Vissza a tartalomjegyzékhez

Lukács András, Párizs
Mesebeli dinasztia
Indiában él a francia trónörökös?

Negyvennyolc éves indiai ügyvéd, nem beszél franciául, nem járt még Franciaországban. Legérdekesebb ismertetőjegye, hogy ő a francia trón legesélyesebb örököse. Az indiai Bophalban élő Balthazar Napoleon de Bourbon ugyanis egyenes ági Bourbon-leszármazott, így a trón iránti igényével megelőzi a legitimisták által hivatalos trónörökösként számon tartott XX. Lajost, aki csak a család egyik Anjou-oldalágának leszármazottja.

Balthazar Napoleon de Bourbon mindeddig csak azt szerette volna elérni, hogy ismerjék el, hogy a Bourbon-házhoz tartozik. Arról álmodni sem mert, hogy egy szép napon kiderül: ő a legesélyesebb trónkövetelő. „Én mint Franciaország királya? Na, ezen jót nevettem, amikor megtudtam a hírt” - nyilatkozta a Le Figarónak a „trónörökös”. „Egy reggel az egyik barátom telefonált és megkérdezte, hogy milyen királynak lenni. Azt hittem, szórakozik velem. Azzal persze mindig tisztában voltam, hogy Bourbon vagyok, de sohasem gondoltam volna, hogy én vagyok az első az örökösödési rangsorban.”
Balthazar Napoleon de Bourbon ősei ugyanis évszázadokon keresztül hagyományozták tovább a Bourbon-eredet történetét, a katolikus vallást, illetve befolyásos pozícióikat India különböző tartományainak uralkodóinál, büszkén vállalva a francia eredetet. Napoleon Balthazar de Bourbon gyermekei szintén francia nevet viselnek - Frédéric, Michelle, Adrien -, hatalmas, burzsoá berendezésű házának bejárata fölött pedig stílusosan a Maison de Bourbon (Bourbon-ház) felirat látható a dinasztia címerével.
A Bourbon-dinasztia Európa egyik leghíresebb és legnagyobb befolyású uralkodóháza, amelynek alapítója IV. Henrik francia király, akit legtöbben a „Párizs megér egy misét” mondásáról ismernek. Az ő leszármazottai ültek a francia trónon folyamatosan egészen 1793-ig, XVI. Lajos kivégzéséig. A forradalom és a Napóleon-évek után 1815-ben foglalta el újra Bourbon-uralkodó a francia trónt, XVIII. Lajos személyében. A Bourbon-dinasztia uralkodásának az 1830-as forradalom vetett véget, Chambord gróf 1883-as halálával pedig megszakadt az egyenes ág. A trónigényt a nem túl nagy számú francia, királypárti Anjou-oldalág tartja számon, szerintük a francia trón jogos örököse az 1974-ben született XX. Lajos (lenne).
Az Indiában élő Bourbon-leszármazottakról korábban már többször beszámoltak, nemrégiben jelent meg azonban a görög Mihály herceg történelmi regénye Le rajah Bourbon (A Bourbon-rádzsa) címmel, amely IV. Henrik unokatestvérének, Jean-Philippe de Bourbonnak és leszármazottainak életpályáját mutatja be. Mihály herceg - aki I. György görög király unokája - kutatásai során arra a következtetésre jutott, hogy Balthazar Napoleon de Bourbon a legidősebb egyenes ági leszármazottja a híres Bourbon-dinasztiának.
A legenda szerint ugyanis Jean-Philippe de Bourbon, IV. Henrik unokatestvére számos kalandot követően Indiában telepedett le. Jean-Philippe - akinek létezését sokan kétségbe vonják, neve ugyanis nem szerepel a Bourbon-család krónikáiban - azt követően hagyta el Franciaországot, hogy párbajban megölt egy francia nemest. Menekülése során, útban Spanyolország felé kalózok fogságába esett, akik Egyiptomba vitték. Sikerült megszöknie, de ekkor az etióp hadsereg kezébe került, ahonnan egy újabb sikeres szökést követően India partjainál szenvedett hajótörést. Előbb Agrába, később Delhibe ment, ahol a mogul Akbar császár rangjának megfelelően bánt vele. A történet innen mesébe illő: Akbar császár a sógornőjét adta feleségül Jean-Philippe-hez, és kinevezte a fegyveres erők parancsnokának.
Jean-Philippe leszármazottai később továbbvándoroltak az országban, és előbb Gvaliorba, majd 1775-ben Bhopalba érkeztek, ahol az uralkodó réteg tanácsadói lettek közel két évszázadon keresztül.
A Bourbon-családnak Jean-Philippe érkezésétől kezdve saját kápolnája és jezsuita papjai voltak, ennek köszönhető a család történetének viszonylag pontos rögzítése és a katolikus vallás megőrzése. Az 1971-es év fordulatot hozott a család történetében: ekkor szűnt meg Indiában a maharadzsák, a nábobok és a bégumok hatalma, így az indiai Bourbonoknak életükben először dolgozniuk kellett.
Mihály herceg az angol Guardiannak azt nyilatkozta, hogy könyve megjelenése után a spanyol Bourbonok - Spanyolországban még mindig ők uralkodnak -, illetve a francia leszármazottak is örömmel és érdeklődéssel fogadták, hogy a családnak van egy elfelejtett régi ága. A tervek szerint a család tagjaitól vett hajszálak segítségével DNS-vizsgálatokkal szeretnék bizonyítani a rokonságot.
Balthazar Napoleon de Bourbon szívesen áll a vizsgálatok elébe, de saját örökösödési jogával kapcsolatban szkeptikus. Véleménye szerint ugyanis a királyság története tele van véres eseményekkel, úgyhogy nemigen szeretne trónra kerülni. Erre szerinte nem is lenne sok esély, ugyanis tisztában van azzal, hogy Franciaország demokrácia - igaz, olyan, amelyet szokás úgy jellemezni, hogy király nélküli királyság.