Vissza a tartalomjegyzékhez

Ravasz Győző
Mit csinál a szél, amikor nem fúj?

A válasz a címben feltett tudományos kérdésre: Ha a szél szél akar lenni, úgy akkor is fúj, amikor nem fúj. Mondhatnánk: fúj, fúj, hajrá!
És mit csinál egy miniszterelnök, amikor nem miniszterelnök? A válasz nyilvánvaló: akkor is miniszterelnök, méghozzá kibővített hatáskörrel. Ha addig csak a kormány elnöke volt, ma már a nemzet miniszterelnöke. És miből látható, hogy valóban az? Hiszen nem az ő nevével jelennek meg az új jogszabályok, nem ő terjeszt javaslatokat a parlament elé. Nos, a nemzet miniszterelnöke két dologról ismerhető fel: 1. Szüntelenül járja az országot, 2. Vállán viseli a nemzet gondjait.

Beszéljünk előbb a második ismérvről. A nemzet gondjai igen számosak lévén, a miniszterelnöki vállon nyugvó impregnált zsákban nem férnek el mind, ami abból kicsordult, azt a miniszterelnök gépkocsi-utánfutója szállítja. Így mindig kéznél vannak.
Ami az első, talán még inkább lényegi ismérvet illeti, hangsúlyozni kell, hogy e nélkül a második ismérv (lásd fent) sem hiteles. Akárhány ember akad itt vagy ott impregnált zsákkal a vállán, de még utánfutóval is, ám olyan, aki mindezek tetejébe mindenütt ott van - sőt egyidejűleg van ott - Alsódörögdtől Orjafenhordig, hát ilyen csak egyetlen található az országban. Mondjam-e a nevét?
Ha nem bántana az aggály, hogy a nemzet szent ügyéhez méltatlan, profán gondolatnak találják, még azt mondanám, bizonyos Figaro nevezetű úr jut eszembe, aki ugyancsak mindenütt jelen tudott lenni. „Figaro itt, Figaro ott… FigarofigaroFIIgaro!…” De hagyjuk ezt, utóvégre most nem holmi vígoperát játszunk, itt nemzetünk drámája zajlik.
Apropó, nemzeti dráma - most meg a Bánk Bánra kell gondolnom (remélem, ezt már nem tartja senki szentségtörésnek), annál is inkább, mivel abban - amint köztudott - nemcsak Bánk bán, Mikhál bán, Petur bán szerepelt, hanem Orr bán is…
Az Orr bán, illetőleg Orbán-kérdés más módon is kapcsolódik a nemzet és a nemzeti alkotmány történelméhez. A nemzet utazó miniszterelnökének vele utazó stábja hetek óta tanulmányozza a kérdést, miképp lehetne Orbán Viktor nevét és személyiségét még inkább beleágyazni nemzeti hagyományainkba, egyúttal pedig még szilárdabbá tenni közjogi pozícióját. Felmerült, hogy nádorrá kellene választani, netán régenssé… De nem, hiszen ezek a méltóságok - legalábbis idővel - királyt is szükségessé tennének. Márpedig ki lehetne mellette király (ha már Zámbó Jimmy - Isten nyugosztalja - elhunyt)? A leginkább reálisnak az a javaslat tetszik, hogy vitéz Orbányai néven legyen Magyarország kormányzója. (Ami a vitézi címet illeti, semmi gond, hiszen a Vitézi Szék ezt áfamentesen szállítja.)
A legújabban lábra kapott hírek nyomán azonban merőben másféle távlatok is felvillannak. Rebesgetik ugyanis, hogy Orbán Viktor a Vatikánban hamarosan magánkihallgatáson fogadja a pápát. Azt persze még kevésbé tájékozott körök is kizártnak tartják egyelőre, hogy e találkozón egy esetleges pápaválasztó konklávén való részvétele szóba kerüljön (noha - amint tudjuk - Orbán nevű pápa nem egy volt már), annál hihetőbb viszont, hogy a nemzet miniszterelnökének sikerül rávennie az egyházfőt egy pápai bulla kibocsátására. Ha ez bekövetkezik (akárcsak a néhai Bakócz Tamás idejében), Orbán Viktor (Deutsch Tamással és a polgári körök teljes tagságával együtt) nyomban felvarrja a keresztet és meghirdeti az új keresztes hadjáratot.
Aminek a sikere már csak azért sem kétséges, mert az Orbán-tábor szemlátomást sokasodik. (Hogyan is szólt a fiatalság népszerű dala? „Az Orbán-tábor legyőzhetetlen / Az Orbán útja biztos út / Ha öszszetartunk rendületlen / Legyőzzük végleg az em-esz-pút!) Mondom, sokasodik, például csupán a budapesti telefonkönyvben is vagy hatszáz Orbán található, holott három éve alig volt ötszáz. És bizony ám, van Budán Orbán tér, Pesterzsébeten Orbán-hegy, 8935 irányítószámon meg Orbányosfa. (Itt közbe kell vetnünk, mert ezt megkívánja a korrektség, hogy az orbányosbogár kérte annak közlését, miszerint az ő neve helyesen ormányosbogár.) 
A keresztes hadjárat megindulásáig is tovább folyik a jövő építése a Nagy Kormányos, pardon, a Nemzet Miniszterelnöke irányításával. Orbánusok és népiesek, sőt népyessek és népieschek átfogó nemzeti egységben munkálkodnak, a polgári körök már külföldön is sorra alakulnak (legutóbb Szófiában létesült Bolgári Kör néven egy újabb). Igaz ugyan, hogy egy nagyobb ól felhúzásához is építési engedély kell, ám a bürokrácia nem foghat ki azokon, akiknek kedves a nemzet sorsa. A nemzeti jövő építéséhez szükséges nemzetépítési engedélyeket a nemzeti miniszterelnöki kocsi nemzeti utánfutójából bélyegmentesen osztogatják.
A Nemzet Miniszterelnöke pedig egyre járja az országot, nem úgy, mint az Orbán lelke, hanem mint maga az Orbán. Közelg a nap, amelyen a nemzet száz- és százezrei sereglenek össze, hogy mint egykor Mátyás királyt, Viktor vezért emeljék maguk fölé. Már csak a Duna jegére van szükség ehhez, a hagyomány és a stílus kedvéért. De meglesz az is. Majd ha fagy.