Gondolatok Pészach alkalmából…

2013 március 25 8:45 de.124 hozzászólás

Az egyiptomi kivonulást megelőzően említi a Biblia Peszách ünnepét. A héber szó elkerülést jelent. A tízedik csapás az egyiptomi elsőszülöttek halála volt. Niszán hó 14-én minden héber családnak le kellett vágnia egy bárányt és elfogyasztania. Vérével megjelölték a két ajtófélfát és a felső küszöböt. “S legyen a vér nektek jelül a házakon, ahol vagytok, s midőn látom a vért, elkerüllek (ufászáchti) benneteket, hogy ne legyen rajtatok a pusztító csapása, midőn sújtom Egyiptom országát (Mózes II.12:13.). A pusztító szellem (máschit) a vér láttán elinal. A vörös szín bajelhárító. A jel (ót) az eredete annak a szokásnak, hogy a zsidó házak ajtófélfájára amulettet, mezűzát erősítenek. Az áldozati húst tűzön sütötték és kovásztalan kenyérrel (máccá, többes számban máccot, innen a mácesz) és keserű gyökerekkel fagyasztották el (Mózes II. 12:8.). Az áldozati bárány csontjait nem lehetett összetörni (Mózes II. 12:46.).

Nos, volt szerencsém némi áthallást élvezni a katolikus húsvét, és a Peszách közt, úgy 40 évvel ezelőtt, Nagykárolyban, akkori feleségem – kinek családja Mária Teréziától kapott nemességet – nagynénjeinél, akik hithű katolikusok lévén, semmi kis nyugdíjukból vettek egy bárányt, feldíszítették, és elvitték a templomhoz, megszenteltetni. Nem volt egy olcsó mulattság, ráadásul azt sem tudom, mi lett a barika sorsa.

Széder

A Biblia említi, hogy nagy történelmi fordulókon megünnepelték a Peszáchot. Josephus Flavius hárommillió áldozóról ír 65-ben. A Talmud hasonló számot mond (Pesz. 64b). Ha a túlzást kellő mértekre szállítjuk is le, nagy tömeg jelenhetett meg Jeruzsálemben, hogy bemutassa peszáchi bárányát. A jeruzsálemi Szentély pusztulása után megszűnt minden áldozás. Az egyetlen, aki áldozott Peszáchkor, II. Gámliel volt (Misna Pesz. 2:2.). 90 után lett Nászi, Palesztina patriarchiája. Ma csupán a szamaritánusok gyakorolják a Gerizim hegyén. Az első estét (a diaszpórában a másodikat is) Széder-nek nevezik. (hui0007) Jelentése: Rend. Az est jelölésére csak a XI. század óta használják. Amit esznek, amit isznak, amit tesznek, amit mondanak, előre megállapított rend alapján történik. Jézus utolsó vacsorája valószínűleg a Széder volt (Máté 26. Márk 14, Lukács 22.). Jézus kenyeret vett és hálát adván (azaz áldást mondván) megtörte. A bort is megáldotta. Dicséretet énekelve (bizonyára a Hállel-zsoltárokat) az Olajfák hegyére ment.

A Misna, az első zsidó törvénykönyv a Peszáchim traktátusában rögzíti a Széder legkorábbi alakját és az akkor mondandókat. A gyermek négy kérdését, amelyre az apa válaszol (10:4.). Négy pohár bort iszik mindenki (10:1.). Mózes II. könyvében négy ige szerepel az egyiptomi kivonulásról. Ezért a négy pohár bor. Az ötödik ige felett vita van, ezért hívják az ötödik poharat Elijáhu poharának, mert a Messiás eljövetelekor o dönti el ezt is. a függőben maradt többi problémával együtt. Emlékeztetőül serleg áll a Széder asztalán az ötödik pohár jelzésére. A széder-asztal szimbolikus tartozékai: a máccá: a cházeret (retek): chárószet (borral kevert mandula és alma. amely az agyagot szimbolizálja, az egyiptomi éléstárvárosok építésére emlékeztetve): a máror (keserű gyökér, szintén utalás a rabmunkára). A bortöltésre a mázág (keverni) igét használják (Misna Pesz. 10:2.). (Vö. a latin miscere-vel.) Palesztinában olyan erős volt a bor, hogy vízzel elegyítve itták. Innét ered a (katolikus) misén (is) a bor és a víz keverése.

A Széder kerete – kezdete és vége is – megfelel a római lakomának. Tojással kezdik, miként a rómaiak (ab ovo) és az áfikománnal fejezik be. Ez görög kölcsönszó. Az afikómán zárófalatja (egy fél darab máccá-Sch. S.) ezért berekesztette a lakomát. Lehet azonban, hogy a szó a görög afikoménosz (későn érkező) szóból való s a Misna fordulatának (Pesz 10:8.) egyszerű fordítása: “Nem küldjük el a Peszách lakomáról a későn érkezőt”.

A peszáchi Hágádá, a zsidó szabadság olvasókönyve – rendhagyó könyv, melynek nincs szerzője. Az évezredes gyűjtemény – melynek alapjai az Írásban eredeznek és nagy része még a második Szentély idején “állt össze” – arról nevezetes, hogy nemcsak szerzője, de

szerkesztője is, ismeretlen. Manapság, amikor egy nyúlfarknyi brosúrának több szerzője, társszerzője, lektora és korrektora van – a Hágádára nincs ráírva, ki írta, ki szerkesztette.

Talán maga a zsidó nép, a zsidó géniusz, meghallván az isteni parancsot “És beszéld el fiadnak” – állította össze az “Elbeszélés” forgatókönyvét.

Ide idézném a Peszach alkalmából tartott Széder egyik elbeszélését a Hággádá-ból idézve, fonetikusan. Forrása a birtokomban lévő Teljes Peszách- Hággádá, amit Jeruzsálemből, Lehár blogtársamtól kaptam. A kiadás Hirschberg Gavriel (Gábor) nevét viseli, aki Budapesten született, és visszatért Izraelbe. Terroristák oltották ki életét 26 évesen, Jeruzsálem óvárosában, Szentélyük helye mellett, 5758, Chesván hó 20-án (1997. november 20.). Emléke legyen áldott.

Köneged árboó vónim dibró szajró. Echod chochóm, vöechód rosó, vöechód tóm, vöechód seénaj jajdéá lisajl.

Chochóm má hu ajmér? Mó háédusz vöháchukim vöhámispótim áser civó Ádajnaj Elejhhénu eszchem? Vöáf átó emór laj köhilchajsz hápeszách: én márfitrin áchár hápeszách áfikajmón.

Rosó má hu ajmér? Mó hoávajdó házajsz lóchem? Lóchem völaj laj. Ulöfi sehajci esz ácmaj min hákölol kofár biokór. Vöáf átó hákhá esz sinóv veemár laj: Báávur ze ószó Ádajnaj vöcészi miMicrójim. Li völaj laj. Ilu hojó sóm laj holó nigál.

Tóm má hu ajmár? Má zajsz? Vöomártó élóv: böchajzek jód hajciónu Ádajnaj miMicrájim, mibész ávódim. Vöseéjnaj jajdéá lisajl át pöszách laj, seneemár: Vöhigádtó lövinchó bájajm háhu lémajr báávur ze oszó Ádájnaj li böcészi  miMicrójim.

Fordítása:

Mit kérdez a bölcs Széder estéjén? Mik azok a tanúságok, parancsolatok és törvények, amelyeket az Örökkévaló adott nektek?  S te felelj neki az Pészách törvényeinek szellemében, a tanítsd meg az ünnep valamennyi szertartására, arra is, hogy a Pészach-áldozat elfogyasztása után nem eszünk semmit. Mit kérdez a gonosz? Mire való ez a szertatás nektek? Kérdésével, mi szerint „nektek, és nem „nekem”, kivonta magát  népünk közösségégből, megtagadva ezzel Istenét. Vágj vissza neki így: Ezért bánt így velem az Örökkévaló, midőn kivezetett Egyiptomból. Velem és nem veled! Ha ott lettél volna, nem szabadultál volna fel. Mit kérdez a tisztalelkű? Mi ez? S te válaszolj neki így: Erős kezével vezetett ki minket az Örökkévaló az egyiptomi rabságból. S azt, aki nem tud kérdezni, magad tanítsd, amint írva áll: mondd el fiaidnak azon a napon, ezért bánt így velem az Örökkévaló, midőn kivezetett Egyiptomból.

Eddig az idézet a Hággádából.

Most jöjjön a magyarázat.

Négy gyermekről szól a Tóra.

