Vissza a tartalomjegyzékhez

Szubotics Mariann
Barbarizmus az elitgimnáziumban

Szabó József élt 17 évet. Halálának oka: a város legjobb gimnáziumába járó barátai elõre megfontolt szándékkal, hideg­vérrel, brutális kegyetlenséggel meggyilkolták. A fiú szerdán még ott volt az iskolában a kihívás napi sport­rendezvényen, majd nyoma veszett; pénteken pedig már egy tóban találták meg a holttestét.

Ezúttal én sem szívesen tértem be az alma mater patinás falai közé: a több mint kétszáz éves, nagy múltú kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumba sosem tapasztalt félelem költözött. A bejáratnál fekete zászló, pislákoló mécsesek, gyertyák fogadnak. Sok diák gyászszalagot visel, többen csoportokba verõdve tár­gyalják a tragikus, még feldolgozhatatlan történéseket. A nagyatádi áldozat és a két tettes is ide járt, a tanulmányaik kezdete óta jó barátok, padtársak voltak. Ám a három fiú kapcsolata idén tavasszal megromlott, mert az utóbbi idõk­ben az áldozatnak egyre jobbak lettek a jegyei.
Beismerõ vallomásukban a bûn­cselekményt elkövetõ fiatalok ezt állították: „Beszólt, és nagyképûen, elutasítóan, agresszíven viselkedett, eltávolodott tõlünk, hát ezért kellett meghalnia. Féltünk tõle” - mesélte el lapunknak egy, a rendõrségi kihallgatáson részt vevõ osztálytársuk. Elhatározásukat két másik osztálytársuknak meg is említették, akik ezt nem vették komolyan - egészen a péntek délutáni hírekig.
A végzetes napon a két tettes egy tóhoz csalta áldozatát - szemtanúk is voltak - azzal az ürüggyel, hogy egy második világháborús puskát mutatnak neki. A helyszínre érve az ott talált eszközökkel: vésõvel, kövekkel és botokkal végeztek vele.
A fiú védekezni próbált, életéért könyörgött, majd - még élve - a tóba dobták, és biztos, ami biztos, még egy követ is utána dobtak. Az orvos-szakértõ szerint halálát fulladás okozta.
„Mi a suli környékét fésültük át, de beszéltem azokkal a fiúkkal, akik megtalálták Jocót. Azt mondták: a víztõl falfehér volt, és hatalmas seb volt a fején” - mondta az elhunyt egyik osztálytársnõje, aki egyébként tudni véli, hogy az õrizetbe vett fiúk sok alkoholt, kábítószert fogyasztottak, és talán árulták is az iskolában. Márpedig ha igaz a lány állítása, elképzelhetõ, hogy Józsefnek azért kellett meghalnia, mert le akarta leplezni drogdíler társait.
„És a gyilkosság után, mintha mi sem történt volna, simán beültek a társaik közé órákra” - hitetlenkedik az egyik tanár. Azután kezdték keresni Józsefet szülei és osztálytársai, majd késõbb a rendõrség, hogy iskola után nem érkezett haza nagyatádi otthonukba. A kutatás négy napig tartott, míg végül pénteken a cukorgyártól 450 méterre lévõ tóban találták meg a fiút.
Még az egyik gyilkos fiú részt is vett az eltûnt keresésében: egyik osztálytársnõjével mentek a gyilkosság helyszínére, állítólag azért, mert a lány egyik hozzátartozója korábban vízbe fulladt, ezért keresték ott a fiút. És a holttest megtalálásakor még ez az elkövetõ mobiltelefonon felhívta rendõr édesapját: aki aztán azonnal értesítette a tûzoltókat és a kollégáit.
Herke Tamás, a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi osztályának fõigazgatója sajtótájékoztatón elmondta, hogy az egyik gyanúsított édesapja valóban megbecsült tagja a megyei rendõri testületnek, jelenleg rokkant-nyugdíjaztatása van folyamatban. Ugyanakkor a rendelkezésre álló információk alapján cáfolta azt, hogy a megdöbbentõ és különösen kegyetlen gyilkosság hátterében drog- vagy alkoholfogyasztás állhatott volna.
Hétfõn a teljesen megtört iskolaigazgató, Reõthy Ferenc összehívta és próbálta megnyugtatni a diákokat: mindannyian elítélik a történteket, és kiemelte, hogy az iskolában tapasztalható elõzménye sajnos nem volt a bekövetkezett tragédiának. Az érintett tanulók viselkedésével kapcsolatban nem merült föl az iskolában súlyosabb probléma, és agressziónak nem volt semmiféle látható nyoma.
A megemlékezés alatt az egyik tanár azt mondta: „Most mindenki ráugrik a Táncsicsra: hogy ez a szuperiskola, ezek az elitdiákok, hogy ide pénzes, gyilkos hülyegyerekek járnak. Holott ez a tragédia bárhol, bármikor megtörténhetett volna, erre nincs racionális magyarázat.”
Az iskola igazgatósága vizsgálatot rendelt el, az önkormányzat pedig bejelentette: a tragédia miatt elmarad az idei pedagógusnap, ilyenkor nincs helye az ünneplésnek. Érthetõen a táncsicsosokat sokkolja az eset: szakpszichológusok próbálnak segíteni, hogy fel tudják dolgozni a tragédiát.
Az áldozat a Fekete Hollók Rendjében volt apródjelölt, ahol középkori harcmodort tanulnak. „A tetteseknek nincs közük hozzánk. Azt tudjuk mondani, hogy Józsi az, aki hozzánk kapcsolódik, és elzárkózunk mindenféle rágalmazástól ezzel kapcsolatban - nyilatkozta Sashalmi Tamás, a hagyományõrzõ egyesület elnöke. - Ő tényleg az edzéseinkre járt, a féléves próbaidejét töltötte a rendben. Ez az idõszak arra szolgál, hogy jobban felderítsük az apród jellemét, fizikumát, mentalitását. Ezután válhat csak teljes jogú taggá - mondta Sashalmi. - Józsit jó képességû, szorgalmas és szolid srácnak ismertük, éppen ezért nagyon lesújtott mindenkit a halálhíre.”
Közben elterjedt az a hír is, miszerint a két fiú valójában egy korábbi, közösen kitervelt gyilkosság miatt ölte meg osztálytársukat. Eszerint a diákok megöltek egy hajléktalant, akit januárban találtak meg a Kapos folyóban, nem messze attól a tótól, ahol elõkerült a nagyatádi fiú holtteste. A felfedezés körülményei nagyban hasonlítottak a mostani gyilkossághoz. El akarta árulni társait, ezért kellett meghalnia. Ezt a rendõrség cáfolta. Elmondták: a hajléktalan szívinfarktusban halt meg, de még vizsgálják a lehetséges összefüggéseket.

