Keleti kampánynyitó

2013 augusztus 20 7:50 de.66 hozzászólás

Orbán Viktor Tusnádfürdőn elindította a 2014-es választási kampányt. Azt is elmondta, mi lesz a választások tétje. Csak éppen az ellenzéki oldalról nem vette észre senki. A miniszterelnök az Európai Unió elhagyására készül. Mint azon kevesek egyike, akik személyesen is elég jól ismerik Orbán Viktort, értik a gondolkodását, és tudnak olvasni a mondataiban, egészen biztos vagyok ebben.

Fotó: Facebook

Fotó: Facebook

Ahogy 2009-ben Kötcsén is bő fél évvel a választások előtt mondta el híveinek, milyen Magyarország építését tervezi, úgy most sem tartotta titokban vízióit. Akkor egy centrális erőtérben működő egypártrendszer létrehozását hirdette meg, ahol a hatalmat gyakorló erő lényegében leválthatatlan. Totálisan ellenőrzi a politikát, a gazdaságot és a kultúrát. Az azóta mögöttünk hagyott négy év bebizonyította, hogy csakugyan mindent ennek rendelt alá. Most elmondta a folytatást is. A következő ciklus tétje számára nem kevesebb, mint „Magyarország teljes szuverenitásának visszaszerzése”, azaz minden külső demokratikus kontroll, jogi, gazdasági és erkölcsi konszenzuskényszer felszámolása, tehát az uniós tagságunk felmondása lesz.

Négy éve általános vélemény volt, hogy beszéljen bármit Orbán, a nyitott piacgazdaság logikájával nem fog szembemenni, hiszen azzal az ország fejlődési potenciálját, végső soron a saját sikerét veszélyezteti. Akik ezt mondták, nem volt igazuk: az unortodox gazdaságpolitika szinte minden mutató alapján a sor végére lökte Magyarországot a térség államai között. És Orbán vállalta ezt, mert nem a gazdaság sikere érdekli, neki az csak másodlagos. Hiszen a nyugati típusú, azaz liberális gazdaságpolitika lényege, hogy az állam csak azokba a folyamatokba szól bele, ahol muszáj, de fő szabályként hagyja a piacot termelni.

Orbán számára ez maga a rémálom, szerinte mindent az államnak, az állam vezetőjének, tehát neki kell kontrollálnia, még akkor is, ha ez lerontja a gazdaság hatékonyságát. Most azt mondják sokan: a kormány húzogatja ugyan az Európai Unió bajszát, de a jól hangzó unióellenes tirádák csak arra kellenek, hogy magukhoz kössék a szélsőjobboldali szavazókat. E vélemény szerint soha nem fogunk érdemben szembemenni Brüsszellel, hiszen Magyarország belerokkanna az uniós pénzek elvonásába. S bár a gazdasági következmények tekintetében teljesen igazuk van azoknak, akik ezt mondják, a konklúzió mégis hamis.

Nincs az az uniós forrás, kohéziós alap és nagyberuházás, ami többet érne Orbán számára, mint a teljes kontroll az ország egésze felett. És most már különösebb titkot sem csinál ebből. A tusnádfürdői beszéd részletes, a maga logikájában őszinte, végiggondolt politikai alapvetés. Megérdemli, hogy komolyan vegyük. Orbán azzal kezdi, hogy nem a dolgok okairól, hanem a célokról fog beszélni, s meg is nevezi az elsődleges célt: leszámolást Európával. Szerinte Európa válságban van, évszázados kulturális, gazdasági és civilizációs pozíciói megrendültek. Erre a hanyatlásra pedig nem az EU-ban kell megtalálni az ellenszert, hanem a nemzetállamokban. Az unió teljes intézményrendszeréről kimondja az ítéletet: alkalmatlan arra, hogy a történelmi válságra válaszokat adjon.

Erre a következtetésre persze akár egy, az unió jövőéért aggódó, katasztrófa-forgatókönyvekre fogékony européer politikus is juthatna, csakhogy egy ilyen politikus mindjárt elkezdené sorolni, hogyan tegyük jobbá, hatékonyabbá az európai intézményrendszert. Orbán nem ezt teszi: ő leszámolt Európával, és meghirdetett programjának minden egyes pontjára igaz, hogy csakis egy unión kívüli Magyarországon valósítható meg. Legyen szó a „nemzeti nagytőkések” helyzetbe hozásáról a külföldiek rovására, az energiaszektor államosításáról, a döntően magyar tulajdonú bankrendszerről vagy éppen egy újabb áfakulcs bevezetéséről: kormányprogrammá, jogszabállyá mindez csak az unióból való kilépéssel válhat.

Az orbáni vízióban Brüsszel, az IMF vagy éppen az Egyesült Államok ellenséges nagyhatalom. Méghozzá veszedelmes, hazug nagyhatalom, mert a civilizációt képviseli. „A nagyhatalmak mindig úgy szokták gondolni, még a gyarmatosítás legsötétebb óráiban is, hogy egyébként ők civilizációt is terjesztenek, eszményeket is és értékeket is visznek, nem egyszerűen csak erőforrásokat vesznek el.” S bár hozzáteszi, hogy nem lehet egyszerűen azt mondani, mint a Jobbik teszi, hogy az oroszok helyére valaki más lépett, hogy „elmentek a tankok, megjöttek a bankok” – bár szerinte ebben is van igazság –, de összességében „1990 után a politikai szabadság ellenére is Magyarország egy kiszolgáltatott és kihasznált ország maradt.”

Ez az alapvetés nemcsak a nyíltan unióellenes retorika miatt figyelemre érdemes, bár az sem lényegtelen. A mögötte meghúzódó, s valószínűleg őszintén hitt gazdaságpolitika az, ami igazán riasztó. Gondolatmenete első hallásra akár szimpatikus is lehet: a kormánynak arra kell törekednie, hogy „a nálunk megtermelt értékből minél több a mi hatáskörünkben maradjon, a miáltalunk fölhasznált értékként álljon rendelkezésre. Amikor ez a két tény közelít egymáshoz, akkor nemzeti kormányaink vannak, amikor pedig tágulni kezd, akkor – akármit is mondanak magukról – valójában nem nemzeti szempontokat állítanak a gazdaságpolitika középpontjába. Ez egy rejtett dolog, ez egy rejtőzködő nagy titok. Erről keveset beszélnek, pedig ez a dolog lényege, tisztelt Hölgyeim és Uraim!”

A gondolat folytatása azonban hiányzik, talán szándékosan, talán a konklúzióval szembesülést megspórolandó. Ha ugyanis adminisztratív eszközökkel ellenállunk annak, hogy a multik kivigyék a profitjukat, hogy a külföldi tőke megelőzze a hazait, tehát, hogy a gazdaságunk nyitott legyen, akkor ne csodálkozzunk, ha nincs banki hitel, ha elapad az uniós támogatás, ha megrendül a pénzügyi bizalom, vagy – hogy aktuális példát mondjak – ha a Molt ki akarják penderíteni Horvátországból. De Orbán itt is igazat mond: valóban ez a lényeg, ez a beszédének rejtőzködő nagy titka. A meghirdetett program ellentmond a kohézió, az egyeztetett szabályok mentén folyó pénzügypolitika és a szabad verseny elvének –egyszóval mindannak, ami az Európai Unió lényege. A miniszterelnök az uniós tagság mellett eddig is kizárólag gazdasági érveket hozott fel – és most már ezt sem.

