Vissza a tartalomjegyzékhez

Major Nóra
Ej, ráérünk arra még

Egyre sürgetőbb kérdés hazánkban, vajon felkészültek-e a magyar vállalatok az EU-csatlakozásra. Vajon sikerült-e elsajátítani az egységes piac normáit és követelményeit? Egy a napokban közzétett, közel négyezer közép-európai vállalkozást szondázó brüsszeli felmérés szerint a magyar tulajdonú vállalatok zöme egyáltalán nem tájékozódott a 2004-től életbe lépő változásokról. Az idő sürget - hívják fel a figyelmet a Heteknek nyilatkozó szakértők. 

A belga Eurochambres (Európai Kamarák) által készített statisztika alapján megállapítható, hogy a mintába került 389 magyar cég 90 százaléka támogatja a csatlakozást, de csak minden második elégedett az ez irányú tárgyalások eredményeivel. Meglepő, hogy bár üzleti kilátásaikról nagyon optimistán vélekednek, költségbecslést csupán egytizedük végzett, a felkészülés pedig 61 százalékuknál még el sem kezdődött! Hazánkban a közösségi jogszabályokkal kapcsolatos ismeretek is rendkívül alacsony szintűek. A vizsgálat egyik konklúziója ennek következtében, hogy mind az említett vállalatok érdeklődésében, mind a tájékoztatásukkal foglalkozó képviseletek munkájában nagyobb erőfeszítés lenne kívánatos.
A magyar ügyekben illetékes Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara (MKIK) közvetlenül a maga 46 ezer tagjáért tud ez ügyben felelősséget vállalni, „erőszakoskodni viszont senkivel sem lehet”, a magyar vállalkozók pedig kimondottan lustán állnak ehhez a kérdéshez - nyilatkozta a Heteknek Pálmai Flóra, az MKIK nemzetközi igazgatóhelyettese. A magyar vállalatokról általánosságban elmondható, hogy 99 százalékban csak kis- és mikrovállalkozásokról beszélhetünk. Ezek esetében pedig inkább a napi megélhetés okoz gondot, mintsem a csatlakozási feltételek kielégítése. Ezen a problémán leginkább egy jelentős állami kampány tudna változtatni. A hitelfolyósítások mellett nagy hangsúlyt kellene helyezni a figyelemfelkeltésre is. Hazai vonatkozásban kényes, reformokra szoruló területként szokták említeni a minőséget, a versenyképességet, a környezetvédelmet és a nyugati szabványoknak való megfelelést. „A lemaradás nagy, de még behozható - biztat Pálmai -, az elkövetkező másfél év munkája azonban mindenképpen döntő lesz a siker szempontjából!”
Az MKIK által működtetett huszonhárom területi kamara mindegyike rendelkezik ügyfélszolgálattal, melyet nem kamarai tagok is igénybe vehetnek. Továbbá idén szeptemberben indul egy húsz szakmát feldolgozó szemináriumsorozat, melynek keretében a legelterjedtebb hazai vállalkozások, úgymint építőanyag-kereskedő, villanyszerelő, épületgépész, ács, asztalos, optikus, fogtechnikus stb. megtárgyalására kerül sor. Ezt kiegészíti egy ágazatspecifikus előadás-sorozat is, amely érinti a ruha-, fa-, gép- és autóipart, továbbá az információs technológiával foglalkozókat. 
A programok látogatása különösen ajánlott, hiszen itt speciális kérdések megválaszolására is lehetőség nyílik. A jelentkezéssel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol Vízhányó Lászlóné, az MKIK illetékes munkatársa. Tel.: 06(1)488-2178.