Vissza a tartalomjegyzékhez


Könyvsikerek

Johann Franzl: I. Rudolf 
Az első Habsburg a német trónon

Európa legkiterjedtebb uralkodóházának megalapítója, valamennyi Habsburg őse, Rudolf (1218-1291) egy svájci gróf fiaként látta meg a napvilágot. Uralkodásának nem egészen két évtizede alatt (1273-1291) elérte, hogy a cseh királytól megszerzett osztrák, stájer és karintiai hercegség egy eljövendő erős birodalom magvát alkossa. Élete a pápával és a szomszédos uralkodókkal folytatott állandó harcban telt, amelynek a tárgyalás és a házasság éppúgy eszköze volt, mint a kard. A Speyerben, a Stauf királyok temetkezési helyén nyugvó Rudolf koráról és személyiségéről a történész Johann Franzl rajzol tudományos alapossággal rendkívül érdekfeszítő képet, felvázolva a 13. század fontosabb eseményeit, Rudolf kortársait s magának az uralkodónak államférfiúi és emberi tulajdonságait. Corvina Kiadó, 2002. 


Erich Kästner: A két Lotti

Melyik gyerek nem gondolt még arra, mennyire jó lenne egy ikertestvér, aki úgy hasonlítana rá, hogy még az édesanyjuk sem tudná megkülönböztetni őket? Nos, Kästner regényében két ilyen kislányról van szó. Ráadásul még nem is ismerik egymást, mert szüleik régóta elváltan élnek, s az egyik az apjánál, a másik az anyjánál nevelkedik. Az ikrek egy gyermeknyaralóban találkoznak, s rájönnek, hogy testvérek. Hasonlóságuk sok mulatságos bonyodalmat okoz, de a két kislány komolyabb dolgot tervez: ki akarják békíteni az elvált szülőket, s ezért szerepet cserélnek. Miként viselkednek mindketten a megváltozott élethelyzetben, és hogyan sikerül tervük végrehajtása? Erről szól az ifjúsági regények klasszikusának egyik legnépszerűbb műve.
Móra Ferenc Kiadó, 2002.