Arról, hogy az Európai Unió egyben értékközösség is lenne, amelyhez szabad akaratunkból csatlakoztunk, nemcsak Orbán, de az őt okkal kritizáló baloldali ellenzéki politikusok nyilatkozatiban sem nagyon történik említés. Ez pedig csak erősíti azt a hamis képet, amit Orbán Európáról fest a magyaroknak: fizessetek, ruházzatok be, de „belső ügyeinkbe” nem szólhattok bele. Amikor Orbán a lopakodó föderalizmus veszélyéről beszél, akkor annak a félelmének ad hangot, hogy az unió az alapító államok, és az utólag csatlakozottak szándékának megfelelően folyamatosan erősödik majd, akár az önálló nemzetállamok rovására.

Ehelyett a magyar kormány „új politikai és gazdasági rendszert próbál fölépíteni”, egy olyan rendszert, amelynek fő jellemzője – az Európai Unióval szemben – hogy nem liberális. Büszkén jelenti be, hogy a (Sólyom-, Tölgyessy-, Antall- és Kis János-féle) konszenzusos alkotmányt leváltó alaptörvény szándékosan megy szembe Európával: „nem egy liberális alkotmány”. Hozzáteszi, hogy tudja, hogy „a II. világháború után Európában egy-egy alkotmányos berendezkedés mérőszáma vagy mérőmutatója nem lehet más, minthogy mennyire liberális”, de ő éppen ezért akar a másik, az illiberális, azaz szabadsághiányos irányba menni. Nem is nagyon rejti véka alá, hogy az a bankoktól, multiktól beszedett, és a magyar lakosságtól kínkeservvel „begyűjtött” különadók célja, hogy megteremtsék a kormány mozgásterét ahhoz, hogy nélkülözni tudjuk az uniós forrásokat.

Őrültségnek hangzik? Az hát, de van benne rendszer. A leválás főpróbája az IMF kiebrudalása, amely Tusványoson is a legnagyobb tetszést váltotta ki a közönség körében. Az IMF, amely közpénzt, a tagállamok adófizetőinek pénzét kezeli, csak racionális, a gazdaság pályára állítását lehetővé tévő célokra ad hitelt, Orbán pedig nem szereti, ha ellenőrzik. Ezért úgy jár el, mint a felelőtlen családfő, aki a kedvezményes munkáltatói kölcsön helyett a drágább, de bármire költhető piaci hitelt veszi igénybe. Ha a Valutaalapot az olcsó hiteleivel együtt különösebb visszhang nélkül ki lehet ebrudalni az országból, abból Orbán azt a tanulságot vonja le, hogy az unióval történő szakítás is könnyen megy majd. De nemcsak az orbáni állameszmény logikai következménye az uniós kilépés felvetése, hanem a miniszterelnök politikai taktikai rutinjából is ez következik.

Ha a Fidesz megnyeri is a következő választást, 2-3 éven belül garantálható a gazdasági és társadalmi válság kiszélesedése. A gazdaság tartós visszaesése, valamint az állam erőseket a gyöngék rovására jutalmazó szociálpolitikája együtt súlyos feszültségekhez vezet majd, és ezt a miniszterelnök is pontosan látja. Szükség van tehát egy ellenségre, aki ellen mozgósítani lehet, akinek minden kormányzati kudarc a nyakába varrható. Ez pedig már csakis az Európai Unió lehet, az arctalan szervezet, amely korlátozza kormányt a gazdaság unortodox talpra állításában, amely elvonja a forrásokat, elveszi a földet, a munkát, amely gyarmatosít, szociálpolitikájával bátorítja a bűnözést, és ráadásul még a halálbüntetést is tiltja.

Nincs kétségem afelől, hogy egy kilépési kampányt a Fidesz ellenzékből is elindítana, békemenettel, népszavazással, de az jogállami eszközökkel könnyebben megakadályozható lenne, mint ha kormányról teszi. Orbán hívei gyakran elmondják: vezetőjük népben és nemzetben gondolkozik. Ez igaz. Csak nem árt tudni, hogy amikor népről beszél, akkor a befolyásolható, tanulatlan, az államnak mindenben alávetett tömeget érti rajta, amikor pedig nemzetről, akkor arra a legfeljebb százezres kiváltságos rétegre gondol, amely hatalmának legfőbb támasza, és amelynek cserébe pénzt, hatalmat, kiváltságokat juttat. Az orbáni nemzetállam ennek a rétegnek épül, a megyei pártitkárok, udvari vállalkozók, trafiktulajdonosok, takarékeinstandolók rendjének.

Ne legyen kétségünk: Orbán újabb győzelme esetén az unióból való kilépésre készül, és erre hangolja most híveit. Ő, aki szeret a kétharmados felhatalmazására hivatkozni, nem törődik vele, hogy az elmúlt húsz év legnagyobb arányú közös döntését a magyar nép éppen ebben a témában hozta meg. 2003. április 12-én, a csatlakozási népszavazáson 83,76 százalékos arányban döntöttek úgy a magyar választók, hogy Európa értékközösségéhez csatlakozzunk. Orbán három okból is szabadulni akar ettől az közösségtől: gyűlöli az unió általa liberálisnak nevezett alapelveit, irtózik hatalma korlátozásától, és nem utolsósorban úgy gondolja, hogy egy Európa-ellenes kampánnyal óriási cirkuszt adhat, ha már kenyeret nem tud.

Ez, és nem más a következő választás tétje. Orbán Viktor ránk akarja zárni az ajtót, a kulcsot pedig magánál tartani, mi pedig könnyen itt maradhatunk vele és csatlósaival a sötétben. De csak, ha hagyjuk. Kemény csata lesz. Európáért, Magyarországért, a szabadságunkért.

Fodor Gábor, a KMH vendégszerzője

66 hozzászólás

 • Sajnos ez mind igaz, csak éppen a konklúziót nem vonja le Fodor Gábor (se).
  Azt, hogy ez egyszerű hazaárulás, a nép akaratával való szembemenés a hatalom (és a javak) kizárólagos birtoklása érdekében.
  Ez alkotmányos puccs, ami büntetendő.
  300 forintért lehetett népszavazni, az alapvető jogainkról és a jövőnkről nem engedi meg a felcsúti diktátor.
  Az Unióba való belépést népszavazás előzte meg, a kilépésről meg majd egy valaki fog dönteni???
  Az ilyen politikusok miatt tartunk itt, mint Fodor, aki demokrataként, kesztyűs kézzel bánik köztörvényes bűnözőkkel. Ahelyett hogy kiálltak volna az országért, a demokráciáért, szépen átadták a helyüket egyszerű bűnözőknek. Most meg amikor már késő, akkor sem mondják ki azt, amit már legalább 10 éve kellett volna, és pártot alapítanak, hogy még jobban megosszák az ellenzéket egy olyan választásokon, ahol az új szabályok miatt amúgy sincs senkinek esélye győzni, csak a fidesz!
  Ha valaki ismeri ov-t, akkor Fodor igen, mégsem nevezi nevén.
  Jó lenne ha végre megoldásokat is kitalálnának a tarthatatlan helyzet rendezésére (ami nem új párt gründolása), és nem csak csendben sóhajtozva hívnák fel a figyelmet arra, hogy mi történik itt, az ő hosszú évekig tartó asszisztálásuk miatt.

