Vissza a tartalomjegyzékhez

M. R. – S. L.
Fotóalbum mindenkinek
Demecs Zsolt: A Tóra népe

A Művészetek Palotájában a héten mutatták be Demecs Zsolt fotográfus könyvét A Tóra népe címmel. A felekezetileg kívülálló szerzőnek a judaizmus irányzatait és ünnepeit bemutató kötete „a megértésnek, a hagyományok tiszteletének, az együttműködésnek és a szeretetnek a megnyilvánulása” - méltatta az albumot Baric Imre, a könyvet megjelentető 9s Műhely igazgatója.


Demecs Zsolt Eszter lányával a könyv bemutatóján
Fotó: S. L.

Mint a szerző, Demecs Zsolt utalt rá, a rendszerváltás óta tanúi lehetünk egy zsidó kulturális és vallási reneszánsznak. A fotográfus könyvében ezt a zárt világot megkapó módon tárja fel: nem egy rituálékba merevedett, letűnt életformát jelenít meg, hanem az ünnepek jelentésén és hangulatán keresztül kívülállók számára is érthetővé, közelvalóvá teszi a judaizmus mai arcát. Oberlander Baruch, a Vasvári Pál utcai lubavicsi zsinagóga rabbija az Ezékiel próféta könyvének 37. fejezetében leírt próféciával - a megelevenedő száraz csontokkal - hozta kapcsolatba a könyv üzenetét, a minduntalan megújuló életet, életszeretetet.
A kiadvány különlegessége, hogy nem kegytárgyakat vagy zsinagógákat - talán egyedül a Tóra kap főszerepet a dologi világból -, hanem hitüket átélő emberi arcokat mutat be, ettől „él” az album. „Aki az Istent szeretné megérteni, annak először a zsidókat kell megismernie” - szól a kötet mottója. Egy olyan népet, amelynek egyik legfontosabb eredeti célja a bibliai Isten ismeretének és szeretetének közvetítése a család, valamint a tágabb közösségek felé. A Tóra ünnepeinek rendkívüli közösség-összetartó erejük van: elszakítva a hétköznapi világ gondjaitól egymásnak is jobban lehet örülni. Az ortodox hívők például hetente ünnepelnek: náluk a Szombat meghitt fényei a családi élet boldogságát árasztják.
A hazai vallásos zsidó közösségekről szóló életképek érintettek és kívülállók számára egyaránt informatívak és érdekfeszítőek.