Bemutatók a 2015/2016-os évadban: Lear az Operában

2016 január 28 6:23 de.0 comments

Aribert Reimann

Lear

Első rész
Lear magához kéreti az udvart, három lányát és a Bolondot is. Az öreg király fiatalabb kezekbe akarja helyezni az ország irányítását, és felosztja birodalmát három lánya közt. Amelyik lány legmeggyőzőbben tud beszélni apja iránti szeretetéről, az kapja a legnagyobb részt az országból. Két idősebb lánya, Goneril (Albany herceg jegyese) és Regan (Cornwall hercegének jegyese) ambiciózusan és meggyőzően beszél apjuk iránt érzett szeretetéről és mindketten megkapják a maguk harmadát. Azon nyomban el is döntik, hogy apjukat becsapják, és hamarosan elteszik láb alól.

Cordelia, Lear legkisebb és legkedvesebb lánya úgy érzi, hogy amit érez, az nem több és nem kevesebb a természetes, egyszerű gyermeki szeretetnél, így úgy dönt, inkább hallgat.

Lear végtelen haragra gerjed. Nem hallgat senkire, amikor Cordeliát nagy hirtelenséggel Franciaország királyának adja feleségül, akit Cordelia végül szerelemből és nem előkelő származására való tekintettel fogad el.
Edmund, Gloster hercegének fattyú fia cselt vet bátyjának, Edgarnak, akit irigyel törvényes származása miatt. Apjuknak átad egy hamis levelet, amelyből Gloster megtudja, hogy Edgar titokban az életére készül törni. Gloster ezért kitagadja ártatlan gyermekét, aki menekülni kényszerül.

Lear korábbi közeli támogatója, Kent grófja – akit Cordeliát védő magatartása miatt a király eltaszított magától – úgy dönt, hogy álruhát öltve, egyszerű szolgaként csatlakozik Learhez, hogy segítse őt. A király gonosz lányai, Goneril és Regan ráfogják, hogy kém, és megkínozzák.

A lányok azt is kikövetelik apjuktól, hogy megváljon kíséretétől. Lear döbbenten áll kérésük előtt és tiltakozik, de Goneril és Regan végül kísérete nélkül kikergetik a közelgő viharba; csak Kent és a Bolond tart vele.

Lear egyedül marad a dühöngő természetben, és érzi, közelít felé az őrület. Kent és a Bolond a királyt egy barlang óvó mélyébe vezeti. Itt találkoznak össze Edgarral, aki üldözői elől bújva, álruhában, a bolond Szegény Tamás álalakja mögé rejtőzve él ezen a helyen. Lear bizalmat érez a fiatal „bolond” iránt. Itt talál rájuk Gloster hercege és kísérete, hogy Leart Doverbe, azaz biztonságba vezesse.

Második rész
Gloster hercege biztonságba helyezte Leart, ezért annak lányai, Goneril és Regan, ádáz bosszút esküsznek a herceg ellen. Az árulónak bélyegzett Glostert Edmund segítségével elfogják és Cornwall hercege és Goneril elé viszik, ahol büntetésül kioltják szeme világát, és ahol Gloster Regantól azt is megtudja, hogy Edmund a hamis levéllel hogyan csalta tőrbe őt és semmizte ki Edgart. A védtelen Glostert sorsára hagyják.

A vak öreg elindul, és útján összetalálkozik Szegény Tamással, de nem ismeri fel benne saját fiát, Edgart. A herceg kétségbeesésében egy sziklaszirtről a mélybe kívánja vetni magát, de a fiú csellel megakadályozza ezt. Összetalálkoznak az időközben megtébolyodott királlyal, aki felismeri Glostert a hangjáról.

Goneril elégedetlen férjével, mert az nem mutatkozik elég vérszomjasnak, ezért Edmundot választja társául.
Cordelia, akit férje, a francia király elhozott csapataival Doverbe, rátalál apjára, és biztonságot és védelmet ígér neki.

Gloster hataloméhes fia, a fattyú Edmund, aki Lear idősebb lányaihoz csatlakozott a harcban, elfogja Leart és Cordeliát, és kiadja a parancsot, hogy a lányt a börtönben titokban öljék meg.

De Edmund és Lear idősebb lányai nem érik el végső céljukat: a hatalom nem lesz övék. Regan meghal a méregtől, amit Goneril ad neki, Edmund pedig elesik a párbajban, amit testvérével vív, miután az odahagyva Szegény Tamás szerepét, visszatér. Goneril, miután rájön, hogy magára maradt, öngyilkos lesz.

Feltűnik Lear, aki karjában hozza meggyilkolt gyermekét, Cordeliát: az egyetlent, aki igazán szerette. Az öreg király szeretett gyermeke teteme fölött hal meg. (forrás: színház)

Karmester: Stefan Soltész

Lear király — Tómas Tómasson

Franciaország királya — Kovács István

Albany hercege — Haja Zsolt

Cornwall hercege — Ujvári Gergely

Kent grófja — Kovácsházi István

Gloster grófja — Palerdi András

Edgar — Matthew Shaw

Edmund — Frank van Aken

Goneril — Bátori Éva

Regan — Rálik Szilvia

Cordelia — Caroline Melzer

Bolond — Káldi Kiss András

Szolga — Hajdu András

Lovag — Frech Zoltán

Színpadra állítja — Anger Ferenc

Bemutató: 2016. január 30.

Fotók: Gergely Bea

LEAR az Operában 017

LEAR az Operában 025

LEAR az Operában 053

LEAR az Operában 085

LEAR az Operában 103

LEAR az Operában 126

LEAR az Operában 128

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.