Vissza a tartalomjegyzékhez

S. L.
Horthy-mosdatás
Interjú vitéz Székely Lászlóval, a Horthy Miklós Társaság elnökével

Mi a céljuk a rendezvénnyel?
- Hogy minél hitelesebben tájékoztassuk a jövő nemzedékét Horthy Miklósról és az ő koráról. Ami jelenleg van, az ugyanis nem elfogadható.

Mint a meghívóban olvasható, a konferencia fővédnöke vitéz Horthy Istvánné főméltóságú asszony, társelnökök Mádl Dalma aszszony, valamint „várhatóan” Vizi E. Szilveszter MTA-elnök. Ez mit jelent a gyakorlatban?
- A rendezvény támogatását. Mádl Dalma asszony korábban személyes jelenlétével támogatta a Horthy halálának évfordulóján megtartott bazilikai szentmisét is.
Horthy személye sokak számára vitatott, sőt ellentmondásos. Önök szerint Horthy politikája ma is alternatívát jelenthet?
- Szó sincs erről. Itt csak azt látjuk fontosnak, hogy egyszerűen magyarnak kell lennünk, és Magyarország érdekeivel kell azonosulnunk. Sajnos a mai vezetés nem mondható magyarnak. Horthynak is voltak hibái, azt azonban nem lehet elvitatni tőle, hogy az országnak és a nemzetnek jót akart.
Miért nem esett szó a konferencián a Horthyval kapcsolatos „kényes kérdésekről”, mint a fehérterror vagy a zsidótörvények témájáról?
- Itt egy rossz megfogalmazás terjedt el: a korábbi vörösterror ugyanis a rendszer fennmaradását szolgálta, a kommunisták bukása után, még Horthy hatalomra kerülése előtt. A „fehérterrornak” nevezett népi bosszú - amit a Horthynak alá nem rendelt különítmények támogattak - a bűnösök megbüntetését szolgálta, és ezt Horthy leállíttatta. A zsidótörvények pedig arra szolgáltak, hogy Hitlert lecsillapítsák, és a zsidóságnak a német megszállásig nem is esett baja. A vidéki zsidóság elhurcolásakor még nem volt ismert valódi sorsuk (az angolok, amerikaiak előtt sem).
Én nem így tanultam a történelmet, és a végeredmények sem őt igazolták.
- Nézze, sem én, sem ön nem élt akkor. Én több olyan emberrel beszéltem - így a főméltóságú asszonnyal is -, aki azt mondja, hogy abban a helyzetben, amibe az ország akkor került, Horthy nem tehetett mást. Különböző kényszerítő körülmények hatására kellett meghoznia a döntéseit. Ilyen helyzetben - ha akkor éltünk volna -, lehet, hogy mi sem tudtunk volna másként dönteni.