Vissza a tartalomjegyzékhez

Sebestyén István
Mínusz plusz mínusz
Saját cégét jelenti fel a kiskunhalasi önkormányzat

Hûtlen kezelés gyanúja miatt közösen tesz feljelentést a Halasi Városgazda Zrt. ellen a kiskunhalasi városvezetés. A tavaly nyáron a jobboldali többség által alapított holding­szervezetnek többek között azt róják fel, hogy 75,6 millió forintért akart megvenni egy fele ennyit sem érõ ingatlant egy Fidesz-közeli­ként ismert vállalkozótól.

Rendkívüli képviselõ-testületi ülésen hatalmazták fel a helyi városatyák Várnai  László (MSZP) polgármestert és Lukács László (Fidesz) alpolgármestert, hogy hûtlen kezelés miatt tegyen feljelentést a Halasi Városgazda Zrt. ellen. Az ügy elõzménye az volt, hogy a fideszes többségû önkormányzat által alapított vagyonkezelõ cégnél nyáron lefolytatott ellenõrzés komoly hiányosságokra bukkant. A vizsgálatot azért rendelte el a képviselõ-testület, mert a gazdasági társaság önkormányzati felhatalmazás nélkül vételi szerzõdést kötött egy helyi vállalkozó telephelyére 75,6 millió forint értékben. A vizsgálat során független ingatlanszakértõ 33 millió forintra értékelte az ingatlant, így a jogi szak­értõ szerint felmerült a hûtlen kezelés gyanúja. Ráadásul már megkötötték az adásvételi szerzõdést, a zrt. pedig 11 millió forintot átutalt elõlegként (a helyi szocialisták szerint) a Fidesz-közeli vállalkozóként ismert Szabó Tibornak, vagyis az eladónak. Annak ellenére, hogy Valaczkai László vezérigazgatónak nem volt felhatalmazása 1 millió forint feletti tranzakciót aláírni.
A céget tavaly nyáron a jobboldali többség azzal a szándékkal alapította, hogy az hatékonyabban mûködteti majd a városi intézményeket, profi pályázatokat ír, és jelentõs tõkeberuházásokat készít elõ. A vezetõként felkért - korábban többek között éppen Szabó Tibor vállalkozásánál dolgozó - Valaczkai László és társai hozzáértésérõl a Fideszben szuperlatívuszokban beszéltek, mondván, hogy õk a megye legjobb szakértõi, akik akár hétszámjegyû fizetést is megérdemelnének.
Õk maguk úgy nyilatkoztak, hogy a városi cégek közötti „szinergiákat” kihasználva hosszabb távon akár nyereségessé is tudják tenni az önkormányzati vállalkozást. Ezt azonban nemcsak az ellenzék (ez esetben a szocialisták) és a baloldali polgármester kezelte fenntartásokkal, hanem számos - esetenként jobboldali - vállalkozó is. Nem értették ugyanis, hogy ha olyan, súlyos önkormányzati támogatásra szoruló városi vállalkozásokat, mint a helyi média, illetve a kultúraszervezõ kht., visznek be a holdingszervezetbe, akkor „mínusz plusz mínuszból” miként lesz plusz.
A baloldali kisebbség attól is tartott, hogy a fideszes „felsõbb utasításra” - részben a 200 ezer lakosú Debrecen mintájára - létrehozott csúcsszerv a 30 ezres Kiskunhalason semmi másra nem lesz jó, mint politikai hatalomkoncentrációra. Mint többen hangoztatták: a HV Zrt. ál­lam lesz az államban, amely bárkit meneszthet a városi intézményekbõl, valamint általa a közpénz kezelését kivonják az önkormányzati kontroll alól. Késõbb a helyi televíziót és a városi
hetilapot üzemeltetõ Halasmédia Kft. ügyvezetõ-fõszerkesztõjét mandátuma kitöltése elõtt va­lóban menesztették, helyére „megbízható” fõ­szerkesztõt és ügyvezetõt neveztek ki. Becslések szerint a zrt. egy év alatt több mint 300 millió forintot költött el saját magára, illetve olyan szak­értõi megbízásokra, amelyek mögött - legalábbis az ellenzék szerint - kétséges, hogy van-e teljesítés.
Az említett telekügylet nyomán egyébként már a Fideszen belül is többen felkapták a fejüket.
A tervezett tranzakció kapcsán indult vizsgálat szerint a HV Zrt.-nél számlarend szinte nem is létezett; a házipénztárt ugyanaz a személy kezelte, aki egyben annak ellenõre is volt; a cég nem rendelkezett üzleti tervvel. A zrt. továbbá a 76 milliós telekügylethez sem önkormányzati hozzájárulással, sem pénzügyi fedezettel nem rendelkezett, és sem a közbeszerzési elõírásokat, sem az önkormányzati vagyonrendeletet nem tartotta be. Hogy ebben kinek és mennyiben van - ha van - büntetõjogi felelõssége, azt a feljelentés nyomán az ügyészség fogja kivizsgálni.