 • Muszály hatalomban maradniuk 2014 után , mert jól tudják :
  Amit eddig összehoztak , azért már börtön jár !

 • Logikusan felépített, jól megírt elemzés.
  Egyetlen hibája van:, nem ad alternatívát.
  Antifülkének is igaza van, amikor – nálam szebben, választékosabban, de- ugyanazt mondja amit én: Fodor Gábor sajnos puhapöcs. Huszonöt éve van a politikában és még mindíg nem tanulta meg, hogy pisztolypárbajhoz nem csokor rózsát viszünk..

 • Egyértelmű Orbánnak unió-,és világfóbiája van..

 • fodor gábor a Liberális Párt elnöke.
  sajnos, ma magyarországon – hála orbán basi véleményalkotó kényszerének – ez a szó szitokszóvá vált.
  azért vannak még magyarországon olyanok, akik büszkén vállalják ezt.
  emlékezzetek a skarlát betűre!

 • Egy ujabb propagandista!
  A magyarsàg szàmàra a Kàrpàt Medencében csak egy közös értékeket
  képviselö EU a megoldàs.Csak igy, az EU-n belül léphetünk fel a
  kisebbségbe kényszerült magyar testvéreink, màs kiebbségeknek màr
  az EU-ban megadott jogaiért.Pl.autonomia..
  Az érdekeink, gazdasàgunk összefonodàsa,az EU segitsége a feltörekvö gazdasàgoknak-mi tàmogatottjai vagyunk az EU-nak a közös kosàrbol-.
  Az elmult évtizedek magyar szempontbol sikertelenek voltak
  a külföldi székhelyü Bankok térnyerése-a nyereség hazautalàsa miatt,helytelen privatizàciok:pl.a MALÉV-nàl,DUNAFER….
  Ezeknek az elkövetett hibàknak a kiküszöbölése surlodàsokat ,söt konfliktusokat okoz a-koràbban-markukba nevetö nyerészkedökkel, azok lobbyjàval-kormànyàval-.A konfliktusokat vàllalni és -lehetöleg-pozitivan lezàrni a kormàny legföbb feladata.
  A közös EU értékek-estleges befolyàsolàsa minden àllam szuverén joga-,lassan de biztosan fogy az EU népessége,ennek nem hasznàlnak pl.a közös nemüek hàzassàgai,a bort ivo és kristàlyvizet prédikàlo baloldaliak az EU PARLAMENT-ben.
  A magyar tovàrisok beadvànya,portugàl tovàris kivizsgàlàsa,
  össznépi többségben lévö tovàrisok + Bokros-pàrtkatonàk-megszavazàsa.A labancainknak többet ér a gyözelem,mint a tisztesség?
  Ujabb eröproba következik a FÖLDTÖRVÉNY!
  A “zsebszerzödések” ügye,magyar föld,magyar bérmunkàs,külföldi
  tulajdonos-aki természetesen otthon akar maradni és igy adozni-.
  Ugye ismerös a jàték-igy kerültek idegenkézbe a vàllalataink is-?!
  Az EU kivül,pénzügyi segitségük és jovàhagyàsuk nélkül megoldhatatlanok a problémàink.Ezt tudja Orbàn is,de a legtöbbet akarja kihozni a közösböl,mint minden jo àllamférfi.
  Az IMF a 2008-as vészkölcsön alkalmàval politikusan jàrt el,igy
  megérdemelt bizalmatlansàggal szembesült.

 • Gábor!

  Orbán vágya, hogy egy kádárista rendszert építsen. Elmondta, neki semmi baja nem volt azzal a rendszerrel, csak az, hogy őt nem engedték a hatalom közelébe.

  Nemsokára elmagyarázza majd a birka híveinek, hogy ez a “keresztény” és “nemzeti” kurzus lényegében nem más, mint egy (nemzeti) szocializmus.

  Mint ahogy Sztálint, vagy Hitlert demokratikus eszközökkel nem lehetett megbuktatni, Orbánt se lehet. Már rég ki kellett volna vonulnia az ellenzéknek a Parlamentből és az utcára vinni a politikát. Egy ilyen ellenforradalmi rendszert csak forradalommal lehet megdönteni. Ehhez pedig kell az utca népe.

  Széplelkek itt nem játszanak. Ez az igazság.

 • A már KÉTSZER BUKOTT Orbán egyértelműen a saját klánjának és saját magának kirabolt milliárdjaikat akarja megőrizni, védeni azzal, hogy ITT NÁLUNK SENKI NE ELLENŐRIZZE az ő “kormányát”

  Ezzel szemben IGEN SOKAN vagyunk, akik ELVÁRJUK, hogy SOKKAL HATÉKONYABBAN ELLENŐRIZZÉK azt a vagyont, amire ez a már KÉTSZER BUKOTT miniszterelnök és családja szert tett:
  „Tamás Kovács ?
  Kiemelt hozzászóló

  EZ MINISZTERELNÖK?
  “Orbán Viktor ügyvéd foglalkozású felesége, Lévai Anikó is kivette a részét a páratlan vagyongyarapodásból. A gyermekei születése előtt a Nógrád Megyei Földhivatalnál dolgozott. Azt beszélik arra felé, hogy a megye területén lévő ércbányákat az Orbán család, valamint a FIDESZ- holdudvarába tartozó vállalkozók részére juttatta.
  Orbán Viktor édesapja nem véletlenül lett dúsgazdag bányatulajdonos.
  Már több szerző is leírta, hogy a FIDESZ a 90′-es években eladta a székházát. A FIDESZ-hez közeli cégek, a székházból befolyt pénzekből, megvásárolták az addig állami tulajdonban volt bányákat, amelyeket aztán jelképes összegért eladták Orbán Viktor édesapjának. A bányák jövedelmezőségének biztosításához, a meglévő politikai kapcsolatok révén, zsíros megrendeléseket szereztek a Dunai Vasműtől, valamint az autópálya építkezésekhez. Az Orbán-család vagyonát egyes közírók 500 milliárd forint körülire teszik, amihez hozzátartozik egy Pintér Sándor belügyminiszterrel közösen vásárolt és fenntartott horvátországi sziget az Adrián, valamint egy kb. 600 millió Ft. értékű jacht, ami francia lobogó alatt került nyilvántartásra…”

  Továbbá IGEN SÜRGŐSDEN kellene a magyar embereknek választ adni arra, hogy a Safarov gyilkos Orbán általi kiadatásáért több százezer EURÓ v. DOLLÁR kiknek a zsebébe vándorolt, ill. miért kellett akkor és azonnal Szíjjártónak ott azonnal KERESKEDELMI KIRENDELTSÉGET nyítni? – oda landot a pénz? – onnan tudták maguknak kimenteni?