Bölcsről. Az okos gyermek a Tóra parancsolatait akarja megérteni.  Apja ennek megfelelően megtanítja a Peszách előírásaira.

Gonoszról. Gonoszsága abban áll, hogy erőszakkal elvágja magát népe múltjától, gyökértelenné válik és majdani gyermekeit is ebben a szellemben neveli. Így a fiú, aki az egyiptomi kivonulás megtörténtét – amely a Tóra egyik alapja – tagadja, megtagadja kapcsolatát a szolgaságból megszabadult őseivel, és egyúttal Istenével is.

Tisztalelkűről. Ez az a gyermek, aki látja az ünnep szokásostól eltérő menetét, de magától még nem érti meg annak jelentőségét, az egyiptomi kivonulás eseményének nagyságát.

És arról, ki még kérdezni sem tud. Olyan kisgyermekről van szó, aki még meg sem tudja fogalmazni kérdéseit.

Ille István

124 hozzászólás

 • Köszönöm a részletes és korrekt összefoglalót! Chag sameach és gut yontiff mindenkinek!

 • szocdem
  2013 március 25
  9:20 de.
  egy gojtól nem is olyan rossz, mi?

 • ez nem magyar hirlap…ez a KANADAI ZSIDO HIRLAP……dehat minden cikkuk hazugsag.miert a cim lenne valosag…..itt a husvetot meg se emlitik mert az magyar unnep , csak a zsido peszachrol locsognak

 • kakukk
  2013 március 26
  10:07 de.
  csak, hogy pótoljam műveltsége hiányosságait: a húsvét nem magyar ünnep, hanem katolikus.
  a peszach meg egy hangyányit előbb volt, mint a húsvét, mi több, ez utóbbi abból vett át jelképeket.
  amúgy, köze?

 • A zsidók a Peszáhot a katolikusok a Húsvétot ünneplik,
  ami ebben az évben azonos időre esik.
  Mindenkinek joga van a vallása szerint megtartani az ünnepet
  már akinek van….és hisz is.(Ezen a fórumon nem sokan..)
  A zsidók a bárányon kívül,Egyiptom elsőszülött gyermekét is
  megölték,a keresztények a Feltámadást várják és ünneplik..
  Van különbség.
  A KMH csak a zsidó ünnepről emlékezik meg,(pedig ott is vannak keresztények szép számmal……),de ezen már nem is
  csodálkozunk.
  Mi itthoni többségében keresztény magyarok a HÚSVÉT-ot
  ünnepeljük,és nálunk az a szokás,hogy minden vonatkozásban (lelkileg is!!!!)az ünnepre készülünk,ezért
  minket a politika,a gyűlölködés helyett más foglalkoztat.

 • Boda Marcsi
  2013 március 26
  6:21 du.
  nem tűnt fel magának, hogy ez egy ismeretterjesztő cikk?
  hogy min csodálkozik, és min nem, beszűkült gondolatvilágának ismeretében nem is kérdés.
  tudja, ráférne magára egy kis továbbképzés, amolyan TIT alapú, nehogy túlterhelje az agyát.

 • Boda Marcsi
  2013 március 26
  6:21 du.
  bocsika: ki is lenne egyiptom elsőszülött gyermeke? názáreth hol is található? csak nem palesztinában? kik is ölték meg jehuda ben nocvi-t (még a neve is zsidó volt, egészen a keresztig)? csak nem a rómaiak?
  ejnye, jóasszony, ejnye…

 • hulye vagy Boda, meg nincs is itt a husvet, majdha eljon, megunnepeljuk! csak karogsz, mint a varjak…

 • Kopácsi Judith

  Boda, ujságom van neked. Miután az utolsó vacsora nem volt más, mint egy Pészahi vacsora, igy Pészah és a katolikus Husvét mindig egybe esik. Tudom, hogy meglepő és felháboritó, de Jézus mégiscsak egy hithű zsidó volt.

 • Kopácsi Judith
  2013 március 27
  10:43 de.
  bezony… jehuda ben nocvinak hívták, de bodának, a pesti aluljárók gyöngyének ez újdonság számba megy, mint ahogy az is, hogy csak a modern korban esik egybe, mivel anno csak a pészach létezett. nem volt rajta copyright.

 • Kopácsi Judith
  2013 március 27
  10:43 de.

  Nem vagyok vallásszakértő, mivel templomjáró sem vagyok.
  Gyerekkoromban egyszer megkérdeztem, mi a különbség a vallások között. Nekem a következő módon magyarázták el.

  Az alap vallás a zsidó vallás. Minden valláshoz tartoznak vallás magyarázatok, tanítások, kiegészítések. Így a vallás egyre bonyolultabb lesz. Amikor már annyira bonyolult, hogy már csak nagyon kevesen értik, jön egy ember, aki leegyszerűsíti, közérthetővé teszi. Ez a vallásalapító. Majd ezt is elkezdik magyarázni, és ez is egyre bonyolultabb lesz, amíg valaki megint le nem egyszerűsíti.
  Így alakult ki a zsidó vallásból a kereszténység, abból pedig a reformátusok, meg az evangélikusok.

  Sokat nem tudok a vallásokból. Ami lényegi különbséget látok, az annyi, hogy a zsidók az Urat imádják, a keresztények meg annak a fiát. Családban marad a dolog. Vagy nem?

 • Don Ovuz
  2013 március 27
  1:28 du.
  nem egészen. a katolikusoknál – tegyünk már különbséget köztük és a keresztények közt – akad egy titokzatos harmadik is: a szentlélek. azon felül külön specialitás még mária imádása is. istennek szent anyja, mondják, és már itt is a gond: csak jézusnak volt anyja, aki pedig nem volt azonos az úrral.
  a zsidók nem urat imádnak – mi több, nem is imádják, csak dicsőítik, annál is kevésbé, mivel az örökkévaló – kinek még nevét sem ejtik ki – az ő vallásukban nem testesül meg, a katolikus vallásban viszont imádatuk tárgya megtestesül.

 • Kopácsi utána kéne nézni,ugyanis nem mindig esik egybe!
  Okosabbak,hitelesebbek írták!
  A többi okossal nem vesződöm…!

 • a zsidó naptár szerint 14-21-között van Izraelben,de máshol
  24-ig.
  Idén március 25-től április 2-ig egybeesik a zsidó és a katolikus ünnep.
  Mindenki tartsa hite és vallása szerint,a másikat tisztelve!

 • Kopácsi Judith

  Nosza Boda, rajta. Mi már régen tesszük, töled ezt a tiszteletet a másik iránt még nem tapasztaltam.De értékelni fogjuk, amint látszata lesz.

 • Ille István
  2013 március 27
  2:25 du.
  Köszönöm az ismertetőt. Amikor a nagymamámat elkísértem a karácsonyi misére, soha nem értettem ezt a szentlélek dolgot. Ha kérdeztem, mindég valami ködös magyarázatot kaptam, így ma sem értem. Talán forgatnom kellene a bibliát a megértéshez.
  A magam részéről megmaradtam a semleges állásponton. Nem tudom, így nem utasítom el, de nem is vagyok vallásos.

  Boda Marcsi
  2013 március 27
  3:10 du.
  A hozzászólás végével egyetértek. Hagyja a zsidók vallását nekik. Önnek ott van a biblia. Talán ennyi.
  Tudja a verekedés ott kezdődik, amikor a másik visszaüt. Ön provokálja őket, és csodálkozik, amikor orrba verik.

  Számomra érdekesség, új ismeretek, de sem bántani nem akarom őket emiatt, sem megtéríteni.

 • Ille István
  2013 március 27
  2:25 du.

  Érdekes, amit írsz ille, különösen az a rész, ahol azt jegyzed meg, külön kiemelve, hogy “kinek még nevét sem ejtik ki”. Nekem erről ez a film jut eszembe. Láttad?:) Nagyon jó:)

 • Boda Marcsi
  2013 március 27
  2:47 du.
  lényegtelen, nem az egybeesés a mérvadó. érve amúgy sem áll meg, mivel a pészach nyolcnapos ünnep. Niszan hónapjának 15–22 napja közt ünneplik, ami éppúgy nem esik azonos napra minden évben. 2009-ben Nisszan 14 – az első Széder este – április 8-ára esett, a pészach pedig április 9-ével kezdődött. ebben az évben 25-ével kezdődik. az első két nap és az utolsó kettő ünnep, a közbeeső négy félünnep. a húsvét meg a pénteki nappal – jézus megfeszítésének napjával – kezdődik, szintúgy mozgó ünnep. a húsvétvasárnap minden évben a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap, így dátuma március 22. és április 25. között változhat.

  boda, magának igaza van: nem árt a dolgoknak utána olvasni.
  persze, ilyesmivel maga nem vesződik, így hát – szokása szerint – csak beég egy kicsit, mint a szofita izzó 😀

 • Ez oriasi!
  Pont ebben az organumban, es pont Kopacsi es Ille magyarazzak a vallast. Kinek????A tobbi balkezesnek???
  Rogton hanyatdobom magma…

 • Melyik a hiteles isten? Aki bárányfelhőkön ülve, kibicként szemléli az emberek szenvedéseit, vagy amelyik emberré válva, maga is elszenvedte a kísértéseket, példát mutatva az isteni parancsolatok helyes értelmezésében és halálig való teljesítésében? Erkölcsi alapja csak az utóbbinak van ítélkezni.

