Vissza a tartalomjegyzékhez

Ferge Alexandra
Magyarországon polgárháború van
Váralján randevúztak a polgári körök

A Polgári Körök V. Országos Találkozója a maga egy-két ezer fős sokadalmával tovább erősíti azt a gyanút, amely szerint a Fidesz korábbi aktivistáinak csak töredékét tudja mozgósítani az őszi kampányban. A jobboldali párt nevével fémjelzett rendezvényen az ország összes eltökélt magyarjának illett volna jelen lenni.

A rendezvény kiadásait támogató érdeklődők potom kétszer kétszáz forinttal tudtak csak hozzájárulni a költségvetéshez. A bejáratnál mindenki túleshetett aznapi jócselekedetén, és gyorsan csatlakozhatott a „Jó reggelt Magyarország!” kiáltványhoz. A résztvevők minden különösebb averzió nélkül bízták rá adataikat a gyűjtőívek aktivistáira, ezzel is jelezve, hogy egyetértenek a Fidesz őszi kampányprogramjával. A kisebb anyagi, illetve papírgonddal küszködő tömegen átvergődve vásári hangulat fogadja az embert. Mindenféle nemzeti ereklye megtalálható itt, ami csak a giccsbe hajló művészet szintjén meg bírja testesíteni a nemzeti öntudatot. Az ideológiai turmix remek példáját adja a Jézust szkíta hercegnek kikiáltó Badiny Jós Ferenc Magyar Biblia című könyve, melyben szentképek, erdélyi történetek és ősi magyar versek illusztrálják, hogy mi teljesen mások vagyunk, mint a többi népek.
Családosok, nyugdíjasok és fiatalok várták a rendezvény megnyitását, melyet közös ima követett a helyi tradicionális egyházak képviselőivel. A folyamatosan érkező résztvevők a „Magyarnak lenni - itthon!, avagy miért is gyűltünk ma egybe” címet viselő előadásba kapcsolódhattak be Rókusfalvi Pál professzor segítségével. „Az 1956-os forradalom 50. évfordulója idején magyarnak lenni azt jelenti, hogy a forradalomnak megfelelően kell élni.
A történtek megrengették a világot, de nálunk maradt minden a régiben. Sajnos a forradalom még nem fejeződött be, csak szünetel. Ne ámítsuk magunkat: Magyarországon hosszú évek óta polgárháború van” - vélekedett a tudósember.
Beszédét Wittner Máriának a kommunizmus emléknapján elmondott parlamenti beszédével gazdagította: „A kommunizmus emléknapján megidézem az áldozatokat, élőket és holtakat, hogy együtt vádoljuk a szocialista köntösbe bújt hóhérainkat. Vádoljuk őket, mert a lenini utat nagy igyekezettel honfitársaink csontjaival kövezték ki. Vádoljuk őket, mert kiirtották az emberekből a hitet, a reményt, a morált egy emberibb jövő érdekében. Ezek alapján soha nem lesznek képesek arra, hogy magyar politikusként egy nemzet érdekében cselekedjenek. Milyen jog alapján ülnek a mai parlamentben még most is, és alkotnak törvényeket a tönkretett, kifosztott, megalázott nemzet számára?! Ezért a szent korona tana és a magyar nemzet nevében erkölcsi hullává nyilvánítom őket.”
A lelkes hallgatóság tapsviharában egyesek újból a forradalom szellemét vélték érzékelni. Rókusfalvi arra szólította fel az ifjúságot, hogy „alapítsanak családot, erősödjenek meg, és töltsék be a Kárpát-medencét”.
A babgulyás és a pörkölt elfogyasztása után a meghívott határon túli magyar szervezetek képviselői tartottak előadást, majd egy felhívást is megfogalmaztak, melyben a parlamenti pártokat sürgetik, hogy álljanak végre neki az önrendelkezés elismerésére épülő nemzetstratégia megfogalmazásának.