Vissza a tartalomjegyzékhez

Munkatársainktól
Baljós árnyak
Öt kontinens lakói 2008-ról

A Hetek körkérdésekkel igyekezett utánajárni, hogy a világ különböző földrészein élők szerint milyen problémákkal kell leginkább megküzdenie 2008-ban az emberiségnek, illetve a globalizálódó világban identitásukat féltő nemzetállamoknak, és egyáltalán: milyen állapotban vannak, és milyen irányba haladnak az adott társadalmak; melyek a tömegeket érintő hétköznapi gondok; milyen szerepet játszik az emberek életében a politika és a vallás. A végeredményt alábbi összeállításunkból ismerhetik meg.

OROSZORSZÁG (Novoszibirszk)
Szvetlána Glebova (30), közalkalmazott

A terrorizmust tartom a világot és az emberiséget fenyegető egyik legnagyobb problémának. Oroszországban csak az elmúlt évben körülbelül tíz olyan tragikus eset történt, ahol biztosan tudható, hogy öngyilkos merénylő volt az elkövető. Emellett aggasztó az egyre nagyobb méreteket öltő emberrablás is.
Ami az országunkon belül a legtöbb embert kellemetlenül érinti, az az infláció: 2008-ban az árak ugrásszerű növekedése várható. A benzintől az élelmiszerig minden jóval drágább lesz, ami nemcsak a kisnyugdíjasokat tölti el félelemmel - akiknek a havi fixből szinte egy kiló húsra futja -, hanem még azokat is a „betonba nyomja”, akiknek már sikerült elérniük egy normálisnak mondható szintet. Míg a benzin és a fogyasztási cikkek ára gyakorlatilag „nyugati”, addig az életszínvonal nemigen nevezhető annak. Akár a szolgáltatásokat, akár az utak állapotát nézzük, keleten a helyzet változatlan, vagy inkább romlik.
Hogy egészen konkrét legyek, a házunkban öt éve áll a pincében a víz, miközben fizetjük a magas rezsit, nem ritka látvány továbbá az utcán tornyosuló, elszállításra várakozó szemét. Nagy tömegeket érintő gond a sok pénzt felemésztő, mégis alacsony színvonalú egészségügyi ellátás, a drága gyógyszerek. A politika irányába folyamatosan nő az érdeklődés, míg a vallás iránt egyre közömbösebbek az emberek. Kísért a néhai egypártrendszer: egy kéz, egy párt, egy kézbe kerül a törvényhozó és a végrehajtó hatalom. Ha van is ellenzéki párt (adott esetben akár három is), még együttes erővel sem tudnák ellensúlyozni a regnáló egyet. A demokrácia pedig tabutéma.

BRAZÍLIA (Piracicaba, Săo Paulo)
Fabricio Juliano Goncalves (35), labdarúgó

A legnagyobb gond, amivel szembe kell néznünk, az erőszak és az éhínség lesz. Mindez az emberek túlzott nyereség- és birtoklási vágya miatt van, ami szerintem Isten hiányából fakad a szívekben. Ma félve járunk az utcán, félve alszunk el otthonainkban, mert tudjuk, hogy vannak olyanok, akik minden kegyetlenségre képesek a pénz miatt. Persze nálunk is nagyon sok jóindulatú ember él, akik törekszenek a társadalom megjobbítására. Én és a barátaim minden pénteken kint vagyunk az utcán, ruhát, gyógyszert és élelmet osztunk a szegényeknek, de az emberek leginkább a szeretetnek, a jó szónak vannak a híján.
Országunk legnagyobb bajainak egyike a korrupció, amely nemcsak a politikusok rétegét, hanem a közemberek kapcsolatrendszerét is átszövi. A brazil társadalomról készített szociológiai adatok azt mutatják, hogy az emberek vallásosak, és bár sokan elfogadták már Jézust, 200 milliós nemzetünkben sok még a tennivaló.