 • Jávorszky Mária

  Jézus nem volt zsidó.
  …”Ha zsidó lennél nem mondanék neked semmit,de amit mondok,csak neked mondom el”…

  “Óh, csak kimondhatnám, bizony elhinnétek!
  Óh,csak mondhatnám el azt, amit én láttam!
  Hogy kéne szólnom,vagy hogy vehessétek át?
  Hogy, míg Ő odavisz titeket hol álltam?”
  /Myers/
  “Ki egyszer megérté a Legmagasabb Szellemét.
  Nem képes kételkedni, vagy Őt megtagadni.
  Bizony,már tagadod,óh világ rendszerént
  Állj te odaát,mert én itt állok!”
  /Myers Szent Pál c.költeményéből/

  Boldog Húsvéti Ünnepeket kívánok mindenkinek.

 • A keresztény tanításoknak része a Tóra (Ótestamentum)ismerete is, bár kevesebb jelentőséget tulajdonítanak neki. Tehát, a cikk a keresztényeknek is szól.

 • Jávorszky Mária
  2013 március 28
  2:30 de
  A vallásosság és a bigottság között van némi különbség!
  Mikor is keresztelkedett meg Jézus?
  Ne akarja új alapokra rakni a vallást, ahhoz ön porszem. Vallástörténeti szempontból Jézus igenis zsidónak született. Hithű zsidó volt, amíg meg nem keresztelkedett.
  A biblia két részre osztható. Ótestamentumra, ami átvesz tanításokat a zsidó vallásból. Valamint az újtestamentumra, amiben igen erőteljesen benne van már a skolasztika is. Gondolom, tudja mi volt az. Mivel a zsidó vallás az első egyistenű vallás, tulajdonképpen minden vallás erre épül. Ez az alapja, majd csak ezután építik rá a különbözőségeket. Nem véletlenek az egybeesések. Sajnálatos, már a más vallásúak számára, de így van.

  Midőn bugyutára egyszerűsített kérdésemet feltettem, Ille a fejemre koppintott, a kereszténység és a katolicizmus közötti különbözőségre figyelmeztetve. Ez teljesen jogos felvetés!
  Ugyanis a valódi, a Jézusi tanításokat követő vallási csoport, a kereszténység. Ebből alakult ki egy radikálisabb szárny, a katolicizmus, ami szintén ketté oszlott. Római, és bizánci szárnyra.
  Vagyis ha vallási kérdéseket feszegetünk, nem eldönthető az, ki az igazi hívő! Mind önmagát tartja annak. De eddig alig párat soroltam a létező vallási csoportosulásokból.
  Legjobb, ha mindenki a saját hitét követi, tiszteletben tartva a másik ember hitvallását.

 • Kopácsi Judith

  Jimbo, miután úgy az Ótestanemtum, mint az Új a nyugati világon alapvető, így a legtöbb művelt ember ismeri ezeket, és képes elhelyezni tudatában. Az én könyváramban pl. megtalálsz minden vallásnak a könyvét, még a Mormonokét is. Nem kell hinni bennük, de illik ismerni öket.

 • Kopácsi Judith

  Jávorszky, és Jézus is tudta ezt, hogy nem volt zsidó? Igen meg lett volna lepődve, ha valaki ezt közli vele.

 • Jávorszky Mária
  2013 március 28
  2:30 de.
  maga szerint, kicsi szky, de mint tudjuk, ez nem igazán mérvadó 😀

 • JIMBO
  2013 március 28
  2:07 de.
  csak vigyázzon, hogy legyen a közelében valaki, aki felsegíti 😀

 • dakota
  2013 március 27
  8:57 du.
  kétségtelenül autentikus forrás, pont magának való.

 • Don Ovuz
  2013 március 28
  10:42 de.
  bocsika, nem akartam a lelkedbe gyalogolni 🙂
  erős a kísértésem, hogy földrajzilag és népességileg is adatokat citáljak ide jézus zsidó mivoltának magától értetődéséről, de ebbe nálam okosabbak se mentek bele. ugyan abban az évben volt a római birodalomban népszámlálás, de hiteles adatok nem maradtak fenn, bár a szent család éppen ennek okán indult názáretből betlehembe, mely névnek két jelentése is van: a héberben a kenyér háza, az arabban a hús háza. lehet eltöprengeni.
  mint ahogy azon is, hogy az ótestamentum miért alapoz annyira a tórára?
  kicsit profán, de a húsvéti nagytakarítás is zsidó hagyományból származik, ugyanis a kóserolás volt az alapja. meg kell tisztítani a konyha minden apró kis részét, majd várni kell 24 órát, mielőtt nekifognánk a nagy munkának.
  ez visszavezethető a “nem a mai napon” nevű szabályra (éno ben jomo) – ami azt jelenti, hogy (legalább) 24 órának kell eltelnie ahhoz, hogy a konyha különböző részeiből mindenfajta nem-kóser íz távozzon, ami esetleg oda beivódott.
  a 24 óra eltelte után ezek az ízek “rossz ízű“-nek (noten táám lifgám-nak) minősülnek.
  ez még tovább csökkenti annak az esélyét, hogy a tréfli étel továbbra is szennyezze a konyhát a kóserolás alatt.
  a kóserolás alapvető szabálya egy érdekes és fontos elv, amit héberül így mondanak: “kevolo káh poltó“, ami szó-szerint azt jelenti, “ahogyan beivódik, úgy lehet kitisztítani.”
  ablaktisztításról és függönymosásról nem szól a fáma 🙂

 • Marcsa! Látom rosszabbodott az elme állapotod! Jézus nem volt zsidó?! Könnyes szemű áhítattal ömlengesz a keresztény hitedről, de nincs egy keresztényi gondolatod sem, csak szajkózod az elmebeteg náci ideológusok agyrémeit. Fix, hogy klinikai eset vagy!

  A szerzőnek köszönet, és gratula a kimerítő, nagyszerű megemlékezésért!

 • Ille István
  2013 március 28
  12:13 du.
  :-))
  Hát… Ahogy a fotóról nézem, az fájó lett volna. Nem vagyunk egy súlycsoport. Sem így, sem úgy. Mind a két tekintetben én vagyok a könnyebb.

  Nagyon érdekes leírás, és valóban bővítette az ismereteimet. Noha minden érdekel, azt hiszem szemérmességből, avagy a másik magánügyeinek tiszteletben tartása miatt a vallással összefüggő kérdések soha nem képeztek társalgási témát. Egy-egy szabályról hallottam, de annak idejét, liturgiai rendjét nem ismertem. Így összefogottan, tematikában értelmet is nyer. Különös tekintettel arra, hogy a vallások a dogmákon kívül erkölcsi, társadalmi, valamint egészséges életmód szabályokat is tartalmaznak. Természetesen a saját nyelvezetén, illetve a megalkotásakor meglévő szóhasználattal.
  Viszont ha némely tételt meg is haladott már az idő, és hagyományból ragaszkodunk hozzá, de a legtöbb dolog a mai korban is megállja a helyét.

 • Jávorszky Mária

  Jelenits István megállapítja: „Jézust nem feszítették volna keresztre, ha nem lett volna zsidó. Jeruzsálemben, a zsidók húsvéti ünnepén azért kellett halálra adni őt, mert az ünneplő tömegben sokan lelkesedtek érte, Dávid Fiaként köszöntötték. Egy pártus herceg a pártusok közt találhatott volna veszedelmes népszerűségre, Jeruzsálemben legfeljebb kinevették volna. De minek is ment volna oda, ha nem akart valóban Dávid Fiaként fellépni?” 17

 • Jávorszky Mária

  Don Ovuz 2013.március 10:42 de.
  Ne akarjon mindent megmagyarázni, teóriákkal alátámasztani,vagy mindenáron bizonyítani,mert nem mindent lehet,mert vannak dolgok,ami magának is túl magas.Lehet, hogy maga egy kőszikla és én, csak egy porszem vagyok rajta,de akkor tudnia kéne,hogy a
  bölcs ember tudja – minél többet tanul,annál kevesebbet tud.
  A bölcs ember azt is tudja – ő csak egy porszem a világegyetem végtelenében. Más szóval,mikrokozmosz a makrokozmoszban.
  Ezt állítja –
  “Jézus igenis zsidónak született”…
  És vajon milyen jogon jelenti ezt ki ilyen egyértelműen? Mert valaki leírta és maga elolvasta?
  Jézus SOHA nem volt zsidó, SOHA nem keresztelkedett KI valamilyen más vallásból, csak megkeresztelte Őt Keresztelő Szent János.Ennek ellenkezője- HAZUGSÁG!
  Sajnálom, hogy nem érti,vagy nem akarja érteni azt,mit fentebb írtam.

