az Árnyékát, a Felfaló Gyilkos Anyát (a Nővér dekádot a Kabbalában – és leuralni a nőket és kisebbségeket?

És valóban, Peterson elmondja Junggal együtt, hogy az Anya-sárkányt legyőző Fiútestvér, a Hős megváltó lesz a Jövő vezetője (Izis és Ozirisz fia, Horusz) , de ez nem a zsidó-keresztény legenda, hanem egy univerzálisan megjelenő őskép. Nem kétséges, hogy Hitler korában a Jungiánusok (és Jung maga is néha) tudatosan kisebbítette a Judaizmus eredeti igazságát és fontosságát. Nem véletlen, hogy a Reneszánsz és a Reformáció koráig az átlagember nem ismerhette a biblia tartalmát anyanyelvén,. A katolikusoknál /a nagymamám szerint, aki oda született/ még a múlt század elején sem volt engedélyezve a mózesi ötkönyv eredeti tartalma (hogy Mózes, a felkent messiás minden nemzedékben megjelenik, ahogy Ezsaiás is jövendöli 600 évvel később) , de majd akkor, ha előbb mindenki mindenkit szeretni tud és feltalálják a klónozás utódját, a feltámadást és örök életet.

Peterson gyakran dicséri a régi zsidókat, hogy nem lázadnak, hanem vállalják a felelősséget, amikor újra meg újra földig rombolják őket. Hanem elfogadják, hogy bűnösök – ők tehetnek a bajról, valamit nem jól vettek célba: a bűn szó céltévesztést jelent, teszi hozzá, görögül is, lám. Hamartia, görögül. Csakhogy héberül 1000 évvel korábban már ezt jelentette. De ezt nem kérdezte meg egy montreáli vagy torontói rabbitól.

Ahogy már az „El” istennév is jelentéses szó: a „felfelé” irányt jelenti. Ebből ered az Allah név a muszlimoknál. Ugyanilyen megfelelő a jövendő messiás fogalma, a Jesua (=Megmentő). Ebből ered a kereszténység. (De mindkét csoport létezett a Templom 900 éve alatt…a szadukeusok /főpapok/ az Eloha hívei, a szamaritánusok /bevándorlók/ pedig a messiást várják(amint ezt Max Weber hangsúlyozta híres művében). Csak a rabbik ragaszkodtak valamiért az Örök-Való elnevezéshez. Talán mert a létige fontos volt- mert tartalmazza a Jövőt?

Jung tudatosan, és Peterson öntudatlanul szeretné elválasztani ezt az ideát a zsidó eredettől. (Mit számít, hogy benne van a Bibliában, hogy a Jehoda a törzs nevét a Jövő-Hódoló jelentésű nevet kapja anyjától, Leától. Ezt a mndatot nem tartják fontosnak.) Nyilván nem fontos az sem, hogy az ézsaiási jövő-vízióban szereplő „szenvedő szolga”, amely a végső napokban megjelenik, 400 évvel korábbi toposz az ő idejét hirdető keresztényeknél.

Ez a fajta kisajátítása a forradalmi zsidó eszméknek (gyerekek helyett állatokat áldozni, hiszen a többieknek az állatok istenek voltak!) 2000 évnél is régebbi. Az elvek kisajátítása aztán tömeges gyilkosságokhoz vezetett. Ezért ma valami módon ezt fel kell vetni, hiszen a zsidók s a keresztények próbálnak közösen egymás megértéséhez eljutni (mert egy új, közös ellenség bukkant fel.) Hiszen Peterson hosszan mesél arról, hogy Ábelt sikeres volta miatt öli meg Káin irigységből. Pont úgy, ahogy a zsidókat üldözik minden korban.

Peterson mindenféle ethnocenrizmust ellenez (a Kaukázusit, a fehéret is és így talán a zsidókét is ), mert a csoport-tudat szerinte ártalmas. Önterápiával kéne ez ellen tenni, hogy autonóm egyéniségünkre lehessünk büszkék. (Nem tud róla, hogy a Yehodi szó – a „zsidó” eredetije – Jövő-Hódolót jelentett és több törzs szövetsége volt, nem egy nép és nem is egy vallás- hanem egy tudás a Jövő fontosságáról, amiért – ezt jól látja JBP – feláldozzuk a jelenbeli örömeink egy részét.)

Az a tény, hogy a nem-zsidók milliárdjai keresztény legendákból értették meg a Megváltás koncepcióját nem kéne, hogy arra indítson egy pszichológia-történészt, hogy mellékesnek tartsa, hogy a zsidók több ezer évvel előbb fedezték fel ezt az Ideális Én jelképet. Minden nemzedékben láttak maguk közt „csodarabbikat” , akit a megjósol Messiás avatárjának tekintettek a híveik.

Peterson tanár úr elmondja, hogy Szolzsenyitcin letartóztatásakor nem a rendszert okolta, hanem a saját leltárát gondolta át – vállalta a maga felelősségét. C.G. Jung, Peterson másik fő forrása az addiktok és alkoholisták számára javasolta az állandó leltár írást, és a Magasabb Erő elfogadását az életükben – hogy nem az ego dönt.

Peterson érvelésében nyitva van egy rés. Az ellenfelei azt mondhatják, hogy igen, Nietzsche igazat mond, „isten meghalt” , és ha Peterson szerint Magasabb Ideálra van szükség – hát miért nem Jó Jövő az egyenlő elosztás, amely rendszerben mindenki szeret mindenkit és feltalálják az Örök életet és eljön a Messiás/Krisztosz. Csak az, hogy a baloldal a Tápláló Anya megfelelője és annak van egy pusztító árnyéka – nem elegendő ellenérv ez ügyben.

JBP egyszerűen megfeledkezik arról, hogy az „istennek” (ami szerinte egy megfoghatatlan, mindenkinek eltérő üres szó) van jelentésteli neve: teremtő, örök-Való. Azt mondja, hogy az „istenek” univerzális mítikus hős legendákból erednek – tehát mindegy, hogy melyik mítoszt használjuk. Akár használhatjuk a HurriCan-t a majáktól – amely Egy-Lábút jelent és ma is használjuk a hurrikánra. (A sánta Oidipusz,vagy a sánta Jákób vannak Lábról elnevezve még.)

Az „isten” , a „god”, „bog” szó csak akkor érthető szó, ha Állat-isten, vagy hegy-isten, vagy szeretet-isten összefüggésben használjuk, önmagában nem utal egy Felső Erőre (mint az Él) vagy a Jövőre. A jelentéstelen „isten” szó meghalhat Nietzsche szerint (s ez tragédia). De az Örök-Valóról – a Lét teremtőjéről,a levendítőről hogyan is mondhatta volna Nietzsche, (ha tudott volna héberül) hogy „nem létezik?”

Peterson szerint „egy filozófiai problémát a téma teljes komplexitásában kell bemutatni.” Lehet, hogy ezt a jó tanácsot érdemes lenne követnie. Érdemes lenne belenéznie egy vallási enciklopédiába a YHWH címszónál. Sok vita zajlik ekörül évezredek óta. Van aki szimplán hamisít és az Ehyeh szót ami jövő idejű, jelen időben fordítja (és a YHWH-t is ugyanígy).

A newworldencyclopedia.org viszont azt mondja a Meaning-Jelentés felirat alatt a YHWH nevű szócikkben:
„Yehaweh héberül a „Lenni” ige jövő ideje. (Ezért tartja az Evangelista olyan fontosnak az Ige kifejezést, amivel sokat bírkozik Peterson is: ő belelája a „tudatosság” fogalmát, de ez csak egy sejtés, nem bizonyítható, hogy közük van egymáshoz.)

„Az isten-név jelképes és szellemi jelentése sok vallási hagyományban vita tárgya. Az egyikben a Yahweh a héber „lenni , válni” ige alakja הוה (ha•wah, ), amely lefordítva „Váltatandja” „Levendíti” – angolul: “He will cause to become.” Arabul Yahyâ jelentése “aki él”

Hogy miért vannak a viták? Mert ha elismernék, hogy a héberek a Jövőről nevezték el a legfőbb erőt, istent, akkor a messiás múltbeli elképzelése az ő jövőbeli messiásuk mellett eltörpülne – abban a percben, amikor a tudósok felfedezik, hogy a jövőkép igenis alapvető a jó-érzés (dopamin-szisztéma) miatt, tehát valami igazságra találtak rá ebben a Névben.
De van egy teljesen jogos oka is a vitának.

Több módon ki lehet fejezni a jövő árnyalatait – a létige aktív műveltető alakja héberül a piél alak: Jehaweh. A másikat gyakorítónak nevezik s ennek jövő ideje a pual : Yehuweh. Az első azt jelenti „képzendő”, levendítő (to be constituted) a második: újra-képző, levendítgető. (to be re-constituted)

A legmélyebb belátása Jordan Peterson professzornak az, hogy a neuro-kibernetikus Norbert Wiener felismerte, bebizonyította, hogy a jutalom-hormon, a dopamin akkor képződik, ha ismételhető minta, rend szerint viselkedünk, hogy amit teszünk, azt másnap és a jövő évben is megtehessük.

A három ábrahámi vallás számára alapvetően fontos, hogy elvesztek a magánhangzók a Frigyláda elveszése óta (és ezért nem tudjuk az Örök istennév kiejtését) – tehát ha két nyelvtani jövő-lehetőség közül az egyik gyakorító és a tudósok ezt preferálják, akkor egyszerűen fogadjuk el, hogy a Yehuve alak a győztes. A Peterson-féle paradigma máris történelmi jelentőségűvé válik. Bár ezt majd csak az utókor fogja észrevenni.

Kozma György

***

Kozma (Kecskeméti Herzl) György

Született: 1954. Két gyermek /Zsófia, Leó/ apja. Doktorandusz a Rabbiképzőben és alrabbi-jelölt. Kántorként dolgozik zsinagógákban pár éve, korábban karikaturista a Hócipőben 22 évig, előtte a Filmvilágnál és az ÉS-nél kritikus a 90-es években. Közben tolmácsként is működött (német, francia, angol, héber). Dalszövegíró, költő (Európa Kiadó). Xantus János filmjeinek volt a szövegírója  a 70-es 80-as években. Három regényt írt C.G. Jung kliensével, Nijinskyvel a középpontban. Blogja magyarul heti önvizsgálatról szól egy alternatív horoszkóppal: www.orgcosmic.wordpress.com, angolul: www.historicweeklymelody.wordpress.com

79 hozzászólás

 • ez az írás túl hosszú, ez a fajta megközelítése a társadalmi különbségeknek sohasem fog semmilyen megoldást adni, a megoldás racionális és pragmatikus (“elméletileg” 12000 éve folyik a szájtépés ilyen és hasonló megközelítéásekben)
  a gazdaságot kell átalakítani, és az elosztási (v)iszonyokat, törvénnyel és matematikai számszerű megközelítéssel

  nem dobom ki a babát a fürdetővizével, de ezen az alapon megy 1989 (1982 a szamizdatok ideje) óta a semmihez, sőt életszínvonal csökkentéshez vezető politikai vezérürü vonal

  és ebben a zsidó közösségnek sokkal aktívabb és pozitívabb szerepet kell vállalnia, a prédikáció nem megoldás

  Kissinger elvtárs is olyat “alkotott” amitől százmilliók szenvednek a mai napig a Brzsezsinszky elvtárs még rosszabb képződmény

 • Komoly dilemmába estem – olvassam tovább, vagy ne olvassam – amikor ehhez a mondatrészhez értem :

  tisztelnünk kell még a gyilkosokat is, mert ők is csak emberek

  Tisztelni? Ez csak rossz fordítás, vagy nem helyénvaló szóhasználat lehet, nem kezdem taglalni a szó jelentését. Hogy ezt valaki komolyan gondolná …

 • Nekem szimpatikus ez a professzor tanításával egyetértek!
  Biztos ezért nem népszerű manapság, mert nem mesél, hanem a valósághoz ragaszkodik.
  Sajnálatos, ha egy nő nőnek születik, de férfi szeretne lenni, és fordítva. gyereklkoromban én is janáltam, hogy enm fiúnak syülettem, a syomszéd fiúkkal másztam a keti fákra!
  Már öreg vagyok és ennek örülök, nem élem meg, mikora két szex fogalmát eltörli az új nemzedék.
  Mellesleg,. Dr.C.G.Jung írásait, tanításait olvastam, minden könyve megvan a polcon. Sokkal jobban értettem és elismertem, mint Freud tanításait, aki kezdettől fogva az anyát tartotta, minden emberi rossz forrásának.

 • Az Isten keresés ősemberi tulajdonság. Már akkor is valamibe, vagy valakibe hinni akart az ember. MIndegy minek hívja a mai ember, vallástól függtelenül. Az Egy istenhit elterjedt aminden modern vallásban.

 • Christopher Adam

  Egyetértek, Drizari. Szerintem a “tisztelet” nem a jó szó egy ilyen esetben. Nem tudom, hogy mi lehetett az eredeti, vagy hogy egyáltalán más volt-e. De esetleg inkább arról a gondolatról van szó – ami a zsidó-keresztény felfogásban létezik – hogy mindenkit emberként kell kezelni, mindenkivel emberségesen kell bánni, bármit is tett az illető.

