Vissza a tartalomjegyzékhez


Aki válaszol: Kövér László

Az Index internetes magazin vendége volt Kövér László, a Fidesz-MPP elnöke. Az érdeklődők közel négyszáz kérdést intéztek a politikushoz, Kövér az idő rövidsége miatt ezekből mintegy negyvenre válaszolt. Összeállításunkban az általunk legérdekesebbnek tartott részeket közöljük. Mivel a „rázósabb” témákat kerülte a pártelnök, az e kategóriába tartozó kérdések közül válasz nélkül idézünk néhányat. (Mivel a kérdezők, az internet divatja szerint, többnyire álnevet használnak, nem tartottuk szükségesnek megjelölni a kérdések forrását. )

- Kedves László! Engedje meg, hogy gratuláljak ahhoz a taktikai érzékhez, ahogy levezényelték Torgyán eltávolítását a politikai életből! Tudom, a munkának még nincs teljesen vége, de nyugodtan állíthatom: mestermunka! Őszintén: köszönjük!
- Torgyán miniszter úr önként távozott a miniszteri hivatalából azon körülmények nyomása alatt, amely körülmények között úgy érezte, hogy sem miniszteri teendőit nem tudja kellő összpontosítással elvégezni, sem pedig nem képes az őt ért támadásokat a kormánytól elhárítani. Ezért a koalícióval szemben tanúsított nehéz, de felelősségteljes döntésben megnyilvánuló magatartásáért sokak elismerését váltotta ki azok közül is, akik egyáltalán nem szimpatizálnak vele. Nem először tanúsít másfajta magatartást, mint amelyet a róla kialakított előítéletek, sztereotípiák alapján várni lehet.
- 1996-ban a Fidesz nem tartotta demokratikus pártnak a kisgazdapártot. Kérdezem, hogy 1998-ban mitől lett demokrata Torgyán József?
- A kisgazdapárt belső szabályzata és működési módja távol áll nemcsak a Fidesz gyakorlatától, hanem személyes ízlésemtől is. Ugyanakkor 1998-ban a magyar választók tizenkét százaléka támogatta azt a pártot, amelynek akkor már két ciklus óta Torgyán József volt az elnöke. Az FKgP mandátumai nélkül nem tudtuk volna, és nem tudnánk a kormányprogramban megfogalmazott vállalásainkat teljesíteni.
- A férgek és nyüvek országáról szóló csodás kijelentése kapcsán kérdezem: Ön és szülei hol éltek a rendszerváltás előtt? Ha ilyen kemény a véleménye, akkor miért nem volt akkor is oly nagy ellenzéki, hogy ne az MSZMP kutatóintézetébe menjen dolgozni? 
- Férgek és nyüvek országáról nem én beszéltem először, hanem Cseh Tamás énekelt egy Bereményi Géza által írt dalban. Mindenesetre meglepően sokan vették magukra azt az inget, amelyet én senkire nem akartam ráerőltetni. Szüleimmel együtt a rendszerváltozás előtt is Magyarországon éltünk, így egészen pontos képet nyerhettem arról, hogy hogyan „uralkodott” az országon saját, lakatos szakmával rendelkező édesapám. „Ellenzéki” véleményemet - amely egyszerűen csak mindig az őszinte véleményem volt - elég kora gyermekkorom óta el mertem mondani. 
- Komolyan gondolta a Horn Gyulával kapcsolatban elhangzott, a médiák által is sokat idézett mondatát? Egészen pontosan arra gondolok, amelynek lényege az, hogy Horn Gyulának segíteni szeretnének az elkövetett hibái helyrehozásában…
- Nem Horn Gyula hibáiról, hanem bűneiről beszéltem. Komolyan gondoltam.
- Orbánnak is ez a véleménye, vagy csak hivatkozik rá? Mivel Orbán nem mondott hasonlót róla a találkozót követően (előtt, alatt), akkor ő ugye nem lehet egyenes, tisztességes alak, mint ugyebár Ön, csak sunyi, kétszínű, aki behízeleg a volt miniszterelnöknek, a háta mögött meg ilyeneket mond vagy gondol. Szemtől szembe, a találkozó előtt nem merte ezt kijelenteni? Ön sem? 
- Orbán Viktor miniszterelnök úr - miként ezt a félig idézett mondandóm második felében Gyöngyösön is elmondtam - nem csupán a Fidesz egyik meghatározó politikusa, hanem a koalíciós kormány vezetője, és mint ilyen a Magyar Köztársaság minden polgárának miniszterelnöke. Szemben velem ő nincs abban a helyzetben, hogy az ízlésének megfelelő módon viselkedjen minden helyzetben. Nem a Horn Gyulával való találkozója az egyetlen olyan döntés, amelyet magánemberként bizonyára szívesen elkerült volna. 
- Az állandó kommunistázás közben (kedvelt MIÉP-es szólam, hogy hány ilyen illető van még a különböző újságoknál stb.), mi a véleménye a jelenlegi kormány tagjainak ilyetén múltjáról (például Stumpf)? Hogy fér ezzel össze, hogy Orbán Viktor kormányában van a rendszerváltás óta a legtöbb belőlük? 
- A jelenlegi kormánytagok múltjában, különösen Stumpf István barátom esetében semmi olyat nem látok, amiért nekik vagy nekünk szégyenkezni kellene. Különösen soha egyikük sem emelt fegyveresen kezet a saját hazájára. Ezt nem mindenki mondhatja el magáról a magyar politikai élet szereplői közül.
- Önt vagy családját milyen elnyomás érte, milyen hátrányok érték a szocializmusban? 
- Sem engem, sem pedig a családomat nem érte olyan fokú elnyomás vagy hátrány a szocializmusban, amelyet említésre méltónak találnék.
- Kedves Laci! Remélve, hogy a hangod továbbra is tisztán és érthetően szól a jövőben is, azt szeretném kérdezni, ha 2002-ben is megkapjátok a kormányalakítási lehetőséget, kitakarítjátok-e a közéletből végre a nem oda valókat. Meddig tartható az még, hogy olyanok szennyezzék közéletünket, akik több évtizeden keresztül csak hazugságokkal tömték a fejünket? 
- Amennyiben 2002-ben is megkapjuk a kormányalakítás lehetőségét, akkor - már csak a biológia törvényeinek megfelelően is - nagyon sokan el fognak tűnni a közéletből, azok közül, akik nemcsak hazugságokkal tömték a fejünket évtizedeken át, hanem a jelenünk és jövőnk tetemes részét is „elkártyázták”. Másfajta „kitakarításra” 1990-ben talán még lett volna lehetőség.
- Számíthatok-e arra, hogy előbb-utóbb kompenzálja régi (talán gyermekkori) frusztrációit, és kiegyensúlyozottabb nyilatkozatokat tesz majd befolyásos politikusként? Ennek igen örülnék. 
- Nem számíthat rá. Mert nincs mit kompenzálnom, viszont ennek ellenére, azt hiszem, az Ön ízlésének megfelelő nyilatkozatokat a jövőben sem áll módomban tenni.
- Tud már arról Kaya Ibrahim, hogy 2002 nyarán meg kell vennie a Happy End Kft.-t? 
- Az illető úr nem tartozik az ismeretségi körömbe. 
- Hány tűzijátékból jön össze a Fidesz kampánypénze?
- Nem lesz a Fidesznek kampánypénze a tűzijátékokból, mint ahogyan bizonyára a Budapesti Búcsú sem az SZDSZ kampánykasszájának feltöltését szolgálta, nem is beszélve az MSZP vonatkozásában a régi szép november 7-i ünnepségekről.
- Nem gondolja, hogy visszatetsző, amit a Happy End Kft.-vel művelnek?
- De igen, szerintem is viszszatetsző, amit a Happy End Kft.-vel művelnek. Úgy tűnik, ebben az országban csak azoknak nem szabad vállalkozni, illetve nyilvános közbeszerzési pályázatokat megnyerni, akik úgymond a Fideszhez közel állnak.
- Hogy tekint régi liberális Önmagára?
- Személy szerint nem érzek semmi alapvető változást a gondolkodásmódomban, ami nem azt jelenti, hogy mindenről ugyanúgy vélekedem, ahogy öt vagy tíz esztendővel ezelőtt.
- Önök néhány éve borzasztóan liberálisok voltak. Egy ideje konzervatív-polgári-népnemzeti érzelműek. 2002-ben milyen világnézet következik? Már nem sok irányzat maradt a palettán… 
- Remélem, soha sem voltunk „borzasztóan” liberálisok. Csak abban az értelemben szabadelvűek, ahogy ezt Deák Ferencre és társaira gondolva érthetjük. 
- Melyek azok a területek a kormányzati munkában, amivel elégedettek vagytok, és mi az, amivel nem?
- Elsősorban a családtámogatások területén elért eredmény az, amivel elégedettek vagyunk. És sajnos jó néhány olyan terület is van, amelyen még a viszonylag rövid idő alatt elérhető eredményt sem tudjuk felmutatni, ilyen terület az egészségügy, és ilyen terület az agrárium is. Ugyanakkor ezeken a területeken is történtek pozitív változások az elmúlt két és fél esztendőben. Kár, hogy ezekről kevés szót tudtunk ejteni. A kormány leggyengébb területe éppen a kommunikáció. Talán ennek is része van ebben. 
(Összeállította Szlazsánszky Ferenc)


