Vissza a tartalomjegyzékhez


Tragédia a gólytáborban

Az elmúlt napok során több olyan cikk is napvilágot látott, amelyek az augusztus végén történt, két fiatal halálát okozó tragikus pécsi autóbalesetet mintegy tágabb kontextusba helyezve, a gólyatáborokkal hozta összefüggésbe (mint az ismert, az elhunytak a PTE egyik karának gólyatáborából igyekeztek vissza Pécsre).

A tragikus eset kapcsán megjelent írások kapcsán fontosnak tartunk pár dolgot leszögezni. Egyrészt a tragikus balesetben életüket vesztõ fiatalok nem a Pécsi Tudományegyetem hallgatói. Másrészt a baleset, és aközött a tény között, hogy az áldozatok elõzõ este a PTE KTK gólyatáborának vendégei voltak, egyelõre semmilyen összefüggést nem állapítottak meg - nem tudni azt sem, hogy az elhunytak ittas állapotban vezettek volna-e. Fontos körülmény, hogy a balesetet szenvedõk nem éjjel igyekeztek vissza a gólyatáborból, hanem másnap - azaz nem beszélhetünk diszkóbalesetrõl.
Több írás a tragédia kapcsán olyan következtetésekre jutott, hogy az eset közvetlen oka a gólyatábori buliban keresendõ, és az ilyesfajta összejövetelek az itt zajló italozások, esetleges futó kapcsolatok miatt egyébként is az elítélendõ kategóriába tartoznak. A magunk részérõl nem kívánunk olyan módon ítélkezni a szóban forgó médiatermékek gondolatmenetének felszínessége felett, ahogy azok ítélkeznek egy oda nem illõ esetbõl kiindulva az ország több száz gólyatábora felett, csupán egy dolgot jegyeznénk meg. A gólyatáborok résztvevõi kivétel nélkül nagykorúak, akik saját akaratukból, senki által sem kényszerítve vesznek részt egy ilyen rendezvényen, és azon saját belátásuk szerint viselkednek. Úgy véljük, illõ lenne nem megkérdõjelezni önrendelkezésükhöz fûzõdõ jogukat.
Végezetül a PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata szeretné kifejezni részvétét a valóban tragikus baleset áldozatainak hozzátartozói felé.

Stemler Miklós, PTE EHÖK