 • Christopher Adam,

  talán helyénvalóbb úgy fogalmazni, hogy a személyiségi jogok megilletik a gyilkosokat is, mert ők is csak emberek.

  Persze, erről a dolgozat írója jobban tudna nyilatkozni, mi is a mondanivaló a gyilkosokkal kapcsolatban.

 • Soha nem gondoltam még úgy magamra, hogy “ex-szovjet zónában” élek.

  A sokat szidott Kádárnak is köszönhető, hogy a mi hazánkban gulyáskommunizmus volt, tehát jobban éltünk, mint a többiek. Nem merném a szenvedéseimet a milliószámra kiirtott keleti országok lakóihoz hasonlítani.
  Nyugaton hiszti van ezzel kapcsolatban: vagy rettenetesen lesajnálnak minket, vagy ránk erőltetik a demokráciát.

  A liberális vitákat nem ismerem, így a cikk többi részéhez nem tudok hozzászólni. A migránsokat a németek pl. azért fogadták be, hogy nehogy nácizmus hírébe essenek.

 • A felvetett “tisztelet” fogalom szerintem eléggé erőltetett, mint ahogy az egész kérdés etikai tárgyalása is. A gyilkosság a biológia – mondjuk a majmok, kutyák, oroszlánok esetében – természetes, és még ellenlépést sem követel, csak akkor, ha a többiek saját létét a továbbiakban a “gyilkos” veszélyezteti. Jut eszembe: az arab pásztornépek esetében ha egy másik törzs tagját valaki megölte, egyetlen büntetése volt: annyit kellet fizetnie, amennyire a meggyilkolt személy a családnak hasznos volt. Szóval nagyjából azt gondolom, a mai eszünkkel és a mai erkölcsi érzékünkkel próbálunk ősi viselkedéseket magyarázni, ami teljesen ésszerűtlen.

  Kétségtelenül elismerem, hogy a tudat bonyolult képződmény. De nekem ezek az eszmefuttatások (pl. Jung is) túl bonyolultak, vagy még jobb szó: körülményesek.

 • Én az a fajta ateista vagyok, aki elfogadom, de nem helyeslem, hogy sokan az indulataikat a hitük szerint indokolják és változtatják.

  Viszont én bizonyos alapelveket és felelősségeket istenhit nélkül is, pusztán mint az emberiség egy FELELŐS tagja, képes vagyok betartani. Ehhez nem kell nekem sem a mennyországra áhítozni, sem a pokoltól rettegni.

 • Van egy kereső gép, ahol Peterson minden írása és videója reagál, ha beírunk egy témát. Beírtam, hogy “repecting murderer” s ez jött ki http://peterson.daemon.life/?terms=respecting+a+murderer+

  Őszerinte (JBP szerint) a “személyiségi jog” = tisztelet, /az Isten előtti egyenlőség zsidó (és -átvéve ezt- keresztény ) hagyománya hozta létre a jogokat / ami igenis mindenkinek kijár (persze közben a börtönben tölti a büntetését.)

 • Azt gondolom, az elméletek túlságosan félnek a korlátlan emberi önzéstől, holott tapasztalatom szerint istenhit nélkül is léteznek bennünk az önzés korlátai, ha megfelelő nevelést kapunk. Az állatok sem önzők korlátlanul.

 • Szerintem t. szerző kicsit sokat olvasott a szent könyvekből, és hanyagolta a történelmet.

  Emberáldozatot szerintem a régi egyiptomiak se csináltak, és a zsidók ugye onnan vándoroltak ki, és hozták a vallásukat.

  “Ábelt sikeres volta miatt öli meg Káin irigységből. Pont úgy, ahogy a zsidókat üldözik minden korban.”
  Én nem így tudom, szerintem pont fordítva volt. A sok sikertelenséget rájuk lehetett fogni, pl. megmérgezik a kutakat, járványokat, háborúkat csinálnak. Ez azért volt, mert elkülönülten éltek a vallásuk miatt, és nagyon ellenszenves foglalkozásokat űztek, pl. A velencei kalmár. A középkori gettóbeli életüket se irigyelte senki. A felvilágosodás után nyílt meg nekik a művészi-tudományos pálya, talán túlságosan is.

  Az újkori antiszemitizmusnak lehetett alapja a zsidók sikere a kapitalizmusban, aminek pl. az volt az oka, hogy gyorsan alkalmazkodtak. Viszont Ausztria-Magyarországon kívül sehol nem volt Európában olyan ország, ahol teljesen a kezükben lett volna a modern nagytőke.
  Franciaországban és Németországban a Dreyfus-hisztinek, a zsidóellenességnek nem voltak valós alapjai.

 • A cikkbol:

  “” aki híressé vált a Torontói Egyetemen, amikor elvi alapon szembeszállt a szélső-balos helyi szabályzattal, mely szerint a transzneműeknek külön névmás jár: „ze” (hisz se nem „he”, se nem „she”.) “”

  Nem ertem mi nem tetszett neki a nevmas megvaltoztatasaban. Az egyeduli problema a “ze”-vel van, ami felesleges, mert az angolban mar ott van a tokeletes nevmas rajuk; az it. (Semleges nemu.)

  50 evvel ezelott es korabban gumiszobaba zartak az ilyeneket, hogy ne tudjanak kart tenni magukban. Ma pedig mar ott tartunk, hogy a “szulok” unszoljak a 6-8 eves gyerekeiket, hogy kioperaltassak magukbol a nemi szerveiket. Mikozben termeszetesen a media ujjong es a torveny bolcsei sem latnak benne semmi rosszat.

  No es az sem megvetendo, hogy az “egyetem” ki akarja rugni az egyik professzorat, mert az nem ert egyet az agymosassal. Viszont mekkora nyivakolas lenne, ha valahonnan egy vergozos agyu komcsi professzort rugnanak ki a nezetei miatt!

  Nagyon megbetegedett ez a tarsadalom. Talan itt lenne az ideje, hogy en is szurkoljak a bekeaktivistaknak.

 • Igen Miklós, egyetértek.-

 • Kozma név nekem ismerős, két Kozmát is ismerek, egyik egy katólikus pap Magyarországon, aki sokáig internálva volt Rákosi kroban, a másik egy hegedűs lány, aki itt tanult a McGill egyetemen, most az USA.ban él.

 • BAUCH ha SHEM.
  Az az elso amit valijaban kenyszeritenek a cikk sorai jeleznem.

  Mondhatom boldogan, hogy meg en is megertem minden szot a cikk soraiban. S az elso valojaban ertelmes ,inteligens es tanulmanyos cikk a KMH-an.

  Igen, meg a porto Ricoi Matador megjegyzese is inteligens, s valoban jogos is, mert egy kicsit hosszu a cikk ,ugy mondva; megemeszteni egy evesre.

  De mivel hogy a Yashiva-tanitvanya ketsegtelenul jogosan es tudatosan fejezte ki minden mondanivalojat.

  Habar Rabbi letere oly husegesen hivatkozni az Angol pap (Mr.Darwin) elkepzeleseire, velheto jogosan hogy az talan alap-letevel (nem csak elvevel) ellentetben lenne.

  Igaza van abban, ami nem csak az egyeni meglatas, de az emberiseg az elso naptol a mai-ig bizonyitja hogy az emberi leny, tetteiben bunosebb, veresebb es gonoszabb mint meg mind a hus-evo-ragadozo allatok. Mert egyik sem vadaszik sem fogyasztja sajat fajanak tagjat letfentartasara, csupan az emberi leny teszi azt, de nem letfentartasa celjabol, csupan onzo, gyarlosagabaol.

  Az emberi leny egyedul amely pusztit MINDENT ezen a Foldon. S nem csak a foldet, levegot,vizeket, minden novenyi es allati fajokat, sot sajat embertarsat is.
  S nem letfenntartasanak szuksegleten, hanem teszi azt az elvezet es jovedelme celjabol.

  Az az oriasi kulombseg az emberi leny es mind az allatok kozott.
  Az allatok NEM kepesek az u.n. bunt kovetni. Mert nem kepesek az u.n. consquentual (kovetkeztetesi) celokat tervezni. Az az elso bizonyitek amire hivatkozom az evolucio elkepzelese ellenni vitakban.

  Tehat az emberi leny, habar tulajdonoz elmei kepesseget erkolcsi hatarozatat biralni mielott cselekszik onzo tervein, de mindeg lealzza magat a byarlosaga erdekeben, s eldobja erkolcsi itelo kepesseget mielott cselekszik.

  No de lessz majd tobb megjegyzeseim is ezen a cikken.
  Mert ez a ‘save’ dobozba megy.

 • DRAZIRI meglatasara;

  De NEM javasolta sem a cikk iroja, sem senki mas soha hogy, fogadja el a rablo-gyilkos tetteinek jovahagyasat, csupan az egyent ,mert meg tettei dacarea is emberi leny.
  Elitelni tetteit, de mindazok dacara meg is egy emberi leny.
  S ki tudna allitani magat bun-mentesnek ?
  Illetve, ki lehetne bun-mentes?
  Tenne azt Draziri ?

 • RODEO panaszkodott ,hgoy a “predikalas” nem lehet hasznos.

  Persze hogy nem, ha senki veszi azt figyelembe.

  S vajon mi mast ohajtana akelyett?

  Eroszakkal, (karddal, fegyberrel, atom-bombakkal) kenyszeriteni az emberisegek billioit (ezerszer miliokat)
  hogy ne kovessenek egymas ellen el kegyetlensegket, kihasznalasokat, gazembersegeket) ???

  Talan pont azert az emberiseg kegyetlensegei embertarsaik ellen csak fokozodik.

  S vajon hogyan lett Dr.Kisinger’s tevekenysegei az ewmberiseg atka?
  Legalabb a Vit Nami haborut veghez hozta nagyobb verontasok nelkul bekesen, aminmt az mondhato.

 • Oh come on ALMASI ALMA.

  Senki az egvilagon NEM kenyszeritette magukat hogy ne eljenek a leheto leg kegyetlenebb szocialiasta diktaturak alatt, ha a tobseguk azt hatarozna.
  Sot, most azt szabadon valaszthatjak. Mi tartsa vissza?
  Vagy ha a tobbseg azt nem tenne az ut szabad. Letezik a maga szeretett volt rendszere mint Cubaban, Eszak Koraban, es Venezuelasban.
  Talan Rodeo majd csatlakozik, s tolmacsol is majd maganak.

 • Olvasva a Khabalah Therpy-t a Herzl-list-et.
  Kerdesem lenne a rabbi-hoz.
  Nem gondolna hogy az “idolotry” es blessemy velni egy foldi-halando-emberi-lenyt, a Messiah, ill. mint egy ember-feletti-lenykent velni? Ha az nem, akkor mi ?

  It is stated clearly in JeHoVaH’s name “I alone am the Lord”, “alone the saver of Israel” , “there is NO other God”, “I created none”, “I recognize none”.
  “Salvation alone is the Lord”, that is obedience of the Commandments that Moses carved in stone.
  The ancesters have sworn to keep it, on the filed of Horeb before Moses, and also before Joshua on the filed of Moab.

 • Igen elfogta a figyelmemet hogy az author a mai liberaliazmus elveinek alapjan iteli tobb mai korulmenyeket, ami nem csak a nehany egyenek nemi valatoztatasara is kiterjedt, de alapjaban a tarsadalom tobb vonalain is nagyban befolyasolja a tomegek magatartasat.

  Az eredti LIBERTARIANIZMUS alpelvei, amit az author jelzett az alapvato emberi jogainak minden emberi leny lete altali joga, amely nem a kulombozo tarsdalmi veztoitol ajandekozva, hanem az mint minden emberi leny letetvel jogosult tulajfona.

  Az mara igen szelsosegesen lett elferditve a liberaalizmus kulombozo elmeletei altal.
  Mint a humanizmus, evolucionizmus, Darwinizmus, Freudizmus eszmei alatal.

  Parhuzamossan tortent az kb. XIX evszazaddal ezelott az Izraelita elodokkel.
  Az akkori u.n. HELENIZMUS elve terjesztve az akkori vilagban. Ami hasonloan mint manapsag, a felsobbrendo ero, hatalom letet tette nevetsegesenek tunoen valotlanna.
  A Helenizmus alapja az volt, hogy a vilagegyetem letet csupan egy elv, az u.n. LOGOS alapjan jott letre es az tartotta letben.

  Az akkori Izrael, amely idegen uralom alatt nyogott, kozel a teljes megsemmiseitesehez jutott az Izraelita hitnek. Anyira jutott hogy a Temple Oltarjan serteseket aldoztak fel. S a Temple teruleten sport versenyeket tartottak, igazi gorog modon, teljes meztelensegben.

  De egy kis szamban levo tradicionalistak fegyveres felkelesre szorultak. S gyozedelmeskedtek a Helenista zsidok folott. Sot meg Helenista Sziriai katonai segitseg is erkezett. Az mint manapsag, kulfoldi htalamak beavatkoztak.
  De kis szambanlevo tradicionalistak gyozedelmeskedtek az idegen Sziriai Helenistak folott is.

  Gyozelmuk utan a Templ-t elkolcsi tisztitas es az oltar ujjaepiteset az elozo modon mint Aron a Sianai sivatagbanlevo Tebernekel oltarjat es mint Solomon a Jerusalem-i Temple oltarjat szntelek fel.
  Az ismerve maig mint Hanukkah.

