Vissza a tartalomjegyzékhez

BOR GABRIELLA IE-NEW YORK BROKER RT
Miért esik jobban a BUX

A magyar tőkepiac az utóbbi egy évben kiugró csúcsokat és mélypontokat is megjárva, lenyugodni látszik. A külföldiek bizalmának visszatérésére lehet következtetni a magyar részvények iránt megnövekedett keresletből; a tőzsdei forgalom az utóbbi hetekben az átlagosnál magasabb volt. Korántsem lehet beszélni azonban még hurráoptimizmusról, annak ellenére, hogy az éppen egy éve felállított történelmi csúcstól (9022 ponttól) a BUX index még mindig 30 százalékkal elmarad. Felvetődik a kérdés, hogy a befektetők az elmúlt egy évben miért fordultak el nagyobb arányban a Budapesti Értéktőzsdétől, mint más volt kommunista országok börzéitől.

Miközben Európában viszonylag visszafogottak a befektetők, a részvényeseknek sem a német, sem a londoni tőzsdén sem lehet okuk panaszra, az Egyesült Államokban hétről hétre megdől a korábbi rekord: a Dow Jones index a napokban átlépte a 11 ezer pontos álomhatárt. Az ázsiai, majd az orosz válság elmélyülését követően azonban a befektetők többségének bizalma megingott a feltörekvő piacokkal kapcsolatban. Az eladások miatt a közép-kelet-európai régió meghatározó tőzsdéin (ez alatt a magyar, a lengyel és a cseh tőzsdét értjük) messze a mindenkori történelmi maximumuk alatt tartózkodnak a részvényárak.
A varsói tőzsdemutató, bár régióbeli összehasonlításban szépen teljesített az év elmúlt részében - ez évi maximumán tartózkodik -, a történelmi csúcsától több mint 15 százalékkal marad el. Nem is beszélve a prágai PX50 indexről, amely jelenleg gyakorlatilag az év eleji nyitóértéke körül ingadozik, azonban öt évvel(!) ezelőtt felállított rekordjától immár közel 70 százalékkal marad el. A budapesti börze indexe, a BUX pedig napjainkban közel 10 százalékkal múlja alul az év eleji értékét. A tavaly áprilisban felállított 9022 pontos csúcshoz képest pedig 30 százalékos az elmaradás.
A számokból kitűnik tehát, hogy a három tőzsde közül az idén a budapesti börzét sújtotta leginkább az eladói nyomás, tehát nem egyértelmű az az általános vélekedés, hogy a térségbeli feltörekvő piacok mindegyikének hátat fordítanak a külföldiek.
A világgazdaság fejlett országainak többségét jellemző lassuló növekedési ütem (illetve egyes esetekben a negatív növekedési kilátások) a kelet-európai exportorientált gazdaságokat érzékenyen érinti. A tőkebeáramlás lassulása, az EU-tagországok GDP-növekedésének megtorpanása keltette exportbeszűkülés, valamint az ázsiai válság nyomán kialakult nyersanyagár-zuhanás mind olyan feltételeket teremtenek, amelyek a régió gazdaságainak teljesítményére negatívan hatnak.
A három ország gazdaságának sajátosságai magyarázatot nyújtanak a befektetők viselkedésére, azaz a tőzsdei mozgásokra. A cseh gazdaság van a legkedvezőtlenebb helyzetben, melyet lassuló, bár még mindig negatív növekedés jellemez a termelés, a belső fogyasztás és a külkereskedelem visszaesésével párhuzamosan, így az idei évre is negatív GDP-növekedésre lehet számítani. A nemzeti fizetőeszköz gyengülése ugyanakkor előrevetíti az export versenyképességének a növekedését, amely hozzásegítheti az országot a válságból történő kilábaláshoz. A lengyel és a magyar tőkepiacon végbement bizalomvesztés ezzel szemben mindkét esetben a fizetésimérleg-hiány kedvezőtlen alakulására vezethető vissza.