 • Ille meg Kopácsi csak magyaráznák a vallást,ha lenne nekik
  ehelyett csak égetik magukat…..Szégyenkezni nekik kellene!
  Nem nekem kellene tisztában lenni a zsidó vallással,mivel
  én keresztény vagyok.
  Tiszteletről meg az ilyenek ne beszéljenek,duguljanak már be
  és ők tiszteljék mások ünnepét!
  Egyébként lehet,hogy a zsidó vallás volt először,de később
  más vallások is születtek,meg Jézus zsidónak született,de
  keresztényként halt meg!
  Na pá okosok!

 • Jézus zsidónak született és zsidóként is halt meg. Sose tagadta meg a Tórát, hanem csak értelmezte. Sőt, a prófétákra hivatkozva abból vezette le küldetését. Az apostolok és Jézus első követői is zsidók voltak. A keresztség mellett soká betartották a zsidó előírásokat is. (Körülmetélkedés, tisztátalan ételektől való tartózkodás, szombat, stb.) A pogányok tömeges megtérése és a rituálék megvalósításának nehézségei miatt azonban engedményekre kényszerültek. A Tóra (Ótestamentum) a mai napig szent könyvnek, a keresztény tanítás részének számít.

 • Kopácsi Judith

  Szegény Jézus! Esze ágában sem volt egy másik vallást kreálni. Ez az egész kereszténység csak Pál ötlete volt, aki soha nem találkozott Jézussal, és az egyetlen volt a “követök” között, aki még zsidó sem volt. Persze ötletei attól még voltak neki.

 • Kopácsi Judith

  Persze valjuk be magunk között, ha Jézus most találkozna ilyen Boda és Jávorszky féle “kereszténnyel”, szerintem rögtön kitérne a hitéből.

 • Boda Marcsi
  2013 március 28
  4:14 du.
  az, hogy keresztény, még nem mentesíti a tudatlanság, a butaság alól. a fene se magyaráz magának bármit is – vakondnak a napsütést? – csak valami olyasmit vezettem elő, ami hozzá tartozik némi műveltségi szinthez. persze, az ilyesmit a maga esetében feltételezni barokkos túlzás 🙂
  az pedig, hogy valaki ateista létére ismer egy, vagy több vallást, csak a maga szemében szégyellni való.

 • Jávorszky Mária
  2013 március 28
  3:33 du.
  komolyan aggódom magáért, szky. maga olyan, mint a durcás gyerek, aki csak azt hajtogatja: de igenis, nekem van igazam, igenis, nekem van igazam 😀
  maga valóban csak egy porszem, ez a mikrokozmosz dumája meg egyenesen bartókot idézi fel bennem. az ő azonos című zongoraműve pont olyan emészthetetlen, mint a maga fanatikus butasága 😀

 • Sárdi Jani
  2013 március 28
  2:37 du.
  azt feltételezni, hogy szky tudja, ki volt az a jelenits, főleg, hogy olvasott volna tőle bármit is, annak valószínüsége kb. annyi, mint sünben a dauer 🙂
  esetleg, talán, ha flaviust olvasta, de azt is erősen kétlem, túl nehéz az neki – mármint, a könyv súlyára értem. persze, ha olvasta volna, nem állítana ilyesmiket.

 • Boda Marcsi
  2013 március 28
  4:14 du.
  Keresztény, vagy katolikus?
  Ugyanis a katolikusok elutasítják az őseiket a keresztényeket. Helyesen Keresztyén.

 • Jávorszky Mária
  2013 március 28
  3:33 du.
  Saját vallása történetét illene ismernie. Ez nem kérdőjelezi meg a vallást, mindössze az ön kulturális szintjét emeli, emelné fel átlagos szintre.
  A tényeket lehet tagadni, de minek? Attól ezek a dolgok nem változnak.

 • Tüske Zsófia

  Ja, Jávorszky, tuggyuk, hogy Jézus magyar volt és ő írta a Rege a Csodaszarvasról c. művet 🙂
  de amiről te beszélsz, az már egy teljesen más vallás, nem a kereszténység.
  Boda, az a helyzet, hogy nem Kopácsi magyarázza a vallást, hanem te, de te sem tudod, mit beszélsz. Felhívnám becses figyelmedet, hogy a Bibliának nagyobb részét az Ószövetség teszi ki, ami a zsidókhoz köthető.
  Valamint megnézheted a Mt 5,17-20 ben, mit mondott Jézus erről.

 • Tüske Zsófia

  ….mellesleg Jézus nem keresztényként halt meg, hanem kereszthalált halt. A követői a keresztények, akik hisznek abban, hogy ő a Messiás, aki megváltotta őket bűneikből.

 • bodának, az aluljárók jó ismerőjének!
  figyelmébe ajánlok egy szót, amit, érzésem szerint, nem ismer, mivel nem igazán részesült áldásaiban.
  úgy hívják, intelligencia. ehhez tartozik olyan ismeretek birtoklása is, amik adott esetben nem tartoznak sem politikai, sem világnézethez, ám olyan ismeretekkel látnak el, ami saját és más javára is jól alkalmazható.
  ennek hiányában csak boda marcsik képződnek.

 • Don Ovuz

  Az első (római) pápa Szent Péter volt, aki személyesen ismerte Jézust. Tehát, a katolikusoknál nincs korábbi kereszténység. 1054-ben teológiai nézetkülönbségek miatt volt az első egyházszakadás (skizma), amikor nyugati (római katolikus) és keleti (ortodox) részre szakadt a kereszténység.

  Jelentős szakadás XVI. századi reformáció, amely Luther, Kálvin és Cwingli nevéhez köthető.

  Keresztény vagy keresztyény?
  Előbbi a katolikus, utóbbi a protestáns. A katolikusok tévesen a “kereszt” szóból eredeztetik, ezért mondják kereszténynek. Így honosodott meg. A helyes a protestáns szóhasználat, amely Krisztus görög, illetve latin nevéből van levezetve.

 • Kopácsi Judith

  Pál Apostol, alias Saul minden tekintetben zsidó volt. Méghozzá farizeus. Nála jobban nem ismerték a Tórát. Eleinte üldözte Jézus követőit. Vele esett a damaszkuszi úton a “pálfordulás”.

 • Hamá’mindenki átment vallásszagértőbe, hadd tegyem ide én is a magam okosságát:
  St Péter nem volt pápa..
  A pápaság intézménye jóval későbbi, viszont Péter szervezte meg a papság intézményét Rómában..

 • nos, elég messzire jutottunk a post témájától, de kétségtelen, hogy mindenki épülésére szolgáltak a kiegészítő kommentek.
  szkyt, bodát és sebaj tóbiást – leánynevén jimbo – természetesen nem sorolom ide.

 • Sárdi Jani
  2013 március 29
  10:31 de.
  ok
  Akkor most térjünk vissza a vita eredetére.
  Meséljen nekünk a Pészah és a húsvét kapcsolatáról. Mármint nem laikus ember. Nem kötözködés, mindössze illetéktelen vagyok az eldöntésében.
  A cikk a zsidó ünnepről szól, ami a Pészah. Mi a húsvétot ünnepeljük.
  Én kötözködés nélkül szeretném hallani a véleményét, hiszen minél több vélemény, annál pontosabb az eredmény.

 • falusi

  Szent Péter Róma püspöke volt. De mindegy minek nevezed, a pápák sorában az első helyen tartják számon. Néhány kattintással bárki ellenőrizheti.

 • Ille!
  Nem én vagyok a tudatlan hanem maga,csak ráadásul még szerkesztő is….
  Akár ateista akár hívő ez a maga dolga,nem ezért kell szégyenkeznie,hanem azért,ha egy dologról hülyeséget ír
  valaki.
  Még értelmezni sem tudja a válaszokat a nagy eszével,de
  csak erőlködjön tovább…..
  Magával szemben aztán nincsenek komplexusaim,de nem vagyok egyedül szerencsére!

