Vissza a tartalomjegyzékhez

Munkatársunktól
Nadrágzsebben az Apeh

Egyre inkább szorul a hurok, az adóhatóság egyre nagyobb hatáskört kap, informatikai rendszere révén pedig egyre messzebb nyúlik a keze. Ennek is betudható, hogy egy év alatt közel háromszor annyi letiltást kezdeményezett a fizetésekbõl, mint egy évvel korábban.

Egyre több honfitársunkat éri el az adóhatóság a bankszámláján vagy a munkáltatóján keresztül. Az Apeh a különféle adótartozásokat ugyanis - korlátozásokkal ugyan, de - magánszemélyek esetén is behajthatja inkasszó vagy jövedelemletiltás révén. Mint megkeresésünkre Dr. Juhász Péter, az Apeh Felszámolási és Végrehajtási Fõosztályának munkatársa, a Végrehajtási Osztály vezetõje kifejtette, gazdasági társaságok esetében nincs korlátozás, a cég számláján található, rendelkezése alatt lévõ összeget teljes mértékben érintheti az inkasszó.
Magánszemélyek esetében azonban van némi korlátozás. Figyelemmel kell lenni ugyanis az adózó megélhetésének biztosítására. Az öregségi nyugdíj összege, azaz 28500 forint mentességet élvez, de e felett sávosan hozzáférhetõ a pénzünk a hatóság számára. Az öregségi nyugdíj feletti összeg 50 százaléka már levonható, ugyanakkor ennek a négyszeresét, (114 ezer forintot) meghaladó összeg már korlátozás nélkül inkasszó alá eshet.
A hatóságnak nem kötelessége figyelmeztetést küldeni az inkasszó elõtt - mondta az osztályvezetõ, az adott adózó adatai alapján döntik el, hogy adnak-e kifizetési felszólítást. Inkább csak magánszemélyek kisebb tartozása esetén fordul elõ, hogy levélben figyelmeztet a hatóság a tartozásra. Ez jellemzõen kisebb elmaradás, mint például 20-30 ezer forint esetében fordul elõ, hiszen a tapasztalat azt mutatja - fejtette ki a szakértõ -, hogy gyakran feledékenység miatt marad el a befizetés.
Mivel önbevallási rendszer van érvényben Magyar­országon, a fizetési határidõt követõen nincs türelmi idõ. Ha a jogszabályban meghatározott idõpontban nincs befizetve az adó, elvileg bármikor jöhet az inkasszó, méghozzá adónemre és a tartozás nagyságára való tekintet nélkül - szögezte le Juhász Péter.
Mivel e két módszer, az inkasszó és a jövedelemletiltás a lehetõ leggyorsabb és leghatékonyabb az adóbehajtásra, gyakran él vele a hatóság. Mint az osztályvezetõ elmondta, magánszemély bankszámlájáról való levonás esetén elõször megkeresik a bankokat, hogy az adott ügyfélnek vezetnek-e folyószámlát. Ha igen, elkérik a számlaszámot, és felhívják a pénzintézetet az inkasszó teljesítésére. Maga az Apeh tehát nem lát bele közvetlenül a magánszemélyek bankszámlájába.
A számok is azt mutatják, hogy egyre sûrûbben él az adóhatóság az inkasszó eszközével minden adós, cégek és magánszemélyek felé is. Az idén július végéig 327 ezret meghaladó számban inkasszóztak bankszámlákat, miközben tavaly ebben az idõszakban 293 ezer volt „csupán” ez a szám. Egy év alatt tehát 11 százalékos emelkedést értek el a kiadott inkasszók számában.
Ennél jóval nagyobb növekedés tapasztalható a jövedelmekbõl való letiltás területén. Mint Juhász Péter elmondta, ezek száma az elsõ hat hónapban háromszorosára nõtt a tavalyi elsõ félévhez képest.
Ez a megugrás leginkább annak tudható be, hogy az illetékügyek az Apeh-hez kerültek, így a magánszemélyek illetéktartozásának beszedése is az adóhatóság feladata lett.
Részükrõl elsõsorban kisebb összegû tartozás, fõként vagyonszerzési illeték be nem fizetése kerül terítékre. De - mint az osztályvezetõ elmondta - a növekedésben szerepet játszik informatikai rendszerük fejlesztése is. A fizetési letiltást a munkáltatónak címzett levélben indítja el a hatóság, melyben kéri a munkáltatót, hogy a dolgozó bérébõl vonja le, és számára utalja át a tartozás összegét. A törvény szerint az öregségi nyugdíjnak megfelelõ összeg mentessége itt is érvényesül, az e feletti összegbõl általában legfeljebb 33 százalékot, kivételesen 50 százalékot lehet levonni, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét meghaladó rész pedig korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható.
Az osztályvezetõ elmondta: az ugrásszerû növekedés ellenére az Apeh-en belül nincs olyan stratégia, amely szerint a jövõben a magánszemélyeket érintõen fokozni kellene az inkasszók, illetve jövedelemletiltások számát, az adóhatóságnak valamennyi adózói kört érintõen kötelezettsége a tartozások hatékony behajtása.