Vissza a tartalomjegyzékhez

Kertész Péter
Bizalmas nyomozás cionista ügyben

A 2002-ben megjelent A Komlós című könyvem anyaggyűjtése során jutottam a Történeti Hivatal jóvoltából a BM III/III-1/C Szigorúan titkos! OBJEKTÍV DOSSZIÉ-hoz. Száma: 11-OD-2981. Az objektum megnevezése: „Ellenséges tevékenységet kifejtő cionisták.” A belső elhárítás alaposságára jellemző, bár nyilván nem egyedi anyagot a javarészt interjúkból álló könyv összeállításánál nem használtam fel. Hogy most mégis közreadom, arra a napjainkban tapasztalható felfokozott hisztéria késztet, amely a legkülönfélébb ellenségkeresés technikáiban megnyilvánul.

Összefoglaló jelentés

K. ellenőrzés útján 1973. október 23-án birtokunkba került nyolc db írógéppel, indigóval sokszorosított azonos szövegű „Magyar Zsidó Önvédelmi Bizottság” aláírású, cionista nézeteket tartalmazó ellenséges levél. Az ismeretlen levélíró vagy levélírók mint „magyar értelmiségi mozgalom” tagjai két gépelt oldalon felhívást intéztek a címzettekhez, hogy „támogassák Izrael harcát”, akadályozzák meg az arab népeknek nyújtott segítséget.
Címzettek: 
1. Abody Béla ig. Vidám Színpad Bp. Révay u. 18.
2. Bessenyei Ferenc színművész Madách Színház
3. Özv. Kellér Andorné 1137. Bp. XIII. Budai Nagy Antal u. 3.
4. Komlós János ig. Mikroszkóp Színpad
5. Dr. Ortutayné Novy Anna 1024. Bp. II. Szilágyi E. fasor 13/15
6. Sásdi Sándor író 1165. Bp. Mátyásföld, László u. 9/a.
7. Dr. Straub F. Brunó professzor 1025. Bp. II. Endrődi S. u. 18/a.
8. Benedek István író 1124. Bp. XII. Zólyomi lépcső 4.
Feladóként: M. Ené 1125. Bp. Istenhegyi út. 14. sz. van feltüntetve.
Figyelembe véve a terjesztett anyagok tartalmában rejlő társadalmi veszélyességet, ismeretlen tettes, illetve tettesek felderítésére a BM III/III/II/4-a. alosztállyal közös intézkedési terv alapján ügyjelzésként bizalmas nyomozást kezdeményeztünk és az alábbi intézkedéseket hajtottuk végre:
1. Javaslatunkra a Legfőbb Ügyészség a leveleket lefoglalta, majd a BM III/1 osztály az ügyben nyomozást rendelt el.
2. Megállapítottuk, hogy az ellenséges leveleket 225/2 BU írásképletű kisbetűs írógéppel írták. Ellenséges levelek, illetve gépírás nyilvántartásban nem szerepel.
3. Szakértői vizsgálatok:
a. Orvosszakértői vizsgálat vércsoportot nem mutatott ki, mivel a ragasztás nem nyállal történt.
b. Nyelvész- és írásszakértő véleménye szerint: a fogalmazvány értelmiségi jellegű. Szerzője jól ismeri az újságok politikai tárgyú cikkeinek frazeológiáját. Helyesen használja az idegen szavakat és neveket, vagyis iskolázott, tanult ember. A szöveg helyesírásában a pesti kiejtésre jellemző vonások találhatók, de előfordulnak tiszántúli és palócos kiejtések is. Életkorát 45-50 évben állapítják meg.
4. A feladóként feltüntetett M. Ené-vel kapcsolatosan megállapítottuk, hogy a megjelölt címen ilyen nevezetű személy nem lakik. Viszont létezik M. Béla Róbertné sz. Kutasi Katalin (Budapest, 1926. VII. 2. Tanner Erzsébet) operaénekesnő és családja Budapest XII. Istenhegyi út 89. sz. alatt. 