 • Hát ennyi baromságot és “kiokítást”?…mint itt sehol
  máshol nem lehet olvasni.
  Tüske,az Ószövetség meg az első vallás(zsidó)oké,de észre kellene venni,hogy ezt követően más vallások is születtek,legalább annyi hívővel…,például a keresztény(Jézus is keresztényként halt meg!) és mindenki a hite szerint tartja az ünnepet.
  Akinek hite van és intelligenciája az nem kezeli le a másikat,különösen úgy,hogy valótlanságot állít.

 • Ja majdnem elfelejtettem Ille,hogy a városok nevét
  nagy betűvel kell írni,ezt már az általánosban is
  tanítják….meg én eddig a maga nevét is nagy betűvel
  írtam,bár semmire sem tartom!!!!!
  Boda vagyok és nem boda,de maga aztán nem tud megsérteni….

 • God has no religion…(Mahatma Gandhi)

 • Don Ovuz

  Rokonaim közt volt pap és tanító szerzetesnővér is, feleségem pedig teológiát végezett. Én sajnos csak laikus vagyok.

  Állítólag az Ószövetségben történtek előképei az Újszövetség eseményeinek. Így a keresztény húsvétnak a zsidó pészach. E’szerint Jézus az áldozatra szánt húsvéti bárány. Feltámadása pedig a megszabadulás.

  De bevallom, a próféciák értelmezésében nem vagyok járatos. Én inkább gyakorlatias keresztény vagyok. A valóság felől közelítem és vetem össze az elméleteket.

 • Boda Marcsi

  Én értem, miért ragaszkodsz ahhoz, hogy Jézus keresztény volt. Ha csak rólad lenne szó, nem lovagolnék a szavakon, nyilván megértenénk egymást. De mivel más vallásúak és ateisták is olvassák hozzászólásainkat, jobban oda kell figyelni a “finomságokra”. Nem nevezhetem “kereszténynek” Jézust, mivel a szó jóval a halála után keletkezett. Keresztelő János pedig nem “keresztelhetett”, legfeljebb bemeríthetett. Keresztről nem tudhatott. Az is bezavar az értelmezésekbe, hogy a zsidóságot hol a vallásra, hol pedig a népre értjük stb. De hülyének semmiképp nem nézlek, remélem Te se engem.

 • Sárdi Jani
  2013 március 29
  1:15 du.
  Kedves Sárdi Jani.
  Valóban, a katolikus egyház Szebt Pétert tekinti az egyház megalapítójának, viszont pápának nem.
  Vannak viták erről a theológusok között is,- főleg azok mondanak ellent ennek akik egyben vallástörténeti kutatók is, mint Henry Chadwick, Hans Urs von Balthazar, vagy Mircea Eliade, de ide sorolhanánk Lukacsics Józsefet is, aki máig az egyetlen a XIX. századból, aki az Archivio Segreto Vaticanoreljes levéltárát rendszerezte.Neki köszönheti a Vatikáni Titkos Levéltár rendszere, kiváltképpen az egyes fondok felépítése, provenienciája bonyolult, a középkori emlékeket őrző főbb forrásegyüttesek a viszonylag jól körülhatároltságukat.. 1. Az Apostoli Kancellária (valamint a pápai titkárságok) bulla- és bréveregisztrumai 2. Az Apostoli Datária szupplikációi 3. Az Apostoli Penitenciária szupplikációi 4. A konzisztóriumok aktái, relációi és cédulái 5. Az Apostoli Kamara különféle iratsorozatai.
  A thelogiát előtérben helyező tudósok arra hivatkoznak, hogy minden pápa a halász Gyűrűjét viseli megválasztásától kezdődően,- viszont belső viták is vannak a theológusok között, mivel Szent Péter egyike volt a tizenkét apostolnak, ami a katolikus hiarerchia szerint magasabb magasabb státusz, mint a pápaság..
  A történészek viszont arra hivatkoznak, hogy Péter Antiochiában alapított püspökséget, és csak jóval később kezdte meg a híttérítést és a papok szervezését Rómában.
  A pápasága ellen szól azis, hogy Néró üldözte a keresztyéneket- Péter is ennek lett áldozata 67-ben- így nem valószínű, hogy az üldözött vallásnak hagyott volna életteret, pápát, valamint arra, hogy a pápaság intézménye már Péter halála után, a keresztyénség elterjedése ut-n történt.

 • Kopácsi Judith

  Aha, Boda, és ki kezelt le, no meg mikor? És ha szerinted itt sok sületlenséget irnak, minek jársz ide olvasgatni? Mazohista vagy, vagy küldtek?

 • Boda Marcsi
  2013 március 29
  3:43 du.
  nem oda, boda! nem tűnt fel, hogy mindet kisbetűvel írok? gyorsabb, és ugyanazt jelenti 🙂
  az pedig a válaszok értelmezését illeti, remélem, belátja, hogy nincs olyan képesség birtokában, hogy azt megítélje 🙂
  ha ide citálná, hogy maga szerint mi az a hülyeség, amit a cikkben, vagy annak kiegészítésében írtam, nagyban segítene javítani a megítélésén, ami jelenleg meglehetősen siralmas.
  ami az erőlködést illeti, magának meg azt javaslom, hagyjon fel vele. csúnyán néz ki, amikor a homlokán és a nyakán kidagadnak az erek 😀
  amíg ön alszik, a darmol dolgozik!

 • ja és, boda, majd elfelejtém: magát megsérteni meglehetősen reménytelen vállalkozás, ugyanis a flexemben csak fémhez való vágókorong van, magához pedig min. egy korund kellene 🙂
  amúgy a sértést duellum szokta követni, ami a kettőnk esetében szellemi párbajt eredményezne, de részemről ennek felvállalása inkorrekt lenne. egy fegyvertelennel párbajozni, ugyebár…
  hogy mire tart, és mire nem, teljesen indifferens. nem jegyzik.

 • na, akkor öntsünk tiszta denszeszt az ablakmosóba!
  a továbbiakban a szky, boda, teréz anyu, topapó, jimbo, kakukk-féle személyeskedő hozzászólásokat ignorálom (bocs, ha valaki kimaradt volna a felsorolásból), max kiröhögöm őket ( jele 😀 ). tudjátok, ha a járdán lát az ember egy adag kutyaszart, szándékosan nem lép bele.
  amennyiben a témához szólnak, és értelmesen, talán reagálok rá.

 • befejezésül egy igencsak figyelemre méltó történés:
  a nagypéntek imádságok rítusában való változásra hívta fel a figyelmet Riccardo Di Segni főrabbi, aki arra kérte Istent: „tegye alkalmassá a zsidókat és a katolikusokat arra, hogy kölcsönösen megértsék a különbözőség értelmét és a testvériség értékét”.
  erre mi az arrogáns katolikus válasz?
  XVI. Benedek 2007-ben visszahozta a tradicionalista katolikusok által használt, latin nyelvű tridenti miserendet, amiben ilyen megfogalmazások is szerepelnek, hogy „mutassunk utat ennek a (értsd zsidó – szerző megj.) népnek a sötétségben és a vakságban”.
  A Szent Péter-bazilikában Ferenc pápa jelenlétében tartott nagypénteki szertartáson visszatértek a VI. Pál pápa misekönyvének fogalmazásához: „imádkozzunk a zsidókért, hogy akikhez előbb szólt a mi Urunk, Istenünk, növekedjenek nevének szeretetében, és gondozzák a szövetségi hűséget”. pimasz, fölényes és felsőbbrendű válasz, mindez az új pápa jelenlétében.

  van még kérdés a katolikus toleranciával kapcsolatban, vagy a más hitének tiszteletben tartásával kapcsolatban? nincs. az ülést berekesztem.

