Vissza a tartalomjegyzékhez

Somorjai László
Feladat: a valóság értelmezése

A Soros Alapítvány kuratóriuma Halmai Gábor alkotmányjogászt választotta meg a Vásárhelyi Miklós halála miatt megüresedett elnöki posztra. A 2010-ig évente ötmillió dolláros költségvetéssel rendelkező szervezet - mint azt az új elnöktől megtudtuk - tovább folytatja eddig megkezdett programjait, és az aktuális helyzethez igazodva új programokon is dolgozik a demokratikus intézményrendszer hatékonyabb működése, az alkotmányos berendezkedés diszfunkcionális elemeinek a feltárása érdekében.

„Az alapítvány természetesen nem tudja gyakoribbá tenni a parlamenti ülésezést, vagy nem tudja felszámolni a korrupciót, de támogathatja mindazokat a tényfeltáró újságírói, valamint kutatói munkákat, amelyek a valóság feltárásához, jobb megismeréséhez vezetnek” - mondta lapunknak az elnök. Ide tartozónak nevezte azokat a tevékenységeket is, amelyek a tényleges állapotok folyamatos monitorozására vonatkoznak, például különböző csoportok, etnikai-nemzeti kisebbségek hátrányos megkülönböztetésére vonatkozóan.
„A választások közeledtével speciális helyzetbe kerültünk. A Soros Alapítvány már több mint tizenöt éve képviseli a nyílt társadalom, az emberi jogok, a diszkriminációmentesség értékeinek felkarolását, és ezen értékek támogatása mentén szeretné befolyásolni a választási harcot is. Nyilván ezt csak saját eszközeinek megfelelően teheti, tehát az alapítvány nem kíván beleszólni a konkrét választási küzdelmekbe, és nem fog támogatni egyes pártokat” - tette hozzá. Az országban végbemenő negatív folyamatok - például a parlament ellenőrző szerepétől az ombudsmanok szerepének a csökkenéséig, vagy akár az ügyészség befolyásának a változása - a közelmúltban hazánkba látogató Soros Györgyöt is arról győzték meg, hogy felülvizsgálja eddigi koncepcióját. Ő ma azt gondolja, hogy a konszolidációra és a szép lassan történő kivonulásukra építő politika a jelen helyzetben felülvizsgálatra szorul.