  Aztán még arról sem feledkeztünk el, hogy az orbáni GRIPPEN beszerzés, amely esetben is ő döntöss akkoriban egy személyben, az azért kapott “jatt” hol van….?????

 • Az BALOLDALNAK ÜVÖLTENIE kellene, ha KILÉPTETI ez a közveszélyes, KÉTSZER BUKOTT Orbán hazánkat az Unióból, akkor számoljanak azzal az emberek, hogy
  – kötött fizetőeszközt adnak majd,
  – vizumot kell kiváltani az utazásokhoz – itt a külföldön tanuló fiatalokat is megszorongattatná !!!
  – és még sok egyéb hátránya is származna közvetlenül az embereknek a mindennapokban,

  aki ezt jól tudja, kérem sorolja tovább, köszönet érte!

 • Geyza 2013 augusztus 20 9:23 de.

  MAXIMÁLIS az egyetértés közöttünk! Már rég börtönben lenne a helye, de hogy ezt kivédje, inkább a neki ellent mondani merőket küldi börtönbe…. !!!!
  FÉL Orbán, látszik minden rezzenésén! – jobban belé kellene sulykolni ezt a félelemérzetet, hiszen egyébként úgy hírlik hogy pszichésen terhelt a pasas….

 • A parittyás hangja

  Ebben az egyébként sajnálatos igazságokat tartalmazó cikkben antifülke hozzászólása a legjobb!
  Bizony! Orbán rendszerét nem lehet ezzel a liberális töketlenkedéssel lerombolni. Ez egy nagyon komolyan felépített rendszer. Ha már Fodor, felhívnám a figyelmet egy liberális politikus társával, Magyar Bálinttal készült nagyon-nagyon figyelemreméltó, és eléggé mellbevágó igazságokat tartalmazó interjúra:
  A posztkommunista maffiaállam (ÉS 2013.06.14.)

 • Mókás olvasgatni, hogyan turbozza fel a csapat saját magát, lovallja bele egy olyan elképzelésbe, s vezeti le azt, mintha már megtörtént volna, lépésről lépésre.
  Az egy húron pendülünk zenekart halljuk, amleyik ismét hamisan húzza, kétségtelenül – egyformán hamisan.
  Egy a közös a csapatban – s ezt húsz hangszeren húzzák egyszerre – kimondva s kimondatlanul, Orbánt kerékbe kell törni, fel kell négyelni, s ki kell szögezni négy megyei jogú vár kapujára.
  A módszer ismerős, pregnánsan láthattuk ezt Tony Blairnél is (hírös libero ő is) – aki jól tudta, hogy hazudik, mikor az UK közvéleményt eteti a nemlétező iraki tömegpusztító fegyverekkel – aki mégis rezzenéstelen arccal a hazugságokra való hivatkozással elindította az Irak elleni angol támadást.
  Vendégszerzőnk talán tényleg liberális (e minőségében amortizálta már a Fideszt, élénken részt vett az SZDSZ leépítésében, most 0 támogatottságu pártot generált), hallgatói viszont “véres” liberók, akik a lenini úton akár T-34-es Tigris tankokkal is végigmennének a Tieananmen téren, az esetleg másként gondolkodók(bunkó idióták) óriási többségén… nem igazolt, nem bizonyított teóriájuk(vagy ha ez nem vált be, akkor a következőn…) “jogán”…

 • Geyza nem “muszály” de muszáj helyesen írni,tudom sokszor
  az értelmeseknek is nehéz,még a jobbak is néha elvétik,de
  gondoltam a gyengébbeknek szólok……
  Na pá!

 • Enterprise
  2013 augusztus 20
  4:49 du.
  szegénykém…az a jó, hogy a maga prímása legalább nem játszik hamisan 😛
  ismeri a nótát:
  “régi mániám, tankkal végigmenni románián”

 • Enterprise: Okos ember előre látja a veszélyt!

 • Boda Marcsi: Kedves Marcsi!
  1. Geyza nem hibázott, csak beindította kampányát, mert szeretne Köztársasági Elnök lenni.
  2. Leírom, hogy Béla “hüje”. Az írásmódom mennyiben változtatja meg a véleményemet, illetve Béla elmeállapotát?
  3. Elmesélném egyik kedvencemet: Az angol és a német eszik. Az angol leejti a kését, ami hatalmas csörgéssel leesik. A német gúnyosan. Ez maguknál illik? Nem, mondja az angol. Nem. De észrevenni sem! (forrás: Illik nem illik könyvecske).
  4. Ha a mondanivalót nem tudom cáfolni, keresek valami másodlagost, hogy az íróját lejárassam?
  5. Elnézést. Csak álmos vagyok, ezért rosszindulatú.

 • Enterpisa
  Nem a liberók szoktak tankokkal felvonulni, hanem a kommunisták, és a fidesz hívek Budapesten a Deák téren.
  És Fodor nem amortizálta a fideszt liberálisként, hanem akkor a fidesz hazudta magát liberálisnak. Most meg demokratának hazudja magát, miközben ( a cikk szerint is) ki akarja vezetni az országot a demokráciák közül.
  Akinek pedig a szabadságot igazolni kell, az egy kretén.

 • Azt hiszem Orbánék olyan jól butítják az embereket, hogy követelni fogják a magyarok az Eu lerázását. Hiába lesz népszavazás, az “igazi magyar” független akar lenni.
  Ha jól emlékszem:

  Fázunk és éhezünk
  S átlőve oldalunk,
  Részünk minden nyomor
  De szabadok vagyunk!

  Aki pedig nem így gondolkodik, az “libsicigányzsidókommunistaidegenszívűhazaáruló”.
  Nem kívánt törlendő.
  Hiszen minden “okos” magyar tudja, hogy az EU és az IMF tehet mindenről. És ha nem, akkor is!
  Előre a Vas és acél országáért!

 • Igaz, hogy a Fidesz már számtalanszor elmondta, hogy Magyarország nemhogy a EU-ból való kilépést, de még a csatlakozási szerződés felülvizsgálatát sem tartja elfogadhatónak (lásd leszavazott jobbikos javaslatok), de titeket a valóság eddig sem érdekelt.

