Vissza a tartalomjegyzékhez

Joób Viktória
A Mayflowerre emlékezve

385 éve ezen a napon, 1620. szeptember 16-án indult el a Mayflower nevű hajó fedélzetén 102 utassal az angliai Plymouthból, hogy az Újvilág felé vegye útját. A brit korona Virginiát jelölte meg úticélul, ahol akkor már gyarmati lakosok, üzletemberek és protestánsok laktak. A hányattatásokkal teli út novemberben ért véget, amikor megérkeztek Massachusettsbe. December végére már meg is alapították az első európai települést, Új-Angliát. 

A telepesek közül többen a független angol egyház tagjai voltak, akik azért utaztak Amerikába, hogy elmeneküljenek az anglikán egyház üldözése elől. Tíz évvel ezt megelőzően ugyanezen egyházhoz tartozó egyének egy csoportja Hollandiában keresett vallási szabadságot. A holland gazdasági lehetőségekkel elégedetlen egyháztagok azonban úgy határoztak, hogy William Bradford vezetésével Virginiába utaznak, ahol 1607 óta már létezett egy angol gyarmat Jamestownnál. Új-Anglia megszületését követően a telepesek törvényeket alkottak, amelyekkel a mai napig is működő amerikai demokrácia alapjait rakták le. A „zarándok” kifejezés egészen a 19. századig nem volt használatos a helyiek között. Az elnevezésre egy kéziratban bukkantak rá, melyben Bradford kormányzó azokról a „szentekről” beszél, akik zarándokokként hagyták el Hollandiát. A szónok, Daniel Webster 1820-ban, Plymouth alapításának 200. évfordulóján pedig a „zarándok atyákról” (Pilgrim Fathers) beszélt. Ezt követően került be a kifejezés a mindennapi szóhasználatba.