Vissza a tartalomjegyzékhez

Schmidt Barna
Internetes pedofilhálózat Ausztriában

Egy internetes gyermekpornóval kereskedő banda öt tagja bukott le Felső-Ausztriában. A megtalált felvételek tanúsága szerint a gyerekeket - akik gyaníthatóan túlnyomórészt a fejlődő országokból származó 10-14 év közötti fiúk - szadista szexuális jelenetek eljátszására kényszerítették.

A botrány megdöbbentő fejleménye, hogy a pornográf képek kereskedésében egy osztrák paptanár is részt vett. A 33 esztendős szerzetes vallomásában elmondta, hogy az elmúlt évben tizenkét - 10 és 12 év közötti - fiú tanítványát zaklatta szexuálisan, és erőszakoskodott velük. A fiatalember azt is elismerte, hogy a számítógépes világhálóról szerzett telefonszámok segítségével telefonon más gyermekeknek szintén tett szexuális ajánlatokat, és a pornóképek megrendeléséhez, valamint megtekintéséhez az iskolai számítógépet használta.
A hatóságok most arra számítanak, hogy az ügy részletes kivizsgálása során újabb visszaélésekre is fény derül majd a tanárral kapcsolatban. Ezért a rendőrség a bűncselekmények felderítéséhez pszichológusokat vesz igénybe, akik mindazokat a tanulókat kikérdezik, akikkel a szerzetes az utóbbi hat évben kapcsolatba kerülhetett. Az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi szervek Bécsben forró vonalat is létrehoztak az áldozatok és hozzátartozóik számára, ahol pszichológusoktól és egyéb szakemberektől ingyenesen kérhetnek tanácsot.
Az őrizetbe vett lelkész és hitoktató a linzi püspökség területén működő, Prambachban levő dachsbergi rendi iskola bentlakásos intézetének igazgatója volt. A Szalézi Szent Ferenc nevét viselő intézmény mindeddig igen jó hírűnek számított Felső-Ausztriában, diákok az egész tartományból jártak ide tanulni. Az eset után viszont a vezetők attól tartanak, hogy az aggódó szülők ősztől más helyre íratják be tanköteles fiaikat. Az iskola dolgozói egyébként nagyon barátságosnak és rendesnek tartották a gyermekek megrontásával gyanúsított lelkésztársukat, még az intézmény rektora sem vett észre semmit „testvére sötét oldalából”. Éppen ezért a vezető egy ilyen „kisiklást”" eddig elképzelhetetlennek tartott. Megfogalmazása szerint a helyzet rendkívül „borzalmas és sötét”. Azt azonban hozzátette, hogy a bűnös testvért nem szándékoznak kizárni a rendből.
A linzi püspökség egy hét elején kiadott hivatalos állásfoglalásában mély megdöbbenését és legmélyebb sajnálatát fejezte ki a botránnyal kapcsolatban. Kijelentette továbbá, hogy az ügy maradéktalan feltárása érdekében egyházi körökben mindent megtesznek.
A jelenlegi nem az első eset Ausztriában a lelkészek, papok által a közelmúltban elkövetett szexuális visszaélések terén. Az év elején egy 85 éves pap egy bécsi menhelyen zaklatott ilyen módon ápolás alatt levő mozgássérülteket. Nagy felháborodást váltott ki az egykori érsek, Hans-Hermann Groer esete is, aki szintén hasonló visszaéléseket követett el. Adolf Holl osztrák valláskritikus az egyik televíziós csatorna vitaműsorában a témával kapcsolatban a katolikus egyházon belüli „szexuális problémákról” fejtette ki nézeteit. Szerinte a cölibátus megszüntetése nem hozna megoldást a felmerült problémákra, hiszen - mint mondotta - a papság húsz-harminc százaléka homoszexuális beállítottságú. A szakember inkább azzal a kissé bizarr javaslattal állt elő, hogy minden közösségnek saját magának kellene eldöntenie, papjainak barátnői avagy barátai legyenek-e.