 • Tüske Zsófia

  nos, Boda, ha te ennyire offé vagy a kereszténységben, hogy zsidó vallásnak tartod az Ószövetséget, megmagyarázhatnád a temérdek eszeddel, miért is van MINDEN SZENTMISÉN ószövetségi vers is felolvasva.
  én azt gyanítom, te csak annyira vagy keresztény, hogy azt hiszed, ez ennyit jelent: “nem zsidó”.
  És mivel az ember ebben a korban már nem változik, legfeljebb negatív értelemben, még csak azt se lehet rád mondani, hogy szép lehetsz, de okos nem…

 • ILLE….nyugodtan ignoralj,eddig se hianyoztak a kotekedo folenyes dumaid…..a velemenyem fenn tartom , husvet van ugyhogy arrol is irhattal volna dehat ha neked a csicska szerep jutott oregkorodra akkor eleg ha peszacholsz

 • ja es ILLE…..szerintem Adam Christopher ur a husvetrol szolo cikket is befogadta volna…de hat te tudod miert haraxol a magyarokra 66 evesen…tudod nekem is volt 3=HAROM valasom es abbol 2 magyar volt es egy hispanic miamiban de azert meg nem keseredtem meg 68 eves koromra se…ugyhogy nekem SIKERULT….mivel nagyon raerek kovetni fogom a sorsodat itt hogy lassam mire viszed a gyulolkodessel a jovoben…..aldjon meg teged a MOZES es a bajnai elvtars mert gyurcsit uhgyanugy gyulolod mint orbant ahogy misi a nyilas is kimutatta

 • iLLE…2:50 DELELOTT….meg az ulest is te rekesztetted be….passzat szelet is fujtal hozza ???? ezen aztan hangosan felrohogtem a kissimmee konyvtarban…kissimmee florida

 • falusi

  Nem tudom, Magyarországon élsz-e? Ha igen, ma este az MTV-1 csatornáján lesz egy Péterről szóló vallásos-történelmi film második része, ahol választ kaphatsz. (ha addig átmegy a kommentem)

  A katolikusok magukat tartják Péter utódjának. Hivatkozásuk, hogy Jézus a “Kősziklára” (Szent Péter) bízta az egyházat. De – szerintem – nagyon elmegyünk üdvösségünk szempontjából lényegtelen egyháztörténeti kérdések felé. Továbbra is figyelmedbe ajánlom, hogy a sz.gépen nézd meg a pápák sorát.

 • Ille István

  Válasszuk külön az egyházat és Jézus tanításait. Bár – hibáival együtt – én kiállok a katolikus egyház mellett.

  A keresztény toleranciáról egyebek mellett a Hegyi Beszédben elmondott Nyolc Boldogság szól. Nem sorlom fel mindet, hogy “kik a boldogok”. A lényeg, hogy vallási, sőt világnézeti hovatartozás nélkül is bele lehet esni ezekbe a kategóriákba. Ateista létedre is lehetsz irgalmas szívű, és “éhezheted, szomjazhatod az igazságot”. stb. Jézustól származik a mondás, hogy “aki nincs ellenünk, az velünk.” De a tolerancia csúcsa, mikor ellenségeinkért kell imádkozni, és megbocsátani az ellenünk vétkezőknek. stb.

 • Dugulj be Tüske!
  Ti hivatkoztatok az Ószövetségre….meg nem érdekel van-e vallásotok,vagy nincs,én nem olvasom naponta a BIBLIÁT és
  nem végeztem teológiát, Ti sem.!!!.De én hiszek,ez a különbség!!
  Nálam ma már húsvét van és Ünnep!!!! Nálatok mi?nagy üresség!…!nem foglalkozom a primitív,sötét alakokkal!
  Jelenleg a húsvéti üdvözleteket,üzeneteket olvasom,mert a normális !!!!!embereknél ilyenkor ez a szokás!

 • Tüske én meg vagyok elégedve külsőmmel és nem tudom,hogy
  te milyen “szép”vagy,de nem is érdekel,az észt meg az ossza akinek van!

 • Ille! senki nem kíváncsi a véleményére és nem kell mindenre
  reagálni ami másnak szól.Jellemző,hogyan ünnepelnek egyesek
  ezen a fórumon,bizonyítvány!!!!!!…..
  Mi normálisak!!!többek között az egyik zsidó barátnőmmel
  kölcsönösen köszöntöttük egymást az ünnepen, és többen mások is a bunkók meg le vannak tojva nagy ívben!

 • Ille

  maga itt nem fokmero, hogy ki milyen ertelmesen szol valamihez, annak megitelesere sose kernenk, viszont ha egy lapon, amit allitolag szolgalni hivatott, ennyi embert kell ignoralnia, egyszerubb megoldas volna, ha eltakarodna innen!

 • kakukk
  2013 március 30
  9:34 de.
  😀

 • Terez anyu
  2013 március 30
  2:50 du.
  magával kivételt teszek, de csak most, és egyszer: judtihnak megígértem, hogy nem küldöm el a kurva anyjába, tehát, nem is teszem.
  további jó fortyogást 😀

 • Boda Marcsi
  2013 március 30
  1:14 du.
  😀 😀 (ez már elég hangos kiröhögés)

 • Sárdi Jani
  2013 március 30
  11:48 de.
  amiről ön beszél, az a múlt és az írásba foglalt teória.
  csakhogy, az általam idézettek semmi más, mint a katolikus hatalom JELENLEGI arroganciája és fölényeskedése. persze, lehet, hogy ön másképpen értelmezi az idézetteket.

 • Boda Marcsi…..kellemes husvetot…..3 unokatesom van abbol ketto Boda…..de Te nem lehetsz a unokahugi mert az nagyon libero…..en orulok hogy az oszovetsegbol is olvasnak fel nekunk katolikoknak mert a TUDAS hasznos…..mindjart “felpofozom” magamat mert evek ota nem voltam misen…gyonni meg “felek”…..Ille se mer gyonni menni azert peszachol

 • Terez anyu
  2013 március 30
  2:50 du.

  Ritka az egyetértés köztünk, Gedeon, de ebben igen.

 • Békés, szép ünnepet mindenkinek!

 • falusi

  Utánanéztem, és a pápaság intézményéről a neten megtaláltam a a Te hozzászólásodat alátámasztó részt. De előtte leírják a hagyományosnak nevezett álláspontot is.

  A Pápa – magyarul Szentatya – a legfőbb teológiai méltóság. Ebben az értelemben Péter biztos pápának tekinthető, mert teológiai kérdésekben – különösen Pál halála után – a keresztények közt neki volt a legnagyobb tekintélye.

 • hehehehehehe
  Buta-Boda végtelen ostobaságában azt képzeli , ő a ” mindenki ”
  Jóasszony fogadja meg pártjának jótanácsát és irány a főzőkanál !

  Kakukk ne kukorékolj.

 • Natessék,
  Van már terézbanya is.
  Ezek a hülye nickek oztódással szaporodnak vagy mi…akár egy rothadt kelés bűzös amőbái.

 • Akkor jó egy cikk , ha ezek az amőbák itten elkezdenek miatta kukorékolni , vég nélkül.
  Onnan látni hogy jó és tartalmas a cikk.

 • Geyza
  2013 március 30
  6:33 du.
  most gondold el, terézanya alias nyilas misi baloldali (!). miket írna, ha nem az lenne?
  persze, megértem, hogy ha egy nő életéből hiányzik a szex, ha nemi élete csapnivaló, akkor ilyen frusztrált lesz, mint ez a szerencsétlen.
  az “amőbák” azonban soha nem a cikkeim miatt kukorékolnak – ahhoz rendszerint nem tudnak hozzászólni, aki meg tud, az nem személyeskedik – hanem miattam. roppantul irritálja őket, hogy nem tudnak innen kiutálni, mi több, elnémítani se tudnak, így csak tehetetlenül fröcsögnek 😀

 • Sárdi Jani
  2013 március 30
  11:26 de.
  halika.
  nem, nem magyarországon élek, hanem kanadában.
  a theológiával úgy kerültem kapcsolatban, hogy valaha a család egyik fele pap, a másik katona lett, így mindenféle nagybácsik vigyázták lépteimet kanonok, pannonhalmi professor, győri Bencés, meg ilyen helyekről.(Ettől még nem tudok többet az átlagos olvasónál..) vagy harminc évvel ezelőtt Rómában éltem és összebarátkoztam a magyar közösség papjával, Kovács istván úrral, akivel sokat beszélgettünk, vitatkoztunk, mivel én ateista vagyok..(Család mai napig idegzsábát kap ha a vallásról, meg rólam esik meg a csevej egyidejüleg.) Ő adott néhány könyvet akkoriban a vallástörténetről, a theológiai fikciókról, illetve a történelmi ellentmondásokról.
  Szóval nem állítom, hogy Péter-ügyben nekem lenne igazam, vagyis nem tekinthető pápának, viszont azt el kell, hogy ismerjem, ha a hiarerchiát vesszük alapul, akkor az apostolság magasabb grénium, mint a pápaság.
  Írod később, hogy internet, kattintás, meg ilyenek.
  Bocs, régimódi öregfiú vagyok, nekem a könyv hitelesebb mint a coomputer. Megesett már, hogy bizonytalanságomat fixálandó, egy számomra nem igazán egyértelmű kérdésben kutakodtam a neten, és mindkét állításra találtam vagy háromszáz magyarázatot..
  Viszont nyitott vagyok, vagyis észérvekkel, tényekkel meggyőzhető.
  Kellemes ünnepeket.

