Vissza a tartalomjegyzékhez

Hetek-összeállítás
Fideszes szálak Orbán megfigyelési ügyében
Kapolyival kezdődött, Kékessynél tart, de hol áll meg?

A Magyar Nemzet a múlt csütörtökön robbantotta ki a botrányt, amikor arról írt, hogy Kapolyi László, az MSZP ország­gyûlési képviselõje, a szociáldemokrata párt elnöke 2002 végén szerzõdést kötött egy magánnyomozó céggel, amelyik vállalta, hogy Orbán Viktor leköszönt kormányfõ, Simicska Lajos egykori APEH-elnök és Kalmár István, a Magyar Posta volt vezérigazgatója ellen terhelõ adatokat gyûjt. 

Kapolyi László közleménye szerint 2002. december 18-án a tulajdonában álló System cégcsoport nevében - „a cégek védelmét, biztonságát szolgáló intézkedések megtétele érdekében” - írt alá megbízási szerzõdést a Finder Bt.-vel. A szerzõdés keretszerzõdés jellegû volt, konkrét tevékenység elvégzését nem irányozta elõ.
„Szeretném leszögezni, hogy az ügylet létrehozása során politikusokat érintõ vagy bármilyen politikai tartalommal bíró feladat elvégzése fel sem merült” - állítja a közleményben Kapolyi László. Tájékoztatása szerint a Finder Bt. 2003 végén 55 millió forint plusz áfa összegû számlát állított ki számára, amelyet késõbb a betéti társaság könyvelõ cége „sztornírozás miatt” visszakért. 
A munka azonban már folyamatban volt, az eredményekrõl 2003. április 7-én egy feljegyzés született. Ebben a Finder tájékoztatta a megbízót a titkos nyomozás lehetõségeirõl, a nyíló horizontokról, és jelezte a várható költségeket is. Néhány részlet a feljegyzésbõl:
„1. Ismert elõttünk az elõzõ kormányzat horvát-arab-kazah érde­kelt­ségû off-shore cégek és ügyvédi irodák bevonásával mûködtetett pénzkimentési útvonala. Ezen tények teljes körû feltárása, a konspirált védettség feloldásának nehézsége miatt, még kb. egy hónapot vesz igénybe.
2. Rendelkezésre áll dr. Simicska Lajos »hosszú bájtok éjszakája«-ként elhíresült tevékenységének valódi történései autentikus forrásból. (…)
5. Dr. Orbán Viktor és környezetének tevékenységére vonatkozó adatok összegyûjtése folyamatban van, átadása kb. egy-két héten belül várható.”
A keletkezett adatokat Stotz Gyula, a Finder vezetõje átadta a megbízónak. A Finder könyvelõje októberben tett még egy lépést a fizetés érdekében, majd 2003 novemberében a Finder egy harmadik cégre engedményezte a követelést.
A történetet naponta adagoló jobboldali sajtó következõ állítása az volt, hogy a valódi megrendelõ nem Kapolyi, hanem az akkori közpénzügyi államtitkár, Keller László volt. Stocz Gyula közjegyzõ elõtt többek között a következõket nyilatkozta: „2002 no­vemberében megkeresett Gubuznai Zoltán, hogy dr. Kapolyi László felkérésére segítsek kidolgozni egy hatékony stratégiát, ami arra az összetett feladatrendszerre szolgál, hogy bizonyos bonyolult ügyeket, amik gazdasági súlyuknál fogva érdekesek a politikai hatalom számára, tárjunk fel magánnyomozói módszerekkel. A kidolgozott stratégiai tervet átadtuk dr. Kapolyi László irodájában Keller László úrnak.”
Keller László kategorikusan cáfolta a Magyar Nemzet állítását, miszerint közpénzügyi államtitkárként bármiféle megbízást adott volna a Finder Bt.-nek. Az államtitkár szerint a lap valótlanul állítja, hogy a kérdéses ügyben õ lett volna az igazi megbízó, ezért beperli a Magyar Nemzetet.
A Hírszerzõ szerint Gubuznai Zoltán, Simicska Lajos volt tanácsadója ajánlotta fel szolgálatait Kapolyi Lászlónak és Keller Lászlónak, de õk nem tartottak igényt Orbán Viktor, Simicska, valamint Kalmár István tevékenységével kapcsolatos információkra.
Kellert elõször érdekelte az adat­gyûjtés, így szóban megállapodtak, ami után Gubuznai ismerõsének, Stotz Gyulának a magánnyomozással foglalkozó cége elkészített egy ajánlatot a három érintett megfigyelésére. Az ügylet híre azonban ekkorra már más szocialista politikusokhoz is eljutott, akik viszont egybõl leállították Kellert, felhívva figyelmét a személyi kötõdésekre - írta a lap MSZP-közeli forrásra hivatkozva.
A Magyar Nemzet szombaton egy öt évvel ezelõtti hangfelvétel részleteit közölte, melyen Kapolyi és Gubuznai, valamint Stocz beszélgetnek. Ebbõl kiderül, hogy valóban volt együtt­mû­ködés Kapolyi és a cég között, de a politikus azt állítja, semmiféle használható anyagot nem kapott, igazából nem is érti az ügyet, fizetni nem tud, és szeretné elfelejteni az egészet. Keller „Laci” neve többször is elhangzik.
A lap ugyanakkor „elfelejtette” megemlíteni, hogy a Finder Bt. szerint leginkább Kékessy Dezsõ együttmûködési készségébõl akartak profitálni a kormányoldalon, és hogy a tárgyaláson elhangzottak szerint az információgyûjtésrõl már akkor tudhatott több jobboldali politikus Orbán Viktor környezetébõl.
Az Indexhez is eljutott felvétel szerint a tárgyaláson Stotz munkája értékét fõként az egykori párizsi nagykövettel kialakított munkakapcsolatával próbálta bizonyítani. Stotz az egyórás beszélgetésen legalább háromszor hozakodott elõ újra azzal, hogy Kékessytõl - az Orbán család barátjától és Lévai Anikó akkori üzlettársától - fontos információkat tudott volna beszerezni, és számos találkozójukon gyakorlatilag megállapodtak egy speciális információcserében.
Kékessy - Stotz szerint - akár a jobboldalnak kedvezõtlen információk átadására is hajlandó lett volna, de volt egy feltétele. A nyomozón keresztül azt kérte, hogy a Medgyessy-kormány utasítsa ki volt vejét az országból. A felvétel szerint az üzlet ajánlati része az volt, hogy Kékessy felfedi a Medgyessy Péter francia becsületrendjének sikertelen megfúrására tett javaslat körüli fideszes kavarás részleteit, és Orbán párizsi „ingat­lan­ügyeirõl” is tájékoztatást ad. Ellentételezésként a volt párizsi nagykövet egyetlen dolgot kért, amit egyébként maga Stotz is furcsának minõsített, hogy Kékessy hûtlen vejét, Carlos C.-t nyilvánítsák nemkívánatos személlyé.
(Interjúnk Szilvásy György titkosszolgálati miniszterrel az ban.)