Vissza a tartalomjegyzékhez

Laudancsek Katalin
Indexen a gondolat

Cenzúra létezett már az ókorban is, igazi virágkorát azonban a középkori Európában élte. Először a Talmudot tartalmazó kódexek kerültek máglyára, majd ezeket követték reneszánsz szerzők, köztük Dante művei. A reformáció nyomán megindult Biblia-fordítások közül is számos kiadást ért hasonló sors. A gondolatszabadságot sokan sokféle indíttatásból igyekeztek korlátozni, különösen a XX. században. Cikkünk a moszkvai Kommerszant című hetilap összeállítása alapján készült.

„Szavaimat a muzulmánok büszke népéhez intézem: a »Sátáni versek« ellenkezik az iszlám, a Próféta és a Korán tanításával, és mindazok, akik ismerve a könyv tartalmát, részt vettek annak kiadásában, halálra vannak ítélve” - hirdette ki Khomeini ajatollah tíz évvel ezelőtt, és lehet, hogy kissé elszámította magát. Igaz, hogy a könyv írójának, Salman Rushdie-nak igencsak megnehezítette az életét: hosszú időn keresztül rendőri őrizet alatt, rejtőzködve volt kénytelen élni. Az is igaz, hogy a kiadók, fordítók, terjesztők számára is kellemetlen időszak volt: egyiküket meg is próbálták megölni. Igaz továbbá az is, hogy rekordot döntött azon államok száma, ahol betiltották. Mégis, mindezek ellenére azt lehet mondani, hogy a körülötte csapott nagy hűhóval főleg azt sikerült elérni, hogy a könyvből világhírű bestseller lett, a nem túl ismert, hindu származású brit íróból pedig sztár…

Gyanús szerzők

A cenzoroknak mindig is két fő fajtája volt: a naiv és a ravasz. Khomeini a naiv cenzor tipikus példája. Nézzük a ravaszokat. A Nyugat már sokkal régebben rájött, hogy a könyv nem ég el. Akárhány máglyát raktak az inkvizítorok Homérosz és Boccaccio műveiből, mégsem sikerült megszabadulni azoktól, csak a XX. század végére, és akkor is egészen más módszerek által…
Vegyük például a texasi állambeli Brunswick járást. Lakóinak kilencven százaléka számára Homérosz, Dante, Boccaccio, Moličre neve nem mond semmit. Ennek oka pedig az, hogy néhány évtizede született errefelé egy rendelet, amely megtiltja minden iskolai és más könyvtár részére olyan művek tartását, mely sérti a jó ízlést, vagy legalábbis „gyanús”. Az ilyen művek puszta említésével sem találkozni a tankönyvek lapjain.
A ravasz cenzor nem éget könyveket. Csak átír. Angliában a XIX. század elején olyan Shakespeare-kiadás látott napvilágot, „amelyhez egyetlen szót sem adtak hozzá, viszont eltávolítottak minden olyan kifejezést, amelyet nem lehetne kimondani hangosan családi körben”. A kiadó, William Bowdler nagyon büszke volt szüleményére, a „megtisztított” Shakespeare-sorozat azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket - vagyis nemigen fogyott. Még azok se vették, akiknek amúgy maga az ötlet tetszett.
Az olvasótábornak nem volt ínyére a túlzott felhajtás, amivel hírré tették a mű megjelenését. Végül is az egész sorozat a zúzdában kötött ki, az angol nyelv pedig egy kifejezéssel gazdagodott: a „bowdlerize” szó jelentése: kivágni, kidobni valamit irodalmi műből.