A Fekete Hollók Rendjének honlapján a bemutatkozásnál olvasható:
„Fekete hollóseregként repülünk az éjben, szárnyunk kitárva, csak a hideg lég ölel körbe bennünket. Fészkünket hátrahagyva örök vándorrá lettünk, tollaink fénye is megkopott már. Szellemünk két világ között lett átutazó, de mindkettõben egy kicsit idegenek vagyunk. Lent a föld távoli menedék, az alattunk táncoló levélrengeteg nem más, mint suttogó faóriások fejének összekapaszkodó fonadéka.
Évszázadok felett suhanunk át.
Letarolt földek, s felégetett falvak szagát hozza a szél. Láttuk a diadal mámorát tükrözõdni a szemekben, de ismerjük a halál békéjének nyugalmát is. Hosszú életünk során meg­értettük, hogy a pusztulás a születés elõjátéka csupán, ezért nézünk szembe félelem nélkül a múló évekkel. Megõrizzük mindazt, amit a világ már elfelejtett, s karmaink elég élesek hozzá, hogy ne hagyjuk elveszni zsákmányunkat.
Átjárónk jelen és múlt között húzódik, melyben a jövõ is ott rejtõzik, észrevétlenül…”

Egy vélemény a Kapospont internetes fórumról:
„Azt hiszem, ideje lesz a körmére nézni a Fekete Holló Rendnek, és végre felnyitni Sashalmi Úr szemét, mire használják az ott megszerzett tudást az apródok. Mellesleg buzogányt hol máshol lehetne beszerezni? Sürgõsen meg kell rendszabályozni a »hagyományõrzõ« egyesületeket. Ha a tettesek nem a Fekete Holló Rend tagjai voltak, akkor még szóba jöhet a Fekete Sereg is, mindkét rend, akarva akaratlan, hungarista nézeteket vall, fanatizálva a tagokat. Szegény fiú lehetséges, hogy nem értett egyet az ottani dolgokkal, ki akart volna szállni, de társai ezért az »árulásért« megölték. Nagyon is ideje megszüntetni mindkét rendet.”

A 8-14 éves fiatalok életcéljait vizsgáló felmérésbõl kiderült:
Csak minden 3. felsõs hisz a munkában és a szüleiben, a tudásban csak minden 10., ellenben a pénzben több mint kétharmaduk. A jellemvonások közül csak minden 10. tart­ja fontosnak a jóságot és a szorgalmat, míg a ravasz és az erõs jellem kiütéssel gyõzött. És csupán 12 százalékuknak van jövõképe.
Minden 2. kamasz azt tartja igaz barátnak, aki falaz neki otthon és az iskolában. A gyerekek többsége érdekbõl köt barátságot. Ma már szinte csak a hasonló anyagi körülmények között élõk keresik egymás társaságát. Akármilyen elszomorítónak tûnik a helyzet, a gyerekek egyharmada érdek alapján barátkozik. Többen válaszolták azt is, hogy a számítógéppel barátkoznak. Szerintük ez többet ér az emberi kapcsolatnál. Szakemberek szerint a gyerekek ezzel csak a szüleik példáját követik. (Részlet a Kaposvári Egyetem által nemrég készített kutatásból.)