Vissza a tartalomjegyzékhez

Kovács Tamás
Évzárás előtt

Közeledik 2003. május 31., az éves beszámoló és társasági adóbevallás leadásának határideje. A kettős könyvvitelt vezető társaságoknak éves beszámolójukat a cégbíróság mellett az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálatára is meg kell küldeniük közzététel végett. Az éves beszámolót a tulajdonosok részéről a taggyűlés fogadja el, amit a társaság a taggyűlési határozatok között adminisztrál. Az alábbiakban a társasági adókötelezettség csökkenthetőségének néhány legális módjáról adunk ízelítőt a teljesség igénye nélkül.

Az első és legkézenfekvőbb lehetőség, hogy az adózó a korábbi évek veszteségeiből az adóévben saját döntése szerint csökkentheti adóalapját. A társaság lejárt követeléseire a lejárat időintervallumától függően 2-5, illetve 25 százalékos értékvesztést számolhat el adózás előtti eredményt csökkentő tételként. A behajthatatlan követelésekből szintén adóalap-csökkentő az a rész, amelyről a mérlegkészítés időpontjáig a számviteli törvény alkalmazásával megállapítható, hogy behajthatatlanná vált. Érdemes azonban tájékozottnak lennünk egyes adóalapot emelő tételekről is, hogy elkerülhessük a felesleges adóképződést. Amennyiben cégünk hatmillió forintnál drágább személyautót szerzett be, akkor a karbantartási, biztosítási költségekből és a terv szerinti értékcsökkenésből a hatmillió forintot meghaladó értékhányadra eső résszel növelni kell az adóalapot.
Ha cégünk a szokásos üzleti tevékenységen kívül eszközt értékesített az eszköz szokásos piaci értékének 90 százaléknál alacsonyabb áron, akkor a különbözet szintén növeli az adóalapot.
Feltétlenül érdemes körültekintően eljárnia a cégvezetésnek, amennyiben kapcsolt vállalkozással folytat szokásos üzleti vagy azon kívüli tevékenységet. Az adótörvény a kapcsolt vállalkozásokkal szemben alkalmazott árakra szigorúbb feltételeket ír elő, mint egyébként. Ezen társaságok körét (többnyire tulajdonosi átfedés) a társasági adótörvény értelmezi. Hasonlóan szigorúbbak az előírások a kapcsolt cégek közötti hitelek kamatmértékének megállapításánál.
A társaságok csökkenthetik adóalapjukat, amennyiben a tárgyév során szakközépiskolai tanulót, korábban szakmunkástanulót, munkanélkülit vagy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztattak. Az év során elszámolható reprezentációs költségeknek az árbevétel 0,5 százaléka, míg a beszerzett képzőművészeti alkotásoknak az összes beruházási költség 1 százaléka szab határt. A törvény adóalap-kedvezményt biztosít közhasznú szervezetek, egyházak (külön törvényben meghatározott kör) és közérdekű cél támogatása esetére. 
A kedvezmény az adomány teljes összegére kiterjed, amennyiben az nem haladja meg az adóalap 20 százalékát.
Számos kedvezmény beruházás-ösztönzési célokat támogat. Ezek közül legjelentősebb a mikro- és kisvállalkozások adóalap-kedvezménye. Ez 30 millió forintig terjedhet az év során felmerült kedvezményezett tárgyieszköz-beruházás után.
Továbbá a jogszabály lehetőséget ad a jövőben tervezett beruházásaink céljából „adókímélő” előtartalékolásra. A fejlesztési tartalék képzésével az adózó csökkentheti adóalapját.