Vissza a tartalomjegyzékhez

Major Nóra
Bonyolult EU vár

„Végre visszakerülünk oda, ahová mindig is tartoztunk. Nekünk erős Európára van szükségünk” - mondta Medgyessy Péter kormányfő az Európai Unió-Magyarország Társulási Parlamenti Bizottság ülésén. A rendszeresen összeülő bizottság koordinálja, vagy ha úgy tetszik felügyeli az uniós csatlakozásunkat. 


Görög-magyar optimizmus Fotó: Vörös Szilárd

A bizottság ülésén számvetést adtak az Európai Uniós Kommunikációs Közalapítvány képviselői az áprilisi népszavazásig szükséges lépésekről. Az elhangzottak szerint összességében pozití-van értékelték az eddigi te-vékenységüket. A nem kimondott cél az volt, hogy mihamarabb lezáródjon az Európai Parlament és az Európai Tanács közötti vita, amely a tíz ország csatlakozási szerződésének melléklete körül bontakozott ki. A nagyrészt jogi vonatkozású problémában hazánk nem foglalt ugyan állást, de elvileg nem zárható ki, hogy az Európai Parlament emiatt nem fogadná el április 9-én a csatlakozási szerződést. A bizottság tagjai érzékeltették ennek az egyértelműen negatív hatását a pár nappal későbbi hazai népszavazás eredményére.
Szent-Iványi István, a bizottság elnöke, a sok pozitívum mellett külön kiemelte a még vitás témaköröket is. Az eddig megvalósult jogharmonizáció, illetve a magyar gazdaság állapota és versenyképessége azonban nemzetközi szinten is megelégedettséget váltott ki. A bizottság görög társelnöke, Mihail Papayan-nakis az átlagnál is optimistábbnak bizonyult. Ő már kész tényként emlegette a magyar csatlakozási szerződés aláírását.
A hazai közvélemény hozzáállása összességében támogató. Az áprilisi szavazáson jelentős pozitív többséggel számolnak. A legegyértelműbb „igen” a budapesti értelmiségi fiatalok körében mutatkozik. 90 százalékuk „az év legfontosabb döntésének” és egyben kitörési lehetőségnek is tartja a csatlakozást. A leginkább „ellenálló” társadalmi réteg a főleg vidéken élő, alacsonyan képzett és idős korosztály - bár a nyugdíjasok most sokkal optimistábbak, mint az első felmérések idején. Az ő esetükben a szociális biztonság kérdése a legmotiválóbb tényező. Budapest és vidék viszonylatában elmozdulás történt. Jelenleg a vidéki nagyvárosokban nagyobb a csatlakozás támogatottsága, mint a fővárosban - ismertette a részleteket Palánkai Tibor és Somody Imre a közalapítvány képviseletében. 
Medgyessy Péter miniszterelnök az ülés zárásaként elmondta: hazánk hangsúlyosan értékalapon csatlakozik az unióhoz. A kötelező anyagi hozzájárulásokon túl - Medgyessy szerint - magunkkal visszük a magyar szellemi értékeket, a tudásunkat, a jó adottságainkat. De tudni kell, hogy bonyolult lesz a jövő Európája, nagyon nehéz lesz 25 országot működtetni. A miniszterelnök kitart az erős transzatlanti elkötelezettsége mellett: „Gyengébb lenne a világ akkor, ha ez a transzatlanti együttműködés nem érvényesülne. Szüksége van Európának Amerikára, de azért Amerikának is szüksége van Európára. Így hazánk továbbra is felvállalja az »összekötő kapocs« szerepét.”