  Persze ma is vannak azok mint evezredekkel ezelott, hogy idegen tarsadalmaktol atvettek szokasokat.
  Vannak akik feldiszitik a “Hanukkah-bokrot”, mint egy fat, amit a Tenakh tilt.
  Persze hasonloan maig is gyakorolva a rabbinikai szekatak alatal az u.n. “Rosjh Hosanna”. Ami nem talalhato, mert nem letezik a Torah-ban.
  De az is szokasok alapjan atveve a Babyloniaktol.
  Mert nem lehet Ujj ev a hetedik honapban.
  A Babyloniaiak a klimajuk alapjan a ket-evszakot tartva unnepeltek. S az ottan elok azt atvettek.

  De a kerdes az ,hogy lehete majd a mai liberalis humanizmus hozni a tobb milleniali hitet, ami valojaban mind a mai Monotheista hitek alapja, hasonlo helyzetbe mint XIX evszazaddal ezelott tortent ?

  Igen, vannak ma Atheista Izraelita gyulekezetek is.
  Sot ,itt a US-banm amit nevezve mint az Amerikai Judaiamus, az u.n. RECONSTRUCTIONISTa Izraelita gyulekezeti szervezet. Akik alpelve, hogy a Teremto es a Torah az mind jelentektelenek.

  Valoban az emberi tortenelem megismetlodik, mint Karl Marx arany-kopese volt ?

 • HAZAI LAMPA soraibban veli hogy talan meg a regi Egyptomiak is kovettek el ember-aldozasokat.

  Sajnos az emberiseg ma sem kepes embertasainak “aldozatai” hianyaban bekesen elni.

  Ma az emberiseg a verontas isteneinek dicsoitesere koveti el a leheto legnagyobb meretu ember aldozataikat. A kegyetlenseg isteneik dicsoitesere miliokk eletet aldozva a leg-kegyetlenebb modokon. Ami nem csak haboruk pusztitasival de meg tobb mas onzo tettekkel is.

  Sot ma igen kerdeses hogy nem fogja-e Kim Jon Un kezdeni minden szerves elet eltunteteset a Foldon. Az a ficko nem rebbene meg attol. Sajat csaladtagjait gyilkoltatta meg minden okok nelkul.

  Na de mint az egyszeru emberi meglatas, hogy mi az amit talan minden emberi leny ohajt egy nehany alapvetokon kivul, mint a hosszu elet, jo egeszsegben, sok vagyon, talan elevezetes nemi-elet melett???

  Sajnalatosan, az hogy lehetosege lehessen embertarsait a sajat kenye-kedve szerint dirigalni. Az amit minden emberi-leny bizonyit meg a sajat legkisebb koreben is, csladjaban, kozvetlen kozossegeben, sajnos amint lehetosege jelentkezne azt minden korlatozasok hianyaban ohajyja gyakorolni. Az emberiseg tortenelme a bizonyitek arra.

  Sajnos meg a vallasok is kivoltak, sot vannak hasznalva azt az onzo celt alkalmazni.

  De a “vallas” az eggyik egyedulli szo ami az u.n. szentirasban nem talalhato.
  De az emberi tarsadalomnak latszolagosan eroszakot sem visszautasitva probalkozott, s probalkozik az egyenek jogait megsemmisiteni hogy azt mindenki onalloan a sajat dontese lapjan hatazozza azt meg onmaganak.

  Az is a mai tulsogba ment bal-liberal eszmek celja, a tobbiek kozott.

 • Parács Péter Pál

  Most, ha a zsidóságról beszélünk, akkor a komcsi téma csak úgy jöhet képbe, hogy egyetlen vallást sem üldöztek, hanem egyszerűen nem ismerték el. Másrészt nem tudom kinek mi a véleménye, de nekem van egy zsidó barátom, akinek családjával sikerült átmenekülni Hiszler elől a “Szovjet oldalra az életéért”. Ö legalábbis így mondja.

  PPP

 • Parács Péter Pál

  Figyelő
  Honnan veszed, hogy “öreg” vagy? Szerintem mindenki “olyan idős” amilyennek érzi magát.
  Ha meg valaki Nőnek vagy Férfinak teremtett, akkor ez így természetes. A Nőből anyuka, a Férfiből apuka lesz egészségesen értelmezve és az emberi faj fennmaradását tekintve. Az is természetes, hogy egy kislány a fiúkkal játszik vagy fordítva. Később ugye a fiúcska, már nem játszik, hanem udvarolni fog a hölgy kegyeiért. Ezt onnan tudom, hogy fiú vagyok és sokszor kaptam anno kosarat.

  PPP

 • Az emberáldozat (gyermekek megölése ezerszámra a jó termés érdekében, majd megevésük) sok év-tízezreden át kötelesség volt.
  Forrás: http://www.psychhistory.com. Szerző: Lloyd deMause. Felsorolja a bizonyítékokat.

  Az én hibám, hogy ez a “tisztelet” szó a gyilkos mellé került a leírásomban- ő /JBP/ azt magyarázza, hogy a zsidó és az ennek alapján a többiek körében kialakult keresztény vallásban fejlődött ki, hogy az ember “isteni” lény, hogy értékes…és hogy mindenkinek van értéke, még egy gonosztevőnek is.

 • Na igen, az is egy mai gondolat, hogy a gyermek érték. MA ÉRTÉK, mert viszonylag kevés születik, de aki születik, az jobbára meg is marad. Néhány ezer évvel ezelőtt ez nem így volt. Gyermekek születtek, és csecsemőként legtöbbször meg is haltak. Ez még a XIX. századi Európában is így volt helyenként. Nagyanyám hat gyereket szült, de ebből kettő csecsemőként halt meg. A másik négy viszont túlélte a 84. életévét – a leghosszabb életű nagynéném 93 éves volt.

 • ALMASI ALMA megjegyzesere, ahol irta;
  ” az allatok sem bunozok korlatlanul”.

  Nem, az allatok nem kepesek “bunt” kovetni!
  Az allatok a a “cibermatic” ill. osztoneik alatal elnek.
  Az az DNA-jukben u.n.programozva vannak csupan azt kovetni.
  Van emlekezo kepesseguk, sot kepesek emotin-t kifejezni, de korlatozottak.
  Mivel hogy nem kepesek kovetkezteto gondolkodasaokra, mint az emberi lenyek, onzes csupan csak a letfentartasaikkat szolgalja. Az a hataraik. Azert meg a ragadozok sem halmoznak fel holtesteket, s mait esznek, a tobbit hagyjak mas allatoknak. Nem az ember am !!!

  Az az oriasi biol;ogiai szakadek az allatok es az emberi lenyek kozott.
  A hus-evo ragadozok csupan letfentartasuk szuksegletein vadasznak es olnek legelozoket.De SOHA nem sjat fajat !
  Az ember gyilkolja sajat fajat gyarlo celjaibol szugsegtelenul mindeg.

 • P.P.P. megjegyzesere;

  Igen, a mult szocia;lista rendszere hivatalosan Atheista volt. Ami vallas elleneseg.
  De meg a Bucharin Alkotmanya szavaiban is letezett a vallas szabadsag. de csak a sorokban.
  Az egyhazakat tonkre tette a rendszer.
  A hivatalos allaspont volt ,”hogy egy ontudatos szocialista ember nem hissz, sem fogadja el a vallasi eszmeket”.
  Az nem hangzott fenyegetoen, de valoban figyelemztetes volt am ! Ha gondolt volna lehetosegeire, alklamazsara, letere, gyermekei jovojere, vigyaznia es kovetnie kelett.

 • Bendeguz79
  2017 augusztus 31
  4:49 du.
  Ezzel én is egyetértek! Az állat létfenntartásból ől, az ember meg gyűlőletből!
  Ja, vannak olyanok is akik, meg önvédelemből.

 • Erdekeseggel jeleztem hogy az author, akit velnem hogy Neolog, de az u.n. “kiejthetetlen” nevet irta.
  Habar a Harmadik Parancsolat adja annak betartasat.
  Persze ott van a Torah soraiban (az Exodus 3;15)ben. Amikor Mozes valojaban kovetelte pontos nevet aki kuldte Egyptomba.

  Persze a nev erdete igen erdekes. Mert Mozes, az Egyoptomy herceg csupan apossatol, Jetro-tol tanulhatot a Monotheizmusrol, s az adott nevrol.
  Ami mint a Sianai menydorges Istene volt ismerve.
  Sot letezik,(egyenileg soha nem lattam) osi Babyloniai agyag tabla ahol az ek-irasos szoveg letezo.
  Ha a forditas es a betuzese helyes, az “Yhw Ilu” szoveg.
  Mondhato hogy mint egy osi Babyloniai “Shemah”.

  Az author emlitette a “L” God letet. Ami vesve a kobe a Siani sivatag deli-reszen, a “Mount of Mose” (Mozes hegye) kozeleben. Velte azt jelenteni az “Eloi” vagy “Elohim” erdetet. Az “Ahja Asher Ahja” szovegen. Ami az u.n. Leszek vagy Vagyok ami Vagyok forditasban.
  Ami a Torah szovegeben helyetesiti a JHVH nevet. Az Ahjah egy betu valtoztatasaval leheto mint Allah is, no de az par ev-ezreddel kasobbi.
  Persze a Massoret-ek bevezettek a maganhangzo pontokat.Ami alapjan az marad az eredeti “JeHoVaH”.

  Mind az valoban megleponek tunik manapsag egy rabbinokai szekta al-rabbijatol.De az a valosag. Az tagafhatatlan !

 • Valóban, az én időmben a “szocializmus” igenis űldőzte a katolikus egyházat, lásd a Mindeszenty pert és a papok üldőzzését. Ez nem régi századokban történt, hanem a 20.században.

 • Bendeguz79
  2017 augusztus 31
  4:58 du.
  Így igaz! Hányszor hallottuk, hogy “a vallás ől, butit és nyomorba dőnt”!

 • Almási Alma
  2017 augusztus 30
  3:01 du.
  Az emberek nem a korlátlan önzéstől félnek. Az emberek az öncélú hatalmi uralkodóktól félnek.

 • Parács Péter Pál

  Minden embernek kell, hogy legyen lelke,így hite. Ebből következően vallása. Ha úgy nézzük a materializmus is egyfajta vallás, de mellette ott kell hogy legyen valami más is, hacsak egy kicsit is.

  Az én Nővérem 1952-ben született (12 évvel idősebb nálam). Ő volt “Első áldozó” is és szabadon járt a Templomba másokkal együtt. Az meg nyilvánvaló, hogy egyes Egyházfők és a Párt között lehettek viták. Mondhatnánk úgy is, hogy tulajdonképpen nem is egypártrendszer volt a hit tekintetében.
  PPP

 • Bendeguz,

  En is olvastam az elmeletet, miszerint a Jehova nev es a monoteizmus Jetroektol szarmazik.

  Ezzel kapcsolatban egy erdekes reszlet a Torah-bol, allitolag Jetro mondta: “Exo. 18.11:  Now I know that Jehovah is greater than all the gods…”
  Azaz: “Most mar tudom, hogy Jehova nagyobb mint az osszes tobbi istenek…”

 • Igen? Alma Almási, és a “jordanizmus” szerint (ez persze nincs még, csak most így nevezem) pont az az egyik célja, hogy a rettegett Fáraó vagy Császár is féljen valamitől, az “uralom” mindenki fölött ott legyen.

  Azt gondolom, hogy nem jól írtam meg a cikket. A felszínen maradtam és abban reménykedtem, hogy kedet kapnak a T. Olvasók belenézni egy-egy JBP (Jordan B. peterson) videóba a yutubue-on vagy a honlapján pdf-ben ingyen letölthető könyvébe belenéznek.

  Nem jól mondtam el, hogy ő teljesen új szempontból közelit (Piaget alapján és Jung alapján, hozzávéve a neurobiológiát): két valóság van nála – az objektív, tapasztalati, reális, semleges értékmentes azaz tudományos igazság – ami VAN – és az értékelő, hasonlítgató, minőség-tételező, álomszerű, érzelmi. Cél-tudatos: ami LESZ. Az objektív igazságok a kéreg (cortex) igazságai- a Cél-orinetáló szerkezet a hippocampusban és az amygdalában (a limbikus rendzserben) jön létre.

  Nincs olyan helyzet, hogy ne állnánk szemben az Ismeretlennel – hiszen a Jövő pillanat mindig ismeretlen és nincs hatalmunk felette, illetve kibillent egy-egy hiba vagy botlás vagy véletlen – és ekkor bekapcsol az orientáló ősibb “hüllőagyunk” …és ezt az igazságszintet írják le a “vallások” mögötti bölcsek az ősi időkben. (A vallásokról nem érdemes ebben a kontextusban beszélni, mert azok későbbiek, mint az általuk egybeszerkesztett mítoszok – amelyek valódi emberi élményeket írnak le történetek- cselekedetek – szintjén (s mifelénk a legjobb gyűjtemény a zsidó biblia erre, teszi még hozzá Peterson)

  Azt végletesen lerövidítve említettem csak a cikkben sajnos.
  Ebben a bekezdésben:
  Fő célja azonos a Jungéval: egy univerzális moralitás megteremtése, amely egyszerre működik a racionális tény-tisztelő agyaknak, akik hajlamosak a relativizálásra s nihilizmusba csúszásba, hiszen a fizikai valóság semleges és nem irányítja tetteinket értékekkel: itt elképzelhető, hogy minden egyenlő, a hegyek is a síkság elemei… A jobb agyfélteke viszont, ahol a mítikus képek vannak tárolva (gyakran örökölhetően pl. nem kell kígyót vagy pókot látnunk, automatikusan megrémülünk tőlük) abban az esetben termeltet jutalomhormont, dopamint, hogyha vannak céljaink, amelyek fontosak, egy jobb jövő fantáziái – amelyek kiemelkednek és hierarchikus látásmódot igényelnek.”

