Vissza a tartalomjegyzékhez


A tűzoltók és a veszélyek...

1994. november 24-én szélvihar tombolt Budapesten. A szokatlanul erős szél föltépte a Baross utca-Rigó utca sarkán álló épület tetőborításának egy részét. Az épületben az ELTE ITK (Idegennyelvi Továbbképző Központ) és a Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium napközi otthona működik. A meglazult lemezdarabok azzal fenyegettek, hogy a tetőről leesve emberekben vagy ott parkoló autókban tesznek kárt. Ezt elkerülendő kihívták a tűzoltóságot. A tűzoltók lezárták az épület melletti járdát. Két tűzoltó, Benkó Tibor és Csányi István a viharos szélben fölment a tetőre. Miközben biztosítás nélkül a tetőn dolgoztak, egy hirtelen szélroham belekapaszkodott egy tetőlemezdarabba, és ahogy azt megemelte, lelökte a két tűzoltót a tetőről. Mind a ketten szörnyethaltak. 

Néhány évvel később az épület Baross utca felőli oldalán elhelyeztek egy feketemárványból készült emléktáblát a két tűzoltó nevével. Ez a történet szomorú aktualitása mellett a HETEK-nek a tűzoltók fizetése és veszélyességi pótléka körüli hercehurcát bemutató cikke kapcsán (, 2001. november 16.) jutott eszembe, és talán mutatja, hogy mennyire jogosan vannak felháborodva a tűzoltók, amikor rendeletileg kitalálják, hogy hivatásuk „nem veszélyes mesterség”…
Tisztelettel: Kardos István
Budapest