Vissza a tartalomjegyzékhez

Németh Csillag
Kereszténymentes olimpiát akar London
Földönfutóvá tették a legnagyobb brit felekezetet

Miközben Európa legnagyobb mecsete zavartalanul épülhet Londonban, addig Nyugat-Európa egyik legna­gyobb keresztény felekezetét saját földtulajdonától fosztották meg a 2012-es olimpiára készülõ brit fõvárosban.


Matthew Ashimolowo

A Londonban található, több mint tízezer taggal rendelkezõ Kingsway International Christian Church jelenleg egy ezerfõs volt színházban tartja az összejöveteleit Kelet­Londonban. Hogy a gyülekezet valamennyi tagja istentiszteletre tudjon járni, vasárnaponként öt összejövetelre kerül sor.
Az amerikai CBN televízió tudósítása szerint ez a helyzet aligha fog a közeljövõben megváltozni. A gyülekezet ugyanis 9,5 hektáros földterületérõl kényszerült lemondani, mivel azt a 2012-es londoni olimpiai játékok egyik helyszínének nézte ki a város vezetése. A London Fejlesztési Ügynökség „cserébe” próbált más helyszínt keresni a gyülekezetnek, mindezidáig eredménytelenül. Az egyik esetben például London egyik távoli külvárosában javasolt egy földterületet, ahol azonban többnyire fehérek laktak, és a helyi tisztviselõk nem akartak egy színes bõrû gyülekezetet a környéken, ezért elutasították a Kingsway kérvényét.
A gyülekezet vezetõje, Matthew Ashimolowo elmondta, hogy ajánlatot tettek arra, hogy egy 57 millió dollár értékû kosárlabdacsarnokot építenek fel, melyet ingyen használatba bocsátottak volna a játékok idejére, amennyiben utána visszakapják a komplexumot. A közösség egyébként évek óta hiába folyamodik engedélyekért, hogy a helyszínen irodákat, szállodát és sportcsarnokot építsen, valamint hogy vallási tevékenységet folytasson. 2003-ban kérvényüket elutasították, majd a döntést 2004-ben újra megerõsítették.
Ashimolowo úgy látja, faji megkülönböztetés és vallási üldözés áldozatai, mely azt bizonyítja, hogy a posztkeresztény Európában egyre fokozódik a keresztények elleni üldözés. A pásztor arról is beszámolt, hogy az elmúlt idõszakban az összejöveteleikre látogatók autóin feltûnõ módon megszaporodtak a kerékbilincsek. Ezzel szemben a környék mecsetjeinél nem volt tapasztalható hasonló jelenség.
A városi tanács egyik tagja, Alan Craig úgy véli, a gyülekezet földjének eltulajdonítása jól példázza London városának „kereszténységgel szembeni elõítéletét”. Craig szerint a „Vörös Ken” néven emlegetett Livingstone polgármester udvarol az iszlám szavazatokért, a világi hatóságok pedig mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kereszténység minden nyomát eltüntessék Londonban.
Mindeközben a fõváros vezetése nagy erõkkel támogatja az Európa legnagyobb mecsetjének ígérkezõ létesítmény építését. A Kingsway korábbi földtulajdonától nem messze épülõ hatalmas mecsetkomplexum hetvenezer iszlámhívõ befogadására lesz alkalmas. A város vezetése ezt a területet a 2012-es olimpiai játékok helyszínének részeként kezeli, annak ellenére, hogy több ellentmondás veszi körül a mecsetet építõ titokzatos céget, mely sokak szerint összefüggésbe hozható terrorizmust támogató tevékenységekkel.