Vissza a tartalomjegyzékhez

Kalmár Erika
EU-s támogatás a környezetvédelemben

Pályázatokról szóló sorozatunkban ezen a héten bemutatjuk a megújuló energiaforrások felhasználására és az energiahatékonyság növelésére irányuló EU-s forráshoz való hozzájutási lehetőséget (mely a KIOP-1.7.0-2004 kódot kapta). A támogatás célja a villamos energia megújuló energiaforrásokból való előállításának növelése, az energiahatékonyság növelése és a légszennyező kibocsátások csökkentése. 

A 2004 végéig rendelkezésre álló 1,2 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak költségvetési szervek, önkormányzatok, közhasznú társaságok, alapítványok, szövetségek, egyházak, köztestületek, egyesületek és belőlük alakult nonprofit konzorciumok, valamint kis- és középvállalkozások (kkv). A támogatás mértéke maximum 300 millió forint. Nem részesülhet támogatásban az a beruházás, amelynek összköltsége 125 millió forintnál kisebb. A projekthez minimálisan 25 százalék önrésszel kell rendelkezni.
40 százalékos támogatásban részesíthetik az intézmények energetikai korszerűsítését, a megújuló energiát termelő berendezések működtetéséhez szükséges tüzelőanyag biztosítását, átalakítását (faaprítékkészítő rendszerek, bálázó berendezések, növényolajprések telepítése), a geotermális energiahasznosítást, a napkollektoros rendszerek kialakítását. A felsorolt célok megvalósítását 30 százalékos támogatásban részesítik a kis- és középvállalkozások esetében, így például az épületek energetikai korszerűsítését, hulladék-hő hasznosítását is. Az energiahatékonyság növelést szolgáló beruházásoknál pályázatot benyújtani korszerűsítés céljából lehet, új építésekkel, bővítésekkel ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni. Számításokkal igazolni kell, hogy a beruházás gazdaságos, azaz hogy a mérőszámként használt megtérülési ráta eléri a 6,25 százalékot.
A pályázatokat 2004. február 16-tól május 21-ig lehet benyújtani az Energia Központ Kht.-hoz. Részletes információ a honlapokon található. Az utóbbi honlapról megismerhetjük a hazai finanszírozású pályázatokat is. A Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) keretében jelenleg nyolc áll a magán, az önkormányzati, a nonprofit, illetve a vállalkozói szféra rendelkezésére. A támogatási arány szintén 30 százalék, de jóval kisebb felújításokhoz is lehet forrást igényelni ezeken keresztül. Példának nézzük meg a lakossági energiafelhasználás mérséklésére kiírt pályázat számait a támogatás mértékéről: egy lakás energetikai korszerűsítésére a beruházási költség maximum 30 százaléka, amely nem haladhatja meg az 500 ezer forintot, társasháznál nem haladhatja meg a beruházásban érintett lakásonként 350 ezer forint értéket. A támogatás az egyházak esetében az egyházi tulajdonban lévő, gyülekezeti célokat szolgáló ingatlanra vonatkozóan a beruházási költség maximum 50 százaléka, amely nem haladhatja meg a lakásonkénti, illetve minden megkezdett 150 négyzetméterenkénti 500 ezer forintot.