KÍNA (Peking)
Zao Jian Guo (32), rizskereskedő
Energiahiány, szegénység a hátrányos régiókban, környezeti problémák - talán ezek a legfontosabb kihívások a világ előtt. Előbbi a gyors gazdasági fejlődés, illetve a jelenlegi, nem megújítható energiahordozók miatt van. Csak az jelenthet megoldást, hogy folyamatosan keresni kell az alternatívákat. Annak, hogy a világon sok szegény ország és régió van, történelmi okai vannak, és csak a gazdag országok és régiók gazdasági ráhatása által lehet valamelyest enyhíteni a problémán.
A saját országomban drámaian nő a szegények és gazdagok közötti különbség, és bár jelentős a gazdasági növekedés, a nemzet távolról sem egységes. Az árak szárnyalásával nem áll arányban a bérek változása, az emberek ezért kénytelenek értelmesen takarékoskodni. A politika és a vallás feladata ebben a helyzetben az, hogy szabályozó és enyhítő hatást fejtsen ki a felmerülő sok-sok feszültség közepette.

ROMÁNIA (Gyimesbükk)
Deáky András (63), tanár

Amíg az emberiség fele szegény, egyharmada nyomorog, és az éhhalál fenyegeti, addig hiába beszélünk a globális felmelegedés lassításáról, a levegőszennyezettség csökkentéséről, a globalizációs kihívásokról, a terrorizmus elleni küzdelemről, vagy akár Koszovó függetlenségének elismeréséről, mert ezekről a problémákról ők mit sem tudnak. Természetesen nem várhatjuk meg, amíg „a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet”, de nagy kérdés, hogy a szegénység és a nélkülözés problémái az emberi méltóság és méltányosság határain belül léteznek-e. Bárhol a világon, Afrikától kezdve és Magyarországot is beleszámítva, elsősorban azokon az embereken kell segíteni, akik a létminimum alatt élnek, vagy származásuk miatt hátrányos megkülönböztetésben van részük. Bár „Csonka-Magyarország” határain túl élek, mindig a magyar nemzet részének éreztem magam. Ehhez a nemzethez kötött a nyelvem, a kultúrám, a hitem, és bár a Trianon-trauma egész életemet átszőtte, szülőföldemet, Erdélyországot, a világ minden kincséért sem hagynám el soha.

SVÉDORSZÁG (Uppsala)
Ester Hakansson (50), középiskolai tanár

A világ legnagyobb problémája a klímaváltozás. A Föld felmelegedése lassan, de biztosan katasztrófához vezet az emberiségre nézve. Meg kell változtatni az életvitelünket, ha az unokáink jövője is fontos számunkra. A másik nagy probléma a vízhiány, amely a természet kizsigerelésére vezethető vissza. A levegő - főleg Ázsiában - az ipari tevékenység miatt szennyezett, és a káros anyagok útlevél nélkül jutnak el a légáramlattal minden országba.
Ezenfelül a terrorizmus a legaggasztóbb veszélyforrás az emberiség számára, és sajnos sem az USA, sem Putyin politikája nem vezet békéhez.
A svéd társadalmat mostanában a fiatalok munkanélkülisége, az adómorál javítása és a magányosok számának növekedése foglalkoztatja. Az emberek egymáshoz való viszonya aránylag humánus. A munkát szervezetten végzik, mindent együtt oldanak meg, mindenkit egyenlőnek tekintenek, és mindenkinek lehet jó ötlete. Nincsen rangkórság, a befolyásos emberek is közvetlenek. A svéd emberek nem vallásosak, szinte csak házasságkötésnél, keresztelésnél, temetésnél használják a templomot, mint amely ünnepélyessé teszi az adott alkalmat.

GÖRÖGORSZÁG (Thesszaloniki)
Efi Koiou (27), gyógypedagógus

A legsúlyosabb probléma véleményem szerint a környezetszennyezés és a szegénység. Az emberi cselekvés fő mozgatórugója az, hogy mindenki jól akarja magát érezni. Elfeledkezünk arról, hogy utánunk is lesznek majd nemzedékek. Sajnos az én országomban sem vesszük eléggé komolyan a környezetvédelmet, és nem teszünk érte. Úgy vélem, hogy az antiglobalista és zöld demonstrációknak sincs nagy hatásuk. A szegénységgel folytatott küzdelemben a kormánynak kellene hatékonyabban ténykednie ahhoz, hogy az embereket munkához és ezáltal saját jövedelemhez segítse, mert a megélhetés egyre drágább lesz. Ugyanakkor az érem másik oldala, hogy az emberek nem tudják, hogyan kell beosztani a pénzt, sokan jóval többet költenek, mint amennyit meg tudnának engedni maguknak. Az elégedetlenség nőtt az utóbbi időben, egyre többen vesznek részt a sztrájkokban vagy demonstrációkon. A görög emberek már nem bíznak úgy meg a politikusaikban, mint korábban. Ami pedig a vallást illeti: az egyházi személyek botrányai miatt a hívők is kiábrándultabbak.

