Vissza a tartalomjegyzékhez

MAKKI MARIE-ROSE
Bűnösök vagy áldozatok

Riasztó mértékben növekszik a különböző mértékben drogot fogyasztók száma, s ez különösen a fiatalok körében tapasztalható. A hazai kábítószer-élvezők száma több százezerre tehető, közülük minden harmadik nő. Az előítéletek ugyanakkor nagyon erősek, tehát a társadalom a drogosokat túlnyomórészt bűnözőkként és nem betegekként kezeli. Márpedig nem jogi problémáról van szó, a megoldást elsősorban a széles körű megelőzés jelentheti - többek közt ezek a megállapítások hangoztak el a Friedrich Ebert Alapítvány keddi rendezvényén, amelyre „A nők és a drog” címmel, szakértők bevonásával került sor.

Engedni vagy tiltani? Bűnöző-e a drogos vagy beteg? A jogi és pszichiátriai oldalról megszólaló szakértők előadásaikban többnyire ezeket az alapkérdéseket járták körül. Arra a kérdésre, hogy mennyiben különbözik a nők drogfogyasztása a férfiakétól, lényegében kevés konkrét válasz született. Sőt, a kábítószerezés a nők szerepváltozásaival is összefüggésbe hozható: az emancipáció árnyoldalai, a hagyományos férfi szerepek átvállalása, a felfokozottan stresszes élethelyzetek mindenképpen kedvező szerepet játszanak a nők függőségének kialakulásában. Gátló tényező lehet a szenvedélybeteg nők erősen negatív társadalmi megítélése vagy az, hogy a lányokat inkább féltik szüleik. A nők többnyire húszéves koruk körül, tehát később kerülnek kapcsolatba a droggal, mint a férfiak, és összességében elmondható, hogy ők kevésbé folyamodnak ezekhez a szerekhez - nem úgy, mint a „legális drogok”, vagyis az alkohol, különösen pedig az altató- és nyugtatószerek esetében. Az alkoholista és a drogos egyébként két különböző személyiségtípust takar, másfajta kezelést is igényel, és viszonylag kevés azoknak az aránya, akik masszív alkoholistákból váltak drogosokká.
Rácz József pszichiáter, a Kék Pont Drogkonzultációs Központ vezetője arról számolt be, hogy a kábítószer-fogyasztók kezelésére még nincs kiépített intézményrendszerünk, és nincsenek szakembereink sem, mivel hiányzik a megfelelő szakemberképzés Magyarországon. Örvendetes hír tehát, hogy az Egészségügyi Főiskolán megindult az addiktológiai konzultánsképzés. Különböző segítő szakmákra azért van szükség, mert egy-egy eset nem mindig igényelne orvosi kezelést. Nincs megoldva az intézményi háttér tb általi finanszírozása sem. Mindezek következtében hazánkban rendkívül kevés, mindössze 6-7 rehabilitációs intézet működik, alig 170 férőhellyel.
Eltúlzott a büntetőjogi részvétel a drogprobléma kezelésében, a jövőben a hangsúlyt a felvilágosító-megelőző munkára kell tenni - fejtette ki Frech Ágnes bírónő. Elmondása szerint 1985 óta folyik a vita arról, hogy a drogozás a bűnözés vagy inkább az egészségügy területére tartozik-e, s ebben a mai napig nincs előrelépés. Úgy látja, kormányzati szinten színvonalas drogstratégiát dolgoztak ki, amelyet júniusra nyilvánosságra fognak hozni, s amelynek domináns része lesz egy átfogó megelőzési program. A külföldi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a tiltás önmagában nem jelent visszatartó erőt.
A drogfüggőséget egyébként a büntetőjog alapvetően nem tolerálja, hanem súlyosbító körülménynek veszi. Ennek megfelelően viszont mind a fogdákban, mind a börtönökben ki kellene alakítani egy terápiás részleget, ahol a drogosokat megfelelően kezelhetnék.
Veér András pszichiáter szerint a kábítószer-probléma hatékony kezelését nem a liberalizálás, hanem a dekriminalizálás jelentené: így meg kellene változtatni a jelenséggel érintkező különböző társadalmi - például rendőri - szervek hozzáállását is a drogosokhoz. A kábítószerezők többnyire csak 5-6 év elteltével jelentkeznek kezelésre - ha egyáltalán jelentkeznek. Sokan spontán módon szoknak le, de sok drog-, elsősorban diszkódrogfogyasztó nem is tartja magát betegnek; ők a szakemberek számára nehezen elérhetők. A függőség észlelésében kiemelt felelősség hárul tehát a szülőkre és a pedagógusokra. Nem kedvez az „elérhetőségnek” a személyiségi jogok védelmének megoldatlansága sem. Ez azt jelenti, hogy a drogos nem lehet biztos abban, hogy személyi adatait nem szolgáltatják ki a rendőrségnek. Az egyházakról szólva a pszichiáter utalt arra, hogy a kallódó, kábítószerező fiatalokra a történelmi egyházak összességükben jóval kevesebb figyelmet fordítanak, mint a kisegyházak. Szerinte a nagyobb egyházak már anyagi támogatottságuknál fogva is többet tehetnének ezekért a fiatalokért, például úgy, hogy kevesebbet
foglalkoznak politizálással.