 • Nem tudom, nehéz kérdés.
  Minden arra mutat, hogy ki akarja vezetni az országot Európából. Viszont azzal is tisztában kellene lennie, hogy az elszakadás Európától, miközben az ország környezetében mindenki belép, totális elszigeteltséghez vezetne. Egy totális elszigeteltség gazdasági összeomlást eredményez. A gazdasági összeomlás zavargásokat okoz. Ezek alaptételek. Nem hiszem, hogy ezt ne látnák előre. Ideig-óráig fenntartható a külső-belső ellenségképpel a hatalom, de a gyorsan jött népszerűség a keserű ébredés miatt gyorsan el is szállna.
  Sokkal inkább a pillanatnak szól a saját híveinek is történő hazudozás. Tudja, hogy a hívei még esetleg ezen a választáson fognak kitartani, hiszen már így is túlságosan elfogytak. Viszont elég lehet a következő ciklusra, ahol befejezi az ország totális lesrablását, utána a kimenekített vagyonnal lelép melegebb égtájra.

 • Vipera: Ne azt nézzék mit mondok, hanem amit csinálok. Ki is mondta ezt?

 • Ille István
  2013 augusztus 20
  1:23 du.

  A ‘liberális’ kifejezés valóban szitokszóvá vált. De nem “orbán basi véleményalkotó kényszere” tette szitokszóvá, hanem az SZDSZ, és egyéb liberális szervezetek.

  Ellene mentek mindennek, ami normális, szép és jó.
  Ahogy az FKGP jelszava volt az “Isten, haza, család”, az ő zászlajukra a “Se Isten, se haza, se család” volt.

  Kiforgatták a szavakat. Az aberráltra azt mondták, hogy másképpen gondolkodó. A betegre azt mondták, hogy másképpen egészséges. Az értékre azt mondták, hogy idejétmúlt, elavult.

  0-24-ben gyalázták a magyarságot, a kereszténységet, az egészséges családmodellt. A melegházasság, a könnyűdrog legalizálása, a multikulturalizmus apostolai voltak. Kereskedelmi médiájuk révén piedesztálra emelték a romlottságot és ostobaságot (Fókusz, Való Világ, Mónika Show, Éjjel-Nappal Budapest, Megasztár, X-Faktor, rádióban Bumeráng, Morning Show, nyomtatott sajtóban Blikk, Story, Bors, Hot, stb…)

  Oktatáspolitikájuk révén a tanárnak semmi eszköze nem maradt a fegyelmezésre és a nevelésre. Ha egy diák káromkodik, beszól a tanárnak, csak annyit tehet, hogy csendben eltűri. A butákat már buktatni sem lehet.

  És még hosszasan lehetne sorolni azokat a mérhetetlen bűnöket, amiket a liberálisok a magyar nemzet ellen elkövettek az elmúlt 23 évben.

 • Llanfair
  2013 augusztus 21
  7:59 de.

  Ezt maga Orbán mondta. Hát én is épp erre hívom fel a figyelmeteket: azt figyeljétek, amit csinál, ne azt, amit mond.

  Azt mondja: Brüsszel nekünk nem parancsol, nem leszünk gyarmat!
  De mit cselekszik: minden, Brüsszel javaslatára érkező módosítást megszavaz, szó nélkül támogatja a EU-t mindenben.

 • Boda muszály magának idelyárnia ?

 • 2/3-al mindent meg tehet.
  Mint ezt meg is tette 2010 óta.
  Őt csak a hatalom érdekli,mint minden diktátort.
  Ha a demokratikus ellenzék képtelen összefogni,újra nyerni is fog…Sajnos.
  Minek előre kijelölni a minielnök jelöltet?
  Előbb meg kell buktatni a diktátort,és majd utána eldönti a koalíció,hogy kit jelölnek!

 • Vipera
  Csak hogy tudd, erkölcsileg már kivezette az országot az EU-ból, a Tavares jelentésben szépen le van minden írva. Ugyanis aki nem tartja be az írott és íratlan szabályokat, annak semmilyen kritikához nincs erkölcsi alapja. Később jogi alapja sem lesz.
  Az meg hogy mit hazudik a fidesz, az csak nektek számít idiótáknak, mi tudjuk, hogy minden ígéretüknek mindig az ellenkezőjét teszik. A manyup, a demokrácia, az egészségügy és az alkotmány megvédésétől kezdve az ingyenes oktatásig (hagy ne soroljam) mindenben hazudtak.
  Amint nem lesz lehívható (lenyúlható) EU-s lóvé, felerősödik majd a szabadságharc ellenük.

 • Vipera: Amíg pénzt lát. Pont addig. Ha megunják, hogy nem arra költik amire adják, már más lesz a kép.

 • A parittyás hangja

  Vipera
  2013 augusztus 21
  6:56 de.

  Amit a FideSS eddig számtalanszor elmondott arról mindig be is bizonyosodott feketén-fehéren, hogy pofátlan hazugság!

 • Vipera
  2013 augusztus 21
  8:08 de.
  Te attól vagy boldog, hogy a miniszterelnököd egy hazudós senkiházi, aki pávatáncot lejt a szövetségeseinek, és átveri a magyarokat?
  Te normális vagy?

 • Vipera
  2013 augusztus 21
  8:07 de. Itt erősen túlzásokba esel. Nem szerettem az SZDSZ-t, de ezeknek a bűnöknek a nagy részét nem tulajdonítom neki. A kultúra elsilányítását éppen most fejezi be a kormány. A melegházasság nem a család ellen van. Ez botorság. Azért mert nem szereted őket, léteznek. miért ne élhetnének ember módjára. Ha elbújnak a szoba sarkában, akkor nincsenek? A kereszténység gyalázására itt vannak maguk a kereszténydemokraták.
  Az oktatásreform nekem sem tetszik, de a jelszavak amit a pártjaid a zászlóra tűznek, mulatságos. Addig, amíg nem mutatnak példát a tűzögetők. Például a “Dajcs” kisöprűzésével a pártból. Meg azokat, akik a csöveseket felesleges rossznak tartja, elzárja a vizet Ózdon, gettót épít Ócsán stb.
  Kerestem a Bibliában a mondást, hogy mindenki annyit ér amennyije van. Nem találtam. Pedig Mózes Öt Könyvét is átnéztem.
  A nagyon keresztény kormány úgy veszi semmibe az embereket, hogy az “embertelenség” egyetemén katedrájuk van! Emlékszel, mikor a KNDP kampányolt a családok védelmében? Zárják be vasárnap a boltokat. A főnökük nyilatkozott (tudod, a vadász). Max 5000 embert kell elbocsátani. Az nem sok. Vagyis családdal együtt 18-23 ezer embert döntünk a nyomorba. De ennyi egy kereszténynek nem tétel.
  Igazad van, Isten, Haza, Család. Csak az első kettő már be van helyetesítve. A család pedig a maffiánál is szent. De csak a saját család.

 • A parittyás hangja

  Llanfair
  2013 augusztus 21
  9:48 de.

  Veri lájk!:)

 • Sok liberális és libero hozzászóló (inkább az utóbbi, valamelyik topicban már elmagyaráztam mi a különbség a kettő között) itt leginkább a nyuszikára emlékeztet, meg Tölgyessyre, “Csak ülök itt, reszelgetem a körmeimet, s közben hülyeségeket beszélek”. De azért annál veszélyesebbek.
  Tudnám ajánlani a Vadászat dán filmet (Mads Mikkelsen) ahol egy sehányéves kislány füllentése alapján egy kisváros pedofilként “megéget” egy becsületes embert. A kisváros jelen esetben a liberók beltenyészete, akik nem a valóság hanem saját hagymázos világuk alapján alakítják ki beteges teóriájukat, s mindjárt, ha már ilyen kerek, zárt rendszert “alkottak” végre is hajtanak (-nának) ennek alapján. Szerencsére az 1-2 %-al ez elég nehezen megy.

