Vissza a tartalomjegyzékhez

Hajdú Sándor
Mi lesz a roncspárt jövője?
Lehetetlenre vállalkozik Fodor és Kóka

„Csinálj a leharcolt, már mûködésképtelen ózdi kohó-mûvekbõl két év alatt Microsoftot” - így jellemzik az SZDSZ új elnökére váró fe­la­dat súlyát a liberális pártban, miközben egyre keményebb küzdelem kezd kibontakozni Fodor és Kóka, de különösen a két politikus stábja között. Sokan már a párt végzetes kettészakadásától tartanak.


Fotó: Somorjai László

Az SZDSZ politikusai többnyire népszerûtlenek, a párt szimbolikája és nyelvezete, programpontjai annyira hidegen hagyják a választókat, hogy egyes mérések szerint már csak a népesség egy százaléka támogatja a rendszerváltó pártot. Bár nem ezzel és nem ezért a helyzet kialakulásáért érzett felelõsséggel magyarázzák, de a közelmúltban a szabad demokrata vezetõk közül többen a háttérbe vonultak: Kuncze Gábor és Petõ Iván után most Magyar Bálint döntött a visszavonulás mellett.
A párton belül általánosan elterjedt az a vélekedés, hogy az utolsó esélyt jelenti a közelgõ elnökválasztás a szabad demokraták történetében. A tagok egyaránt optimisták és pesszimisták, de abban általánosan reménykednek, hogy 2010-ig talán még talpra állnak, és a bûvös parlamenti küszöb fölé tudják emelni a párt támogatottságát. Azonban egy jövõ tavaszi elõrehozott választás esetén az SZDSZ szinte biztos, hogy kimaradna a parlamentbõl.
A mai SZDSZ meghatározó személyiségei a két elnökjelölt köré csoportosultak. Fodor Gábor támogatói között tudhatja Béki Gabriellát, Gulyás Józsefet, Szent-Iványi Istvánt, Velkey Gábort, John Emesét és az Új Generáció vezetõjét, Léderer Andrást is. E tábort kívülrõl, diszkréten támogatja Demszky Gábor fõpolgármester is, aki az SZDSZ-ben hosszas hezitálás után döntött Fodor Gábor mellett. Demsz­ky támogatása a „fodoristák” szerint egyértelmûen Fodor Gábor gyõzelmét jelenti, hiszen a párt a budapestiek révén jutott be legutóbb is a parlamentbe. A bizakodásnak ellent mond, hogy a budapesti választmány szemben a fõpolgármester véleményével Kóka János mellé tette le a voksát.
Sokan a párttagságból Fodor Gáborban látják az SZDSZ sikeres múltjának a megelevenedését, a rendszerváltó párt frissességének, lendületének, sokszínûségének és támogatottságának visszatérését. „Fodor Gábor ma is ugyanaz a rendszerváltó fiatalember, aki közel húsz éve a politikában megjelent” - mondta róla lapunknak Fodor egyik elkötelezett támogatója, Béki Gabriella. Fodor elnöki programja lényegében ennek a múltnak a meg­elevenítésérõl szól, hiszen elképzelésük szerint újra ki kell szélesíteni az SZDSZ társadalmi bázisát. Ahhoz, hogy újra komoly politikai támogatottsággal rendelkezzen a párt, lassú és következetes építkezésre van szükség - vallják Fodor hívei. Ma a párt politizálását, közéleti szerepét a hitelvesztés, a vereség, ugyanakkor egyfajta kemény, arrogáns mentalitás jellemzi.
„Nincs valós kapcsolat a társadalom és a párt között, a parlamentben pedig csak az aktuálpolitikára reflektáló kényszerszavazások folynak” - vélekedett lapunknak Velkey Gábor SZDSZ-es honatya. Szerinte fel kell hagyni a „nagyot mondunk, kicsit teszünk” elvvel, a folyamatos hintapolitika gyakorlásával, mert ez amortizálta le a párt liberális értékeit. Fodor Gábor támogatói szerint az elsõ radikális lépésként komoly, mélyreható személycseréket kell végrehajtani a párt minden szintjén.
Ennek egyik eleme a pártból már kilépett vagy méltatlanul mellõzött, egykor meghatározó politikusok rehabilitálása, akik szimbolikus alakjai voltak a 90-es évek SZDSZ-ének. „Az utolsó esély a párt fennmaradására ezen emberek visszahozása, amihez nagyon nagy adag empátiára és szerencsére is szükség van” - tette hozzá Velkey. A „fodoristák” mellett egyre több megyei szervezet teszi le a voksát, ami nem csoda, hiszen a párt vidéki „talpasai” szerint mihamarabb vissza kell térni a koalícióba.
Kóka János támogatói (vagy legalábbis Kóka által kihirdetett ügyvivõi keret) Eörsi Mátyás, Világosi Gábor, Hankó-Faragó Miklós, Gusztos Péter, Wittinghoff Tamás. Névleg Horn Gábor is Kóka János elnökségét támogatja, de a pártban általános a vélekedés, hogy Horn Gábornak mindegy ki lesz az elnök, õ megtalálja a helyét mindkét oldalon.
Kóka programja alapvetõen a koalícióellenességre épít, mivel az önálló arculattal igyekszik a párt támogatását növelni, mondván, a párt sorsát legjobban meghatározó döntése a koalíciós szakítás volt. A támogatottság visszaszerzésének Kóka hívei szerint egyetlen útja van: az önálló politizálás és egy szakértõi kormány létrejötte, amit a gazdasági élet számos szereplõje szorgalmaz az utóbbi idõben.
Kóka elnöki programjának másik sarkalatosnak tartott pontja a következõ években egy jelentõs adócsökkentés végrehajtása. Gusztos Péter szerint csak az adóreform végrehajtása alapján támogathatja pártja a kisebbségi kormányzást, sõt a költségvetés megszavazásának is ezt a feltételt szabná az ügyvivõ.
Gusztos Péter lapunknak hangsúlyozta, nem tartozik a liberális elnökjelöltek egyik táborához sem, õ „önálló jogon” kíván a párt ügyvivõi testületébe bekerülni. Az adóreform és a koalíció kérdésében azonban Kóka János elképzeléseivel ért egyet.