Vissza a tartalomjegyzékhez

Somorjai László
Orbán Viktor főnöke az apám

„Kis párt - kis papagájkommandó”, összegezhetjük ifjabb Hegedűs Lóránt kis-tarcsai produkcióját, melyben a már unalomig ismételt csurkista agyrémeken kívül egyetlen új elem jelent meg: ifjabb Hegedűs egyházkerülete elmaradt finanszírozása miatt apukájával fenyegetőzött. A Magyar Parlament képviselője, a nemzetbiztonsági és a vallásügyi bizottság tagja háromévnyi képviselőség után százfős vidéki hallgatósága előtt felmondta a pártleckét: a baloldalra, a liberálisokra és az általa szektának titulált kisegyházakra húzta a vizes lepedőt. 

Magyar - és ennek megfelelően magyar és nemzeti érzelmekkel rendelkező - emberként csöppentem be a kistarcsai önkormányzat MIÉP-rendezvényére, amelyen ifjabb Hegedűs Lóránt országgyűlési képviselő Hit és magyarság címmel fejtette ki saját, valamint - állítása szerint - pártja véleményét. A bibliai idézetekkel sűrűn megspékelt, képzavaroktól sem mentes szónoklat hallatán tudatosítani kellett magamban, hogy nem egy kálvinista istentisztelet prédikációját hallgatom. Megtudhattam, hogy „Isten szeretete és a felebarát szeretete annyira elválaszthatatlan egymástól, mint a halottnak az összekulcsolt keze”. E gondolatmenetet folytatva a lelkész-képviselő-szónok kifejtette, hogy e kapcsolatból adódó szolidáris-közösségi magatartást verték széjjel a történelmi egyházakat társadalmi rendfenntartó gyökerüktől megfosztó baloldali erők, amelyek „arcátlanul, képmutató módon, a szociális demagógia mintájaként” aláírást gyűjtenek a nyugdíjakért. 
A bibliai idézeteket furkósbotként használó képviselő-lelkész úgy látja, hogy nem csak a „pufajkásokat” kell ütlegelnie, hanem - mint mondta - az ószövetségi zsidó prófétákhoz hasonló módon neki is joga van arra, hogy bírálatokat fogalmazzon meg - saját szavait idézve - „a fajtájukkal szemben”. Majd így folytatta: „Ha kommunista vagy éppen kozmopolita, akkor is tökéletes az egymásrautaltság, mert ott van mögötte a délségi közös nevező.” Szerinte „az Andrássy út 60-ban annak idején kivétel nélkül mind zsidó ember volt az, aki verőlegényként - sokszor hobbiból - a keresztény magyarokat verte”. (Egy bekiabáló: „Úgy van!”) Állítását a képviselő további zsidó összeesküvés-teóriákkal tarkította.
Annál különösebbnek tűnt, amikor hozzátette, hogy a saját közéleti szerepléseiben, illetve a MIÉP döntéseit befolyásoló cselekedeteiben Isten Igéje vezeti őt: „Ha hozzám fordulnak, próbálom szolgálni a békességet és a megértést” - mondta. Majd Ady Endrét idézte: „Háború kell, hogy új békét szüljön.” 
Vallási kérdésekben ifjabb Hegedűs radikális, a vallásszabadságot úgy értelmezi, hogy például a Hit Gyülekezetének előbb őhozzá kell térnie ahhoz, hogy „szóba tudjunk állni vele”. Hegedűs nem hisz a hatósági vizsgálatok eredményének, mindenben összeesküvést vagy visszaélést gyanít, és megígérte, hogy ha hatalomra kerülnek, akkor a kisegyházat rögtön be fogják tiltani. Egy lelkes Pannonrádió-hallgató felvetésére pedig azt sejttette, hogy a Budapesten fogható adó hamarosan az egész országban elérhető lesz.
Előadásában a képviselő nehezményezte, hogy apja egyházkerülete nem kapta meg azt az állami támogatást, amelyben reménykedett, és itt is (zsidó) összeesküvést sejt. Majd hozzátette: „A miniszterelnök úr budapesti illetőségű református hívő, ennek megfelelően, hogyha az egyházi hierarchia rendjét nézzük, dr. Hegedűs Lóránt, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke az ő felettese is.”