Vissza a tartalomjegyzékhez

MUNKATÁRSUNKTÓL
Központi vezérlés helyett menedzselés

Június 15-én került sor az ELTE Kongresszusi Központjában az első Országos Minőségfejlesztési Konferenciára és Vásárra. A rendezvény az oktatási rendszer piaci szemléletű átalakításához kívánt segítséget nyújtani.
Az esemény aktualitását a közoktatási törvény napokban a parlament elé kerülő módosítása adja, melynek fő irányelve a minőségközpontú oktatás megteremtése Magyarországon.

Pokorni Zoltán oktatási miniszter nyitóbeszédében többek közt elmondta, hogy a mostani törvénymódosítás három fontos elemet tartalmaz. Az első a kerettantervek bevezetése azzal a deklarált céllal, hogy a tanterv úgymond ne legyen helyi alku tárgya, hanem az oktatásnak országosan egységes, összemérhető színvonalat biztosítson. A második az értékelés-mérés, azaz a minőségbiztosítási rendszer kidolgozása. A harmadik elem pedig az oktatás finanszírozásának átalakítása. A központi költségvetés és az önkormányzati támogatás kétharmad-egyharmados arányát 80-20 százalékra változtatják.
Mindez alapvetően centralizációs törekvésnek tűnik az átláthatóság és az ellenőrizhetőség jegyében. Pokorni mindazonáltal hangsúlyozta, hogy semmiképp sem akarnak a kommunista érából visszaköszönő, ideológiai típusú kontrollt ráültetni az iskolákra. A szeptembertől felálló Országos Közoktatási Értékelési Vizsgaközpont koordinálni fogja a minőségfejlesztési feladatokat, ellenőrzi, hogy az oktatási intézmények eleget tesznek-e a törvényi előírásoknak és a szakmai paramétereknek. Emellett még az alapműveltségi és az érettségi vizsga szervezésében is közreműködik.
Egy a Gallup Intézet által áprilisban készített felmérés szerint a pedagógusok nyolcvan százaléka támogatná egy korszerűbb értékelési, mérési, tanácsadási és fejlesztési rendszer bevezetését. A pedagógusok egyetértenek azzal a megállapítással, hogy a szakmai ellenőrzés hiánya negatívan befolyásolja intézményük presztízsét.
A magyar oktatási rendszer azonban szerkezetét tekintve alaposan átformálódott. Az önkormányzati iskolák mellett számos alapítványi és egyházi intézmény is színesíti a palettát. Ennek a heterogén és decentralizált intézményrendszernek a minőségbiztosítása ma már csak piacgazdasági szemlélettel, a kereslet-kínálat alapján jöhet létre.
Ez a vásárral egybekötött konferencia is abban kívánt segítséget nyújtani a pedagógusoknak, hogy a különböző - leginkább gazdasági - területeken kipróbált minőségbiztosítási modellekkel, irányzatokkal megismerkedjenek, és valóban vásárszerűen válogathassanak a kínálkozó lehetőségek közül.
Persze ami működik mondjuk Hollandiában, nem biztos, hogy az eltérő magyar viszonyok közt is sikeres lesz. Az Oktatási Minisztérium ezért 1,5 milliárd forinttal támogatja a különböző módszerek kipróbálásának kísérleteit. A miniszter úgy véli, hogy 2-3 évi próbaidő után az országos tapasztalatok összegzéseképpen kialakítható lenne egy hazai feltételeknek megfelelő minőségfejlesztési modell.
Pokorni hangsúlyozta, hogy a jövőben csak akkor tudják az oktatást finanszírozni, ha az eredményeket és a teljesítményt láthatóvá, számszerűvé tudják tenni. Kérdés, hogy a tudásbeli értékek ugyanúgy mérhetők-e és latba vethetők-e, mint a buszgyártás esetében.
Mindehhez szükséges az oktatás minőségéről alkotott fogalmak közelítése is. A miniszter szerint ennek megítéléséhez nem csupán a felvételi statisztikákat vagy az Országos Tanulmányi Verseny eredményeit kell figyelembe vennünk. Egy iskola valódi minőségét az mutatja, hogy mit és mennyit tud hozzáadni a gyerekek teljesítményéhez. Így például egy külvárosi intézményben - ahol sokan az alapoktatást sem tudják elvégezni -, ha minden gyerek eljut a tisztes szakmatanulás lehetőségéig, az már értéket jelent.
Az önkormányzatok életében is szükség van szemléletváltásra, hogy az oktatási intézmények fenntartása ne érjen véget a puszta üzemeltetéssel, és létszámcsökkenés esetén ne vonják ki a normatív támogatást az oktatásból, hanem fordítsák azt minőségfejlesztésre. Az önkormányzatok anyagi kereteit ismerve kérdés, miképpen várható el tőlük ez a hozzáállás, de erre már nem tért ki az expozé.