Vissza a tartalomjegyzékhez

Hubert József, Hajdú Sándor
Csapatmozgások
Kóka doktor jött, Molnár doktor ment

A volt elnököt lejárató óriásplakát-kampány, első nekifutásra döntetlen eredmény és megismételt szavazás - izgalmasra sikerült az SZDSZ pártelnökválasztó kongresszusa. Kóka János győzött, de Fodor olyan jól szerepelt, hogy utólag joggal mondhatta: „Mögöttem áll az SZDSZ fele.”


Fotó: Vörös Szilárd

Nem egy frekventált helyre szervezte küldöttgyűlését az SZDSZ: a XI. kerületi sportcentrumhoz - akár a párt feltámasztásához - egyetlen út vezet. Ha odakint langyos volt az idő, a csarnokban egyenesen forró. Mielőtt Kóka János és Fodor Gábor még egy utolsó alkalommal egymásnak feszültek volna, az ülést levezető Pető Iván kért magának szót. A pártatya kommentálta azokat a Kuncze Gábort lejárató transzparenseket, amelyek az ellopott rendszerváltást és az elárult liberalizmust köszönik meg. Mint az a hét során kiderült, a százhúsz budapesti óriásplakátot egy még be sem jegyzett cég, a Mártiriusz Ingatlanforgalmazó és Hirdető Kft. vállalta be. A szakértők szerint a minimum 10 millió forintos véleménynyilvánítást megfinanszírozó cég vezetője korábban a jobboldalhoz közel álló lapokban publikált.
Fodor Gábor lépett először a hat-hétszáz küldött elé, és látványos fogásként félretette beszédét: „amihez ész kell, azt tudjátok; én a szívetekhez szeretnék szólni” - mondta, majd felmondta a kampányanyagát, csak nem papírról, hanem fejből. Hitelesség; nem kell félni Orbántól; tiszta közélet - sorolta a témákat az idősebbik aspiráns. Ellenfele szintén saját programját tartotta fontosnak: siker, siker, siker, dolgozni, dolgozni, dolgozni, és a 2010-es első választók témája került napirendre. De megköszönte Kuncze hatéves munkáját, és hitet tett amellett is, hogy a szavazás után össze kell fognia riválisával.
A küldöttgyűlés megosztottsága nyilvánvaló volt már a beszédek alatt: azok a liberális politikusok, akik korábban elkötelezték magukat egyik vagy másik jelölt mellett, eleve favoritjuk környékén foglaltak helyet a teremben. Így Kóka mellett Horn Gábor, Kuncze Gábor, Fodor sorában Szent-Iványi István, Béki Gabriella ült. Az előzetes regisztrációnak megfelelően a tagok nem kevesebben, mint negyvenen kértek szót maguknak öt percre (csak öszszehasonlításképpen: tavaly, a Fidesz hasonló rendezvényén mindösszesen három felszólaló, no meg egy árpádsávos zászló akadt). A többórás felszólalásözönben akadt érdekes momentum is, így például az egyik küldött a kibékülés jegyében paintball-bérletet adott mind a két aspiránsnak. De ebben a blokkban kért szót magának Kuncze Gábor is, aki még egyszer, utoljára Kóka mellett tette le a voksát.
Miután a küldöttek végigülték a negyvenedik ötperces felszólalást is, kezdetét vette a dráma. A folyosón elterjedt a pletyka, hogy Kóka János nyerte a csatát, amit később azzal magyaráztak, hogy az összeszámolás egy pontján a fiatalabbik jelölt behozhatatlannak tűnő előnyre tett szert, és később „értek csak meg” a Fodorra leadott voksok. Végül azonban az „első forduló” mérlege: 377 Kókának, 377 Fodornak. Hivatalosan három óra után pár perccel jelentették be, hogy döntetlen lett, eddigre azonban már mind a két elnökjelölt nekiállt személyes varázsa ismételt terjesztésének. Kókának jobban ment. A megismételt szavazás előtt a párt vezetői - akik közül legtöbben Kóka neve mellé húzták a strigulát - Fodor győzelmét vizionálták. Fiatal magyar demokráciánk legszorosabb pártelnöki versenyében végül Kóka Jánosnak hárommal több, Fodor Gábornak tízzel kevesebb küldött szavazott bizalmat, mint első alkalommal. Fodor köszöntése után Kókának nem kellett órákig várnia az első hivatalos gratulációig. Gyurcsány Ferenc közleményben köszöntötte „beosztottját”: „Magyarországnak szüksége van egy erős liberális pártra, szüksége van rátok” - írta.
Az új elnök SZDSZ-e elsősorban a sikeres, versenyképes fiatalok megnyerésére tör, éppen azokra számít, akik eddig a Fidesz masszív táborát adták. Márpedig erre esélye sincs a pártnak - fogalmaz keseregve a kongresszus után az egyik régi motoros ügyvivő, aki az ünneprontást elkerülendő kért magának névtelenséget. A Fodor-pártiak másik ügyvivője, Szent-Iványi István szerint az SZDSZ-nek éppen az esélyegyenlőség megteremtésére kell építenie a politikáját, sokan ugyanis a szolidaritás hangsúlyosabbá tételétől várják a párt megújulását. A megosztottság jelen van a pártban, de reméli az ügyvivő testületben sikerül a programokat összefé-sülni. A párt irányvonalának alakítása szempontjából alapintézménynek számító gárdában amúgy kisebbségbe került az új elnök. Olyan testülettel kell szót értenie, amelyben Fodor mellett ott ül Gulyás József, John Emese, Szent-Iványi István és Béki Gabriella, és biztosan csak Horn Gábor, Wittinghof Tamás, Magyar Bálint és Világosi Gábor szavazataira számíthat. Egyelőre kakukktojások: Gusztos Péter, Demszky Gábor és Weinek Leonárd. Az egyik Fodor-párti vezér kortes véleménye szinte általánosnak mondható a párt jól körülhatárolható oldalán: a mostani választás igazi tétje az volt, hogy sikerül-e Gyurcsány Ferencnek egy újabb pártot gründolni. „Csak komoly szervezéssel és komoly vásárlóerővel, kvázi személyes ígéretekkel bírta Kóka nyertesre hozni a mecscset” - állítja az ideológus, ami neki azt jelzi, hogy a küldöttek valamit megéreztek a tétből. Kókát a nekikeseredett aktivisták „kényszer szülte kakukkfiókának” tartják, aki miniszterként nem fogja „megcibálni az MSZP bajszát”, és a pártban a régi arcok fognak dominálni. Ennek ellentmondó hírek azonban tucatszámra látnak napvilágot, hiszen az elmúlt napokban mind Kóka, mind Fodor holdudvarából a két fél között szárba szökkenő stabil együttműködés híreit hallani. Ennek realitását többek között az is adja, hogy a miniszter még a kampány során pozíciót ígért a vesztesnek.
Már a küldöttgyűlés szüneteiben szárnyra keltek azok a hírek, amely szerint Kóka győzelme kihatással lehet az SZDSZ minisztereinek további ténykedésére, mivel az új pártelnök meghirdetett pártprogramjának alapeleme a koalíciós szerződés felülvizsgálata és a liberális kormányzati szerep megerősítése. Göncz Kinga helyére az eddigi washingtoni nagykövetet, Simonyi Andrást emlegették a folyosókon, Persányi Miklós pedig állítólag már régóta szeretett volna „megszabadulni terhétől”.
Molnár Lajos távozása azonban mindenkit váratlanul ért. Az egészségügyi miniszter lapzártánkkal egy időben személyes indokokra hivatkozva nyújtotta be lemondását. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szinte azonnal elfogadta az írásbeli kérelmet, egyben köszönetet mondott Molnár eddigi munkájáért. Hivatalos utód még nincs, a koalíciós megállapodás értelmében az SZDSZ jelöl majd új minisztert.