USA (Lebanon, Oregon)
Cory Davis (27), befektetési értékesítő
A legégetőbb kihívás számunkra az amerikai csapatok hazaszállítása, és béke Izraelben. A problémák megoldásának első lépése szerintem a Bush-adminisztráció leváltása. Az országom emellett általános biztonsági problémákkal is szembe kell hogy nézzen. Remélem, hogy 2008-ban meg fogják tenni az ehhez szükséges lépéseket. Gazdaságilag sem áll túl jól a szénánk, és a színvonalas egészségügyi ellátás sem kifizethető mindenki számára.
Folyamatos fejlődést például Izrael és a palesztinok közötti béke megteremtésében értünk el, és fejlődés tapasztalható az Európai Unióval való diplomáciai kapcsolatban is.
Azt hiszem, hogy a vallás még nem keveredett annyira össze a politikával. Az egyházak tevékenysége nagy szerepet játszik a mindennapi életben, függetlenül attól, hogy milyen vallásról van szó.

IZRAEL (Tel Aviv)
Rotem Poraz Arad (39), utazásszervező
Mi jöhet 2008-ban? Az atombomba, amit az irániak nagy iramban fejlesztenek, az erőszak kiterjedése, a szegény éhező gyerekek számának gyarapodása, a terroristák aktivitása és a globális felmelegedés.
Amit helyi szinten tenni tudunk a bajok megfékezésére, az például az izraeli hadsereg anyagi támogatása, újabb és újabb kísérletek a békekötésre a palesztinokkal, és önkéntes segítséget vállalni saját közösségünkben a rászorulók között.
A politikából próbálok kimaradni. Maximum olyan demonstrációkon veszek részt, melyek fontos ügyeket képviselnek, például az oktatás vagy elveszett katonáink visszaszerzése terén. Nem vagyok vallásos zsidó, de megünneplek minden ünnepet, és tetszik az a gondolat, hogy van egy Isten, aki megvéd minket, amennyire csak lehet. Csak Ő képes erre.

NÉMETORSZÁG (Leverkusen)
Ulrich Faßbender (39) belgyógyász szakorvos

Komoly kihívást jelentenek a világnézeti különbségek és az Európára is egyre inkább kiterjedő iszlám terror. Ez utóbbira hatékony válaszokat kell találnunk. A muzulmánok fanatizmusa miatt sajnos hiányzik a dialógus a bevándorlók és a zsidó-keresztény Európa között. A német kormány hangzatos programjai vajmi kevés megoldást jelentenek a hétköznapi kihívásokra. Öntudatos állampolgárként mindannyiunk feladata, hogy keressük: hogyan tudjuk a feszültségeket oldani, hogyan tudunk példaképpé válni mások számára.
Németország jóléti társadalom. Talán más nemzetekkel összehasonlítva nevetségesen hangzik: luxusproblémáink vannak. Egyre nagyobb jelentőséget kap a szórakozás és a szabadidő felelőtlen eltöltése. Csökken a közös célok megvalósítása iránti igény, a társadalmi összefogás, lazulnak a vallási kötelékek. A leszakadó rétegekben komoly problémát jelent a munkanélküliség, a megélhetés biztosítása és a többműszakos munkahelyek, ahol hétvégén is dolgozni kell, és ezért minimális idő jut a családra. Sokakat az foglalkoztat leginkább, hogy továbbra is ingyen tudják-e megnézni kedvenc csapatuk focimeccsét.

