Vissza a tartalomjegyzékhez

Szabó Ibolya Anna
Segítenek a csendes hősök

George W. Bush amerikai elnök egyik első rendelkezésével kezdeményezte egy olyan hivatal felállítását, amely a vallási és magán szerveződésű jótékonysági szervezetek együttműködését fogja segíteni. A rendelet indoklása szerint nem sérül az állam és az egyház elválasztásának alkotmányos elve, csupán - felekezeti különbségtétel nélkül - egyenlő esélyeket teremtenek a különböző vallási és civil szervezetek számára a szociális tevékenységben való részvételre. 


George W. Bush amerikai elnök iskolásokkal Knoxville-ben. Védelmet keres a jövő nemzedéknek Fotó: Reuters

„Amikor a szociális szükségekről beszélünk Amerikában, elsősorban azokra a vallási és közösségi kezdeményezésekre tekintünk, amelyek már bizonyították hatékonyságukat az emberi életek megmentésében és megváltoztatásában” - jelentette ki az elnök, mielőtt aláírta a „Vallási és Közösségi Kezdeményezések Irodájának” felállításáról rendelkező iratot. Bush szándéka szerint egyetlen vallási csoportot sem kíván támogatni az új rendelettel, azonban megkülönböztetni sem kívánja azokat a hívő embereket nem hívő társaiktól, akik szociális segítséget ajánlanak fel a társadalomnak. 
Az elnök a rendelethez adott előszavában arra hívja fel a figyelmet, hogy eddig túlságosan is sok bürokratikus akadály állt a hasonló kezdeményezések előtt, és a vallási alapon szerveződő szociális tevékenység hátrányt szenvedett a kormányzati programokban. Ezen kíván változtatni az új rendelet, amellyel kapcsolatban a Bush-adminisztráció nyomatékosan tagadja, hogy le kívánná bontani az állam és az egyház szétválasztását biztosító falat, ahogyan kritikusai állítják.
Bush elvei szerint olyan vallási célokat, mint például a missziós munka, nem lehet állami pénzből finanszírozni, és a vallási szervezeteknek ugyanúgy versenyeznie kell az állami támogatásért, mint más, nem kormányzati szervezeteknek. Ugyanakkor meg kell adni az egyenlő esélyt is: „A szociális szolgáltatásoknak eredményorientáltaknak kell lenniük, és a pluralizmus, a diszkrimináció-ellenesség, egyenlőség és semlegesség alapjain kell nyugodniuk” - áll a rendelet szövegében. 
„Amerika gazdag ország, de még mindig túl sok benne a szegénység és a reménytelenség… a kormány fenntarthat hadsereget, de nem képes reményt tölteni a szívekbe, vagy értelmet adni az emberek életének” - kommentálja Bush annak szükségét, hogy a vallási és civil kezdeményezések is helyet kapjanak a társadalomért folytatott munkában. A kormánynak komoly felelőssége van a szegénység kezelésében, de nem tekintheti monopóliumának a részvétet - áll továbbá a rendelethez fűzött bevezetőben. Bush „csendes hősöknek” nevezi azokat, akik munkájukkal hozzájárulnak a szegénység és a társadalmi problémák okozta fájdalmak enyhítéséhez, és partnerként kívánja kezelni őket egyenlő esélyekkel, legyenek akármilyen egyházhoz tartozók. 
A vallási és polgári szerveződésekre komoly munka vár, amennyiben felvállalják azt: Bush megemlítette azt a 15 millió fiatalt, akinek veszélyeztetett helyzete miatt kevés esélye van a produktív felnőttkor elérésére, és utalt a börtönbüntetésüket töltő szülők gyermekeire, a nevelőintézetekben élőkre, az egyedülálló anyák gyermekeire, a nélkülözőkre, valamint az utcán élőkre és a drog, illetve az alkohol veszélyének kitett fiatalokra.
„Kormányzatom egyik legfőbb célja az állampolgárság és a részvét szellemének felkeltése” - mondta Bush vallási vezetőknek. Kampánya során republikánus elnökjelöltként többször kiemelte, hogy meg kívánja könnyíteni az egyházi jótékonysági szervezetek számára az állami pénzekért folyó versenyt. Véleménye szerint a vallási szervezetek egy sor szolgáltatást át tudnak vállalni a helyi vagy szövetségi kormányzattól, beleértve például a gyermekmegőrzést, a kábítószeresek kezelését és a hajléktalan-ellátást. Bush szintén meg kívánja könnyíteni az adófizetők számára, hogy jótékonysági célokra befizetett hozzájárulásaikat levonják az adójukból.