Vissza a tartalomjegyzékhez

Kalmár Mónika
Családközpontú szegénység

„A társadalom leginkább kiszolgáltatott rétegei a gyermekek és a gyermekes családok, akik a rendszerváltás után tíz évvel még mindig vesztesei a gazdasági folyamatoknak: az elmúlt években elért gazdasági növekedés eredményeiből nem részesülhetnek“ - mondta Szili Katalin, az országgyűlés alelnöke, az MSZP nőtagozatának vezetője azon a konferencián, amelyre Keszthelyen került sor szeptember 11-én, a Gyermekek Világnapján.

A politikusasszony kifejtette: a kormány a költségvetés szempontjából takarékos, a családok szempontjából azonban meglehetősen igazságtalan adókedvezményt vezetett be a családi pótlék emelése helyett. A látszólagos családpártiság a gyermekes családok többsége számára elvonás, értékcsökkenés, és csupán egy szűk rétegnek - az átlagosnál jobb helyzetűeknek - jelent valóban juttatást. Az SZJA gyermekkedvezményét ugyanis csak a kellően magas jövedelemmel rendelkezők tudják igénybe venni, és éppen azokon nem segít, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Ami pedig a családi pótlékot illeti, példátlan módon már második éve nem emelkedik, így reálértéke mintegy 16 százalékkal csökkent.
Hanti Vilmos, a gyermektagozat elnöke arról beszélt, hogy a korábbi kormányzat idejében hatékonyan működő központi gyermekérdekű intézményeket, érdekegyeztetési és támogatási formákat (GYIKT, GYIÉT, GYIA) gyakorlatilag megszüntette a jelenlegi hatalom, az Ifjúsági és Sportminisztérium pedig nem vállalja fel a gyermekek ügyeinek képviseletét. Bár november 20-án az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye elfogadásának 10. évfordulóját ünneplik, napjainkban ennek teljesítése hazánkban lényegében leállt.
„Nem tapasztaljuk, hogy a kormányzati tevékenységben előtérbe kerülnének a gyermekeket érintő szakmai kérdések. A közéletet teljesen átszövő botrányok, a hatalmi agresszivitás és nagyon sok, a humanista, de a keresztény erkölcsiséget is sértő eset a felnövekvő nemzedékre rendkívül károsan hat. A világ dolgaiban eligazodást tanuló gyermekek még jobban elidegenedhetnek a demokratikus intézményrendszertől, saját életükre vonatkozóan is követésre méltónak fogják találni a meghatározó közéleti személyeknél tapasztalható filisztermagatartást“ - fogalmazott az elnök.