SPANYOLORSZÁG (Murcia)
Francisco Jose Cárceles Cascales (33), közgazdász

Az emberiség fő problémáját a klímaváltozás jelenti majd a 2008-as évben. Ennek negatív hatásai legmélyebben a szegény országokat érintik, noha a kérdés egyik okának tartott káros anyagok kibocsátásában a gazdag országok járnak élen. Az olajáremelés, a lakások árának növekedése és a mindennapi élethez szükséges termékek drágulása egyre nehezebbé teszik a közép- és alsó osztály számára, hogy a hónap végéig kijöjjenek a fizetésükből.
A politika és az egyház egyre jobban kiszorul az egyén életéből, az irányukba tanúsított elutasítás egyik oka, hogy értékrendjük fokozatosan távolodik a társadalométól. A politikusok nem tartják be az etikai normákat, mindennapos jelenségnek számít, hogy az újságok korrupciós ügyekről, megvesztegetésekről és egyéb kétes ügyekről adnak hírt, melyeket az igazságszolgáltatás nem üldöz kellőképpen, illetve nem korrektül bírál el. Az egyház pedig kategorikusan elzárkózik az emberek véleményétől olyan kérdésekben, mint például az abortusz, a szexualitás, a fogamzásgátlás, a melegjogok és a gondolkodás szabadsága. Ezek miatt - főleg a fiatalok - teljesen elfordultak a vallástól.

NIGÉRIA (Kaduna)
Fatima Yunusa (24), diák

A szuperhatalmak monopolizálták a világpiacot, és elszegényedésre determinálták a szegényebb országokat. Egyre nehezebb ezekben az országokban befektetőket találni. A szegénység mellett, amely bármely más társadalmat is megbénítana, a legfőbb nehézség, amellyel az országom szembenéz, a korrupció. Annak ellenére, hogy a legutolsó becslések szerint Nigéria a tizenkettedik a világ olajtermelő országainak sorában, a nyolcadik legnagyobb olajexportőr, a lakosság még mindig nyomorult szegénységben él. Ugyanakkor 1999 óta szilárd demokratikus államvezetés van, és ennek erejét az is bizonyítja, hogy 2007 elején újabb demokratikus vezetőt választottunk.
A politika és a vallás a nigériai nép kultúrájának fő tartóoszlopai. A muzulmánok és a keresztények egyenlő arányban oszlanak meg, magas a vallási tolerancia, ami elkerüli a világ figyelmét. Miközben sokféleképpen járulunk hozzá a világ fejlődéséhez, például az akadémikus tudományok, a sport és a vallás terén, addig szociális és gazdasági kihívásaink meglehetősen korlátozzák a lehetőségeinket. Országunk egyedülálló, hatalmas emberi és természeti erőforrásokkal rendelkezik, ezért bizalommal tekintünk a jövőbe.

AUSZTRÁLIA (Sydney)
Chris Paul (61), szabadúszó

A világ egyik nagy problémája, hogy túl sok az ember, és túl nagy a kapzsiság. Aggasztó, hogy a válsággócok miatt drágulni fog az üzemanyag. Az ausztrálok azonban mindezzel nem foglalkoznak, mindenki csak magával törődik.
Országunkban a nagy aszály és a nagyvállalatok zabolátlansága ellehetetleníti a kisvállalkozókat. Szerencsére gazdaságilag jó a helyzet, bőséges ásványkincskészletünk van, és tizenegy év után végre munkapárti kormány került hatalomra. Igaz, a lakosság túlnyomó része nem ért egyet a kormány döntéseivel, és úgy gondolkodik a politikáról, hogy bár háttérben van, túl nagy a befolyása a mindennapi életben. A vallás iránt csak a fundamentalisták érdeklődnek.

LENGYELORSZÁG (Żywiec)
Jarek Gender (28), auditor
Elvárnám a gazdag országoktól, hogy többet tegyenek a szociális, gazdasági és egyéb területeken lévő egyenlőtlenségek ellen.
Országunk éppen felívelő szakaszban van, próbálunk felzárkózni Nyugat-Európához, mindenképp előnyöket kell kovácsolnunk abból, hogy az unió tagja lettünk. Sok embert ismerek, akiknek jó végzettségük van, jól keresnek, beszélik az idegen nyelveket, és külföldön töltik a szabadságukat. Másfelől azonban rengetegen vannak, akiknek el kellett hagyniuk Lengyelországot, hogy megfelelő munkát találjanak.
A vallás egyre kisebb szerepet játszik az emberek életében, csakúgy, mint a politika. A sokéves folyamatos csalódás után az emberek nem nagyon hisznek az új kormánynak, és keveseket érdekel, hogy mi zajlik a fejük felett.