Ellenőrzésükre intézkedéseket tettünk, ennek során nevezett személyre K. ellenőrzést, a BM III/II/4-a alosztály részéről 3/a rendszabályt, valamint munkahelyeiken, az útlevélosztály irattárában, a XII. ker. Tanácsnál stb. adatgyűjtést folytattunk. A keletkezett adatokból tudomásunkra jutott, hogy M. Róbertné 1973. VII. 1-jétől 1974 I. 5-éig a Nemzetközi Koncertiroda hozzájárulásával, mint népdalénekes Jugoszláviában vendégszerepelt. Így a terjesztés időpontjában nem tartózkodott az országban. Férje, valamint gyermekeire vonatkozóan olyan adatok birtokába jutottunk, melyek alapján a Mercsényi család tagjai mint ellenséges levélírók kizárhatók.
Munkahelyeikről konspirált úton gépírásmintákat szereztünk be, és azokat, valamint hivatalos helyekről megszerzett írásos beadványaikat az írásszakértő - írásképlet és grammatikai szempontok alapján - elvetette, illetve nem hozta kapcsolatba az inkriminált anyagokkal.
M. Róbertnéval - miután a gyanúsított körből kizártuk - 1974. január 14-én az útlevélosztályon beszélgetést folytattunk. Kérdéseink arra irányultak, hogy tudomásunkra jussanak azok a személyek, akik lakhelyi vagy munkahelyi kapcsolatok során ellenséges levélíróként számításba jöhetnek. Mercsényiné az alábbi személyeket nevezte meg: 
A Nemzetközi Koncertirodán dolgozók közül S. Lili (S. Gáborné), N. Gábor.
Lakhelyén dr. H. Lajos orvos, és az Istenhelyi út 80. számú házban G.-ék.
A Nemzetközi Koncertiroda írógépmintáinak beszerzésére tett intézkedésünk során igénybe vettük a BM III/III/4. osztály segítségét. Hivatalos kapcsolatuk ekkor N. Gábor és Sz. Gábor koncertiroda előadókról már említést tett, mint olyan személyekről, akik évek óta szabálytalanságokat követnek el. „Munkájukban” nem tartják be az előírásokat, elégedetlen típusúak, nagy hangon hirdetik az ún. non-korformista nézeteket. 1973 októberében Sz. Gábort fegyelmi büntetésben is részesítették. A fegyelmi vizsgálat után azt terjesztették, hogy ellenük tulajdonképpen antiszemita vezetők üldözési kampányt kezdtek.
A hivatalos kapcsolat N. Gáborról és Sz. Gáborról készített feljegyzésében közli még, hogy nevezettek baráti kapcsolata L. András, aki néhány hónapig szerződésesként dolgozott intézményüknél. Jelenleg - ugyanabban az épületben - a Hanglemezgyártó Vállalatnál áll alkalmazásban.
L. Andrással kapcsolatban gyanú nem merült fel, hogy a koncertiroda helyiségéből írógépet lopott el. Ugyanis ugyanabból a szobából, ahol L. András korábban dolgozott, elveszett egy Consul típusú táskaírógép. A gyanút arra alapozták, hogy L. Andrásnak kétes egzisztenciájú barátai vannak, és korábban már kísérletet tett az épületből engedély nélkül írógép kivitelére, a rendészek azonban elfogták. Az ügyben - feljelentés alapján - az V. kerületi rendőrkapitányság folytat nyomozást.
A kérdéses írógéppel készült írásokat - amelyeket az eltűnés előtt készítettek - azonosítottuk a Nemzetközi Koncertiroda tulajdonában lévő többi írógép írásmintával és az ellenséges levelek írásképével. Az eltérő betűméretek miatt azonban egyik írógépen készült írást sem lehetett kapcsolatba hozni.
5. A címzettekkel kapcsolatban folytatott értékelésünk során megállapítottuk, hogy azok ismert személyek. Dr. Straub F. Brunó kivételével írók, illetve előadóművészek, vagy ezek özvegye. Az ismeretlen levélíró feltehetően céltudatosan választotta ki őket. Címüket telefonkönyvből írta ki, illetve akik nem szerepeltek a telefonkönyvben, azok részére a színház útján küldte.
Közülük Sásdi Sándor (1898. IX. 3. Hahn Paula) író, Bp. XVI. Mátyásföld, László u. 9. alatti lakosra vonatkozóan olyan adatokkal rendelkezünk, amelynek alapján megállapítható, hogy nevezett cionista nézeteket valló személy. Izraelbe kéziratokat juttat ki és azok az „Új Kelet” c. cionista újságban jelentek meg. A Héber Írószövetség - egy legközelebbi kiutazása során - „Herzl-díjjal” akarja kitüntetni. Rokonainak írt leveleiben aggódását fejezi ki az arab-izraeli háború miatt és Izraelt „igazi hazájának” nevezi.
