Vissza a tartalomjegyzékhez

HAJDÚ SÁNDOR
Perrel fenyeget a szakszervezet

Torgyán József a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter április 19-i hatállyal tizennégy megye földhivatali vezetőjét mentette fel állásából. Az ügy előzménye, hogy még januárban pályázatot írt ki a tárca a földhivatalok vezetésére, ezen minden megye, illetve a főváros érintett vezetői is elindultak. Szakértők egybehangzó véleménye szerint a döntés mögött jól kitapintható politikai okok játszanak szerepet, ugyanis a pályázatok elbírálásában a Független Kisgazda Párt megyei elnökei is részt vettek. A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete a felmentések módszerét jogtalannak és törvénysértőnek tartja, ezért kollektív munkaügyi per kezdeményezését fontolgatja.

A tizennégy elbocsátott földhivatali vezető közé tartozik Kiss Sándor, a Békés Megyei Földhivatal vezetője. A közel 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szintén pályázott a vezetői tisztségre. Torgyán Józseftől 1999. április 11-i hatállyal kapta meg a választ, miszerint a pályázat nyertese nem ő.
Kiss Sándort nem sikerült utolérnie lapunknak, Kovács Bertalan, a Békés Megyei Földhivatali Dolgozók Szakszervezetének titkára viszont kérdésünkre elmondta: a földhivatali dolgozók petícióval fordultak Stumpf Istvánhoz, a Miniszterelnöki Hivatal miniszteréhez. A petícióban kifogásolták az FVM pályázatának módszerét, illetve az újonnan kinevezésre kerülő vezető, Göndös József személyét. A jogász végzettségű Göndös korábban a Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalt irányította. A petíció aláírói furcsának tartják, hogy a földhivatali ügymenetben járatlan jogász hogyan kapta meg a megbízást a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező Kiss Sándorral szemben. Ezt követően május 3-án Várkonyi Balázs, Torgyán József miniszter sajtófőnöke kijelentette: a miniszter Kiss Sándort erősíti meg korábbi beosztásában. A rádióban elhangzott közleményt az FVM eljuttatta a megyei sajtóhoz, amely nyilvánosságra is hozta. Hivatalos értesítésre azonban idáig sem került sor - fogalmaz a szakszervezeti vezető.
A Földhivatali Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa szintén állásfoglalást juttatott el Stumpf miniszterhez. Megdöbbenésüket és felháborodásukat fejezték ki a tizennégy menesztett földhivatali vezető miatt. Szakmailag a vezetők alkalmasak munkájukra, hiszen az elmúlt években ők szervezték meg és vezették le a privatizációt és a kárpótlással kapcsolatos földhivatali munkákat. Magas szintű szakmai hozzáértésükhöz kétség sem férhet. A kiírt pályázatok elbírálása nem szakmai szempontból történt, hanem a bírálóbizottságok pártfunkcionáriusai döntöttek - írja az állásfoglalás.
Kolyut Lajosné, a szervezet elnöke lapunknak kifejtette: a miniszter fölmondhat a földhivatalok vezetőinek, az azonban nem járható út, hogy a párt más vezetői belefolytak e döntésekbe. Nem értik, hogy a kisgazdapárti országgyűlési képviselők milyen alapon vehetnek részt - mint a törvényhozó hatalom részesei - a végrehajtói munkakörbe tartozó személyi kérdések eldöntésében. Ugyanakkor félelmét is kifejezte, hogy ez a tisztogatás alsóbb szinteken is folytatódni fog. A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete kollektív per indítását is kilátásba helyezte, ha az érintett tizennégy vezető felhatalmazza a szakszervezetet.
A visszamenőleges intézkedések, azaz a felmentés ilyen módszere véleményük szerint törvénysértő. Kisgazda körökből származó információink szerint a munkában a megyei kisgazda elnökök, illetve kisgazda országgyűlési képviselők is részt vettek, arra hivatkozva, hogy a helyi viszonyokat ők ismerik a legjobban. A menesztett vezetők közül nyolcnak helyettesi állást kínált fel a tárca.