Vissza a tartalomjegyzékhez

Danka Ildikó
A kismamák lázban égnek

Az utóbbi hetekben több ezer gyesen lévő kismama figyelmét villanyozta fel a Somogy megyei anyukák ügyében hozott döntés, melynek értelmében a helyi bíróság több évre visszamenőleg havi 6700 forint jövedelempótló támogatás megfizetését ítélte meg, egy 2002. március 7-éig érvényben lévő kormányrendelet alapján. A pernyertes anyukákat képviselő ügyvéd, Radovics Csilla szerint több százezer olyan kismama követelhetné a támogatást, aki az ötéves elévülési időt figyelembe véve 1998 tavaszától a fenti időpontig gyesben részesült. Nem megerősített hír szerint a Legfelsőbb Bíróság esetleges pozitív határozata esetén azok a kismamák kapnák meg az elmaradt juttatást, akik márciusban benyújtják a kérelmüket. 

A Somogy Megyei Bíróság jogerős ítéletében kötelezte a Területi Államháztartási Hivatalt (TÁH) az anyák jövedelempótlékainak és az összegek kamatainak kifizetésére, amely mindhármuk esetében 100-200 ezer forint körüli nagyságot jelentett. Radovics azzal érvelt, hogy az 1998. évi családtámogatási törvénykezésben, amelyre a TÁH hivatkozik, nem volt olyan zárórendelkezés, amely kimondta volna, hogy a továbbiakban nem jár a gyes mellé a 6700 forintos jövedelempótlék. Szavai szerint „a jogszabályok nem olyanok, mint a kivert kutyák, akik kimúlnak maguktól”. Igenis meg kell azokat szüntetni. Pordán Endre, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkára ezzel ellenkező véleményen van. Úgy látja, a jogszabály-módosítás után szült kismamáknak nem jár a juttatás. Akkor ugyan valóban nem figyeltek a zárórendelkezésre, amely megszüntette volna a közel hétezer forintos jövedelemkiegészítést, amely az eredeti jogszabály szerint csak a fix összegű gyeshez járt. Szerinte azok a kismamák választhatták a régi, alacsonyabb összegű gyest és a jövedelempótlékot, akik keresetük nagysága miatt elveszítették volna a jogosultságukat. Ezért maradt érvényben a jövedelempótlékról szóló rendelet. A kétféle ellátásnak 1999 elejével kellett volna megszűnnie, ám a szabályozás mégis hatályban maradt. 
A költségvetést százmilliárdos kiadás terhelné, ha minden kismamának ki kellene fizetni a gyes melletti jövedelempótlékot. „Amennyiben a Legfelsőbb Bíróság döntése nem hoz fordulatot az ügyben, az állam fizetni fog” - nyilatkozták a napokban kormányilletékesek.