Vissza a tartalomjegyzékhez

Somorjai László
Az iszlám píárosai
Interjú Zafer Bayjal, a Gül Baba Alapítvány f otilde titkárával

A Biblia főszereplőinek, valamint Mohamednek egyes mondatait tünteti fel a fővárosban elhelyezett óriásplakátjain a Gül Baba Oktatási és Kulturális Alapítvány. Mi a céljuk ezekkel az idézetekkel, amelyek - legalább is formailag - egymáshoz hasonlító állításokat fogalmaznak meg?
-Az egész emberiség Ádámtól és Évától származik, ezért mindnyájan -akik ezen a Földön élünk - gyakorlatilag testvérek vagyunk. A plakátokkal pedig a problémamentes, békés egymás mellett élést szeretnénk szolgálni.
Mégis: hogy viszonyulnak ezek az idézetek egymáshoz?
-A prófétákat Isten küldte, ezért üzeneteiket szent könyvekben adták közzé, ők lényegében ugyanazt fogalmazzák meg. Amit Mózes hirdetett a szeretetről, családról, körülbelül ugyanazokat fogalmazta meg Mo­­ha­med próféta is. A mi üzenetünk is hasonlít ezeknek a bibliai személyeknek az üzeneteihez.

Ha ekkora a harmónia, akkor miért tarkítják az elmúlt közel másfél évezred történelmét vallási háborúk, többek között az iszlám és a kereszténység között?
-Ennek oka szerintem az emberek közötti párbeszéd és megfelelő kommunikáció hiánya. Voltak idők, amikor az emberek még lovakon vitték a postát, az üzeneteket. Ma már azonban létezik telefon, internet, újság…
…óriásplakát…
-…és most már mindent személyesen meg tudunk beszélni.
A magas technikai színvonalú, globális kommunikáció nem fel­tét­elenül hoz létre egységet, hanem nagy konfliktusokat is okozhat. Gondoljunk csak a Mo­ha­med-karikatúrák miatti zavargásokra, vagy a szeptember 11-ei merényletekre, amelyeket az interneten keresztül szerveztek meg.
-Ádám prófétának volt két fia: Káin és Ábel. Káin gonosz volt, Ábel pedig jó ember volt. Az emberiség azóta is két úton jár: Ábel vagy Káin útján. A gonosz emberek azért gonoszak, mert érdekük fűződik hozzá: tetteikből valamilyen hasznot remélnek. Mind a muszlimok, mind a zsidók, mind a keresztények között vannak jók és gonoszak egyaránt.
Akik a terrorakciókat végrehajtották, azok hova tartoznak?
-Ezek gonosz emberek voltak, és tettüket elutasítjuk, mert egy igaz muszlim hívő - amennyiben az iszlám szabályai szerint él - ilyeneket nem tehet. Vannak azonban olyan muszlimok, akik a saját fejük szerint sajátítják ki a Korán szavait.
A terroristák azonban a Koránra hivatkozva cselekednek. Idézik például a 9. szúra 5. versét: „Ha tehát a szent hónapok letelnek, akkor öljétek meg a pogányokat, ahol csak föllelitek őket! Fogjátok el őket! Ostromoljátok meg őket! Állítsatok nekik csapdát az összes leshelyről!” Vagy ezt: „Ti hívők! Harcoljatok azok ellen a hitetlenek ellen, akik a szomszédságotokban vannak, hadd érezzék a keménységeteket…” (9. szúra, 123. vers)
-Nem szabad egyes részeket a szövegkörnyezetükből kiragadni, hanem meg kell néznünk az előtte és az utána lévő részeket is. A Korán például azt mondja: ha részeg vagy, ne imádkozzál. Ha az ember azonban elhagyja az első tagmondatot, akkor csak annyi marad, hogy „ne imádkozzál”, és ezzel teljesen megváltoztatta a mondat értelmét.
Az óriásplakátokon is egy-egy mondat lett kiemelve. Ez nem az iszlám terroristák módszere?
-De igen. Egy terroristának egyébként nem lehet vallása. Teljesen mindegy, hogy iszlám hitű, zsidó vagy keresztény terroristáról beszélünk, a terrorista az terrorista, akit nem a vallása, hanem a cselekedete alapján ítélünk meg, illetve ítélünk el, s nem vádolhatjuk utána az összes iszlám hívőt, zsidót vagy keresztényt.
Az iszlám imámok mennyire hiteles képviselői az iszlám vallásnak?
-Ők igyekeznek betartani az iszlám szabályokat, de vannak olyanok, akik csak egy vallási gimnáziumot végeztek el, mielőtt ezt a tevékenységet elkezdték, és nagyon eltérő a műveltségi szintjük.


Zafer Bay fõtitkár
Fotók: S. L.

Az interneten sok olyan anyagot találtam, amelyekből kiderül, hogy több mecsetben nagyon radikálisan fogalmaznak a vallási vezetők. Például rendszeresen „disznók és majmok leszármazottainak” nevezik a keresztényeket és a zsidókat. Olyanokról van szó, mint például Mohamed Szájíd Tantavi, aki megbecsült sejk az egyiptomi al-Azar Egyetemen, valamint az al-Azar mecset főimámja. De hasonlót mondott Abd al-Rahman al-Szudajisz, Mekka legfontosabb mecsetének, az al-Haram mecsetnek az imámja.
-Akik ilyeneket mondanak, azok rossz szívű emberek. Mint korábban említettem, az egész emberiség őse Ádám volt. Ez kizárja, hogy bárki is a disznóktól vagy a majmoktól származott volna. Még egyszer hangsúlyozom: rosszindulatú emberekről van szó, akiknek rosszak a céljaik - talán valami titkos motívumuk is lehet - de a modern világban, főleg Eu­ró­pában ez már szalonképtelen. Egyébként pedig minden országban, minden nép között léteznek radikális beállítottságú emberek, akik vallási szélsőségekre is hajlamosak. Nem szabad az ő személyükből, tetteikből mindenkire nézve általánosítani.
Ön melyik egyetemen végezett?
-Az egyiptomi al-Azar Egyetemen tanultam vallási szakon, de az arab nyelvet is tanulmányoztam ott.
Mi történne, ha valaki óriásplakáton próbálná meg mondjuk Szaúd-Arábiában népsze-rűsíteni Jézus mondatait?
-Azt kell figyelembe venni, hogy ezen országoknak milyen belső törvényeik vannak. Nyilván más lenne a hatása Szaúd-Arábiában, más lenne a hatása Egyiptomban, és teljesen más Törökországban.
Szaúd-Arábiában az emberi jogi jelentések szerint életveszélyes az áttérés keresztény hitre.
-Ha ez így van, akkor ez teljes tudatlanságból fakad. Mohamed prófétának voltak keresztény szomszédai, zsidó szomszédai, valamint teljesen hitetlen, vallástalan szomszédai is. Az iszlámban nincs olyan ok, amely indokolná az említett problémát: az oszmán törökök is biztosították annak idején a vallásszabadságot a meghódított területeken.
Mit mond a Korán a kábítószerekről?
-Ami az ember egészségére káros, mindazt tiltja a Korán, legyen az kábítószer - vagy akármi más.
Az egyik ismerősöm egy török étteremben dolgozott, ahol a tulajdonos megkínálta őt kábítószerrel.
-Azt kell mondanom, hogy - sajnos - sokan a saját vallásukat, kultúrájukat, hagyományaikat sem ismerik. Értem ezalatt a Magyarországon élő törököket is. Alapítványunk elsődleges célja éppen az, hogy ezeket az embereket összefogjuk, és bepótolhassuk a hiányosságokat.