Vissza a tartalomjegyzékhez


Gazdapanasz

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) sorozatos alkotmánybírósági beadványokkal új frontvonalat nyitott a mezőgazdasági politikában. A valamikori termelőszövetkezetek érdekképviseletét ellátó szervezet lépéseit a tavalyi év végén felgyorsult agrártörvényhozás váltotta ki. 

A szervezet elsőként egy a kormány által hozott intézkedést sérelmezett. Az ezzel kapcsolatos beadvány a konkurenciának - vagyis az agrárvilágban kormánypártinak tartott - Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (Magosz) soron és törvényen kívül juttatott ingatlanvagyonról szól. A Magosz, amely többször kezdeményezte a MOSZ vagyonának a szövetkezeti tulajdonhoz hasonló felosztását, kormányrendelet alapján megyénként 500 négyzetméternyi ingatlanhoz juthat hozzá. 
Másodszor a MOSZ a társ- érdekképviseletekkel együttműködve fordult az Alkotmánybírósághoz az agrártámogatási rendeletekben található diszkriminatív intézkedések miatt. Az idei agrártámogatási rendelet pozitívan megkülönbözteti a családi gazdaságokat, amely a MOSZ szakértői szerint hátrányos a szövetkezetben dolgozó parasztság számára.
A harmadik beadvány most készül. Tárgya a december végén elfogadott földtörvény előbérleti rendszere lesz. A földtörvény alapján, ha valaki bérbe akarja adni a földjét, akkor azt nem adhatja akárkinek. Az elővásárlási joghoz hasonlóan előbérleti jogokat kapnak a falu lakói. Mindenki mást megelőzően a családi gazdálkodót és családtagjait illeti meg ez a jog, ha a termőföld az általa művelttel közvetlenül szomszédos. Ezt követi a közös háztartásban élő családtagok, majd a szomszéd előbérleti joga. A helyben lakó szomszédot követi az egyéb helyben lakó, végül a Nemzeti Földalap. A korábbi haszonbérlő, vagyis a szövetkezet csak a sor végén reménykedhet, hogy megtérülnek a korábbi földdel kapcsolatos befektetései. A mezőgazdasági termelés 60 százalékát adó társas vállalkozások 90-95 százalékban bérelt területen gazdálkodnak, mivel 1994-től nem szerezhettek földtulajdont. A magyar teljes termőföld-terület 70 százalékát bérletben művelik. 
A negyedik beadvánnyal várhatóan nem a hazai Alkotmánybíróságot, hanem a nemzetközi bíróságot fogják felkeresni. A családi gazdaságok külön támogatásáról szóló kormányrendelet alapján az extra támogatást csak olyan család kaphatja meg, amely rendelkezik a Magosz ajánlólevelével. A MOSZ szerint ezek a törvények a politikai klientúra-építés eszközei, az alkotmányos elvek és jogok semmibevételével.