  És aztán máris átugrom oda, hogy ez miért jelent konzervatív látásmódot és ezáltal baloldal-elleneset.

  A dolog jelentősége abban van, hogy a Piaget féle “cél-orientált játékok, moralitás-előképek” és a Jung-féle ősképek (archetípusok, amelyek eltörölhetetlenné teszik az ember “vallási” (bölcsesség-kereső) mivoltát – alapvető funkciót kapnak tudományosan leírható módon. (Hogy a cél kitűzése minden percben kényszer az akciókhoz amelyekben vagyunk és ez mindig érték-hierarchiákat hoz létre az érzelmekben.)

  Ebben a koncepcióban az olyan részletek, hogy egyik vagy másik vallási folklór és dogmatika mit “enged” és mit “nem enged” (kiejthető vagy sem egy istennév) illetve hogy történelmielg eltérő korokban mi mindent gondoltak még (pl csak egy “viharisten” a 4 betűs név stb) teljesen félrevisz. Noha ezek mind igazak, tények, mi nem az eddig felismert ténekről és tanokról beszélgetünk, ha Petersonnal tartunk:

  hanem elsősorban ráébredünk, hogy akár vallással, akár vallás nélkül- mindig egy érzelmi hierarchiában megyünk föl-le – és ennek a térképei az eltérő folklorisztikus legendák és dogmák.

  Ami azt jelenti, hogy a saját belső világunk leképezése a vallási fogalmak által, ez lehet egy cél…Egyiptop= Ego-pont, Izrael= Felső-erő metaforikus jelentésű szavak 8s ugyanilyen rímek vannak az összes szóra a kabalában és más titkos tanokban – amelyek lényegében a pszichológia előképei.

  Tehát arra lehet használni a Peterson féle tanításokat, hogy alaposabb leltárt csináljunk magunkban…nem arról, hogy betartjuk-e a saját vallásunk bármely pontját (bár az is érdekes lehet önelemzési aspektusból is)- hanem hogy valójában milyen “isteneink” (fő céljaink) vannak – s melyek reálisak, melyek öncsalóak…És milyn ősképek okozzák az öncsalást – netán a Felfaló Anya – és verziói – móhó táplálni akarása, vagy az Öreg Király Atya – és legendás változatai – kegyetlen szigora?

  Túl hamar megírtam ezt a cikket…felszínesen ismerem még csak a JBP műveit…A szándékom csak az volt, hogy a Kanadában élő honfitársaknak felhívjam a figyelmét, hiszen minden héten tart előadást Torontóban egy színházban…(Gondolom ősztől).
  HA megengedik, majd pár hónap múlva összefoglalom, amit most kihagytam – hogy igazából mit is mond és mi következik ebből.

  És még valamit. Tisztelettel kérem, ne nevezzenek rabbinak, azért írtam, hogy al-rabbi jelölt vagyok, mert nem vagyok rabbi. Egy alezredest vagy alorvost sem illik Tábornoknak vagy Prof-nak hívni.Egy plébánost sem szólítanak Püspök úrnak. (Amúgy hivatalosan “Kántor” a megszólításom vagy rangom.) Bocsánat, ezek olyan szakmák, ahol a tudás fokozatai valóságosan eltérnek a kezdőknél és a már előrébb haladóknál.

  És még egy apróság: a zsidóságban nincsenek dogmák – csak bibliailag vagy magyarázólag rabbik által előírt tettek vannak melyeknek célja az örök-VAlóre való emlékeztetés – –
  A zsidóság/ok/ban eltérő tanok vannak párhuzamosan az eltérő csoportokban. Tehát nem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy márpedig ez vagy az úgy van, hogy (mondjuk kiejthetetlen az istennév) – hiszen épp elmondtam, hogy azért nem tudták eddig, mert valóban nem tudta senki, hogy a kísérletek szerint a gyakorító ismétlődő jövő-kép az, ami hat a hormonokra, tehát korábban senki nem tudhatta, hogy a gyakorító és a szimpla jövőidő közül melyik lenne az igazi.
  (De valóban egy megrögzött szokás marad majd a felejtés korszaka utn s, hogy nem ejtik ki – hisz az is előírás, hogy hiába ne ejtsük ki.

  de most, ha végre elérkezünk oda, hogy tudományosan is érthető az “isten” mint a “hippokampális komparátor”, akkor legalábbis egyszer nem lehet hiábavalónak nevezni, ha megpróbálunk belegondolni.

  … és mindettől függetlenül, nincs mód kívülről, nem-vallásosként előírni, hogy valaki vallásosként (alrabbiként akár) mit gondolhat és mit nem.

 • Kozma Geo
  2017 augusztus 31
  2:28 du.

  A cikkben a zsidókhoz köti az állatáldozat “feltalálását”. Erre valami bizonyítékot tudna hozni?

 • Figyelő
  2017 augusztus 31
  5:24 du.

  A hetvenes években egy falusi lagziban ott volt a pap és a párttitkár is. A vőfély bajban volt, hogyan is vezesse be az ebédet. Végül így kezdte:
  “-Elvtársak, imádkozzunk!”

  (Ti. a lakodalmi ebéd előtt Miatyánkot volt szokás mondani.)

 • Kozma Geo
  2017 szeptember 1
  5:50 de.

  “Fő célja azonos a Jungéval: egy univerzális moralitás megteremtése”

  Hát ez az evolució komolyabb megismerése után meglehetősen nagy, mondhatni, teljesen lehetetlen feladat, szerintem.

  Jungot nagyon régen olvastam, és elsősorban arra emlékszem ezekből az olvasmányokból, hogy valamilyen formában minden kijelentése miszticizmusba hajlik – de lehet, hogy csak nem értettem igazán.

  Tudom, hogy vannak genetikusok és elképzelések arra, hogy egyéni élmények részei lesznek a genomnak, de az erre – állítólag – mutató bizonyítékok csak nagyon primitív, kevés sejtű élőlények esetére vonatkoznak (férgek, esetleg ízeltlábúak dúcidegrendszere), de olyan bonyolult képződményre, mint az emlős-agy, már nem.

  Viszont ilyesmivel csak régebben foglalkoztam, az újabb kutatásokat nem ismerem.

 • Jung, az emberiség memoriájáról ír sokat, ami igen érdekes és elgondolkoztató. Persze Ő ezt eszméletre magyarázza, hogy öröklendő az ember fajnál. Talán ez az amit a mai ember léleknek hív.

 • KOZMA GEORGE soraira;

  Ha az Izraalitak latal gyakorolt gyermekek gyilkolasara mint fel-aldozasokra vonatkozik, az talan tortenhetet.
  Fokent ha olvasna Ezekiel 8, sorait.
  Igen leteztek Izraelitak akik elhagytak hiteiket, s mas, fokent istentelen pogany hiteket kovettek.

  De a Torah utasitasa azt tisztazta !
  A Ganom volgy esete a bizonyitek.
  Ahol a Jebusitak aldoztak gyermekeiket mint vallasuk engedelskedesenek bizonyitekakent.
  De a TORAH utasitasai alpjan azt a varos szemt=dombjava tettek. Ahol a varos szemetet akkor egttek. Hoigy a Jebusitak keptelenek lettek kovetni aldozati szokasaikat.
  Kesobbi adatok alapjan az meg a C.E elso szazadaban is a szemet ottan egett ejjel-nappal.

  Ha alu Shalom !

 • Kozma George , LAMPA es ALMASI soraira;

  Az utobbiakban nevezett hozzaszollok altalanosan hivatkoznak az Evolucio elmejere.
  S talan a Cantor is adja szamunkra hogy o is lenyelte azt.

  De ha azt figyelembe venne, amit persze az Anglikan pap csupan az Istentagadasa celjabol tett nyilvanossa amikor “Istent szidta” leanya halalaert.

  De amint jelzi soraiban az emberfeletti (vagy mindenhato ero) hivatkozast, nem velne, hogy mint a mondas,hogy “beszel a szajja mindket oldalan” ?

  Mozes, az egyedulli foldi halando leny akivel a Teremto szemtol-szembe communikalt.

  Leve Karaita, mi szabadon, sot serkentve saccolhatjuk, kerdezhetjuk, es vitazhatjuk azt. De NEM tagadhatjuk amig keptelenek vagyunk ellen-bizonyitekkal azt ellenezni.

  Mozes tisztan jelezte az leve egy “RUAH” (Ruah ha Kodesh). De jelntve az egy nem anyagilag felfoghato erot, de amely kepes felfoghato tetteket okozni.

  Kerdesem altalaban a “tudosok”-hoz, hogy mi letett volna az az ero, amely okozthatta volna pl. a NAGY BUMOT, vagy szerves eletet ezen a Foldon, vagy bar mi mast is ?

  Valaszaik persze, hogy a “tudomany arra nem ad valaszt”. De emlekezve a legalapvetobb phyzika 101-ra, minden fizikai tettet (mozgast-work)csupan mas “ero” altali tett alapjan eredheto.Az egyszeru action-reaction is azon alapozva.

  A “tudosok” meg nem jottek a valsszal,hogy mi lehetne az az u.n. ‘Dark Matter” es a “Dark Energy”, sot meg a Higgs Boson is.

  Tehat nem csoda, hogy meg az os-ember is belatta ,hogy letezne valami felsobb ero, hatalom. Belatva hogy a Nap nyujtja mind a szukseges energiat az eletre ezen a Foldon, az elso Monotheista hit jott letre Imhotep (vagy amonhotep) elve alapjan. Az Amon Ra= Nap-isten imadasa.
  de mind az csupan az emberi elmek kovetkeztese alapjan.
  Nem volt semmi “megnyilatkoztatas” a Mozes tanuvallomasa elott.

 • KOZMA George megjegyzeseire, mostan a “kiejthetetlen Nev”-en.

  Kantor Ur, nem kovetelte (ha hasznalhatnam azt a szot?)Mozes a parancsado nevet, sot ismetelten ?

  S kapott is am valaszt, az Ex.3;15-ben s hogy ” ez az en nevem orokke”. Az egy igen hosszu ido am.
  Ahol tisztan adva azt teljessegeben s le is irta azt .

  Sot a Harmadik Parancsolat (ha hivatkozhatnek arra) tisztan adja : ‘Tiszteld a te Istenednek, Jehovanak nevet’
  Nem velne ,hogy annak tagadasa, vagy mellozese, sot el-tuntetese, az nem engedelmesseg ?!
  Illetve minden commandment tagadasa is ?

  A Torah figyelemnkivul hagyasan, mellozesen, sot tobbek altali teljes semmibevallassa. Mint hozzaszollo tarsunk MIKLOS ismteltem allitotta.

  Ha figyelmen kivul hagyjuk , hogy elodeink a Horeb mezegen Mozes elott, majd a Moab mezejen Joshua elott eskudtek azt teljessegeben betartani, s ami utodaikra is tisztan volt ertelmezve kovetni.

  De akik ma velik ,hogy mind az csak valami regi-modi vallasos hokus-pokusz lett volna, mi lenne ervenyes manapsag? S mi erteket adna az emeberi erkolcsok alapjan valo eskuk betartasara vonatkozoan?

  Lenne egyeni velemenye azon ?

  P.S. Igen a NEV az YHVH volt, de a Massoretts bevezettek a maganhangzo pontok alaklmazasat, csupan az adatok tokeletes masolasainak es kiejteseiknek erdekeben.
  Azon alapon az lett mara a JeHoVaH.
  Paise that name, and do not deny or hide it !
  That was the condition of the promise. Az volt az esku kikotese az igeretre vonatkozoan.

 • Parács Péter Pál

  A hozzászólásokhoz

  Egészen biztosan tudom, hogy a magyarországi 70-es években egy magas befolyású komcsi pártember fia egy olyan lányt vett el feleségül, aki munkás-családból származott és ez a leányzó Templomba járt rendszeresen.

  Ez az Ember igazi “Marxista kommunista” volt. Nemhogy visszaélt volna pozíciójával, inkább visszautasította pártvezérei által “felajánlottakat”.
  A fia azonban egy “vörösdiplomás” bunkó lett. Kihasználta a “hátszelet” és szégyent hozott saját apja elveire.
  Szóval, így létezik “kétpárti kommunista”, de fokozhatnánk “három” pártinak is. Marx-Engels, Marxista-Leninista, Marxista-Sztalinista illetve a “modernebb értelemben vett szocialista.

  PPP

 • HAZAI LAMPA kerdezte az “allat-aldozat” esetenk alapjat.

  Az elv, hogy a buntettek magbanasanak bizonyiteka a ver-aldozat. Valojaban erteve az emberi elet vegso aldozasata a halal.

  De annak kifejezesere az emberi lenyek “kepmutatas-keppen” szerencsetlen allatok veret, s az latal eleteit aldoztak.