A magyar gazdaságot jellemző egyensúlyromlás igencsak negatív - a folyó fizetési mérleg decemberi, vártnál nagyobb hiánya aggodalomra ad okot -, sőt, a vártnál lényegesen kedvezőbb januári adatok sem tudták megnyugtatni a befektetőket. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy már a kormányzat is lefelé módosította GDP-növekedési prognózisát, és a korábbinál nagyobb mértékű hiányt valószínűsít. A problémával ugyanakkor hazánk nincs egyedül: a külföldi tőkebeáramlás szempontjából komoly vetélytársként számon tartott Lengyelországban is közel 6 százalékos GDP-arányos folyó fizetésimérleg-hiányra lehet számítani az idén, az év első két hónapjában pedig az éves előirányzott hiány mintegy 60 százaléka már felhalmozódott. Lengyelországban mindemellett a rettegett ikerdeficit kelt aggodalmat, amely a folyó fizetésimérleg-hiány és a költségvetés egyidejű deficitjét jelenti. Mindezt csak tetőzi az ipari termelés folyamatos visszaesése. Szemben azonban hazánkkal, a lengyel központi bank számítása szerint a hiányt bőségesen fedezi a tőkebeáramlás, ráadásul a devizatartalékok szintje is magasabb Lengyelországban, mint a régióban általában. A lengyel privatizációs folyamatok révén ugyanis az országba az idei évben becslések szerint 10 milliárd dollár működőtőke áramlik be, amely a 8 milliárd dollárra becsült hiányra bőséges fedezetet nyújt.
Aggasztó ugyanakkor Lengyelországban a gazdasági növekedés lassulása; az exportteljesítmény megtorpanása visszaveti a GDP bővülését. Az Oroszországba és Ukrajnába szánt kivitel megcsappanásán kívül számos fejlett országban is kisebb felvevőpiacra lehet számítani, így összességében a lengyel export mintegy 80 százaléka veszélyeztetett.
A feltett kérdésre azonban - hogy miért fordulnak el hazánktól jobban a külföldiek, mint az ugyancsak nem problémamentes Lengyelországtól - a választ a fentieken kívül a tőkepiacok szerkezetében rejlő különbségek adják meg. A varsói tőzsdével szemben hazánkban a részvénytulajdonosok között a külföldiek aránya lényegesen magasabb. Ez a különbség alapvetően abból adódik, hogy a törvényi korlátozás hazánkban szabadabb, mint Lengyelországban: a magyar befektetési alapok tágabb korlátok között fektethetik pénzüket külföldi értékpapírokba, mint a lengyelek, akik a szigorú szabályozásnak eleget téve kénytelenek a belföldi piacukon megmaradni, azaz keresletük révén súlyuk is nagyobb. Mindez azt eredményezi, hogy amennyiben a feltörekvő piacok kockázati prémiuma megemelkedik, úgy a magyar részvénypiacot igencsak meghatározó külföldi befektetési alapok és biztosítótársaságok megbízásokkal sokszor gondolkodás nélkül adnak túl korábban megvásárolt papírjaikon, és a hazaiak ilyenkor kis súlyukból adódóan nem képesek kellő kereslettel ellensúlyozni az eladói nyomást.
Ugyancsak a tőkepiac sajátosságaiból adódik, hogy hazánkban a forró tőke kedvezőbb fogadtatásra talált, mint például Lengyelországban, hiszen nálunk a nemzeti valuta lebegtetési sávjából adódóan a devizaárfolyam-kockázat kisebb, mint a most már +/- 15 százalékos lebegtetési sávval ingadozó zlotyé. A széles sávban lebegtetett zlotyval ugyanakkor a központi bank folyamatosan kívánja megszüntetni a csúszó leértékelést. A hazánkba beáramló forró tőke pedig a tőkepiacoknak ingatag jelleget kölcsönöz, így a negatív várakozások hatása felerősödve jelentkezik a magyar tőkepiacon.