Néhány megválaszolatlan kérdés

- Tessék mondani, ha az én fiam mondjuk egy „veszélyes szekta” vezetői között van, akkor utánam is fognak szimatolni? Az elektronikus vásárlásaimról, levelezésemről nyilvántartást vezetnek? Akták készülnek rólam?
- Jutott-e egy kis lé a Fidesz-közeli cégek fantomizálásából a testvérének is, vagy csak a nevét adta hozzá? 
- Szeretném, ha konkrét, egyenes választ adna arra, hogy 2002-ben, ha a helyzet úgy alakul (ha csak a MIÉP-pel szerezhet többséget), koalícióra lépne-e a MIÉP-pel, ezzel nyíltan vállalva a katasztrófát az ország számára? Tehát: igen vagy nem? 
- Ön szerint egy faluban millenniumi zászlóra vagy több számítógépre van nagyobb szükség? 
- Mi az érdemi különbség a Tocsik-ügy és a Kaya-Joszip ügy között?
- Milyen „érdemei” alapján alkalmazták Önt az MSZMP KB. Társadalomkutató Intézetében, volt-e Ön KISZ-tag vagy MSZMP-tag? 
- Ön szerint a következő kormányfő felkérheti majd Orbán Viktort, hogy vesse latba nemzetközi tekintélyét? Van Orbán Viktornak nemzetközi tekintélye?
- Milyen megfontolásból vette védelmébe Csurka Istvánt a parlamentben mint igaz magyar embert, miközben dokumentálhatóan beszervezett III/III-as ügynök volt és Aczél György egyik támogatottja, a múlt rendszer elismert, József Attila-díjas drámaírója?