Vissza a tartalomjegyzékhez

Somorjai László
Tárgyalás alacsony szinten

Az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) Panaszbizottsága szerint az Éjjeli menedék október 26-ai adása (konkrétan annak David Irvinget - a holokauszt-tagadása miatt hírhedtté vált történészt - bemutató része) nem sértette meg a médiatörvényt. A precedens értékűnek várt döntés B. Szabó Gábor, a Panaszbizottság elnöke szerint eljárásjogi problémák miatt csak véleménynek számít, így nem megfellebbezhető.


Seres László és Matúz Gábor a döntéshozatal után Fotó: S. L.

Seres László és Petri Lukács Ádám újságírók azért fordultak az ORTT Panaszbizottságához, mert úgy vélik: az Éjjeli menedék szerkesztése elfogult módon, egyértelműen pozitívan mutatta be a holokauszt-tagadása miatt törvény által is elítélt, több országból kitiltott David Irvinget (Hetek, 2000. április 22., ). A műsorban ellensúly nélkül hangzottak el a hírhedt történész 1956-ról alkotott, a forradalom emlékét sárba tipró nézetei is: eszerint a magyar forradalom és szabadságharc a zsidónak tekintett kormány miatt gerjesztett antiszemita pogromnak, nem pedig a diktatúra elleni felkelésnek indult. A panaszt tevők úgy látták, hogy a műsor megsértette a médiatörvény által előírt, kiegyensúlyozottságra és elfogulatlanságra vonatkozó előírást. 

A tárgyalás

A Panaszbizottság meglehetősen furcsa körülmények között tárgyalta az ügyet november 20-án. Az ORTT épületének alagsorában kilenc órakor már közel harmincan várakoztak a folyosón, amikor a sor végéhez csatlakoztunk. A folyosói beszélgetéseket elszenvedve némi betekintést kaphattunk az érdeklődőkről, akiknek többsége az egyik szélsőjobboldali hetilap felhívására érkezett. „Szándékos félrevezetés. A magyar királyi rádió egyszer sem említette, hogy ma tárgyalják az ügyet. Itt a portán is azt hazudták, hogy majd a jövő héten lesz a tárgyalás - dohog fennhangon egy tekintélyes termetű, középkorú hölgy, aki később is gyakran hallatja hangját. 
- Ráadásul itt várakozni, a pincében! Igazán aggasztó!” - teszi hozzá. „Szabadság, az nincsen! Közeledünk a Rákosi-diktatúrához” - replikázik egy hasonló korú férfi - később megtudjuk: brigádvezető. „Bizony nagyon szomorú életünk van. Az elmúlt négy évben pedig milyen szabadok voltunk! És ami lesz, az még szomorúbb: eladtuk a szabadságot egy tál lencséért.”„Úgy bizony, és még virslit sem tudunk venni hozzá! ” - kontráz egy másik. „Te jó ég, már 290 forint a virsli! Mi lesz itt ezután?” - így egy politikai affinitással megáldott háziasszony. Majd az egyik jobboldali hetilap munkatársa kér interjút a hangoskodótól. Szerencsére megérkezik közben a Panaszbizottság három tagja, és kinyitja a pincehelyiség ajtaját. „Kép- és hangfelvételt az eljárás alatt nem készíthet senki” - jelenti ki azonnal a Panaszbizottság elnöke, B. Szabó Gábor, pedig a jelenlévők fele még be sem ért a terembe. Ezután felszólítja a panaszt benyújtó újságírókat, mondják el, mi a problémájuk. „Kérem, ne az inkriminált személyről, David Irvingről beszéljen, hanem csak arról, ami a műsorban elhangzott” - igazítja el Serest, aki pontosan azt kifogásolja, ami nem hangzott el, de el kellett volna hangoznia. Az Éjjeli menedék műsorvezetője, Matúz Gábor azzal védekezik, hogy a panaszosok kiragadtak egy részt az egészből, noha a szerkesztők szándéka az volt, hogy a következő adásokban egy vitát kezdenek a témáról, meghívott szakemberekkel. Ezután videóról lejátsszák a szóban forgó részletet: sehol sem hangzik el olyan állítás, amely Matúz vitáról szóló bejelentését megerősítené, ezzel szemben Siklósi Beatrix hangján szó szerint a következő ígéretet hallhatjuk: „Terveink szerint a téma következő nyilatkozója David Irving lesz a +1 Éjjeli menedékben. ” A részlet lejátszása után a felek meghallgatása folytatódik.
A Seres László részéről felvázolt, kiegészítő információkra a Panaszbizottság elnöke nem kíváncsi. Petri Lukács Ádám Irvingnek az 1956-os forradalomra vonatkozó nézetét kifogásolja. Matúz újra a korábban mondott érveivel védekezik. Rövid tanácskozás, megszületik az eredmény: jogerős határozat helyett csak „véleménynek” tekinthető döntés, ami ellen fellebbezni sem lehet.
Ok: a Panaszbizottság elnöke úgy tudja, hogy a műsorszolgáltató felé nem történt meg a panasz bejelentése, ezért az eljáró tanács a panaszt az „egyéb” kategóriába sorolta. A határozattal a jelenlevők többsége elégedett. Távozóban az utcán megüti a fülünket, amint egy középkorú férfi - aki a folyosón még azt bizonygatta, menynyire szereti a zsidókat - a két panaszt benyújtó személyére vonatkozó, gyalázkodó megjegyzéseket tesz.
„A Panaszbizottság döntését tudomásul vettem. Mi úgy láttuk, hogy a bepanaszolt műsorból nem derült ki egyértelműen, valójában kicsoda David Irving, akit rasszizmusért és holokauszt-tagadásáért az angol legfelsőbb bíróság is elítélt, aki tagja számos neonáci, holokauszt-tagadó szervezetnek - ezért is fogalmaztuk meg kritikánkat” - mondta lapunknak a tárgyalás után Seres László.
Petri Lukács Ádám lapunk kérdésére azt felelte, hogy ő két faxszámra küldte el a beadványát - az ORTT mellett tehát eljuttatta az MTV Rt.-nek is. Ez a két faxszám, amit beadványában is feltüntetett, nyilván elkerülte a bizottság figyelmét. „Úgy gondolom, hogy jóindulatúan megközelítve a kérdést, figyelmetlenségből adódó eljárásjogi hiba történt ” - fogalmazta meg véleményét a történtekről.