Vissza a tartalomjegyzékhez

Karl Pfeifer, Bécs
Barki bármit mondhat

Amikor Orbán Viktor volt a miniszterelnök Magyarországon, az államapparátus nagyon érzékenyen reagált minden külföldi kritikára, főleg akkor, amikor ez a kritika konkrét volt, és tényeken alapult. Ha pedig az elmúlt négy évben egy külföldi újságíró azt nyilatkozta volna, hogy a mai Magyarországgal összehasonlítva a „Kádár-rendszer még liberális” volt, akkor bizony megnézhette volna magát az illető. Most épp ezt tette Eva Maria Barki osztrák ügyvédnő a szélsőjobb nézeteit tükröző bécsi Zur Zeit című hetilapban. Barki „a Med-gyessy miniszterelnök alatti kormány-t” úgy jellemzi, „hogy a kommunista rendszer új kiadása, amellyel összehasonlítva a Kádár-rendszer még liberális volt”. 

Barki a magyar kormány legitimitását is kétségbe vonja, mert szerinte a parlamenti választásoknál rendellenességek voltak tapasztalhatók, és „elutasították a választócédulák újraszámolását, majd azokat megsemmisítették”. Majd következnek a magyar szélsőjobbtól már ismert vádak, miszerint „masszív támadás folyik a sajtószabadság ellen” és „tisztogatás” történik. „Ennek következménye a félelem légköre, ugyanaz, amely a társadalomban a múltban uralkodott.” Barki azt is nehezményezi, hogy Bush elnök tavasszal nem fogadta Orbán Viktort, amíg Megyessy részére „mindenütt megnyílnak az ajtók”. Ennek oka mi más lehetne, mint az, hogy a mai magyar kormány a külföld érdekeit szolgálja. „A magyar kormány nem törődik a határon túli magyar kisebbségek sorsával, hanem ellenkezőleg, egy sor jelt ad arra, ami a szomszédos országokat további elnyomásra bátorítja” - írja Eva Maria Barki.