  A Torah lapjan , hogy a buntettek teljes es oszinte megbanasanak bizonyitakat muatja azzal.
  S hogy a Termeto hajlando lett volna azon alapon megbocsajtani DE CSUPAN egy evre.
  Az az ugy azt ismetelnie kellet evente az eloirt napokon.

  A husz-evszazaddal ezelott elt Hassidic rabbi szerint a lelki *szellemi-bunbevallas” alapjan tortent volna.
  No de aki belatja buntetteit es buntetteit megismeteli akkor nincsen tobbe megbocsajtas.

  En sokkal egyszerubben velem mind azt. Aki nem kepes embertarsai ellen gonoszsagat NEM elkovetni, sot HA azt belatasa utan ismeteli , az egy hazug gazember, vagy kisse gyenge erkolcsu egyen. Azert a Torah az igazi iskolamester, sot mint a tukor, allando emlekezteto.

  Az erkolcsi meggyozodes es magatartas, s nem a tudas, sem a vallasosag, sot semmi mas, csak maga az egyen erkolcsi ereje azt betartani es elve azaltal.

  No de akik az evolucio, vagy mas emberi leny tanult tudasai alapjan koveti eletet, annak erkolcsi hatar-vonalai allandoan valtozok a tudomanyok elohaladasai alapjan, s az valtozik mint az idojaras.

  A legegyszerubb modszer kovetni a : DO NO EVIL, DO NO HARM TO ANY LIVING CREATURES !
  (Ne kovess el gonoszsagot, NE okoz kart, fajdalmat semmi elolenyeknek!
  Akkor nem lessz soha semmi lelki-ismeret-furdalsai, ketelkedesei, sem lelki/szellemi onzo vagyai.
  Nem lessz soha semmi ketelkedesei sem.

 • Bendeguz79
  2017 szeptember 1
  1:32 du.

  “Kozma George , LAMPA es ALMASI soraira;”

  Ami a fizikát illeti, egyszer már vért pisiltem, hogy elmagyarázzam, hogy is van ez a dolog a különféle elméletekkel. De akkor kioktattál Newtonból, mint valami valódi fontoskodó, beképzelt majom. Azóta nem kommunikálok veled, és még szép tőlem, ha beleolvasok egyszer-egyszer abba, amit írsz… 😀

 • Bendeguz79,

  “” Nem volt semmi “megnyilatkoztatas” a Mozes tanuvallomasa elott. “”

  Legalabbis a Torah szerint. De legyen igy.

  Viszont akkor megkerdeznem toled is azt, amit a Jehova Tanuitol es a Mormonoktol szoktam kerdezni: Ha az Isten szemeben az emberek altal elkovetett bunok olyan nagyon fontosak, hogy egyeseket mar itt ki kell vegezzunk, illetve ha nem is vegezzuk ki oket, akkor majd az Isten fogja oket a tulvilagon buntetni, akkor miert nem adott az Isten egy vilagos, egyertelmu es reszletes leirast a betartando torvenyekrol mindjart az ember teremtese utan? Miert vart Mozesre?

  Milyen “jogon”, vagy logikai erv alapjan buntethette meg az Isten a Mozes elott elo korosztalyok embereit? Hiszen ok sosem tudtak mit var el toluk az Isten.
  Persze ezt el lehet mondani kesobbi korok embereirol is. Pl. honnan tudna ma egy masik konyvvel agymosott muzulman azt, hogy a Torah szerint hogyan kene neki elnie? Es ha nem tudhatja onhibajan kivul, miert buntetne ot az Isten ezert?

  Ha van idod meg azon is elgondolkodhatsz, hogy miert van a Torah-ban minden megismetelve (neha 20-szor is) mikozben vannak torvenyek, amiket nem tudjuk hogyan kell betartani, mert nem ad ra reszletes leirast a Torah?

  Hazai Lampa,

  Nem tudom, hogy ertetted-e a Bendeguz “magyarazatat”. Mindenesetre nem arra valaszolt, amit kerdeztel.

  Nyilvanvalo az allataldozatokat nem a zsidok, meg csak nem is az izraelitak “talaltak fel”. Viszont talan (nagyon talan) ok talalhattak fel, hogy az allat es egyeb aldozatokat egyfajta okori szocialis segelykent is felhasznaltak.

  A Birak Konyve alapjan feltetelezheto, hogy eleinte egy pap barhol epithetett egy oltart, es aztan ha mentek hozza aldozni, akkor o ott levezette a hokusz-pokuszt. Mivel az aldozatok egy jelentos reszet nem kellett elegetni (vagy maskepp megsemmisiteni) eleg sok megmaradt, amibol tudott a pap adni az arvaknak, ozvegyeknek …stb.
  Kesobb, amikor David kiraly es a Kohenita fopap ugymond centralizalta a vallast (Jeruzsalembe) ez az egesz megvaltozott. A papok onnantol fogva eladtak a felesleget, es a penzt hasznaltak jotekonysagi celokra.
  Legalabbis elvileg igy volt.
  A Masodik Templom idejen a papok elegge hedonisztikus eletmodot folytattak, valoszinu akkor nem tul sokat torodtek a szegenyekkel.

 • ALMASI ALMA soraira, 7/1, 501 d.u.

  A sorai bizonyitjak hogy valaoban ki az igazi “bekepelt majom”.

 • Én Newtonról semmit sem tudok és még soha nem jártam a Kanadai Hírlap oldalán, lehetetlen, h kioktattam volna bárkit…vagyis hát a netes kommunikáció az mindig közönség előtti s ezért sosem kell magamra venni a támadást..pl ez lehet, hogy nem nekem szól…Az újságírók sem egy-egy olvasónak írnak, az al-rabbik sem.

  Szerintem én nem mondtam ki az istennevet, hanem tudományos hipotéziseket ismertettem – az elég ismert ma már, hogy a kimondási tiltások valójában annak jelzései voltak (de már a XV. században feloldották a Kabbalisták pl Ari és a Bál Sem Tov a XVIII-ban, aki a lubavicsiek őse ) – hogy nem “lehet tudni” nem kimndható – mert elveszett a konkrét jelentése. A “Jordanizmus” ismertetéséből nem maradhat ki, hogy ehhez a témához szól hozzá.

  ismétlem, nincsenek kötelező dogmák – csak kötelező tettek vannak a különféle judaista irányzatokban.

  A “kimondás” (félreértett) tiltása az nem a leírás tiltása.

  Azt hiszem érdemes felhívni arra is a figyelmet, hogy ez (Az “istennév” vagyis a Felső /=Él/ neve) a létige /Lenni, Vanni, létezni , válni/ egyik jövő ideje.
  Nem gondolhatja senki komolyan, hogy a létigét nem használják a héberül beszélők. Beleértve az általam említett alakokat.

  Az hogy “képez” az úgy van jelenben hogy “mehove”. “Képzendő” az “jehove”. ez rá a szó. “Képző” (mert mellélnévi igenév a jelen idő. Constituting)…

  Ráadásul emiatt sosem merül fel, hogy baj lenne, ha valaki azt mondja, “nincs is Képző.” Mert hogy ő a Képzendő – majd lesz, ha képezzük jótettekkel.

  Ezt nem-héberül lehetetlen megérteni, mert ha valaki azt mondja,”nincs is isten”, akkor Tolsztoj öngyilkos akar lenni (ahogy írta ) és mindenki kommunista sejteket alakít (ahogy Dosztojevszkij megírta), mert akkor az ember lesz istenember,(ahogy Nietzsche megírta).

  Azt kell itt elképzelni, hogy nincs nekik – a “hébereknek” (A “túlnaniaknak, mert ezt jelenti a szó) – olyan szavuk, mint az “isten” vagy a “god”, aminek csak konszenzuális (közös) értelme van, nem rámutató jellegű. Üres szó, minden más szó rámutató jellegű, vagy nyelvtani célú szerkezet (pl kötőszó stb). Mert az Eloha ami ennek a megfelelője az utal egy irányra (azt jelenti az “al” hogy fölé vagy felé, hozzá.)

  A Piaget és Gray (Wiener) féle tézis a tudatosság cél-orientáló velünk-született ösztön-jellegéről /”hippocampal comparator” Gray-nél , idézi JBP/ elkerülhetetlenné teszi, hogy ezt megírja valaki, hogy ez egy központi tartalom a héber Bibliában (Amiről JBP előadást tart hetente ott Kanadában, tehát az ottaniaknek kell ez az info.)
  Mindenkitől elnézést- a szöveg túl hosszú. Tervezek egy rövid verziót, hátha hajlandók lesznek lecserélni, mert így kevesen nézik végig.
  És köszönöm mindenkinek, attól még, hogy cáfolhatók, nagyon tanulságosak a hozzászólások és igazak is lennének, (sőt a hagyomány szintjén igazak maradnak) – ha ez az itt tárgyal felfedezés nem tenné új kontextusba, új paradigmába az egész ügyet: hogy mindig két igazság van- a tudományos objektív és az érzelmi, szubjektív.
  JBP mint Jung és Piaget a tudomány és vallás (hit és ateizmus) vitájának szükségtelenségét bizonyítja.

 • Bendeguz79
  2017 szeptember 1
  4:21 du.

  Nem akarok beleszólni, de én úgy tudom, hogy a bűnök megbánására volt a “bűnbak”. Ez egy kecskebak volt, akit kiüldözött a főpap a sivatagba, és ez jelképezte a bűnt.

  Viszont az ember, majd később állatáldozat egy fölajánlás volt az Istennek. Mindig a legjobbat, vagy az elsőszülöttet ajánlották föl ilyen esetben. Nem kétlem, hogy végbe ment a zsidó vallásban is a változás, az ember áldozástól az állatáldozás felé (Ábrahám és Izsák).
  A jeruzsálemi Templom udvarán ez egy teljesen megszokott kép volt, hogy ott voltak a galamb és egyéb állatárusok. Jeles napok és ünnepségek alkalmával fölvándoroltak a zsidók a Templomba, és állatáldozatot ajánlottak fel, az anyagai helyzetüknek megfelelően. Jézus születésekor galambot ajánlottak fel a szülei.

  Később Jézus kiüldözte a kufárokat a templomból.

 • Tobb ertelmes reagalosokat es fokent a Kantor ur sorait koszonom.

  Leve a Sabath-napja, de a hozzaszollok sorai mint kenyszerit reagalasomra.

  Talan majd MIKLOS jon egy csomo movekkel es probaal engem halara kovezni engem :))

  En persze tartom a “semmit az elvezet sem a jovedelm” celjabol tenni a Sabath napjan.
  Persze vannak akik meg egy betu irasat is tiljak.
  De en ezt a hozzaszollok-iranti “aldozatomnak” velnem.

  MIKLOS soraira.
  Nem jelezte az elobbiekben szarmazasat, csak hogy tudatosabb a Torah soraiban. DE mai soraibol velve maga inkabb goy-nak velheto.

  A Torah adatai szerint persze Mozes volt az akivel u.n.”negyszemben” volt diktalva a kovetelmeny, ill. a esku-alatti-szerzodes alapja.

  De mint a Bareshitben olvashatja az adatok leirva a kezdettol,ill. Adam (az elso ember) idejetol valo utasitasok. Tudom mind az ethistak rikacsolnak majd azon.
  Mozes nem adott semmi jelzest hogy honnan vette a Bareshit (genesys=kezdet) adtait.
  Velheto persze hogy mind az elobbi letezo emberi adatokbol, amiket minden elobbi tarsdalmak tortenelmi irasaokban hagytak hatra. Legismertebb volt a Gilgames-epik. De igen erdemes es erdekes olvasni a Sumerianok (az elso emberi civilizaciot), amely hagyta hatra tortenelmi adtait.

  Mind az elozo civilizaciok jelztek ertelmeiket valami felsobb ero-altali tettek ,sot a teremtes elvet. Hasonloan azon utasitasokat is.
  Javaslom olvassa a “Innuniki”-k esetet. Az un. ‘oriasok’ esetet, amit meg Mozes is jelzett soraiban.

  Miklos, a maga halal-utanni buntetes, vagy a ‘pokol’-‘menyorszag’ esete nem letezo a Torah soraiban.
  Az csupan a Constantinus altali Mitra-izmus-bol eredo kulombozo misztikus elkepzeleseket kovetve.
  Mozes tisztan irta; “minden a Fold porabol van, s minden a Fold porava lessz”.Sot az egesz Vilagegyetem is ugyan azon elemkbol. (Javaslom Eclesiastic 3, sot a fiatal Hassidic rabbi szavait a Janos 3;13-t olvasni.

  Hasonloan az “aldozat”-ok nyujtasai is a kezdettol.Mivel meg a barlanglakok is belattak hogy minden jott, ill. letezett valami elozo esemnyek, ill. teremtes alapjan.
  Tehat a leg-primitivebb emberi ertelem alapjan abbol az ember “vissza-adott” ill. felaldozott egy reszet annak eredojenek, ill. alkojatnak elismereset mutatva.

  AZ ALDOZAT,ill. az elegetett resz csupan zsiradek, az a cholesterol volt egetve. A hust a tomeget mint a mai szomszadossagi bar-be-que-k voltak.
  Sajnos manapsag a zsirt nem aldozzak fel, hanem a keszitett etelekben eladjak a tomegeknek. Csuapan a “fogyasztokat” aldozzak fel a magasabb jovedelemert.
  ( A Tizedik Parancsolat esete figye,emenkivulli!)
  S azert van a rengeteg sziv-bajok, az eldugult hajszal-erek, ami az agy-verzesek es sziv-izmok pusztulasanak okozoja, stb. Ami csupan az emberi gyarlosag altli gazemberseg.

