Vissza a tartalomjegyzékhez

IGOR SZVINARENKO
Pogrom Purimkor

Újra hallattak magukról az orosz neonácik, ezúttal Novoszibirszkben dúlták fel a zsinagógát. A sajtóban pedig ismét csak határozatlan utalások hangzottak el „ismeretlen szélsőségesekkel” kapcsolatosan - állítja a moszkvai Kommerszant című hetilapban megjelent ironikus glosszájában Igor Szvinarenko.


„Cionizmus az oka mindennek“    Fotó: Kommerszant

Na tessék, már megint pogrom! De hát, ha jól megnézzük a dolgokat, kiderülhet, hogy a zsidók a hibásak. Túlságosan érzékenyek. Egyből felháborodnak egy vacak kis pogrom miatt. Bezzeg a pravoszlávok! Ők nem balhéztak, mikor templomaikból uszodát csináltak: kulturáltan és méltóságteljesen viselték a dolgot, ahogy az civilizált, rendes polgárhoz illik. Még akkor is, mikor a templomok fosztogatása amolyan egyéni vállalkozásban zajlott, az ikonok többsége pedig jó pénzért elszivárgott nyugati irányban. Az ország higgadtan olvasta az erről szóló apróbetűs hírsorokat, nem rohant rögtön a TV-állomásokhoz. A zsidók meg egyből lármáznak, zavarják a békés lakosság nyugalmát. Felháborító. De még ennél is tovább feszítik a húrt. Míg az orosz emberek tömegei hagyják el szülőföldjüket, és mentik az irhájukat Kanadába, Argantínába, sőt, merjük kimondani, Izraelbe is, addig mit csinál a többmilliónyi orosz zsidó? Megengedi magának azt az elképesztő cinizmust, hogy Oroszországban marad, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga.
Egy egészen konkrét példa: orosz családok (a tipikus szőke és kékszemű fajtából) elhagyják nagymúltú hazájukat, hogy zsidóknak adván ki magukat, segélyből élhessenek Németországban. Szerencsétlenek kénytelenek voltak, mint valami bűnözők vagy csempészek, rejtegetni dollárkötegeiket és arany Visa-kártyáikat. Rendkívül megalázó, de hát máskülönben nem kapnának segélyt…
Ehhez képest az igazi, originál zsidók, akiknek nem kell súlyos összegeket fizetni az igazolásért - otthon maradtak. Mi ez, ha nem égbekiáltó cinizmus, méghozzá tömeges méretekben?
Különösen télen, a farkasordító fagyok idején fogy el a patrióták türelme. Ők ugyanis jól tudják: egy normális, egészséges ember melegre vágyik. Mi késztet mégis némelyeket, hogy fagyoskodjanak, mikor narancsot termeszthetnének Izraelben? Gyanús. Gyanús és felháborító.
Nemrégiben vendégségben voltam egy családnál. A férj orvos, a feleség programozó. Az orosz értelmiség sanyarú helyzetére terelődött a szó. Hosszas fejtegetésük konklúziója a következő volt: minden probléma a zsidók miatt van. Állításukat több bizonyítékkal támogatták meg, „a zsidók mindent elloptak” és effélék hangzottak el. Mint tapasztalt előadás-hallgató, feltettem néhány kérdést, már csak úgy a tisztánlátás végett:
Vajon minden zsidót le kell csukni, vagy csak azokat, akik loptak? Ha nem zsidó volt az, aki lopott, azt is le kell csukni? Értelmiségi ismerőseim összenéztek, majd kimondták, amit gondoltak rólam: „Ha ennyire gyűlölöd ezt az országot, minek élsz itt?”
Ezután arra gondoltam, szükség lenne egy törvényjavaslatra, ami kiszélesítené és rögzítené a zsidók jogkörét, sőt mindjárt írtam is egy ilyen javaslatot. Íme:
A zsidó származású polgárok törvény által biztosított jogai
(Oroszországi változat)
1. 1999. április 1-től zsidó származású polgárok mindenfajta korlátozás nélkül élhetnek a FÁK területén.
2. A zsidó származású polgároknak törvényes joguk van saját költségen történő napi háromszori étkezésre.
3. A különböző nemű zsidó származású polgárok jogosultak törvényes házasságot kötni.
4. A zsidó származású polgárok számára engedélyezett, hogy ok nélkül ne verjék össze őket.
5. A zsidó származású polgároknak joga van a tömegközlekedési eszközök
ingyenes igénybevételére, amennyiben előre kifizette az utat.
Természetesen szükség van kisszámú korlátozó jellegű rendeletre is bizonyos túlkapások megelőzésére:
6. A zsidó származású polgároknak szigorúan tilos:
a) eladni Oroszországot és egyéb ingatlanokat megfelelő adásvételi szerződés nélkül;
b) keresztény csecsemők, valamint más felekezethez tartozó fiatalkorú személyek vérét fogyasztani;
c) törvénytelenül privatizálni az állami tulajdont;
d) az etikai és erkölcsi normáknak ellentmondó cselekedeteket véghezvinni;
e) a világhatalom megszerzésére irányuló zsidó összeesküvést szervezni, továbbá kiépíteni a pénzügyi világ feletti kontrollt.