Vissza a tartalomjegyzékhez

Kalmár Erika
Támogatás új diplomás munkahelyekhez

Pályázatot írt ki a munkaügyi miniszter a pályakezdő diplomások foglalkoztatására. A pályázat követelményrendszere külön előnyben részesíti a felvételre kerülő munkaerő magas szintű képzettségét (diploma, nyelvtudás, számítástechnikai ismeret, piacképes szakképzettség stb.), az egyszerre több új munkahelyet létrehozó projekteket, továbbá külön honorálja azokat a munkahelyteremtőket, akiknél az alkalmazottak jelentős része a munkanélküliek közül kerül ki. A pályázati anyagokat 2005. augusztus 31-ig folyamatosan be lehet nyújtani. 

A pályázat során elnyerhető támogatás „futamideje” legfeljebb kilenc hónap, összege pedig a ténylegesen felmerülő havi bérköltség és a hozzá kapcsolódó járulékok együttes összegének a 60 százalékára tehető. Ez az arány azonban 50 százalékra módosul, amennyiben nem munkanélküliként regisztrált személyek alkalmazására kerül sor. A támogatás alapjául maximum 200 ezer Ft/fő/hó bérköltség vehető figyelembe, részmunkaidős foglalkoztatottak esetén pedig arányosan igényelhető a támogatás.
Vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak azok a munkaadók, akik a beruházásukat legkésőbb 2005. november 15-éig befejezik, és azzal legalább öt új munkahelyet teremtenek. A benyújtott pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 30 millió forintnyi hozzájárulás igényelhető. Ezenfelül, száz új munkahelyet elérő munkahelyteremtő beruházás esetén, az egy projektre jutó támogatás összege még további 20 millió forinttal növelhető. A pályázathoz kapcsolódó formanyomtatványok megtalálhatók és letölthetők az illetékes minisztérium internetes honlapjáról () A beérkezett pályázati dokumentációk elbírálása a benyújtásukkal párhuzamosan, folyamatosan zajlik.