 • Sárdi Jani
  falusi

  Köszönöm a témához való korrekt hozzászólásokat. Mindössze szerettem volna visszatéríteni a vitát a személyeskedéstől a vitához. Sok mindent tudtunk meg a két vallás történetéről, és kapcsolódási pontjaikról. Ha semmi mást nem értünk el, már az is megérte.
  Holnap ünnep. Kinek a Peszach, kinek a Húsvét.
  Minden kedves kommentelőnek boldog ünnepeket kívánok, vallási hovatartozásra tekintet nélkül.

  Don Ovuz

 • Minden hozzászólónak és passzív olvasónak is boldog ünnepeket kívánok!

 • Sárdi,már akinek van ünnepe,de itt sokaknak nincs.
  Szerencsére alacsony a vérnyomásom,így ha spórolni
  akarok a kávéval,akkor elég ezt az oldalt megnéznem,
  csak az a baj,hogy időnként hányingerem is támad…….
  egyesektől.
  Különben minden normális,tisztességes embernek kívánok
  szép ünnepet vallási hovatartozás nélkül!

 • Ille “kurva anyázik”…(hol a moderátor?…)és szerkesztő lététre,még a helyesírás szabályait is átírja(szuper..),meg a szex-től
  sem tud elszakadni,az ilyeneknek a kocsmában a helyük….
  Nálam ünnep volt vendégekkel,meg néztem a TV-t,most meg ezt a szennylapot..”.desszertnek”

 • Tüske Zsófia

  Boda, tán vegyél egy terhességi gyorstesztet, ha túl sűrűn van hányingered…. sose lehet tudni….

 • Geyza

  ne hagyd magad osszezavarni!

 • Tüske Zsófia

  ja, Ille, magának mindenről a szex jut az eszébe…. hol az összeforró izmos férfiszájak (ezt a bonmot-t a hetvenes évek végén hallottam férjem filmgyári kollégáitól) hol meg ez a férfisovén duma, a nemi életet nélkülöző nőkről.
  Csaxólok, egy fiatal pasival tényleg életet gazdagító élmény a szeretkezés, ami hiányozhat, de az idejük nagy részét a (jobbikos) kocsmában töltő hatvan évet jócskán betöltött, acetonszagú, pocakos alakok ilyen irányú próbálkozása már inkább undorító.
  mindenesetre van abban valami egészen visszataszító, ahogy itten a tökeit lengeti felsőbbrendűségét bizonyítandó.

 • Boda Marcsi
  2013 március 31
  4:24 du.
  😀

 • Látom kifulladt a vita. Nyomok még némi “okosságot”.
  A bölcsek, vagyis az ókori tudósok nagyon sokat tudtak a csillagászatról. Olyannyira, hogy a legrégibb leginkább fennmaradt ismeret a görög, a mai csillagászat alapja.

  Nomármost az ősi zsidók két dolognak tulajdonítottak nagy jelentőséget. Az egyik az ősi csillagképük a kos csillagkép, a másik egy bolygóegyüttes egybeesése. A Mars, Jupiter, Szaturnusz, ami évente 3-4 alkalom. Egy ilyen együttállás alkalmából feltűnt egy fényes csillag a Kos csillagképben. A mai tudomány megállapította, hogy egy távoli nap robbant fel. Nevezetesen a DO Aqwia nevet viselő ikercsillag. Ennek fénye látszott a Kos csillagképben. Sőt, a katolikus szem-csillag glória ábrázolás megfelel a robbanásnak, és az azt követő hidrogén felhő gyűrűjének. Ez jelezte Jézus születését.

  A zsidó mitológia szerint születik egy Zsidó király, aki megszabadítja népét. Jövetelét égi jelek kísérik. (Ugye érthető Róma viszonya a dologhoz?)
  A csillagállásból, és azon belül a fénylő csillag helyéből számolták ki, hol keressék az újszülöttet, aki az új ZSIDÓ király lesz. Ezért a töviskoszorú.
  A bölcsek is többen voltak, az örményeknél például azok apja is benne van a felsorolásban. Ugyanis az ajándék volt a számszerűsített három.

  Jézus halála után a zsidók egy része azt vallotta, nem kell tovább várni a messiást, mivel íme eljött, és bár testét megölték a rómaiak, mégis bevégezte a küldetését.
  A hit elkezdett terjedni. Vagyis ha szorosan vesszük, a kereszténység nem más, mint azon hívők csoportja, akik azt vallják, a messiás már eljött.

  A keresztény megnevezés legelébb Föníciában használták, úgy Krisztus után 36 az első lejegyzett emlék. Onnan terjedt el általánosan.

  Mindez önmagát a vallást nem befolyásolja, mindössze a szélsőjobbos, antiszemita csoportok eszmevilágát teszi tarthatatlanná. Ugyanis a fajelméletet, fajgyűlöletet nem rejthetik a vallás mögé, annak köntösébe. Ezen túl a vallás nem az ahonnan elindult, hanem az amit hirdet.

 • Don Ovuz

  A levezetésed részleteibe bele lehetne kötni, de helyes következtetésre jutottál:
  Mikor Jézus az istenségéről faggatták és csodát illetve jelet vártak tőle, azt válaszolta:

  “Ennek a nemzetségnek nem adatik jel. Mert mindaz, aki igazán isten akaratát keresi, felismeri beszédeimből, hogy istentől való beszédek-e vagy a magam dicsőségét keresem.”

  Tehát, az igaz hívőt nem jelek, csodák, leszármazás vagy ereklyék (torinói lepel stb.) győzik meg, hanem a tanításokból sugárzó szellem. “Az én juhaim ismerik az én hangom, és követnek engem..” Hallgass a szívedre.

  (Ettől persze vannak misztériumok, jelek és csodák is)

 • Sárdi Jani
  2013 április 1
  9:55 de.
  Nekem alapból nincsen bajom a vallással. Pontosabban nem a vallással van problémám. A problémám a bigottsággal van, meg a vallás mögé búvó, vallásidegen csoportokkal van.

  Ma már nincs a hagyományos értelemben vett skolasztika, hanem tudományos módszerekkel vizsgálják az egyes vallásokat. Így egyre több részlet mögött van tudományos magyarázat is, mint a betlehemi csillag feltűnésére. Avagy a csillag akkoron megdöbbentőnek hatható képének megjelenítése a vallási jelképekben.
  A vallás ősi dolog, annyira, hogy már ősemberi csontok mellett is találtak mellétemetett anyagi javakat. Ez arra mutat, hogy már az ősember is hitt a túlvilági létben.

  Vagyis nem a vallás a probléma, hanem a hozzácsapódó kullancsok. Ezen vallásidegen csoportok a vallási dogmák mögé bújva akarják elérni saját alantas céljaikat.

 • Tüske!
  Gyors tesztre már nincs szükségem a korom miatt,de szellemes
  egyébként azért díjazom,hogy mások is észreveszik (Te is?)hogy
  Ille aberrált,az foglalkozik ennyit szexuális dolgokkal
  akinek nincs rendben ….na de ezen az oldalon,ebben a stílusban és mint főszerkesztő?!

 • Nü, akkor elmondom…
  Az Úr, miután megteremtette és benépesítette a földet, a hímneműek között felosztotta a férfiasság tehetségét..
  Adott a papagálynak száz évet, a majomnak ötvenet, Ádámnak huszonötöt..
  Ádám úgy érezte, nem igazságos a leosztás, hát elkunyerált tíz évet a majomtól, meg harmincat a papagálytól.
  Ettől a következőképpen alakult a férfiassága: (meg a férfiemberé is)
  Tíz évig majomkodik, huszonöt évig férfi, és harminc évig beszél róla..
  Ne tagadja meg tőlünk ezt a kis örömöt..
  Köszönöm.
  🙂

 • Falusi!
  Ez nagyon aranyos és szellemes!Végre egy kis derű!
  Nem is magával meg a témával van a baj,ezt már mások is megírták!
  Köszi

 • Ille!

  000000000000000000!….!

 • Nem akarok vallási kérdésekbe bonyolódni,nem sokat tudok, talán annyit, mint az átlag.Mégis kérdezem a nálam okosabbaktól. Valaki itt azt mondta, hogy a zsidó vallás a legrégebbi monoteista hit. Biztos? Mi van az Allah követőkkel? Komolyan kérdezem, mert fogalmam sincs.
  Olyan magabiztosan dumálunk itt, mintha nem létezne vallás a kereszténységen, meg a zsidóságon kívül.
  Szép tavaszt mindenkinek!

