Vissza a tartalomjegyzékhez

Hetek-összeállítás
Késik a varsói gyors
Magyarországon nincs következménye a püspökök ügynökmúltjának

Stanislaw Wielgus varsói érsek viharos lemondatása után a lengyel püspöki kar úgy döntött, hogy kivizsgálja valamennyi főpap múltját annak érdekében, hogy az egyház kikerülhessen a súlyos bizalmi válságból - jelentette hétvégi számában a brit Observer, amely részleteket idéz egy lengyel pap, Tadeusz Isakowicz-Zaleski megjelenés előtt álló könyvéből.
A dokumentumok szerint a teljes papságot tekintve a 15 százalékot is elérhette a beszervezett egyházi személyek száma. A bécsi Kathpress hírügynökség szerint Magyarországon a Kádár-rendszer idején a Katolikus Püspöki Konferencia „teljesen az állam utasításaitól függött”.


Ján Sokol pozsonyi érsek

Tadeusz Isakowicz-Zaleski szerint a Szolidaritás mozgalom elindulása és II. János Pál pápává választása után a titkosrendőrség különös figyelmet szentelt az egyházi személyek beszervezésére, meglehetős eredménnyel. A katolikus pap könyvében név szerint készül megnevezni azokat a püspököket, akik besúgóként együttműködtek a Szolidaritás ellen fellépő Jaruselski tábornok rendőrségével. Az Obser-ver idézi Lech Walesát, a Szolidaritás alapítóját, aki az ügynökbotrányt kommunista ügynökök „destabilizációs tevékenységének” véli, amellyel a Vatikán és Lengyelország viszonyát akarják megzavarni. Más értelmezések viszont felhívják a figyelmet arra, hogy az antikommunista tisztogatás ígéretével hatalomra kerülő Kaczinsky-fivéreknek is érdekében állhat az, hogy „lebuktassák” a katolikus klérusban megbúvó kommunista ügynököket. Korábban ők voltak azok, akik Lech Walesát is ügynökmúlttal vádolták meg, amelyet a volt államfő eddig következetesen cáfolt.
Lengyelország mellett Szlovákiában is közéleti téma egyes főpapok múltja. A pozsonyi nemzeti levéltár január 12-én nyilvánosságra hozta a nemzetbiztonsági hivatal ügynöklistáját, amelyen Ján Sokol Pozsony-Nagyszombat megyei érsek neve is szerepel. Sokol a dokumentum szerint 1972-től működött együtt a titkosszolgálattal, 1989-ben előléptették, titkos ügynöki státusba került, Svatopluk fedőnéven. Sokol egy videofelvételen keresztül, rossz egészségi állapotára hivatkozva, határozottan elutasította az ügynökmúltjával kapcsolatos vádakat, amelyekről a nemzeti levéltár csupán két oldalnyi dokumentummal rendelkezik. A többi, Sokollal kapcsolatos iratot állítólag még 1989-ben megsemmisítették. Ján Sokol decemberben egy másik botrány részese is volt, amikor egy televízióműsorban a nácikkal együttműködő szlovák bábállam vezetőjét, Jozef Tiso pátert és az általa vezetett rezsimet méltatta. Sokolt akkor Ivan Gasparovics szlovák elnök és Robert Fico kormányfő is élesen bírálta.
Magyarországon nincs következménye a múltnak - jelenti ki Paul Lendvai osztrák újságíró a Der Standard című bécsi lapban megjelent írásában. Míg a lengyel ügynökbotrány lehetőséget ad arra, hogy „rendezzék a sorokat, addig Magyarország ebben a vonatkozásban is a politikai erkölcsiség kudarcát éli át” - állítja Lendvai. Lengyelországgal ellentétben Magyarországon az egyházi vezetők múltját nem világították át érdemben, és nem lett következménye annak sem, amikor „Ungváry Krisztián fiatal történész leleplezte, hogy Paskai László (már nyugalmazott) bíboros és számos más egyházi tisztségviselő is besúgói tevékenységbe bonyolódott” - írta Lendvai.
A Kathpress bécsi katolikus hírügynökség idézte egy már elhunyt magyar püspök, Cserháti József 1994-ben tett nyilatkozatát, amelyben elismerte, hogy az egyházvezetés minden részletre kiterjedően egyeztetett a kommunista hatóságokkal. Cserháti - aki maga is 19 éven keresztül a püspökkari konferencia titkára volt - elmondta, hogy Lékai bíboros vezetésével négy püspöknek meg kellett jelennie Miklós Imrének, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének a hivatalában, és „el kellett játszaniuk a konferenciát. Azután az állami hatóság döntötte el, hogy miről szabad tárgyalni a püspöki konferencián és miről nem, vagy hogy bizonyos kérdéseket hogyan kezeljenek. A konferenciát aztán lehallgatták, így ellenőrizték a püspökök engedelmességét”.