 • A PROPAGANDA kevéstöl a semmiig valosàg tartalom.
  Orbàn Viktor aki TÖKÉS EU Parlamenti képviselövel és a többiekkel,valamint a székelyekkel
  AUTONOMIA törekvést,a MAROSVÀSÀRHELYI-magyar- ORVOSI EGYETEM-
  szükségességét hirdeti tudja,hogy az EU nélkül,az EU-n belüli sikeres példàk nélkül/DÉLTIROL/fejjel a falnak probàlkozàs lenne a közeli jövöben.

  Amennyiben a szoc-lib kormànyok szerencsétlenkedésük 8 éve alatt
  politikailag ebbe az irànyba lépéseket tettek volna-a kettös àllampolgàrsàg megtorpedozàsa helyett-,valamint gazdasàgilag nem a csöd közelébe “nem kormànyoztunk,hazudtunk…,elkurtuk nemis kicsit,nincs màs aki ekkora hibàt követett el…”szakértöiskedtek
  volna-minden évben többet költöttek,mint a bevétel volt,igy adossàgunk egyre halmozodott-,elöbbre tartanànk,erösebb pozicionk lehetne.
  Egy propagandasztikus iràsban természetesen ilyen tények nem szerepelnek.

 • Enterprise
  2013 augusztus 21
  1:21 du.
  Dénes ERÖS
  2013 augusztus 21
  2:28 du.
  mintha az írás témája nem ez lenne.
  megértem, ahhoz hozzászólni nem elégséges a szentkirályi utcai prospektus 😀

 • Llanfer!
  Maga szellemes és nem tűnt eddig rosszindulatúnak.
  Egyébként Geyza már annyi szemétséget írt másoknak,hogy
  ennyivel “tartozom”(tartozunk neki!)egy olyan alaknak, aki mindenkit ordenáré módon kiokít!
  Magyar lététére illene helyesen írnia(miközben másokat kritizál)ez a minimum ,ami elvárható lenne,(józan állapot
  esetén…)vagy duguljon be….
  Mindenkivel előfordul,hogy elüt valamit,de vele sűrűn,most azt írta minek kell az ilyeneknek mint én “idelyárnia”no ez minősíti szegényt….

 • Enterke magácska csak ne magyarázgasson itt.
  Magyarázgasson csak a helyi nyilasházban jó ?
  Ott a többi csököttagyú talán nagy figyelemmel hallgatja a baromságait.
  Mi sajnos hányunk magától.

 • Dénes zavarosan ir maga megint .
  A pöcegödörből merítette a témát ?
  ( Mondhattam volna Lánchídrádiót is de nem akartam ezzel megsérteni a Lánchidat.)

 • boda tényleg sűrűn elüt valamit. egész kommenteket is! 🙂

 • Boda Marcsi: Kedves Marcsi! Nagyon jó voltam magyarból. Rengeteget olvastam és olvasok. De miután nem az írásból éltem ezért a helyesírás felejtődőt. Az angol helyesírást talán megtanulom, az írt (gael) sosem. De ettől ugyan az az ember maradok (művelt vagy műveletlen). Azért mert esetleg valaki analfabéta, még lehet nagyon bölcs. Persze, mint tanárnak, biztos jobban bántja a szemedet. De a szurkát is megértem, látom itt ez alaptétel. Aki nem bírja a szurka-piszkát, az nem marad itt.

 • Boda Marcsi: Kedves Marcsi: Má’ meg neveletlen voltam. Köszönöm a bókot. Jól esik egy “ellenféltől”! Rejtő Jenőtől tanultam. De az “igazi” irodalomhoz is kapcsolódok, mert Ottlik bácsi a fejem felett írta a regényeit. A földszinten laktam, szobám felett volt a dolgozószobája.

 • A propagandistàknak nincsenek tényeik,csak feltevéseik,amit annyiszor elövesznek,hogy a végén màr ök ténynek hiszik.
  Igy gondoljàk,hiszen ha Mi, valamit sokszor elmesélünk,az màr nem lehet mese,annak igazsàggà kell a -többi- nem gondolkodok szàmàra is lenni.

 • Na Ille “tanár úr” is hozzászólt……
  Geyzával nem csak az a baj,hogy “néha” elüt… valamit,hanem
  a tartalom …és a stílus is…..na ez együtt kicsit sok!
  Lehet,hogy ő már az iskola elől is az italhoz menekült?….
  Ez van,mindenkinek joga van “előadni magát”

 • Ami a cikket illeti Orbán soha egy szóval sem mondta,hogy
  ki kellene lépni az Unióból,sőt!(a kilépést a Jobbik szorgalmazta!ami nem egyenlő a kormánnyal!)Kis ország lévén
  nem szigetelődhetünk el,szükségünk van a tagságra,de nem mindegy hogyan?!!!!A függetlenség megtartása mellett!
  Az természetes,hogy egy szövetség tagjai legyünk mint mások,
  de egyenjogú és nem lealázott gyarmat.
  2004-ben még mindenki örült és hitt a szövetségben.
  Aztán Spanyolország,Portugália de különösen Görögország,stb
  példája igazolja,hogy nem egészen így képzeltük…..

 • Dénes ERÖS
  2013 augusztus 22
  5:09 de.: Nem hittem volna, hogy így átlátod a Fidesz politikáját.

 • Kedves Llanfair!
  Nem vagyok tanár,gazdasági igazgató voltam egy iskolában.
  Valóban több olyan embert ismerek, aki bár nagyon okos,tájékozott a helyesírással hadilábon áll,(főleg a
  férfiak,köztük a Fiam is ilyen volt,de gyakoroltunk)tehát
  ebben igazad van!
  Azt viszont nem tudom elfogadni,hogy Géza közéjük tartozik,
  már ne is haragudj.Visszatérve a helyesírásra,bár én is jó voltam magyarból tárgyilagosan belátom,hogy előfordul ritkán
  használt szavaknál időnként nálam is bizonytalanság,de ilyenkor utánanézek a helyesírási szótárban,mielőtt írok,
  ez nem szégyen!
  Aztán ellenfélnek sem tekintelek,amiért bizonyos dolgokban más a véleményünk,nem vagyunk egyedül!

 • Na , ebben igazad van Déneske.
  Úgy hogy szólhatnál a sok agresszív dumagép cimborádnak hogy végre befejezhetnék az állandó agitálást.
  Unalmas ez már.

 • Boda:
  Kiskegyed móst móressra tanitót engemetet ?
  Lyó hoyg mongya !
  Mert ha nem móngya akor ésre sem veszenm.
  Igaz , így se naggon…

 • Bodamarcsi a cudar grammatika-tanerő.
  Ismertem ilyet , még általánosból.
  Fegyelmezési célból használta fel a nyelvtani szabályokat , a lurkók ellen !!!
  Útáltuk is a nyelvtant rendesen , meg a spinkót is.

