Vissza a tartalomjegyzékhez

Karl Pfeifer, Bécs
Haider bocsánatot kér

Amikor éppen két éve Wolfgang Schüssel és Jörg Haider aláírt egy nyilatkozatot, hogy egy olyan Ausztriáért fognak munkálkodni, amelyben nincs idegengyűlölet, antiszemitizmus és rasszizmus, azt hitték, és Európával is azt akarták elhitetni, hogy tartani fogják magukat az ígéretükhöz.

Amikor aztán Jörg Haider 2001 februárjában antiszemita kirohanást intézett a bécsi zsidó hitközség elnöke, Ariel Muzicant és mások ellen, azt a jobboldal farsangi szójátékoknak titulálta. Schüssel kancellár szokása szerint először napokig hallgatott, aztán figyelmeztette Muzicantot és Haidert a szép beszéd szükségességére. Amire sem Haider, sem Schüssel nem számított, az bekövetkezett: a hitközségi elnök beperelte a Szabadság Párt (FPÖ) valódi vezérét, és ezzel nehéz helyzetbe hozta Haidert, Schüsselt és a bíróságokat. Mert ha ilyen ügyben egy kisember perelte volna be Haidert, akkor az eset előreláthatóan a felperes vereségével végződött volna. De amikor két prominens személyiség áll egymással szemben, akkor a bíróság, de az osztrák politikai establishment is, mindent elkövet, hogy kibékítse őket. Ha Haider megnyerte volna azt a tizennégy pert, amelyeket Muzicant indított ellene, akkor az egész világ megtudhatta volna Ausztriáról az igazságot - amitől az osztrák kormány irtózik. Ha pedig Muzicant nyerte volna meg a pert, akkor Schüssel partneréről bírósági ítélet szerint nemcsak azt lehetett volna mondani, hogy a nemzetiszocializmust elbagatellizálja, hanem azt is, hogy antiszemitizmust terjeszt.
Haider tehát kezdeményezte a kibékülést. Öt írásos nyilatkozatban kért bocsánatot a zsidó hitközség elnökétől, és beismerte az antiszemita szójátékok és implicit kijelentések veszélyességét.