Mivel a címzettek közül egyedül Sásdi Sándor cionista beállítottságú személy, feltételezhető, hogy az ellenséges levélíró vagy levélírók közelebbről ismerik, esetleg vele közvetlen kapcsolatban állnak. Így a részére küldött levelet olyan célból küldhették, hogy nála ellenőrizzék a levél tartalmának hatását.
Fenti feladatok végrehajtása során keletkezett újabb adatok alapján - az ismeretlen levélíró, illetve levélírók felderítésére - az alábbi intézkedések végrehajtását javasoljuk:
1. Az ügyjelzésben „Elvbarátok” fn.-en Rendkívüli Esemény dossziét nyitunk. 
Hi. Január 23. F. Papp Béla r.rgy.
2. Sásdi Sándor író személyének és környezetének ellenőrzésére, cionista kapcsolatai megállapítására K. ellenőrzést vezetünk be és a 3/a rendszabály alá vonjuk.
Hi. január 20. F. Papp Béla r.őrgy.
3. Figyelembe véve, hogy a névtelen levelek terjesztése író-, művészkörökben történt, feltételezhető, hogy a szerző személye is e körökhöz kapcsolódik. A III/III/4. osztályon keresztül megszervezzük a hasonló mondanivalóval rendelkező írók, művészek hálózati úton történő felkutatását.
Hi. január 20. F. Papp Béla r.őrgy., Szing Pál r.hdgy.
4. Ugyancsak a III/III/4. osztály írószövetségben lévő hálózati és társadalmi kapcsolatain keresztül megszervezzük a cionista nézeteket valló írók által beadott, géppel készült kéziratok részünkre történő konspirált beszerzését, az inkriminált anyagokkal való azonosítás céljából. 
Hi. folyamatos. F. Pap Béla r.őrgy., Szing Pál r.hdgy.
5. A III/III/4-a alosztállyal közösen a felmerülő és a levelek készítésével gyanúsítható személyeket hálózati ellenőrzés alá vonjuk.
Hi. folyamatos. F. Szing Pál r.hdgy.
6. M. Bélánéval történt beszélgetés alkalmával, az általa megemlített, a Nemzetközi Koncertirodánál dolgozó Neményi Gábor, Szász Gábor és a fegyelmileg elbocsátott Láng András cionistagyanús személyeket a III/III/4-a. alosztályon keresztül ellenőrzés alá vonatjuk. Beszerezzük írógépmintáikat, amiket azonosítunk, továbbá megállapítjuk, hogy kapcsolataik közül kik jöhetnek számításba az ellenséges anyagok írásánál.
Hi. március 15. F. Papp Béla r.őrgy., Szing Pál r.hdgy.
7. A BM. III/3. osztályon keresztül megszervezzük a budapesti postaforgalomban előforduló, kisbetűs írógéppel írt küldemények kigyűjtését és osztályunknak való folyamatos megküldését, azonosítás céljából.
Hi. folyamatos. F. Papp Béla r.őrgy., Szing Pál r.hdgy.
8. Az intézkedések során keletkezett adatokat folyamatosan értékeljük, azok eredményétől, az adatok jellegétől függően tesszük meg további intézkedéseinket.
Hi. folyamatos. F. Papp Béla r.őrgy., Szing Pál r.hdgy
Fentiek alapján kérjük a javasolt intézkedések végrehajtásának engedélyezését. 
A Belügyminisztérium III/III/3-b. alosztály Szigorúan titkos! Jelentését - Tárgy: „Elvbarátok” fn. ügyjelzésben - aláírták:
Zima Péter r.alezr. alosztályvezető, Iglói Pál r.alezr. alosztályvezető, Papp Béla r.őrgy., Szing Pál r. hdgy.
Budapest, 1974. január 18.
A javasolt intézkedések végrehajtását Szigetvári Árpád r.alezr. III/III/3.o. osztályvezető és Katona László r.alezr. III/II/4.o. osztályvezető engedélyezte.
(Közzétette: Kertész Péter Pulitzer-emlékdíjas újságíró)