 • Dénes ERÖS
  2013 augusztus 22
  5:09 de.
  na, ezzel fején találta a fideszi propagandán a szöget!
  valóban így működik.
  ha soakt ismételnek valamit, azon kívül, hogy maguk is elhiszik, a birkák kétségtelenül beszopják.
  az pedig, hogy ha valamit sokszor előadnak, miért is válna igazsággá, még további bizonyítás tárgyát képezi 😀
  erőském, ebbe nagyon beleszaladt 😀

 • antifülke
  2013 augusztus 21
  8:40 de.

  “Ugyanis aki nem tartja be az írott és íratlan szabályokat, annak semmilyen kritikához nincs erkölcsi alapja. Később jogi alapja sem lesz” – ebben pontosan igazad van, az EU sem tartja be az írott és iratlan szabályokat. Olyan kettős mércét alkalmaz velünk szemben, hogy azt csak a vakok nem látják. Amit a franciák vagy németek mosolyogva megtehetnek, minket megbüntetnek érte.

  Amúgy nagyon remélem, hogy ennek az erkölcsileg (is) rothadó EU-ból mielőbb kilépünk. Jelenleg az EU a legnagyobb ellensége Európának.

 • antifülke
  2013 augusztus 21
  9:39 de.

  Nem örülök a mostani miniszterelnöknek, nem is szavaztam rá, ezután sem fogok. Jobbikos vagyok, nem fideszes. Attól, hogy tiszerintetek a kettő ugyanaz, még nem lesz így.

  Ha megnézzük a zsidókról, cigányságról, EU-ról alkotott véleményt, a Fidesz sokkal inkább a balliberálisokkal játszik össze, mintsem a Jobbikkal.

 • Llanfair
  2013 augusztus 21
  9:48 de.

  A melegházasság a család ellen van. Család ugyanis: férj(apa) feleség(anya) és gyermekek.
  Más kombináció ennek a meggyalázása.

  Igen, homoszexuálisok voltak, vannak, és sajnos lesznek is. Ha valaki ez akar lenni, vagy valamilyen törés miatt lett az és nem akar kigyógyulni belőle, akkor legyen az. A homoszexualitást nem kell, és nem is szabad büntetni. A PROPAGÁLÁSÁT VISZONT NAGYON IS!!!
  Fogadják el azt, hogy az életmódjuk nem természetes, nem egészséges, és nem normális. Otthon, a négy fal között azt csinálnak, amit akarnak. Isten előtt majd nekik kell elszámolniuk ezzel. Utcára viszont ne vigyék. Ne fogják meg egymás kezét, főleg ne csókolózzanak. Házasságról és gyermekörökbefogadást meg felejtsék el. A Valentin-napi meg egyéb páros kedvezmények, rendezvények se vonatkozzanak rájuk, csak heteró párokra.
  Ebben (is) példát kell venni az oroszokról. Ott – nagyon helyesen – nem engedélyezik a melegfelvonulásokat.

  Annyiban igazad van, hogy a magukat kereszténynek nevező képmutatók sokkal többet ártanak a kereszténységnek, mint az ateisták és a sátánisták. Éppen ezért Isten igéjére kell figyelnünk, és nem a képmutatókra.
  A képmutatásért majd nekik kell elszámolniuk. Azzal viszont már nekünk, hogy rájuk figyeltünk-e, vagy Krisztusra.
  Magyarországon ma nincs keresztény párt. Olyanok vannak, amely keresztény értékeket tűznek a zászlajukra, de keresztény párt nincs. Vallásosak vannak, de igazi hívők elenyésző számban vannak csupán.

  Ha a kereszténységet a Fidesz, KDNP, meg Jobbik alapján definiálod, akkor eltéveszted a lényeget.

 • Vipera: Látom fogalmad nincs a homoszexualitásról. Nem akar lenni, hanem az. Ilyen egyszerű. Nem gyógyítható.
  A homoszexuális nem Isten teremtménye? Milyen vallású vagy?
  Felülbírálod Istent? Két ember leél egy életet, dolgozik gyarapodik, te meg meg akarod vonni tőlük a minimális jogot, hogy szeressék egymást? Miért ne fogják meg egymás kezét?
  A Valentin nap a szerelmesek ünnepe. Az nincs kikötve, kit kell szeretni. Ha tetszenek az orosz elvek, menj oda. Embertelen és aljas. De ha neked megfelel. Te sem vagy igazi keresztény. Üvölt belőled az utálat és a megvetés. Leragadtál a középkorban. Nem tetszik a melegfelvonulás? Ne menj oda. Én még sosem voltam ott. De az Alföldit egy az egyben elcserélném az egész jobbikos bagázsra. Értékesebb mindegyiknél. És nem érdekel, kivel fekszik le. De gondolj bele, mennyivel jobb egy primitív alkoholista család gyermeknevelésre, mint egy kulturált egynemű? Ne lepődj meg, ha Isten előtt a homokos lesz a kedvesebb, és nem Te!

 • Boda Marcsi: Elnézést. Úgy emlékeztem tanár voltál. Még egyszer bocsánat! Bátorkodtam az ellenfél szót idézőjelbe tenni!

 • Vipera
  2013 augusztus 23
  5:15 de.
  A fidesz klerikál-fasiszta párt, kommunista elhajlásokkal (a szélsőségek egy ponton összeérnek), a jobbik pedig náci párt.
  A kettő nem ugyanaz, de az egyik a másikból lesz.
  A baloldalra nem mondható, hogy összejátszik a fidesszel ebbe.
  Vona megmondta, hogy neki nem kell a demokrácia, ov-nak sem a cikk szerint is.
  A jobbik a fideszből lett, számomra ugyanaz, még össze is játszanak a háttérben ha kell.

 • Llanfair
  2013 augusztus 23
  8:19 de.
  jesszusom, pénzügyes volt! most már érthető…..isten ments, hogy tanár lett volna! szegény gyerekek…
  ő – vezéréhez méltóan – amúgy sem ellenfeleket lát, hanem ellenségeket. és egy ellenséget meg kell semmisíteni.

  ami a cikket illeti, nem az a lényeg, orbán mit mondott – ő maga mondta, rá se rántsanak – hanem, amit cselekszik.
  márpedig, minden cselekedete erre irányul.
  a szavai meg… egy hazug, kétszínű akarnok szavai.

 • Ille István: Úgy szaporodnak ezen az oldalon a náci szarházik, hogy vissza fogod sírni Boda Marcsi felfogását. Sajnos!