  Az elso szulott felajalnlasa az az aldozatkent, az Abram es Isac eseten az a bizonyitas esetetmutatta.Szimbolikus.
  De hasznalva az kezobb is, de NEM meggyilkolni gyermeket, hanem a Termeto szolgalatba adva, a Temple szolgalataba.

  A Torah erkolcsi kovetelmenyeinek betartasa nem az authorjanak volt fontos, hanem a emberiseg reszere.
  Nem alom lenne ha az egesz emberiseg haboruk, gyikossagok, bunok, kegyetlensegek, verontasok, nyomorok, szegnysege, stb.stb. nelkul lenne kepes elni,
  hat nem igazi alomma tenne mindenki eletet ?

  S a Teremtonek, mint egy apa, vagy anya, nem tanitja, oktatja gyermekeit megtanulni elni eleteiket mind a kegyetlen es rettenetessegek hianyaban?
  Nem latszik az logikusnak, racionalistnak az maguk szamara ? Ellenzne, vitatna mind azt ?

  Ha nem probalnak csupan az ellenzekeskedes celjat, mind az rogton ertelmesebbnek tunik szamukra,mindenki szamara.

 • Kedves Kozma Geo!
  A Newtonra vonatkozó megjegyzésem Bendegúznak szólt. De talán félreérthető voltam…

 • Tisztelt Kanotor ur;
  Koszonom es orulok sorainak.
  A cikkeben levo jelntosebb alanyokon mar tettem megjegyzeseimet.

  A proffeszor Peterson eseten nem ohajtanek egyoldalu meglatast kifejezni.
  Mondhatom, hogy meglepo egy egyetemi, liberalisan dongolkodo es uralkodo eszmeik eseten, egy psychologus valojaban eros konservativ gondolkodas modot hirted, ill. terjeszt.
  S azt velem igen megleponek. Mert manapsag azert barkit majdnem a Gilliotine ala kuldene a hatalmon levo, naprol-napra balosabb es szelsosegesebb rendszerek.

  De csodalkozom, hogy ugyan akkor J.B.Perterson kepes egy 1/4 millio plus dollaros evi “research” alapot kapni.
  Valahogy olyasmi nekem ‘szaglik’, sot nem latom khosher-nak. Valami valojabanm buzlik mogotte. Habar nem lennek kepes ellenezni elveit sem munkajat.

  S amikor JB Peterson az Ayr Rand tanitavnya is,az tobbet mond. Sot a proffeszor Jung esete, aki sajat szavaival bevalva valojaban, legalabb Bi-polar volt, ha nem cyzrophenic. Legalabb is szulo anyja aki fej-nelkulli holtesteket latott szobajaban jarkalni.
  Azt nem velnem mint diagsosys, de az ‘alma a fa ala esik’,s genetikai orokles elkerulhetetlen, sot tagadhatatlan sok esetekben.

  De minden esetekben, a profeszorok sajat onzo erdekeik minel tobb es tobb elkepzelt “izmusokat” szabdalmazni.
  Kerdesem, tennek azt, ha az nem jovedelmezne neveiket es a penztarcaikat ???

 • MIKLOS kerdezte;

  “…mi jogon buntette meg az Isten a Mozes elotti korosztalyokat buneikert,hiszen nem tudhattak hogy mit vart tolluk az Isten.”

  Miklos, az emberi leny az egyedulli faj/leny amelynek agymukodese nyujtja azt a kepsseget hogy felbecsulje, ertelmezze tetteinek kovetkezmenyeit.

  Egyetlen allati fajnak NEM letezik az az u.n. consequential, kovetkezteo-tervezoi gondolkodas kepessege. Habar vannak tobb fajok igen nagy agyakkal (elephant, balna, sot az Orca agya nagyobb mint az embere).
  Az emberi leny szellemi (agy)kepessege soha nem volt kevsebb vagy kissebb mint a mi embere).

  Sot vannak sok dolgok amit ma keptelen a tudomany ertelmezi hogyan voltak kepesek 5-6 ezer evvel elobbi tudatokra.

  Tehat az emberi leny elvezte kepesseget azt belatni meg Mozes nelkul is.

  S hogy miert az ismetles a Torahban ? Sajnos meg a tobb ezer-eves ismetlese elleneben sem veszi az emberiseg zome figyelembe. Meg maga sem aki igen jol tudatos abban.

 • Kantor ur;
  Kattintottam a linkjet.

  A “horoscope” ? Egy jelot rabbi eseten?

  Meg a szo pillantasa is szegeny Sault hozza emlekezetembe.

 • Bendeguz,

  Mint mindig, most is mellebeszelsz mindennek. Es lathatoan nem ertesz magyarul.

  Azt en is tudom hogy a Torah-ban nincs szo szerint semmi sem egy tulvilagrol, a legkozelebb ez jon hozza: “és takaríttaték az õ eleihez”, ami akarmit is jelenthet.
  En viszont ezt irtam neked:

  ” Viszont akkor megkerdeznem toled is azt, amit a Jehova Tanuitol es a Mormonoktol szoktam kerdezni: Ha az Isten szemeben az emberek altal elkovetett bunok olyan nagyon fontosak, hogy egyeseket mar itt ki kell vegezzunk, illetve ha nem is vegezzuk ki oket, akkor majd az Isten fogja oket a tulvilagon buntetni, akkor miert nem adott az Isten egy vilagos, egyertelmu es reszletes leirast a betartando torvenyekrol mindjart az ember teremtese utan? Miert vart Mozesre? ”

  Tehat amikor keresztenyektol kerdek meg valamit, akkor kenytelen vagyok a Mennyorszagot es a Poklot is belekeverni a szovegbe, megha en nem is hiszek benne tulzottan. Inkabb arra valaszoltal volna, hogy Mozes elott a bunok miert nem szamitottak bunnek? Miert nem kellett kivegezni a gyilkost? Ha pedig a bunok korabban is bunnek szamitottak, miert nem adta az Isten a Torah-t mindjart Adamnak?

  A valaszod a kerdesre mellebeszeles volt: Az ember intelligenciaja nem egyenlo a tudasaval.
  Ha az Isten nem mondja el nekem, hogy O peldaul megkivanja tolem, hogy tartsak rabszolgat es neha verjem is ot felholtra (es ha megis meghal, de nem meg aznap, akkor minden OK), akkor erre a magam intelligenciajatol nem tudnek rajonni. Nekem, es mindenki masnak is ehhez szuksegem vagy egy Istenhez.

  Exo 21:20-21  Ha pedig valaki úgy üti meg szolgáját vagy szolgálóját bottal, hogy az meghal keze alatt, büntettessék meg. De ha egy vagy két nap életben marad, ne büntettessék meg, mert pénze ára az. 

 • A masodik resze:

  De az is erdekes lenne, hogy vajon a del es kozep-amerikai indianok, az afrikai bushmen, vagy az Oceaniaban elo torpe szigetek lakoi hogyan ertesultek arrol, hogy mit var el toluk az Isten? Itt beszelgetunk Mozes utan tobbezer evrol, aminek soran nem ismerhettek az emberek az Isteni Akaratot.

  Azt fel lehet ugyan tetelezni, hogy az Istent nem erdekli hogy a tobbi ember mit csinal, de akkor meg kene valahogy magyarazni, hogy miert volt szuksege az Istennek arra, hogy kivalasszon egy nepet, aminek adott egy torvenyt?
  A Torah szerint az Izraelitak papok nemzete lesz. Most ha eltekintunk attol, hogy soha nem lettek azok, meg mindig ott a kerdes, hogy miert volt erre szukseg? Light of the nations? Hogyan? Epp az elobb irtam, hogy a vilag nagyobbik reszen senki sem hallott roluk. Hogy lehet valaki igy feny az ejszakaban?
  Tehat roppant gyanus a kivalasztas, es meg gyanusabb az, hogy az Istent nem erdekli az egesz emberiseg, kiveve egy paranyi csoportot.

  Nem varom el hogy megmagyarazd, tudom hogy eddig a legjobb apologetaknak is beletort a tolla.

  Meg csak annyit, hogy a rengeteg ismetles kpacsan is mellebeszeltel. Az volt a koltoi kerdes, hogy miert mond el az Isten mindent minimum 4-szer, mikozben nyitva hagy rengeteg fontos kerdest? Sztrajkoltak a papirusz gyar munkasai es nem volt papir, vagy mi?

  Hadd segitsek: Mai szemmel nezve a romai torvenyek primitivnek tunnek. Romai szemmel nezve a Torah primitivnek tunik. Mar a romaiak rajottek, hogy a torvenyt illik egy kicsit reszletezni is, nem eleg pl. azt mondani, hogy egy bizonyos nap nem szabad dolgozniuk az embereknek. Meg kell hatarozni mi is az a munka, mert ha mindenki maga hatarozza meg, akkor felesleges a torveny.

 • MIKLOS eslo megjegyzesere;

  A Torahban nincsen semmi ami “akar mit is jelenthet”.
  Hat akkor mi a feneert lehetne az abban ?
  Gondolkozzon egy percig !
  Csupan bolond felre-forditasok, es ertelmetlensegei az olvasoknak.
  Azert ismeteltem maganak a JOZAN es LOGIKUS GONDOLKODAS modszeret mindeg. Legyen racionalista mar egyszer !

  Maga irt a halal utani-halottak eletrol.
  Na de HA azt ma belatja, miert tette azt ?

  Persze csak profeta altali megjegyzese hogy a reg-holtak csontajain lehet-e majd izmok, borok, stb.
  De azt az iro kerdero veve tette.
  Persze miutan mind az porra valik, s a jovo kor csupan a porbol letezik, hat azt velheti “feltamadasnak”.

  Minden torveny elo-ir bizonyos buntetesek lehetosegeit az adott buntettekert.
  Sem a Torah, sem meg a mai politikusok altali torvenyek NEM kovetelik, s soha NEM adja ,hogy azt MUSZAJ elerni.
  (Talan az elvtarsai voltak kivetelek)

  De mindeg, mindenutt a buntett bizonyitasa a leg- jelentosebb feltetel, ill. szigoru kikotes.
  Osi Izraelban a Rabbik ( a Sanhadrin a vezeto rabbik osszesege). Itt ma a US-ban a vadlott joga a sajat valaszztasa alapjan a birat, vagy a Jury-t valsztani hogy meghatarozzak hogy bunos-e vagy nem.

  Torveny altal “mindenki ARTATLAN amig az ellene emelt vadak nincsennek a leheto leg-halvanyabb ketelkedesek arnyakai nelkul bizonyitva”.

  Ma itten nincsennek “menedek varosok”, mint osi Izraelban, de a “BILL of RIGHTS” ami biztositja az emberi es a birosagok elotti vadak elleni joggaikat.
  (Amig talan majd az elvtarsak megsemmisitik azt?!)

  A “szolgasag” az emberi leneyk tettei. Az letezett a barlanglako kezdeti idejetol, de csupan embertelen tettei altal. A Torah soha, sehol NEM koveteli, NEM teszi lehetove, NEM javasolja, csupan ELISNERTE az emberiseg bunneikent. S azon segitett.
  S az letezett Europaban a XX. szazadig.
  Sot letezik ma is nagyszamban, a fedelek alatt.
  Az u.n. HUMAN TRAFFICKING formajaban.

  De csak a Torah kovetele a szplgak szabaditasat het (7) ev utan, s akkor munkajaert megteriteni.

  Ha emlekezne, meg a Pharaok is ajandekoztak a kivonulo Izraeltakat. Hasonloan a babylonia kiraly is a 70-eves szolgasaguk utan. Sot adta az aranyat ujja-epiteni a Templ-t Jerusalemben tisztelni Istenuket.

  Persze a rabbik elfogadtak tobb pogany szokasokat a babyloniaktol, amit maig is tartanak.Mint maga a Babylonia Taldud-ot, stb,stb.

  Senki NEM VART MOZESRE. Ha olvassa a Torah Bereshit ( Genesys, vagy Mozes Elso konyve) reszet olvashatja hogy az emberiseg szamara szukseges informacio adva volt minden generaciok, s minden emberi csoportoknak.

  Csupan az emberiseg azt mindeg figyelemn kivul hagyta.Sot ellenzte es minden lehto tetteivel az ellen elte letet. Mint az emberiseg zome maig is.
  Sot meg maga is ellenzi azt. Inkabb a a babyloniai hagyomanyok gyujtemenyeit veli jelentosnek.

 • MIKLOS masodik reszletezett kerdesere, vagy inkabb allitasaira.

  Mint mar irtam parszor, remlnem hogy probaljon emlekezni,de nem oahjtom hogy vegye azt szentnek.
  Ha ketelkedik vegye idejet es olvasson. Ha nem a Torah-t, akkor az emberiseg tortenelmeit !!!

  Az emberiseg az egyedulli faj amely kepes elmeje (agy-mukodese) alapjan kovetkezeteses gondolkodasra. Tehat kepes tetteinek kovetkezmenyeit felmerni es biralni.
  De azt mindeg visszautasitja.