 • Tüske!
  Én azt írtam,hogy az Ószövetség és az első vallás a zsidó….,(nem azt,hogy egyenlő vele)
  hogy Te ezt megelőzően írtad “a Biblia nagyobb részét az
  Ószövetség tesz ki ami a zsidókhoz köthető”…Persze,hogy olvasnak fel belőle katolikus misén is!
  akkor mi a problémád?
  össze vissza beszélsz!

 • Don Ovuz

  Jól látod. Jézus mondta: “Sokan jönnek majd az én nevemben, de ne hallgassatok rájuk.” A skolasztikusok azok voltak, akik csak teológiai alapon, megfelelő természettudományos ismeretek nélkül próbálták értelmezni a Bibliát.

  Az én tanácsom, hogy amikor azt látod, hogy valaki bármelyik vallásos eszmerendszert jobban szereti, mint a felebarátját, ott valami nem stimmel.

  Nem biztos, hogy valamelyik irányzathoz csatlakoznod kell. Esetleg visszaesést jelentene. Ha kedveled az irodalmat – meggyőződésem, hogy sok írót, költőt isten lelke ihletett – már jó társaságban vagy. “Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot” Én katolikus vagyok, de teológiai ismereted bővítésére merem ajánlani neked a Németh Sándor vezette HIT gyülekezetét az ATV-ben. Vasárnaponként “Vidám vasárnap” címmel vannak az istentisztei. Otthonról, kényelmesen nézheted, és nem is kell mindenben egyetértened. (Műholdról külföldről is fogható.)

 • Don Ovuz

  Látom, foglalkoztat a betlehemi csillag. Állítólag a napkeleti bölcsek asztrológusok voltak, akik a csillagok együttállásából következtettek a megváltó születésére.

 • falusi

  Bár egyre gyorsabb a nemi érés, túlzás, hogy tíz évesen már férfivá válnak a kisfiúk.

 • Sárdi Jani
  2013 április 1
  6:56 du.
  Egész más lesz a leányzó fekvése, ha az általam humorosnak szánt számokat a nemi érés utáni időszaktól számolod.
  Úgy azért nagyjából helyükre kerülnek a számok..
  (Ps. A humor tesz a biológiára is, meg a matematikára is..)

 • talalom
  2013 április 1
  4:42 du
  A zsidó vallás az ie. 14OO-as években alakult ki.
  Az Iszlám kezdete a VI. század végére tehető.
  a TÖBBIRŐL ITT OLVASHATSZ:

  http://www.krisztus.ro/tortenelem2.php

 • talalom

  Úgy látom, nagy a tájékozatlanság vallási kérdésekben. Jó volna, ha nem csak én próbálnék válaszolni.

  Az Ótestamentum (Tóra) eredete a mezopotámiai Ur városáig vezet vissza, ahol Ábrám (Ábrahám) született. Ur eredetileg sumér város volt. A mózesi iratok megfelelői megvannak a sokkal korábbi sumér mitológiában is. De ez túl hosszú és bonyolult, nem megyek bele..
  Helyette érdekességképp mondom, hogy elfogult(?) valláskutatók az “Ábrám” nevet magyarul értelmezik, ami szerintük azt jelenti, hogy isten a saját képére utalt, mikor (magyarul) Ábrámnak nevezte kiválasztottját.
  (Sokan a magyar nyelvet tekintik a kihalt sumér nyelv örökösének)

  Az iszlám vallást Mohamed próféta alapította 620 körül. Mohamed is Ábrahám leszármazottjának tekintette magát.

 • talalom
  2013 április 1
  4:42 du.
  A legrégebbi egyistenű vallás a zsidó.
  Az arabban Allah eredetileg főistent jelentett, valamint szerepeltek rokoni kapcsolatok alapján több al-istenek, akik Allah leszármazottai, avagy rokonai voltak. Az egy istenű vallás Muhammad próféta nevéhez(570-632) köthető. Ő nyilatkozta ki, hogy Allah az egyetlen.

 • Boda Marcsi
  2013 április 1
  1:37 du.
  😀 főszerkesztő… 😀 😀

 • Érdekességként, vitaindítóként:

  http://www.noiportal.hu/main/npnews-13985.html

 • falusi
  2013 április 2
  10:07 de.
  Nem vitatkozom önnel.
  A biblia több részre osztható. Történeti leírásokra, történelmi leírásokra, etikai erkölcsi tanításokra, életmód avagy egészségügyi tanításokra, jövendölésekre…stb.
  Amikor fentebb visszahoztam a vitát, pont egy ilyen dolog tudományos magyarázatáról írtam.
  A biblia, és minden a világon fellelhető vallás ezen alapul. Ezen dolgok gyűjteménye, kiegészítve egy-egy korszak által rárakodott magyarázatokkal, tézisekkel.
  Engem nem kell meggyőznie.

 • falusi

  Nagyjából, ezen a ponton nekem is kimerülnek az ismereteim. Viszont mikor kifogynak az írásos stb. emlékek, még mindig marad az ősi időkre visszatekintő nyelvészet. Vannak érdekes szavaink.

  Itt van pl. a “hamis” szavunk. Noé fiai voltak Sém, Khám és Jáfet. Khám volt az, aki meglátta ittas apja meztelenségét, aztán elújságolta testvéreinek, amiért Noé meggyűlölte és megátkozta. Akár erre az esetre és Ham nevére is utalhat a “hamis” szavunk.

  A “sátán” szót héber eredetűnek tekintik. Nyilván az is, de lehet, hogy ők i csak átvették. Ugyanis, a magyarból is levezethető. Is-ten, sá-tán. A magyarban a “se” tagadó szócskával szavakat tudunk képezni. Pl. semmi, senki, sehol, stb. A isten szóban a -ten a gyök. A “se” tagadó szóval ellenkező jelentést kap. “Seten”. Az arabok ma is így is ejtik.

  A “sötét”, “setét” és a “tud” szavunk pedig Thot, a tudás és a világosság egyiptomi istenére utalhat. A világosság (thot) ellentéte tagadó szócskával a se-thot. A tud, tudás szavakban pedig könnyen felfedezhető Thot isten neve.

  Hogy ne csak komoly dolgokat említsek. A “seper” szavunkban is a portalanítás régiesen képzett kifejezése rejlik. Se – por.

  Kellemes nyelvészkedést!

 • Azért van ezen az oldalon pár értelmes ember,aki érdekes
  dolgokat ír és kulturáltan!

 • Jávorszky Mária

  Tüske Zsófia 2013.április 1.3:21.de.
  Ezt jól megmondta annak a kis mitugrásznak!

 • kétségtelenül van. csakhogy, nem bodáról és szkyről van szó 🙂

 • Ille Pille!
  Én sem magára gondoltam remélem tudja(?),de miért nem tud tőlem
  elszakadni….? (ez gyanús) Nincs kivel vagy mivel…..szórakoznia?
  Kac-kac

 • Boda Marcsi
  2013 április 4
  1:29 du.
  hogy mit csinált? gondolt? mégis, azt mivel művelte?

 • Don Ovuz
  2013 április 3
  1:24 de.
  Q passo, hombre?
  Ezt biztosan nekem szántad?
  Visszaolvastam, de nem találom, hogy bárhol is vitatkoztunk volna..

 • Ille!

  00000000000000000000000(minden tekintetben felül,alul…)

 • “Normális” szokások a “normális” Izrael hadseregében: egymás fejére csinálnak, majd fizetnek érte
  A Népszabadság hírportálján egyelőre nem olvasható gyomorforgató történet nem azért figyelemre méltó, mert állatemberek a főszereplői, hanem azért, mert elgondolkodtató: mire lehetnek képesek a megszállt területeken élő lakossággal azok, akik egymással is ilyen aljasságot művelnek? Az izraeli hadsereg hírhedt Egoz egységének katonái egymás fejére rondítanak, a jelenetről fölvételt készítenek, majd a “lesajnált” harcos anyagi hasznot húz a saját megalázásáról készült videóból.Nos ez is Izrael, isten ajándékai szórakoznak.

 • Az előző hozzászólásomhoz mellékelem a hivatkozást,http://youtu.be/jyQtVg5P0OM

 • Én az eredeti cikkhez,már márciusban többször is hozzászóltam,meg mások is.”kaptunk” is “szép” válaszokat…
  Aki hisz (bármilyen vallású is)az nem képes olyan irományokra mint a márciusi hozzászólás…
  Béla írása bizony elgondolkoztató….hát ez van!
  Most Pünkösd ünnepén másra gondolok!

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.