Politikailag korrekt mesekönyv

A lecke hatásos volt: azóta csendesen, minden felesleges reklám nélkül folyik a „korrekció”. A legmagasabb szintet ebben talán a szovjetek érték el. Annak idején, amikor először jelent meg egy szovjet újság hasábjain Irwin Shaw Gazdagok és szegények című regénye, a gyanútlan olvasó honnan is sejthette, hogy a fordítás során kissé más lett a cselekmény, és a szereplők egymás között elcserélték mondandójukat…
Ma a „bowdler-jelenséggel” leggyakrabban talán az USA-ban találkozhatunk. Ennek egyik oka az amerikaiak kínos törekvése a politikai korrektségre. Hát igen, a század elején még senki sem gondolta, hogy az egyik legnépszerűbb gyerekkönyv, a „Dr. Doolittle utazásai” egyik szereplője, a Polinézia nevezetű papagáj napjainkra szalonképtelenné válik… Túlságosan gyakran használja ugyanis a „nigger” és efféle kifejezéseket. Ezért aztán a „Dr. Doolittle utazásai” szőrén-szálán eltűnt az iskolai könyvtárakból. (Bár helyette van egy hasonló könyv, Dr. Doolittle története címmel - ahol a papagáj valami egészen mást rikácsol).
Az Egyesült Államokban sokáig jelentős akadályt képezett a cenzúrának a szólásszabadság alkotmányos joga. Végül aztán itt is akadt egy eszes ember, bizonyos Anthony Comstock, aki megtalálta a módját, hogyan kerülje ki az alkotmány adta akadályokat az erkölcstelenség elleni harc jegyében. A „Bűn Elleni Harc Társaság” alapítója és élharcosa olyan lózungokat tűzött zászlajára, mint például „A könyvek csak a bordélyházaknak kellenek” és „Az erkölcs több, mint művészet”. Ötlete a következő volt: nem cenzúrázott, nem tiltott be könyveket: egyszerűen csak azt tiltotta meg, hogy az „elítélendő” irodalom terjesztésére az állami postát használják. Ha valaki mégis ilyen dologra vetemedett, könnyen börtönben találhatta magát - a bűn tárgya pedig a zúzdában. (Abban az időben az állami posta nélkül pedig gyakorlatilag lehetetlen volt a könyvterjesztés…)
A Comstockék által összeállított lista meglehetősen hosszú, és olyan nevek szerepelnek rajta, mint Arisztophanész, Boccaccio, Balzac, Hugo, Hemingway, Dos Passos, Joyce, Faulkner, Marx, Lenin, Nabokov. A mellőzés okai többfélék lehetnek. Már az is elegendő, ha durva kifejezések fordulnak elő benne, vagy „nem összeegyeztethető a társadalom által elfogadott értékekkel”. A legfőbb érv azonban a gyermeki lelkek védelmezése. Ennek egy egész sor gyermekkönyv látta kárát. „Túl sok benne az erőszak” - sütötték rá a bélyeget a Grimm fivérek és Charles Perrault meséire. Münchausen báró túl hazudós, Rómeó és Júlia pedig kiskorúak, ezért nem jó irányba orientálhatják az ifjúságot. Az Anna Frank naplójában pedig egy helyen azt mondja valaki, hogy „átkozott” - így hát ez a mű is kihullott a rostán.
Az elítélendő könyvek listáján az „ifjúsági kategóriában” mindmáig Mark Twain két műve, a „Tom Sawyer” és a „Huckleberry Finn” foglalja el az egyik legelőkelőbb helyet. Mellőzésüket időnként változó érvelésekkel támasztották alá. Eleinte pl. az „aszociális” volt a leggyakoribb jelző, ami kísérte őket: Tom, de főleg Huck Finn engedetlen gyermekek, akik semmi jó példát nem mutatnak. Azután jött a rasszizmus vádja. Valaki vette a fáradságot, és összeszámolta, hogy a „Huckleberry Finn kalandjai”-nak első 35 oldalán 39-szer fordul elő a „nigger” kifejezés…
A lista első helyén azonban mindig is Ray Bradbury: Fahrenheit 451 című regénye szerepel, amely épp arról szól, hogy a könyv, mint olyan be van tiltva…


A cenzúra által legkevésbé kedvelt művek:
1. Biblia
2. Korán
3. Talmud
4. Hitler: Mein Kampf
5. Orwell: 1984
6. Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja
7. Nabokov: Lolita
8. Lawrence: Lady Chatterley szeretője
9. Joyce: Ulysses
10. Rushdie: Sátáni versek


Irodalmi nyelv
A magyar nemzeti alaptanterv szerencsére kevésbé vaskalapos: megmaradtak benne olyan szerzők művei, mint Gárdonyi Géza, jóllehet az Egri csillagok ifjú olvasói ilyen - egyes vélemények szerint akár „rasszistának” is minősíthető - megjegyzéseket olvashatnak: „Hát azt a kontyos irgalmát annak a Mohamed putrijaiban szedett, fügefáról szakadt, ringyes-rongyos sok vízivójának...”. Rádásul ez a kirohanás a regény magyar hőse, Pető Gáspár részéről hangzott el, míg kapitánya, Dobó szerint „Hazug minden török”, Zoltay pedig emígy fakad ki: „Most gyertek, kutyák! Hadd izenek Mohamednek a paradicsomba!”