  Az allatok ,MINDEN FAJOK, csupan osztoneik alapjan elnek.
  (” A szamr fel-ismeri mesteret, de az emberi leny nem ismerne el termetojet”.)

  Minden tarsadalmak, meg az afrikai bush-man is bizonyit maig is egy jozan itelo-kepesseget, s a termeszet ellen soha nem cselekszik, az u.n “jozan hatokros paraszti esz”, ami belatja tetteinek kovetkezmenyeit.
  Csupan a modern, tanult ember cselekszik a logikus jozan gondolkodas elleneben. Azert a mai vilagszerti rettenetesegek.

  A vilagegyetem letrehozo erejenek nincsen semmi onzo erdeke ! De mint egy szereto szulo, amit a Tanakh iroik jeleztek.
  Ha olvas, tudna, hogy hany nepeket a Jacob sarjai elott probara teve azon celkobol.
  De azok azt visszautasitottak tetteikkel. Ma mind nem leteznek. Olvashatna azt a nyolc (8) nemzetsegeket.

  Igen, mint idezte tisztan , a kuldetes, s NEM kivaltsagok nyujtasa, hogy Izreal mint a vilag nepessegenek a papjaiva valasztva, ill. jelolve.
  Hasonloan mint a Levi torzse szolgalni a toobieket.
  Persze Izrael azt figyelemn kivul vette. u.n. befele fordult, a nemzetiseg letrehozasara alkalmazta.
  Olvasta a prophetakat valaha is?
  Minden atok a buntetes volt azert.

  Csodalkozva a Kantor azt cikkeben, celzatosan, vagy veletlenul hasznlta a “buntetes” megjegyzesere vonatkozot.

  A Romai torvenyek ma az alapja a vilag leg-toob polgari, politikusok altali szerkezett torvenyeknek.
  Az u.n “juris prudent” sot a Latin a torveny nyelve, minden jogi kigejezesek a Latin.

  Vannak ahol a “Code of Napoleon” alkalmazva. Sot volt, s talan a Latin nemzetek hasznaljak a “Cannon Law”-t alapul.
  De meg a legkegyetlenebb tarsdalmak is (ma Eszak Korea,Cuba, Venzualla, talan masok is) de torvenyeik es sulyos bunteteseik a “hazugsag”, “lopas”, “gyilkossag”, sot meg a nemi-erkolcstelensegek ellen is buntetik.

  Hogy velne, hogyan kovetnek a Torah legjelentosebb parancsolatait? amikor 100%-an Atheistak ?

 • Emlitve az elobbi soraimban Mikloshos, az afrikai bush-man esetet.
  Azok a termeszet torvenyei alpjan eltek kezdetuktol.
  Sajnos ma, az onzo politikusok kilakoltattak oket a Kalahari sivatagbol, mert ma ottan Gemantot fedeztek fel.

  Tehat a corrupt politikusok es a De Beer vallat tovabbiakban majd ismet nagyobb jovedelemre lessz lehetoseg.

  A kitelpitett lakosok ( a Bush-man) semmi jovatetelt NEM kapott.

 • Bendeguz,

  Csak mellebeszelni tudsz.

  Olyan aprosag, hogy egyetlen Eurazsiatol elzart nep sem hallott soha a Torah-rol, gondolom teged nem zavar. Az sem, hogy az a nehany-tucatnyi torveny ami ertelmes a Torah-ban, mar joval a Torah elott letezett mas nepek torvenyeiben, es barkik is irtak a Torah-t, csak egyszeruen atvettek onnan azokat.

  Raadasul Karaita letedre a Sanheddrinnel peldalozol, ami egy rabbinikus intezmeny volt…
  Errol jut eszembe, hogy a Talmuddal sem vagyok kibekulve, de annak legalabb meg lett az a haszna, hogy azzal igazitottak a mozesi torvenyeket a romai torvenyekhez, es leszoktunk arrol, hogy kivegezzunk embereket azert mert homoszexualisok, vagy mert nem tartjak be a Sabbat torvenyeit.

  Ezt az egeszet azert hoztam csak fel, mert te allitolag Karaita vagy, es mint olyan neked a Talmud altal eloirtakat nem kell figyelembe venned. De ugy nez ki, hogy nagyon is figyelembe veszed. Vegulis praktikus, ugye? 🙂

 • MIKLOS soraira;

  Mint mar elobbikeben jelztem, tisztan a kis bajusszos osztrak festo kovette a maga elkepzeleseit.

  S talan, a halara verni valakit kovekkel sokkal kegyetlenebb es fajgalmasabb mint a baz-kamrak.
  Nem gondolna ?
  De a maga elveinek a kovetese volt.

  Tehat a vitanak vege azon, legalabb is a maga meglatasa szerint.

 • Miklos
  2017 szeptember 1
  5:38 du.

  Én csak arra céloztam, hogy a cikkíró alighanem túllőtt a célon, hogy újabb “találmányt” tulajdonított a zsidóknak.

  Szerintem maradjunk annál, hogy a zsidók az egyistenhitet és a Tízparancsolatot adták hozzá az emberi kultúrához! Az se kevés.

 • Bendeguz,

  Te jatszod a hulyet, vagy tenyleg ennyire elborult mar az agyad? Vagy csak irritalni akarsz?

  Nem en irtam elo a megkovezest, nem en vallom hogy be kell betartani, hanem a Torah. Tudod, az a Torah, ami neked az erkolcsi utmutatod.

  hazai lámpa

  ” Én csak arra céloztam, hogy a cikkíró alighanem túllőtt a célon, hogy újabb “találmányt” tulajdonított a zsidóknak. ”

  Ezt a reszet ertettem, de nem akartam ra valaszolni.

  ” Szerintem maradjunk annál, hogy a zsidók az egyistenhitet és a Tízparancsolatot adták hozzá az emberi kultúrához! Az se kevés. ”

  Legalabbis vallasi teren. De az emancipacio ota mintha mas teruleteken is akadt volna 1-2 kimagaslobb egyen.
  Viszont engem az ilyesmi nem lelkesit tulzottan. Attol en se jobb se rosszabb, se szebb se csunyabb, se okosabb se hulyebb nem leszek, hogy nehanyszaz zsido kimagaslo volt a szakteruleten. Bar tudom, hogy vannak akik az ilyesmitol berosalnak, azt hiszik akkor ok is okosak, szepek, jok, erosek es ugyesek. 🙂
  Sajnos ez a “buszkeseg-betegseg” megtalalhato minden nemzet fiaiban.
  Kepzeld mire tudnanak ezek buszkenek lenni, ha csak egy nyelv, egy nep, es egy kultura lenne az egesz Foldon? 🙂

 • MIKLOS
  Veltem volna hogy egy kicsit tisztessegesebb szohasznalata lehetett volna. Sajnalom , de latom tevedtem.

  A LAMPAhoz adott soraira;
  Hat nem pont az volt a kezdetben ? Egy nyelv, egy nep, egy kultura ?
  Csupan az emberi gyarlosag, az uralom vagy ami azt semmisitette meg. Hat nem lenne az egy jobb vilag,ill. elet mindenki szamara?
  A problema ,hogy mindeg mindenki a sajat uralma alatt celozta azt elerni, s nem az erkolcsok alapjan.
  Babylon, Roma, Vatikan, Napoleon, stb.stb.

 • Bendeguz,

  Orulok, hogy vegre megertetted.
  Mostantol csak be kell tartsd a Torah torvenyeit. 🙂

  Az valoszinu jobb lenne bizonyos szempontokbol, ha csak egy nyelv es egy kultura lenne a Foldon. De lennenek hatranyos oldalai is, pl. nem lenne hova szökni, ha nem tetszene a rendszer.

  Ez olyan mint a szocialista competition: Soros elvtars is azert hoz letre tobb szazra rugo bolsi gittegyletet, hogy azok egymast probaljak tullicitalni a hulyesegben es az aljassagban. A legidiotabb es legaljasabb kapja a legtobb penzt. Ezt hivjak cocjalista munkaversenynek.

  De ez igaz a nepek es kulturak kozott is. A masokkal valo kibabralas visz egyeseket elore.

 • Miklos, a szocialistakra es Sorosra vonatkozo soraival megeggyezem.

  De valojaban a vilag kegyetlen es onzo gyakorlasait veli elfogadhatonak.

  De pont az baj ma a “vilaggal”.

  A Romaikai rendszere volt az eggyik legonzobb es legkegyetlenebb rendszer a foldon.

  S a Sanhadrin “igazitotta Mozes torvenyeit a Romaikahoz”, a Talmyddal ?
  Voltak akik meg a Hitlerehez, es Szatalinahoz is “igazitottak” az erkolcsi aaptorvenyeket.
  Azert lett a vilag mint egy pokol ma.

 • Bendeguz,

  Azon vitatkozhatunk, hogy a Talmud hulyesegei mennyire jobbak mint az eredeti, de kar, mert en abban sem hiszek.

  A hozzaigazitas egy rendkivul egyszeru, de talan epp ezert geniuszi megoldas. Itt van az igazi zsido geniusz eltemetve! 🙂
  Nagy dilemmajuk lehetett, hogy mikent tartsak meg a mozesi torvenyeket (amihez nem szabad hozzaadni es nem szabad elvenni belole) de ugyanakkor megse tartsak be. Mert pl. ha a Torah-hu zsidok hazavagtak volna egy homoszexualis zsidot annak idejen, akkor a romaiak vagtak volna haza azokat a zsidokat, akik ezt megtettek. Ugyanis a romaiaknal teljesen normalis volt, hogy midennki mindenkivel, vagy barkivel.
  Itt jon a zseni: A torveny ervenyes, de ahhoz, hogy kimondhassuk a halalos iteletet kell negy Torah-hu tanu, aki negy kulonbozo szogbol egyidoben latta a “buncselekmenyt”.
  Namost: Szerinted hany homoszexualis allt ki a keresztezodesbe, varva 4 Torah-hu zsidot hogy arra jojjon, aztan megkerje oket, hogy oszoljanak szet, egy-egy tanu mindegyik sarokra, amig ok besatalnak a keresztezodes kozepebe es seggbe dorrentik egymast? Ilyet soha senki sem csinalt.
  No es akkor meg kitalalta az egyik rabbi, hogy a hajdani (Romahoz valo csatlakozas elotti) Szanhedrin, amelyik 7 evenkent hozott egy halalos iteletet, az “gonosz” Szanhedrin volt. A masik rabbi mindjart ravagta: “70”. Azaz, ha 70 evenkent egy halalos itelet…
  Tehat kibuvot kell talalni, hogy ne kelljen betartani a veres torvenyeket, amik a helyi torvenyekkel utkoznenek. Ugyes!
  Persze az is igaz, hogy egyszerubb lett volna Jeremias otletet kovetni.

  Aztan van olyan, ami igazabol soha nem volt torveny, de a Torah-bol tobbtucatnyi helyen latszik, hogy az volt a hallgatolagos szokas. Mint pl. hogy ki az Izraelita? A Torah-bol latszik, hogy ha az apa Izraelita volt, akkor a gyerek is Izraelita lett, mindegy, hogy ki az anyja. A jo rabbik ezt 180 fokkal kitekertek, mert a Romai jog szerint az anya statusza szamitott, es ami egy rabszolgatarto tarsadalomban sokkal ertelmesebb is.
  Ezt a valtoztatast csak praktikus oldala miatt vihettek vegbe a rabbik, mert nem hiszem, hogy a romaiak valaha is uldoztek volna oket, ha meghagyjak az eredetit.

  Tehat ne izgulj, nem ajulok el a Talmud elott sem.

 • MIKLOS soraira;
  MIKLOS hisz amiben ohajt, legyen az Marx, Mao, Crisna, tehenek, papak, Darwinistak, Soros es tarsai, az a maga szabad valsztasa.
  Alazhassa magat ami elott ohajtana. Az is az emberi szabadsag-jogok eggyike.
  Nincsen semmi “dilema” semmivel,.Mar irtam azt.
  Elvezze s legyen boldog sajat valasztasaval.
  Valami elkepzelhetetlen ero altal mi ,emberi lenyek egyedul van az a szabad-hatarozati lehetosegunk. S az nem jott a majmoktol, sem rabbiktol, sem tudosoktol.
  Elvezze amig lehetosege van arra.

 • Érdekelne, hogy a Tisztelt Olvasók megnézték -e Jordan Peterson videói közül párat a youtube-on – hogy világos legyen, hogy az ő alap javaslata az, hogy ne a vallási vitákkal és ne is a politikai vitákkal csépeljük egymást, hanem mindenki hozza rendbe (sort out) saját magát annyira, hogy elégedett legen a sorsával.

  Az nem vezet sehová, hogy egymásnak megmondjuk, hogy mit szabad és mit nem – egy karaita (nem gyakori eset) nem javasolhat betartandó szabályokat egy neológnak – ahogy egy neológ sem egy karaitának. Karizmatikus keresztények tiltják csak az asztrológiát – de zsidók a Talmudban elfogadják. Nincs tiltva – a csillagok “imádása” az tiltva van, de állítólag már senki nem tudja a csillagokat imádni ma, tehát már ez sem érdekes annyira. Mert nincsenek ma már ilyen pogányok a bölcseink szerint. Én amúgy nem csinálok horoszkópot, hanem kikeresem az őseinket minden évtizedben és évszázadban és az ő általuk elképzelt horoszkópot mutatom be az adott héten. Mert régen a rabbik igenis foglalkoztak ilyennel, (sőt néha kényszerítették őket az uralkodók) ugyanazért, amiért Jung is: mert a horoszkópok viselkedés-tipusok vázlatai és lényegében ős-pszichológiai tanítások.