Megbukott a kormány egészségügyi politikája - értékelte a történteket Navracsics Tibor, a Fidesz frakcióvezetője szerdai sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki politikus szerint törvényszerű volt Molnár Lajos elköszönése, ami egyértelműen a kormányzati politika válságát és egy újabb, a Gyurcsány-kormányhoz köthető vállalkozás végét jelzi.
Kökény Mihály, az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának szocialista elnöke annyit mondott a Heteknek, hogy Molnárnak „komoly érdemei vannak a reformok felgyorsításában”, egyben kijelentette, hogy „a kormány nem tér le az egészségügyi reform útjáról, és megteszi azokat az ésszerű korrekciókat, amit a távozó miniszter is megtett volna”.
„Ha Molnár Lajos egészségügyi miniszter hamarabb lemondott volna, akkor többet segített volna az egészségügyön” - jelentette ki Hock Zoltán, az MDF elnökhelyettese. Hock szerint Molnár Lajos egy olyan „gyáva hajóskapitány”, aki az általa vezetett süllyedő hajót a legénységgel együtt hagyja magára.
Az egészségügyi miniszter lemondását folyamatosan követelő Kereszténydemokrata Néppárt szóvivője, Halász Zsuzsa úgy vélekedett: „mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy az üzleti érdekeket szem előtt tartó folyamat, amelyet Molnár Lajos úgymond reformként az egészségügyben elindított, egyértelműen betegellenes, de mondhatnám azt is, hogy emberellenes”. Emellett kifejtette a párt véleményét arról is, hogy nem Molnár az egyetlen bűnös az egészségügy mai állapotárért: ebből Gyurcsány Ferenc is kivette a maga részét.

Kóka János, az SZDSZ hétvégén megválasztott elnöke is reagált a történtekre: „az SZDSZ megköszöni Molnár Lajos eddigi munkáját, elismerjük az egészségügy átalakítása érdekében végzett tevékenységét és eredményeit”. Kóka kijelentette: a liberális párt továbbra is elkötelezett a reformok iránt, és felelősséget vállal a szaktárca tevékenységéért. Az SZDSZ elnöke estére rendkívüli ügyvivő testületi ülést hívott össze, amely után bejelentette: a koalíció feltétele az egészségügyi reform végrehajtása, amelynek a liberálisok szerint elengedhetetlen része a több-biztosítós rendszer bevezetése. Molnár Lajos egészségügyi miniszter utódjául pedig a következő napokban, „de ha kell, a hetekben” fogják kiválasztani azt a személyt, aki elkötelezett távlati terveik mellett.