Cenzúrázott és/vagy betiltott gyermekkönyvek:
1. Piroska és a farkas (Perrault) - erőszak és brutalitás
2. Hófehérke (Grimm) - erőszak és brutalitás
3. Tom Sawyer kalandjai (Mark Twain) - antipedagogikus mű
4. Huckleberry Finn kalandjai (Mark Twain) - rasszizmus
5. Tamás bátya kunyhója (Beecher Stowe) - rasszizmus
6. Pinokkió kalandjai - erőszak, brutalitás, aszociális hatás
7. Alice csodaországban (Lewis Caroll) - „az állatok nem tudnak dohányozni és emberi hangon beszélni”…

Cenzúra alá vett klasszikusok:
1. Homérosz: Odüsszeia, Iliász
2. Ovidius: A szerelem művészete
3. Dante: Monarchia, Isteni színjáték
4. Boccaccio: Decameron
5. Shakespeare: Rómeó és Júlia, A velencei kalmár
6. Moličre: Tartuffe
7. Hugo: Nyomorultak
8. Joyce: Ulysses
9. Hemingway: Akiért a harang szól, Búcsú a fegyverektől
10. John Steinbeck: A harag fürtjei


A nyugati cenzúra jeles dátumai:

I. e. 387. Platón indítványozza, hogy tiltsák meg az Odüsszeia és az Iliász olvasását fiatal embereknek.
I. sz. 8. Rómában betiltják Ovidius A szerelem művészete című művét, a szerzőt pedig száműzik.
35. Caligula betiltja az Odüsszeiát.
640. Omar kalifa rendeletére megsemmisítik az alexandriai könyvtárat. A mintegy 200 ezer kötetet a városi fürdők fűtésére használják fel.
1240. Párizs: Az első eset hogy keresztények judaizmussal kapcsolatos könyveket (például a Talmudot) égettek el.
1244. IV. Kelemen pápa létrehozza a világ első cenzúra-testületét, amelynek feladata először is felkutatni és megsemmisíteni minden létező műben minden pogányságra való utalást.
1318. Dante műveinek megsemmisítése. (Firenzében elégették a „Monarchia” összes példányát.)
1497. Ugyancsak Firenzében Savonarola vezetésével híres festők és írók művei kerülnek elégetésre.
1501. Az előzetes cenzúra első példája: VI. Sándor pápa egész Európában betiltja azokat a műveket, amelyek előzőleg nem mentek át az egyházi vizsgálaton.
1525. Az első példa arra, hogy keresztény országban keresztény műveket semmisítenek meg: Angliában elégetik az Újszövetség angol fordításának 6000 példányát.
1535. A totális tiltás első példája: I. Ferenc halálbüntetés terhe mellett betiltja mindenféle könyv kiadását és terjesztését.
1559. IV. Pál pápa rendeletére évente kiadásra kerül a „tiltott művek jegyzéke” - aki listán szereplő művet kiad vagy olvas, kizáratik az egyházból.
1644. A jegyzékbe bekerül Moličre Tartuffe-je. A katolikus egyház kijelenti, hogy az író maga a „megtestesült” ördög.
1695. Angliában eltörlik az előzetes cenzúrát.
1744. Betiltásra kerül Goethe Az ifjú Werther szenvedései című műve abból a meggondolásból, hogy fiatal embereket öngyilkosságra késztethet.
1807. Londonban kiadják azt a Shakespeare-sorozatot, amely „nem tartalmaz semmi olyan kifejezést, amit ne lehetne családi körben kiejteni”.
1859. A cambridge-i egyetemen betiltásra kerül Darwin A fajok eredete című könyve.
1864. A tiltott könyvek jegyzékére kerül Hugo Nyomorultak című könyve.
1873. Az USA-ban a kongresszus elfogadja a Comstock-féle törvényjavaslatot, mely gyakorlatilag működésbe lépteti a cenzúrát Amerikában.
1885. Concorde, Massachusetts: A „Huckleberry Finn” „durva és minden finomságot nélkülöző” műnek minősül, és betiltásra kerül.
1918. Joyce Ulysses című regénye is felkerül a Comstok-féle listára.
1929. Olaszországban betiltják Hemingway Búcsú a fegyverektől című regényét.
1931. Buffalóban és Manchesterben a könyvtárakból antiszemitizmus vádjával bevonják Shakespeare „A velencei kalmár” című darabját.
1933. Az első tömegméretű könyvégetések Németországban.
1939. A náci cenzoroknak nem sikerül betiltani Heine Lorelei című művét, csupán annyit érnek el, hogy a kiadók ismeretlen szerző műveként adhassák csak ki.
1953. Az ír kormány kiad egy jegyzéket, amely bizonyos irodalmi alkotások behozatalát, nyomtatását és terjesztését tiltja (köztük vannak Hemingway, Steinbeck, Zola és Faulkner művei is).
1954. Az NDK-ban betiltanak minden Mickey Mouse-os könyvet.
1959. Az USA-ban korlátozzák a Comstock hatáskörét.
1962. Ugyanitt betiltanak egy Hemingway nevét említő tankönyvet.
1966. A Vatikán hivatalosan abbahagyja a tiltott könyvek jegyzékének kiadását.
1980. Angliában iskolákban tilos használni a Peter Rabbit című klasszikus gyermekkönyvet, mivel „az összes szereplő a középosztályhoz tartozik, ezért aszociális”.