 • Lélfai Szilárd

  Egy tehetségtelen törpe, akinek eddig csak sikertelenségek sorozata volt a politikai “karrierje”, most megpróbálja eljátszani a jós-zsenit! Együtt indultak O.V-al, de az fényévekre lehagyta, és nem azért mert puha pöcs (az egyik kommentelő szavai), hanem mert annál is lágyabb, szerencsétlenség rakás!
  Az SZDSZ adósságait az államra hagyva, új néven folytatja az egykor is sikertelen politikáját. (valamiből meg kell élni) Delíriumos rémlátomásaira szerencsére talál is kellő közönséget a KMH fröcsögői között!

 • Lélfai Szilárd

  ille

  “ő – vezéréhez méltóan – amúgy sem ellenfeleket lát, hanem ellenségeket. és egy ellenséget meg kell semmisíteni.”

  Jó kommunista szokás szerint csúsztatsz, hiszen nem B.M. aki fröcsög a gyűlölettől hanem ti, Ő megprőbál érvelni, de ti ésszerű ellenérvek hiányában, lenácizzátok, stb., s ilynkor venni észre, hogy Llanfair is csak Llan! és ti akartok minden ellenvéleményen levőt megsemmisíteni. 🙁

 • Lélfai Szilárd
  2013 augusztus 29
  6:22 de.
  magát legfeljebb a köjál patkányirtó szolgálata kívánná megsemmisíteni, közösségi igény alapján. 😀
  maguk ellen nem észérvek kellenek, hanem cián, vagy sterilizálás. akkor legalább nem szaporodnának.

  a komenisták nem csúsztattak, azok hitték is.
  én meg max. anarchista vagyok 🙂

  fingja sincs az ír nyelv rejtelmeiről, ha el akarja llanfair nevét választani.
  igaz, másról se nagyon, de hát, a maga esetében nincs is nagyon magasra téve a léc 😀

 • Llanfair!

  Felesleges Illét győzködnöd,mert a “véleménye” illetőleg a
  gyűlölködő,nevetséges sértegetése őt magát minősíti,engem nem zavar!
  Aztán örülök,hogy a más véleményeken lévők közül végre
  valaki észrevette,hogy nem vagyok sem náci, sem antiszemita, és
  ezzel a kormánnyal szemben sem elfogult(elkötelezett sem!),de a gyűlölködő,hazug és hazájának ártó itthon és kint élő magyarokat igenis megvetem,amivel nem vagyok egyedül!
  A vallási és faji megkülönböztetést,üldözést,népirtást
  mindig is megvetettem,elítéltem,csak az a különbség,hogy
  mindkét oldalon!!!!!!!és hányingerem van attól,hogy csak
  az egyik(a baloldal!!!!)siránkozhat és teljesen érzéketlenek enyhén szólva nem toleránsak a másik oldal
  által elszenvedett sérelmek vonatkozásában.Ez undorító és
  ha lenne eszük belátnák,hogy ezért fokozódik az ellentét
  jobb és bal oldal között,ami a szélsőjobb erősödéséhez
  vezet!
  Ezt az értelmesebb emberek belátják,meg azt is,hogy a
  jelenlegi ellenzék a múltjával és a jelenlegi “hatalom”harcával bizony nem áll nyerésre.
  Ha el is megyek szavazni ….bizony rájuk biztosan nem fogok.
  Ez a nép békében és biztonságban szeretne élni(jobb és baloldali egyaránt)és a polgárháborúra uszítok minden itt
  élő magyarnak az ellenségei!!!

 • Lélfai Szilárd: Kedves Szilárd! Ne má’! Kit akarok Én megsemmisíteni? Ma mentettünk ki egy 6 centis pókot a kádamból. Brrrrr! De az igaz, hogy a nácikkal szemben nincs helye “fair play”-nek.
  Akkor inkább vissza a pókot!
  Ui: Szellemes volt a szójátékod.

 • Lélfai Szilárd: Kedves Szilárd! Visszaolvastam. Én se Téged, se Marcsit nem náciztalak le.
  Sőt, Marcsival elég kellemesen elszoktunk beszélgetni.
  Nem értem miért rúgtál belém?

 • A kutya fáját. Smith név került Llanfair helyére. Kedves moderátor. Nem lehet kijavítani balfácánkodásomat?

 • Lélfai Szilárd: Kedves Szilárd! Ne má’ Kit akarok én megsemmisíteni? Ma mentettünk meg egy hat centis pókot a kádamból. Brrrrrr! De az igaz, hogy a nácikkal szemben nem lehet alkalmazni a fair play-t. Akkor inkább vissza a pókot! Nagyszerű a szójátékod, de én se Téged, se Bodát nem náciztam le. Ahol nincs, ott ne keres. 🙁
  A nevem az a kedvenc városom gael nevének rövidítése.

 • Marcsi: Itt Ille Pisti nem játszott. Lélfai vádolt meg engem, hogy lenáciztalak Téged meg Őt. Pedig nem.
  De azért kérdeznék. Te azt mondod jobboldali vagy, de nem náci. De akkor miért szavazol egy náci pártra? Ha Te tényleg okos vagy, bármennyire is utálod a baloldalt, látnod kellene, hogy ez a jobb oldal nem a Te jobboldalad. Hazudnak, lopnak, mindenkit semmibe vesznek és Potemkin falvakat építenek. Gyönyörű nyilatkozatok, és mögötte semmi. Azért mert nem szereted az MSZP-t, nem hagyhatod, hogy egy másik párt ellopja magának az országot. Én baloldali vagyok, és tisztán látom, hogy ez a baloldal nem az én baloldalam. Te miért nem akarod látni? Én könnyen vagyok úriember, innen a messzi távolból már csak erkölcsileg fontos, hogy mi történik kis hazámban. De Illének, Parittyásnak és Geyzának stb húsba vágó minden napos gond. Tőlük elvárni, hogy hideg fejjel viseljék azt, hogy ellopják az életüket, butaság.
  Ők azt látják, hogy Te egy náci párt szimpatizánsa vagy.
  Az nem érv, hogy van náluk “nácibb” párt.
  Te ha nem tévedek (megint), nyugdíjas vagy. A Fidesz szemében, egy felesleges rossz, mint mindenki aki megéli a nyugdíját. Látnod kellene, hogy vették el az emberek fizetését, munkáját, nyugdíját, önbecsülését. Lehet, hogy neked megvan, de akkor hol van az empátia honfitársaiddal szemben? Ti mindent elfogadtok a Fidesztől, ha úgy gondoljátok, hogy rossz a baloldaliaknak. Ez a mérce? Elvárod ellenfeleidtől, hogy ezen az ellenmondáson kecsesen átugorjanak. Nem fognak! Ne haragudj, nincs jogom számon kérni Téged. De ezt Én sem értem.
  Itt van Figyelő. Ül a biztos távolban, és boldog, mert magyarok millióit semmizi ki a kormány. ?????????
  Teleírja vezércikk címekkel a hozzászólásait, és fogalma nincs róla, mi történik otthon. De Te tudhatnád, csak le kellene törölni a két maszatot a szemüvegedről. A Fideszt és az MSZP-t. Még akkor is, ha az egyik nagyon megbántott Téged. Nem, nem gondolom azt, hogy náci vagy. Csak nem értelek. Bocsánat, ha durva és tolakodó voltam.

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.