  Azt megértem, és nagyra becsülöm, hogy itt megosztják vallási műveltségüket – de azért érdemes belegondolni abba, hogy talán ( a legtöbb T Olvasóra itt nyilván jellemző en hiányzó) előzetes tanulási alapok nélkül gyakorlatilag megítélhetetlen egy-egy ember nézetrendszere ezekben a kérdésekben. Tehát én nem javaslom a vita további kanyarítását errefelé, mert mindenki el fog menekülni.

  És tény, hogy senki egy szót sem szólt arról, hogy az elmúlt hetekben, ha megismerte kicsit JBP tantáait, vajon lát-e benne valami hasznosat.

  Például a jellemhibáink rendszeres megfigyelése, leltározása az egyik alap feladat szerinte. Azt mondta, hogy nem okos dolog mások javítására törekedni és másokat kioktatni- azt mondja, hogy értelmes ember saját magára figyel, hogy mit tesz ma jobban, mint tegnap: ez a feladat.

  A zsidó hagyományban ez “Mielőtt másokat kijavítani akarsz, javítsd ki előbb magadat” (A keresztény verzió a “más szemében a szálkát meglátja, de a magáéban a gerendát sem veszi észre).

  Amúgy az istennév és /az ezzel szorosan összefüggő/ kabbala (vagyis a pszichológiai, terápiás “eretnekség” tanítása/tanulása kapcsán a XV -dik század óta már nincs tiltás (a lubavicsiek a XVIII. sz. óta elemi iskolában is tanítják) – az lehet, hogy a “karaiták” – azt bárki mondhatja, hogy ő karaita – úgy értelmezik, hogy van…de ez itt és most, ahol arról van szó, hogy Jordan Peterson lényegében a terápikus kabbalista eretnekséget tanítja – egyszerűen nem letiltható, mert egy felmerülő problémát nem lehet cenzúrával és ősi – elavulható – tiltásokkal kezelni. Nincsenek kötelező dogmák a judaizmusban, minden megvitatható és az a viselkedés, hogy lekezelően, megvetően beszélünk a velünk egyet-nem-értőkkel már nagyon régen nem divat. (Nem akarom – nincs is jogom – ezt senkinek személyesen címezni, sok túlzó hangulatot láttam…dehát mind emberek vagyunk és beleeshetek én is bármikor – épp most – ebbe a hibába, hogy kioktatok valakiket. Hagyjuk abba, azt javaslom, hacsak valami olyan nem merül fel valakiben, ami tényleg a Jordan Peterson ön-javító (Self-authoring) projektjéhez kapcsolódik. (Kérem, ha lehet a nem-zsidó olvasókra való tekintette is, mellőzzük a kinyilatkoztatásokat arról, mi lenne a helyes megfogalmazás bármely vallási kérdésben- itt ugyanis mi nem vagyunk egy vallási bíróság és nekem sincs jogom ilyen kérdésekben megszólalni vagy dönteni. A cikk egy tudományos előadás sorozat állításait tárgyalja. A Jhwh létige alak minden szótárban benne van mint “képzendő” – tehát ez itt nem istennévként szerepel most. És a leírás -ismétlem – nem kimondás. Plusz nem “hiábavaló” hiszen millióknak beszél róla a Peterson tanár úr ott Kanadában….ha nem mondjuk el, amit erről tudni lehet, azzal nem segítünk nekik – ez veszélyekkel teli terep.)

  Önök – ha szabad kérdeznem – milyen kanadai újságnak küldenék el, ha erről az ateista/vallásos határeset mozgalomról akarnának valami apró kiegészítést közölni a honfitársaikkal angolul? /Mert ha itt lejön is esetleg talán az angol verzió, ami nem biztos, – hisz hetek óta nem közlik valami miatt – nyilván kevesen nézik meg majd a helybeli nem-magyar kötődésűek./

 • Bendeguz79,

  “” Nincsen semmi “dilema” semmivel,.Mar irtam azt. “”

  Jo neked, nem kell rajta gondolkodnod.

  Kozma Geo,

  Nem tartottam a temat jelentosnek.

 • Reszemrol szolva, elveztem a kantor ur oszinte fejtegeteseeit a teman, DE nrm lettem elragadtatva a JBPeterson elveivel egyaltalan.
  S velve a reagalasokbol, masok sem. Sorry Cantor.

 • Oh come on MIKLOS, ne sirankozzon. Nem adogatnak itten arany-ermeket a teljesitmenyekert.

  Az elv lenne, normalis korulmenyek kozott, hogy tisztessegesen vita-tarsaink szelye es velemnyeitket tiszteletben tartva reszletesen targyalhatnank mindenki velemnyet.
  Legalabb is az lenne a cel, remelve. De itten az meg remnyeknek is csak tavoli remnye.

  De pronaljuk elfogadni az alap-elvet azon, hogy mindenki joga sajat velemnyeit kifejezni.
  Saknos azt nem sokan fogadjak-el itten.

 • Mintha igazat látnék Miklos megjegyzésében !
  Szerintem mindenki abba hisz amiben akar. Az elméleti embereket sajnálom, hiszen nem kapnak sokszor vissza igazolást!
  Nem vagyok egy “téritő” alkat, saját gyeremekeimet vagy unokáimat sem igyekszem “tériteni”!
  Anyám, volt jó ebben, szerintem, erre szűletni kell.

 • Kozma Geo
  2017 szeptember 6
  3:50 du.
  A keresztény hit átvette a zsidó vallás alap hitét szerintem, de azzal emelkedett feljebb, hogy Krisztus születése után, azaz a kereszténység hozta a zsidó alapokon nyugvó Isten hitet, egy Megváltóval, aki arról biztiositotta népét, hogy nem jut feltétlenül a pokolba, ha Benne hisz. Azaz a bűn bocsánata!
  Ha az Ószövetséget olvasom, tele van szörnyű büntetésekkel.

 • Ó, hát én nem vagyok a feltétlen elragadtatott híve a Peterson sajátos Biblia-magyarázatának. De mivel nagyon ritka, hogy az ex-szovjet zónáról együttérzően beszéljen egy nyugati entelektuel (és azon túl a zsidókról is), ezért gondoltam, bemutatom, hogy létezik ilyen. (Szerintem érzékeltettem, hogy nem mindenben értek egyet vele.) Az angol verziót sajnos nem hozták le – de azért a fordításom megjelentettem a medium.com nevű e célra létező közösségi fórumon. És ott még egyértelműbben kritikus a hangom, mert az ottani olvasók talán inkább fogják ismerni a Peterson jelenséget magát eredetiben.
  Itt:
  https://medium.com/@kozmagyrgy/a-vice-rabbi-students-wondering-about-jordan-peterson-in-the-ex-soviet-zone-835b786c2968

 • Figyelő,

  ” A keresztény hit átvette a zsidó vallás alap hitét szerintem, ”

  Igaz, ami az egyistenhitet illeti, bar azt is felemasan.

  Azonban – ha feltetelezzuk, hogy a Jezusnak tulajdonitott mondasok valoban Jezustol is eredtek – mar Jezus tobb torvenyt is megvaltoztatott. De azok meg nem lettek volna semmivel sem “rosszabbak” mint amit a Talmudban szereplo rabbik hoztak letre.
  Igazabol Pal apostollal valt az addigi egy vallas kettove, es aztan fokozatosan tavolodtak egymastol. Janos konyve mar 100%-ig az idegeneknek (Romaiaiknak) irodott, le se szarta, hogy a zsidokat erdekli-e amit ir, vagy sem. Mark, Mate es Lukacs meg a zsidoknak irt.

  ” de azzal emelkedett feljebb, hogy Krisztus születése után, azaz a kereszténység hozta a zsidó alapokon nyugvó Isten hitet, egy Megváltóval, aki arról biztiositotta népét, hogy nem jut feltétlenül a pokolba, ha Benne hisz. Azaz a bűn bocsánata! ”

  Az eredeti (rabbik elotti) zsido vallasban is volt mar egy “Megvalto”, a Messias, bar az o szerepe egeszen mas lenne, mint az allitolagos Jezuse volt. A bunbocsanat pedig mar osidoktol resze volt a zsido vallasnak. Ezekben semmi ujat hozott Jezus.

  Az ujdonsag a Mennyorszag es a Pokol fogalma, ami az eredeti zsido vallasban ismeretlen volt (bar Jezus koraban mar a zsidok is atvettek az otletet mas vallasokbol).

  Az pedig, hogy a vak hit eleve bunbocsanatot erdemel ki szerintem nem szamit feljebb emelkedesnek, mert kisse logikatlan. Ti. ha en eletemben soha semmi rosszat nem tettem volna, de nem hiszek Jezusban, akkor szamomra ott a Pokol. Ugyanakkor a Hitler, Sztalin-felek ha az utolso orajukban megis hittek Jezusban, akkor nekik ott a Mennyorszag. Tehat nem a jo van jutalmazva es nem a gonosz buntetve. Igy tehat semmi ertelme nincs jo embernek lenni.
  Ennyire nem lehet buta az a Teremto, aki letre tudta hozni ezt a vilagot.

  ” Ha az Ószövetséget olvasom, tele van szörnyű büntetésekkel. ”

  Ez igaz. Es ez a masik nagy kulonbseg a Torah es az Ujszovetseg kozott. A Torah magyarra forditva “torvenyt” jelent. A torveny egy rendkivul erdekes dolog. Nem hinni kell benne, hanem betartani. Pl. hihetsz abban, jobb lenne az ut bal oldalan vezetni, de akkor is a jobb oldalon kell vezess.
  Ezert a Torah-ban sehol sincs megparancsolva, hogy az Izraelitaknak hinniuk kell akar Istenben, vagy Mozesben.
  A legkozelebb ott kerulunk a hithez, amikoris Abraham, vagy Izsak eseteben valahogy ugy lett irva: “Es hitt az Istenben es ez jonak lett szamitva nala.” (Nem szoszerinti!)

  De annyibol valoban magasabb szintu a keresztenyseg, hogy a teologia fejlettebb, es lehetoseget adott arra, hogy a torveny es a hit ket kulon uton jarjon. Azaz, hogy az allam es az Egyhaz kulonvalhasson. (Tudom, eltartott egy darabig, de kulonvalt.)

 • Tisztelt Miklós, megbocsát, ha ki kell javítanom: a”tóra” szó héberül “tanítás”- csak az antijudaizmus terjesztette el, hogy törvényt jelent (az héberül hok vagy mispát). /Attól még való igaz, amit mond, az Örök-VAló – mint benne a JöhvőH kívül áll horizontunkon/= túlhaladja, transzcendálja azt) így nem hinni kell benne, hanem “emlékeztetni magunkat” a Róla való biztos tudásunkra (hisz mindenki tudja, hogy van jövő, csak néha elfelejtkezünk róla a jelen örömeiben s fájdalmaiban) – a kijelölésekkel (micvákkal)- azaz jóindulatú jelképes tettekkel.

  Most feltettem angolul a 13 oldalas Summary-t a Peterson tanításaiból. A http://www.historicweeklymelody. wordpress. com-ra.
  MAgyarul pedig felteszem a http://www.orgcosmic.wordpress.com blogomra (Ahol a heti geokozmikus hisztroszkóp is található minden héten megújítva.)

 • Kedves Kozma Geo,

  ” …megbocsát, ha ki kell javítanom: a”tóra” szó héberül “tanítás”- csak az antijudaizmus terjesztette el, hogy törvényt jelent (az héberül hok vagy mispát). ”

  Koszonom a kiigazitast. Valoban, pontosabban azt jelenti. Heber-magyar szotart nem ismerek (bar valoszinu van az interneten) a heber-angol szerint:

  to instruct, to command, to order ; to indicate, to point out

  De nem ertem miert lenne az antijudaizmus, hogy a Torah-t torvenynek nezzuk, amikor a lenyege a torveny. Meg a torteneteket is ugy szoktuk olvasni, hogy azok peldaul szolgalnak-e nekunk arra, hogyan kell elnunk. Az osszes ortohodox rabbi, akiket ismerek itt, mind torvenynek mondjak a Torah-t.

  Mellesleg, nekem a kedvenc tortenetem az, amikor Juda megdorrenti Tamart, mert azt hiszi, hogy a Tamar egy prostitualt. Aztan mikor kiderul, hogy a Tamar terhes, akkor ki akarja ot vegeztetni. Erre Tamar “bebizonyitja”, hogy Juda csinalta ot fel, mire a Juda azt mondja, hogy a Tamar “igazabb” (Karoli forditas szerint) mint o. Ami azt jelenti, hogy a Juda is azert meg egy igaz ember.
  Tehat konnyen azt hihetne valaki aki nem ismeri a rabbik velemenyet errol, hogy: “Semmi gond fiuk, ha meghazasodtatok is, neha nem art megdorrenteni egy-egy prostit. (Hatha sikerul osszeszedni egy kis szifiliszt, vagy lapostetut, hadd oruljon az asszony is!”

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.